Thursday, December 18, 2014

Membaca surah al-Waaqiah untuk kaya

Ada sahabat bertanya, apakah hukumnya membaca surah al-Waaqiah untuk tujuan agar dimurahkan rezeki ?

Aljawab,

Memang terdapat dakwaan sebahagian daripada guru agama bahawa membaca surah al-Waaqiah dapat memudahkan rezeki.

Hal ini adalah berdasarkan hadith dhaif yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud RA bahawa Nabi salallahualaihiwassalam diriwayatkan bersabda ;

من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا
'Barangsiapa yang membaca surat Al-Waaqiah pada setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kemiskinan buat selama-lamanya.

Matan yang lainnya pula menyebut;

من قرأ الواقعة كل ليلة لم يفتقر
'Barangsiapa yang membaca surat Al-Waaqiah setiap malam,maka dia tidak akan menjadi fakir.'

[Kedua-dua hadith ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman]

# Hadith-hadith di atas didhaifkan oleh para Imam seperti Imam Ahmad, al-Daraquthni dan Abi Hatim. Ianya juga termasuk hadith yang mungkar dan matannya juga ditolak oleh ahli hadith.

# Al-Quran diturunkan bukanlah untuk menjadikan umat Islam kaya. Sebaliknya ia diturunkan sebagai panduan hidup dan perintah daripada Allah SWT.

Al-Quran juga dibaca untuk mendapat hidayah, petunjuk dan sebagai hukum dalam kehidupan.

# Walaupun fadhilat membaca surah al-Waaqiah untuk kaya itu tidak benar. Namun janganlah meninggalkannya dan tidak membaca surah ini lagi. Kerana setiap ayat al-Quran yang dibaca dengan ikhlas, tadabbur dan diamalkan akan menjadi syafaat untuk kita di hari akhirat kelak.

WA

No comments: