Thursday, January 02, 2020

Perbuatan dedah-dedah, tidak dibenarkan syarak


Hari ini, ramai wanita umumnya suka membuka kisah rumahtangga, berkongsi cerita hal ehwal suami isteri kepada publik kononnya untuk diambil pengajaran.

Hukum perbuatan ini ialah haram.

Pelakunya berdosa kerana melakukan perbuatan haram.

Allah berfirman;

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ
".. dan janganlah memburukkan satu sama lain.." (Al-Hujurat: 12)

Menurut Imam Al-Nawawi rahimahullah (wafat 676 H) Membuka aib atau mendedahkan keburukan orang hanya boleh dilakukan dalam 6 perkara iaitu;

1. Mengadu kezaliman (التظلُّم) kepada ulil amri, qadhi atau pihak berkuasa (polis atau mahkamah) untuk mendapatkan keadilan.

- Media massa dan media sosial tidak termasuk.

2. Mencegah mungkar dengan mengadu atau menceritakan aib kepada orang yang berkuasa untuk mencegahnya (الاستعانة على تغيير المنكَر) seperti melapor ke Jabatan Agama, SPRM dan sepertinya.

- Mengadu kepada kawan tidak termasuk.

3. Meminta fatwa (الاستفتاء) dengan menceritakan aib atau kejadian bagi mendapatkan fatwa dari mufti, alim ulama yang terbaik yang ada.

4.  Peringatan dan amaran kepada kaum muslimin (تحذيرُ المسلمين) yang berkait aib atau keburukan individu yang boleh memberi kesan kepada agama dan masyarakat. Seperti aib yang terdapat pada perawi hadith, saksi mahkamah dan urusan jual beli atau kepimpinan.

- Masalah rumahtangga, suami kahwin lain, ada orang ketiga dalam rumahtangga tidak termasuk.

5. Menyebut keburukan atau kesalahan orang yang telah melakukan kejahatan dan bid'ah mereka secara terang-terangan. Mengecam ahli bid'ah adalah diharuskan. ( أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته)

6. Menyebut seseorang dengan karekter atau aib yang sudah menjadi sebahagian kepada pengenalan dirinya. (التعريف) seperti Si Bongkok Tiga, Si buta, Si Botak yang memang telah menjadi aspek pengenalan dirinya.

[Al-Minhaj, Syarh Sahih Muslim]

📜Orang yang suka mendedah-dedah atau membuka aib, kisah rumahtangga kepada publik adalah termasuk dalam kalangan pembuat fitnah seperti firman Allah;

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. yang banyak mencela, yang ke sana ke mari menyebar luaskan fitnah.” (Al-Qalam: 10-11)

Dan firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَاْلآخِرَةِ
“Sesungguhnya orang-orang yang menyenangi tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang beriman, mereka memperoleh azab yang pedih di dunia dan di akhirat….” (An-Nur: 19)

Diriwayatkan bahawa Nabi salallahualaihiwassalam bersabda bersabda;

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ

`Sesungguhnya Allah Azza Wajalla Maha Penyantun, Maha kekal, dan Maha Penutup, Dia mencintai sifat malu dan sikap suka menutupi aib.'

[HR Abu Daud dan Al-Nasa'ie]

Thursday, February 21, 2019

Perbezaan Tauhid antara Manhaj Salaf dan Asya'irah

*(Saya merayu sahabat-sahabat membaca berulang kali sehingga sahabat-sahabat dapat memahami apa yang ditulis dan mampu mengaitkan dengan realiti semasa)*

Perbezaan yang paling ketara antara seruan dakwah tauhid yang dibawa oleh manhaj Salaf dan Asya'irah ialah;

1. Manhaj salaf membawa tauhid yang bertujuan mengesakan Allah dalam ibadah dan menafikan sekutu baginya, pendek kata tauhid itu di sisi manhaj salaf ialah menjadikan ibadah hamba (manusia) hanya kepada Allah sahaja dan menentang segala pengabdian atau ibadah kepada selain Allah. 

==> Sebab itu GOLONGAN SALAF dalam perbincangan tauhid lebih fokus kepada menjadikan ibadah kita hanya kepada Allah dan menjauhi bentuk ibadah kepada selain Allah. 

===> Sebab itu GOLONGAN salaf cukup anti @ alergik kepada syirik dan perbuatan yang berkait dengan ibadah yang tidak ditujukan kepada Allah secara langsung, mengadakan perantara (wasilah) antara Allah dan makhluk. 

Ini kerana, manhaj salaf menekankan konsep لا إله إلا الله yang diterjemah sebagai (TIADA TUHAN YANG "BERHAK" DISEMBAH SELAIN ALLAH) dalam dakwah dan seruan mereka terhadap tauhid sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah (wafat 795 Hijrah) yang menyatakan;

إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرّم صاحبه على النار
Sesungguhnya yang dikehendaki bagi maksud tauhid yang sempurna, yang dengannya menyebabkan para pemiliknya (pemilik tauhid) itu diharamkan daripada azab api neraka ialah;

وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله فإن الإِله هو المعبود الذي يُطاع فلا يُعصى؛ خشيةً، وإجلالا، ومهابةً، ومحبةً، ورجاءً، وتوكلا، ودعاءً
Membenarkan maksud Lailahailallah, kerana sesungguhnya Al-ILah ialah Tuhan yang disembah yang ditaati dan tidak diderhakai, ditakuti, diagungkan, digeruni, dicintai, diharapkan, yang menjadi tempat pergantungan dan kepada-Nya ditujukan doa permintaan. [Jami Al-Ulum Wal Hikam, Ibn Rajab] 

2. Manhaj Asya'irah pula berbeza dalam memahami Tauhid dengan aliran salaf apabila Tauhid di sisi mereka bermaksud mengesakan Allah yang bersifat azali dengan makhluk yang bersifat baharu sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi (wafat 298 Hijrah);

هو إفراد القدم عن الحدث
Mengesakan Allah yang Qadim daripada makhluk yang bersifat baharu. 

Kemudian, jika dirujuk tokoh-tokoh lain dalam aliran Asya'irah yang menjadi pegangan kaum Asya'ari dan Maturidi serta ahli kalam dan gagasan ilmu berkait tauhid dan aqidah, mereka lebih banyak membincangkan aspek sifat Tuhan yang berbeza dengan sifat makhluk. 

Pendek kata, perbahasan tauhid berkisar soal zat Tuhan, sifat Tuhan dan Af'al (perbuatan Tuhan) yang tidak sama dengan makhluk. 

==> Sebab itu GOLONGAN ASYA'IRAH lebih fokus dan tertumpu pada isu menyerupakan Allah dengan makhluk (Pada ZAT, SIFAT, AF'AL (PERBUATAN) atau tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, sebab itulah perjuangan TAUHID mereka sejak sekian lama. 

==> Bagi kebanyakan ASYA'IRAH, tawasul bukan isu syirik, memohon kepada selain Allah, mengambil perantara, berlebihan dalam memuliakan orang soleh, guru-guru, tunduk rukuk dan mencium kaki guru, bukan termasuk syirik. Kerana syirik ialah perbuatan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. 

Justeru perjuangan pendakwah ASya'irah dan Maturidiyyah sejak sekian lama adalah lebih menjurus kepada memastikan tiada orang menyamakan sifat Allah dengan makhluk berbanding memastikan orang tidak beribadah dan mengambil sembahan atau melakukan bentuk pengibadatan kepada selain Allah sebagaimana yang diperjuangan oleh Manhaj Salaf. 

# Sila baca dan hadam apa yang dijelaskan di atas berulang kali sehingga faham, InsyaAllah akan kita bahas sambungannya kemudian!

Thursday, November 01, 2018

Ahli Al-Qur'an


Berkata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah (wafat 751 H) berkenaan golongan ahli al-Quran:

و لهذا كان أهل القرآن هم العالمون به , و العاملون بما فيه و إن لم يحفظوه عن ظهر قلب , و أما مَنْ حفظه و لم يفهمه , و لم يعمل بما فيه , فليس من أهله , و إن أقام حروفه إقامة السهم …..

'Dan kerana itu, Ahli Qur’an ialah orang-orang yang memahaminya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya sekalipun mereka mungkin tidak menghafalnya di luar hati.

Adapun orang yang menghafal tetapi tidak memahaminya dan tidak mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka dia tidaklah termasuk Ahli al-Qur’an, sekalipun dia dapat menegakkan hurufnya seperti meluruskan anak panah..... '

و أما مجرد التلاوة من غير فهم و لا تدبر , فيفعلها البر و الفاجر , و المؤمن و المنافق

'....Adapun sekadar membaca al-Quran tanpa pemahaman dan tadabbur, maka hal itu dapat dilakukan oleh semua orang baik orang yang bertaqwa dan orang yang fajir, orang yang mukmin mahupun orang yang munafik....'

[Adh-Dhau' al-Munir 'ala at-Tafsir]

# Mentadabbur Al-Quran, ialah tujuan dan matlamat utama kenapa Allah menurunkan Al-Quran supaya ianya dibaca oleh hamba-hamba-Nya:


كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran." (Sod: 29)

Tidak pukul rata


Diriwayatkan bahawa Abdul Rahman bin Salleh Al-Azdi rahimahullah (wafat 235 H) ialah seorang yang berkefahaman Syiah. 

Walaubagaimana pun beliau selalu mengunjungi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah (wafat 241 H) dan sang Imam akan melayaninya dengan baik.

Maka dikatakan kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah (gelaran kuniyah Imam Ahmad), dia itu Syiah rafidhah.

Lalu dijawab oleh Imam Ahmad dengan mengatakan;


سبحان الله! رجل أحب قوما من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول له: لا تحبهم؟! هو ثقة

'Subhanallah, lelaki ini mengasihi ahli keluarga Nabi salallahualaihiwassalam lalu apakah kami harus mengatakan jangan mengasihi mereka? Dia seorang yang tsiqah!

# Imam Yahya bin Ma'in (wafat 223 H) juga mengatakan beliau ialah seorang yang berkefahaman syiah tetapi mereka tetap menulis hadith Abd Rahman bin Salleh kerana dihukum sebagai tsiqah di sisi mereka.

[Tahdzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal, al-Mizzi]

Monday, March 19, 2018

Perjuangan biar bermakna

Ramai orang berjuang, namun apakah perjuangan itu bernilai di sisi Allah maka hanya Dia yang Maha Mengetahui. 

Namun ada beberapa pesanan daripada baginda rasulullah salallahualaihiwassalam yang wajar dihayati....

** Diriwayatkan daripada Anas bin Malik RA (wafat 93 H) bahawa baginda Rasulullah salallahualaihiwassalam telah bersabda;

لَيؤيِّدنَّ الله ُهَذَا الدِّينَ بِقَوْمٍ لا خَلاقَ لَهُمْ

'Allah akan menjadikan agama ini dibantu oleh suatu kaum yang tidak mendapat bahagian (pahala) apa-apa untuk mereka.'

[HR. Al-Nasaie dan Ibn Hibban]

*** Manakala dalam riwayat yang lain daripada Abi Bakrah RA (wafat 51 H) bahawa Nabi salallahualaihiwassalam bersabda;

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ

'Sesungguhnya Allah Tabaraka Wa ta'ala akan menguatkan agama ini dengan satu golongan yang tidak akan mendapat bahagian (pahala di akhirat).'

[HR. Ahmad dan Al-Tabarani]

# Perjuangan Islam tidak cukup hanya dengan semangat, kerana ada riwayat daripada Abu Hurairah RA (wafat 57 H) bahawa ada seorang lelaki yang berjuang dengan hebat sewaktu peperangan Khaibar, namun akhirnya dia tetap masuk neraka.

Disebut bahawa dia membunuh dirinya kerana tidak sabar menderita luka, baginda salallahualaihiwassalam pun kemudian memerintahkan seorang sahabat (dalam riwayat disebut orangnya ialah Bilal) untuk bangkit memperingatkan orang ramai dengan menyebut;

أَنَّهُ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلا مُؤْمِنٌ ، إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

'Sesungguhnya tidak akan masuk syurga kecuali orang mukmin, dan Allah akan menguatkan agama ini dengan lelaki yang fajir.'

[HR Al-Bukhari dan Muslim]

**** Semoga kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang perjuangannya sia-sia dan tidak membuahkan pahala dan keampunan daripada Allah SWT!

Wednesday, February 28, 2018

Jika diambil ilmu itu daripada tokohnya, kita pun akan selamat

Diriwayatkan bahawa Imam Malik bin Anas rahimahullah (wafat 179 H) pernah menyebut;

إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم
 
'Sesungguhnya ilmu ini merupakan agama. Maka, lihatlah dengan siapa kamu mengambil agama kamu.' 

لقد أدركنا في هذا المسجد سبعين ممن يقول قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا عليه فما أخذت منهم شيئا ، لم يكونوا من أهل هذا الشأن

'Sesungguhnya aku telah bertemu dengan 70 orang di Masjid Nabi ini yang menyatakan telah berkata fulan bahawa Rasulullah salallahualaihiwassalam bersabda (menyampaikan hadis). Sesungguhnya jika salah seorang daripada mereka itu diamanahkan untuk menjaga Baitulmal, nescaya dia ialah orang yang amanah, namun aku tidak mengambil sesuatu pun (hadith) daripada mereka kerana mereka bukanlah ahli dalam bidang ini (hadith).'

ويقدم علينا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو شاب فنزدحم على بابه

'Namun apabila datang kepada kami Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri (wafat 125 H) walaupun dia masih muda maka kami bersesak-sesak ke pintu rumahnya (untuk belajar hadith).'

[Al-Adab Asy-Syar'iyah wa Al-Minah Al-Mar'iyah, Ibn Muflih]

# Jangan asal berguru dengan sesiapa sahaja yang sedap didengar kata-katanya, kerana gula itu walaupun manis boleh membawa penyakit. Tetapi belajar dan bergurulah daripada mereka yang ahli dalam bidangnya!

Konspirasi teori, freemason, sejarah Yahudi tidak wajar menjadi tajuk ceramah

Ustaz yang cerdik dan berilmu tidak akan berceramah dalam masjid bercakap tentang raja-raja Firaun, sejarah yang belum tentu betul, teori konsiprasi dan kisah-kisah yang ganjil tanpa sumber yang sahih. 

*** Apatah pula hal-hal yang melibatkan riwayat yang tidak sahih seperti isteri Nabi Ibrahim berketurunan Melayu bernama Keturah dan teori bangsa Melayu, kerajaan-kerajaan nusantara, nama kerajaan Kemboja diambil daripada nama bunga sebab Melayu suka bunga (Baca; Cambodia atau disebut Kampuchea) semuanya mengarut dan menzahirkan kejahilan terhadap fakta sejarah, lemahnya ilmu alat dan memalukan Islam apabila lebai sebegini berceramah di masjid!

Diriwayatkan daripada Hafs bin A'sim RA bahawa Nabi salallahualaihiwassalam bersabda;

كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع
'Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta apabila menyampaikan semua yang didengarnya.'

[HR Muslim dalam Mukadimah]

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal (wafat 241 H);

أكذب الناس القُصَّاص والُّسوَّال
Orang yang paling kuat berdusta ialah penceramah yang bercerita pelbagai kisah-kisah...

# Bukan semua yang dibaca di laman website illuminati, video klip 'The Arrival...', buku-buku tentang Dajjal dan fitnah akhir zaman boleh diajar di masjid kerana ianya belum tentu benar.

Dinyatakan oleh Imam Ibn Jauzi Al-Baghdadi rahimahullah (wafat 597 H);

والقاص يروي للعوام الأحاديث المنكرة , ويذكر لهم ما لو شم ريح العلم ما ذكره
Si tukang cerita yang menceritakan kepada orang awam hadith-hadith (berita-berita) yang munkar itu kalaulah dia hanya memiliki sedikit bauan-bauan ilmu pun nescaya itu sudah mencukupi untuk menyebabkan dia tidak menceritakan kepada orang ramai apa yang disampaikannya....

[Al Mawdhuaat, Ibn Jauzi]