Thursday, February 20, 2014

Kenapa terjadi fitnah pada seseorang?

Pesan Imam Ibn Taimiyyah rahimahullah;

الفتنة لها سببان: إما ضعف العلم، وإما ضعف الصبر، فإن الجهل والظلم أصل الشر

'Fitnah memiliki dua sebab: (1) Sama ada kerana kelemahan dalam ilmu, atau kerana (2) Kelemahan dalam sabar. Sesungguhnya kebodohan dan kezaliman itu adalah pokok atau asal bagi segala keburukan.'

[Al-Furu', Ibn Muflih]

# Imam Ibn Muflih rahimahullah, ialah salah seorang daripada murid Imam Ibn Taimiyyah.

# Kelemahan kita dalam ilmu menyebabkan keputusan dan tindakan kita sering menyalahi kehendak syarak atau tidak menguntungkan agama. Betapa ramai orang kerana lemahnya pengetahuan dalam fiqh dan kefahaman terhadap al-sunnah telah membuat keputusan-keputusan yang merugikan agama dan hidupnya...

No comments: