Monday, February 24, 2014

Para ulama terbahagi kepada 3 golongan

Diriwayatkan bahawa Imam Sufyan Al-Sauri Rahimahullah pernah berpesan;

كان يقال العلماء ثلاثة : عالم بالله عالم بأمر الله ، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله ، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله . فالعالم بالله وبأمر الله : الذي يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض ، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله : الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض . والعالم بأمر الله ليس العالم بالله : الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل

'Pernah disebutkan bahawa para ulama' itu terbahagi kepada tiga golongan, iaitu si alim yang mengetahui tentang Allah dan juga mengetahui tentang perintah Allah, dan si alim yang mengetahui tentang Allah tetapi tidak mengetahui tentang perintah Allah serta orang alim yang mengetahui tentang perintah Allah tetapi tidak mengetahui tentang Allah.

Adapun yang dikatakan si alim yang mengetahui tentang Allah dan juga perintah-Nya ialah orang alim yang takut kepada Allah ta'ala, serta mengetahui tentang batas dan kewajipan agamanya.

Manakala orang alim yang mengetahui tentang Allah tetapi tidak mengetahui tentang perintah Allah ialah orang yang takut kepada Allah tetapi tidak mengetahui tentang perintah, batas dan kewajipan agamanya.

Kemudian orang alim yang mengetahui tentang perintah Allah tetapi tidak mengetahui tentang Allah ialah mereka yang mengetahui tentang batas dan kewajipan dalam agama tetapi tidak merasa takut kepada Allah Azza waJalla.'

[Tafsir Al-Quran al-Azim, Ibn Katsir]

# Kata Imam Ibn Sirin Rahimahullah;
إذا أراد الله عز وجل بعبده خيراً جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه
'Apabila Allah Azza Wajalla mengehendaki kebaikan kepada seorang hamba-Nya, maka dijadikan baginya penasihat dari dalam hatinya yang memerintahkannya (kepada kebaikan) dan melarangnya (dari keburukan).'

[Hilyah Al-Awliya, Abu Nuaym]

No comments: