Saturday, August 27, 2005

Wanita Islam Yang BijakMemahami perintah Allah dan seruan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah tidaklah mudah apatah lagi mengutip hikmat yang tersimpan rahsia di dalamnya.Selain memerlukan kepada ilmu dan pemahaman yang mendalam ianya juga memerlukan kepada kemahiran dan kebijaksanaan yang tinggi dan pendedahan kepada suasana sekeliling yang membantu.Di dalam Islam wanita sebenarnya juga merupakan golongan yang pintar dan bijak dan diberi kemuliaan dalam Ilmu dan kedudukan.


Ini dibuktikan dengan banyak hujah antaranya ialah seperti apa yang diriwayatkan dari Shofiyah binti Syaibah ra berkata: “Ketika kami bersama Aisyah ra, beliau berkata: “Saya teringat akan wanita-wanita Quraisy dan keutamaan mereka.” Aisyah berkata: “Sesungguhnya wanita-wanita Quraisy memiliki keutamaan, dan demi Allah, saya tidak melihat wanita yang lebih percaya kepada kitab Allah dan lebih meyakini ayat-ayat-Nya melebihi wanita-wanita Anshar. Ketika turun kepada mereka ayat:
Dan hendaklah mereka menutupkan (melabuhkan) kain tudung ke dadanya.” (Q.S. An-Nur: 31).


Maka para suami segera mendatangi isteri-isteri mereka dan membacakan apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Mereka membacakan ayat itu kepada isteri, anak wanita, saudara wanita dan kaum kerabatnya. Dan tidak seorang pun di antara wanita itu kecuali segera berdiri mengambil kain (tirai) dan menutupi kepala dan wajahnya, karena percaya dan iman kepada apa yang diturunkan Allah dalam kitab-Nya.

Sehingga mereka (berjalan) di belakang Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam dengan kain penutup seakan-akan di atas kepalanya terdapat burung gagak.

"Sesungguhnya jawapan orang-orang muk’min, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka maka mereka menjawab :

“Kami mendengar dan kami patuh.” Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.”
(Q.S. An-Nur: 51-52) .
Malangnya wanita hari ini kurang memahami isi kandungan al-qur'an kurang meneliti maknanya dan kurang sekali yang mengamalkan isi kandungannya. Kebijaksanaan itu ialah apabila cepat dapat memahami maksud dan segera mengamalkan tanpa tangguh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasul.


Wanita Islam tidak banyak khayalnya atau rambangnya dalam sirah Islam, mereka menyedari bahawa matlamat hidup ialah untuk beribadah kepada Allah lalu mereka berlumba-lumba kepada kebaikan.

“Dan bersegeralah kamu (berlumbalah) dalam kebaikan” (Al-Maidah : 48).
Di antara kebaikan ialah menerima dan menyukai kebaikan serta berani melakukannya tanpa ragu-ragu.


Sayang sekali wanita yang baik dan dididik dengan suasana yang baik tidak menghargai peluang untuk menerima kebaikan dan sebaliknya bersikap ragu-ragu dan masih bertanya untuk apa kebaikan tersebut diberikan kepadanya.

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma 'ruf, mencegah dari yang munkar." (At-Taubah: 71).Kehidupan manusia tidak lama, perlu dimanfaatkan dengan mencapai kebaikan supaya Allah memberkati hidup di dunia dan di akhirat.
w/s

No comments: