Tuesday, February 25, 2014

Tidak semua kritikan itu diterima walaupun yang mengkritiknya ialah seorang tokoh

Perkataan seorang ustaz, tokoh atau ulama' kepada ustaz dan tokoh yang lain adalah tidak diterima kecuali dengan bukti dan hujah yang benar

Disebutkan oleh Imam Adz-Zahabi rahimahullah, (seorang pakar ilmu rijal dan riwayat tentang biografi serta Jarh wa Ta'dil yang merupakan ilmu kritik perawi dalam hadith) dalam kitabnya Siyar A'lam al-Nubala tentang perkataan seseorang tokoh kepada seorang tokoh yang lain yang didorong oleh hawa nafsu dan fanatik atau wujud pertengkaran antara mereka itu maka ianya adalah tidak patut diterima.

Beliau menyebut;

كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه بل يطوى ولا يروى
'Perkataan mereka yang sebaya atau setaraf, jika terbukti kepada kita bahawa ianya didorong oleh hawa nafsu dan sifat asobiyyah (fanatik) maka ianya tidaklah perlu dihiraukan bahkan perlu ditutup dan tidak diriwayatkan.' [Siyar A'lam al-Nubala]

Hal yang sama disebutkan oleh beliau dalam kitab yang lain dengan mengatakan;

وكلام الأقران بعضِهم في بعضٍ لا يعبأ به لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد وما ينجو منه إلاّ من عصمه الله، وما علمت أنّ عصرًا من الأعصار سَلِمَ أهلُهُ من ذلك سِوَى الأنبياءِ والصدِّيقين
' Perkataan rakan sebaya di antara satu sama lain tidaklah diambil kira, tambahan pula apabila jelas kepada kamu bahawa ianya adalah disebabkan oleh permusuhan antara mereka atau kerana perbezaan mazhab atau disebabkan kerana hasad. Dan tidaklah ada sesiapa yang terselamat dari sifat-sifat ini pada dirinya kecuali mereka yang dimaksumkan oleh Allah (diselamatkan Allah) dan aku tidaklah mengetahui bahawa adanya dari zaman ke zaman mereka yang terselamat dari sifat ini selain para anbiya (nabi-nabi) dan siddiqin.' [Mizan al-Iktidal]

# Dalam sejarah, kritikan seseorang tokoh kepada tokoh yang lain adalah merupakan suatu perkara yang lazim dan kerap berlaku. Ianya berpunca dari banyak sebab antaranya seperti perbezaan mazhab, perselisihan aliran pemikiran, hasad dan dengki, permusuhan dan pertengkaran serta wujud masalah peribadi.

# Sebagai Muslim, kita harus cerdik dan tidak taasub dalam menilai kritikan seseorang tokoh kepada tokoh yang lain. Contohnya Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah pernah mendhaifkan Imam al-Syafi'ie dengan mengatakan (ليس بثقة) beliau tidak siqah. Begitu juga beliau pernah mendhaifkan para ulama' seperti Imam Al-Zuhri, Imam Thawus, Imam Al-Auzaie rahimahullah. Imam Al-Auzaie dikatakan tidak alim dan sebagainya. Namun hal ini dibantah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan lain-lain ulama'.

Tidak ada tokoh dan ulama' yang tidak mempunyai kisah silam dan kelemahan atau kesilapan. Tugas kita ialah mengambil manfaat bukan mencari kesalahan dan aib insan!

No comments: