Thursday, October 24, 2013

Anggaran jumlah para sahabat RA

Berkata Imam Abu Zur'ah ِAr-Razi Rahimahullah,

قُبِضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مئة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه

"Telah wafat Rasulullah salallahualaihiwassalam dalam keadaan baginda meninggalkan seramai 114000 orang sahabat yang meriwayatkan (hadith) daripada baginda dan mendengar (hadith) daripada baginda."

# Zaman para sahabat berakhir dengan wafatnya sahabat Nabi Salallahualaihiwassalam yang terakhir yang berna,a Abu Thufail Amir bin Watsilah al Laitsi al Kanani RA pada tahun 100 Hijrah."

[Kitab Tadrib Al-Rawi]

No comments: