Wednesday, September 21, 2005

Risalah Ustaz Emran Kepada Umat Islam


Bismillahirahmanirahim

Asalamualaikum warahmatullah

Alhamdulillah atas nikmat Islam maka jadilah umat Islam itu bersaudara. Apakah kita lupa wahai umat Islam akan firman Allah swt yang menyebut :

“Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam) dan janganlah kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara”
(Ali – Imran :102).


Bukankah Islam itu sebuah pengikat sesama aqidah dan menyatukan hati-hati dengan Islam dan sunnah yang dibawa oleh rasulullah ? Mengapa kita berpecah dan masih bertengkar sesama sendiri ? Atas jalan Islam yang di bawa oleh rasulullahkah kita ini berada atau kita berada di jalan yang bukan di bawa oleh baginda ? Ini kerana sekiranya kita tetap setia di atas jalan sunnah dan manhaj yang dibawa oleh baginda maka nescayalah hati kita bersatu dan kita terikat oleh persaudaraan dan kasih sayang.

"Dan siapa yang menentang Rasul setelah jelas bagi mereka petunjuk serta mengikuti jalan yang bukan jalannya kaum Mukminin, Kami biarkan dia memilih apa yang diingini nafsunya dan Kami masukkan dia ke jahanam sedangkan jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali.” ( An Nisa’ : 115) ]


Jawapannya ialah kerana kalian umat Islam kebanyakan telah meninggalkan sunnah rasulullah, meninggalkan kefahaman Islam dan keyakianan kalian kepada Islam sebaliknya kalian lebih yakin kepada jemaah kalian, kepada organisasi hizbi dan tanzim kalian daripada Islam.

Kalian lebih meredhai ikatan persaudaraan sesama anggota hizbi kalian, anggota jemaah kalian dari kalian meredhai ikatan persaudaraan Islam yang telah Allah jadikan.


Kalian merasa ikatan Islam belum cukup, merasa ikatan ukhuwah berasaskan aqidah belum sempurna sehingga kalian mengadakan pelbagai doktrin-doktrin baru dan fikrah (idea)-fikrah (idea) baru dalam agama Islam yang dapat menyempurnakan Islam yang bagi kalian masih belum sempurna.

“Celupan (acuan, sistem, manhaj) Allah , maka siapakah yang lebih baik celupannya dari Allah ? (Al-baqarah : 138).

“Barangsiapa yang mencari selain Islam sebagai Deen (agama & panduan) maka tidaklah akan diterima darinya sedikitpun dan dia di akhirat dari kalangan orang yang rugi.” (Surah Ali Imran 85).

Sangatlah menyedihkan, apabila ana sebagai guru agama dengan ikhlas hati berusaha semampu ana berusaha mendidik umat Islam dan masyarakat dengan kefahaman Islam yang sebenar menurut faham salaf soleh, dengan membawa hadith yang sahih yang bersih dari kepalsuan walau pun hanya dhaif ana berusaha menjaga keaslian sunnah, membela sunnah nabi salallahaualihwiasalam.

Mendedahkan kesilapan para manusia terdahulu dan pejuang islam yang berjuang sebagai panduan, sebagai teladan kepada pejuang silam hari ini agar tidak mengulangi hal yang sama namun sayang kerana ta'asub, kerana kalian ini sufi dan benci kepada sunnah nabi salallahualaihiwasalam dan ta'asub serta menyembah kubur-kubur dan guru-guru kalian, berpegang kepada tariqat kalian dan ajaran guru dan mazhab sufi kalian, kerana kalian berpegang kepada hizbi jemaah dan ajaran doktrin kalian maka akhirnya kalian sanggup menghina , mencela seorang muslim yang mengatakan tuhan-Nya ialah Allah ? Yang Mengajak kalian menyembah Allah ?

Mengajak kalian meninggalkan kesyirikkan dari mengambil guru-guru kalian, ajaran kalian, mazhab kalian, sufi kalian, tariqat kalian, jemaah kalian sebagai sembahan selain ALlah ??

“ Katakanlah (hai Muhammad): "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah ke jalan Allah dengan bashirah (petunjuk dan ilmu), maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik." (Yusuf: 108).

Kalian menghina, mencela dan menuduh ana dengan tuduhan sesat dan pelbagai lagi tanpa kalian dapat bawa bukti hujah ilmiah dan tidak pula kalian mampu membela tuduhan dan kepalsuan kalian yang ana bongkarkan.

“Orang-orang yang zalim itu mengikut hawa nafsu yang ada pada mereka dan jadilah mereka itu golongan yang berdosa” (Hud : 116).

Baginda rasulullah pernah bersabda : “Sesungguhnya bukti dan hujah keterangan itu mestilah diberikan oleh mereka yang mendakwa dan sumpah itu bagi mereka yang didakwa” (hadith sahih riwayat tirmidzi no. 1341).

Ternyata kalian menurut hawa nafsu, sikap degil dan enggan meninggalkan ajaran sesat dan ta'asub kalian kepada apa yang telah lama kalian amalkan hanya kerana merasa ianya datang dalam keadaan yang asing.

Dari Abu Sufyan Ats-Tsauri ia berkata :"Berbuat baiklah terhadap ahlus-sunnah karena mereka itu ghuraba" (Diriwayatkan oleh Al-Lalika'i dalam "Syarhus-Sunnah" No. 49).

Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan : "..... Tidak diragukan bahwa Ahli Naqli (dalil) dan Atsar pengikut atsar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan atsar para shahabatnya, mereka itu Ahlus Sunnah". (Talbisul Iblis oleh Ibnul Jauzi hal.16 dan lihat Al-Fashlu oleh Ibnu Hazm 2:107).

Ketahuilah, selama hidup yang diizinkan oleh Allah maka ana akan tetap membawa ajaran salaf soleh dan sunnah rasulullah dengan perjuangan aqidah yang sahih walau dihina dan dicaci dan dituduh sesat kerana inilah sumpah hidup mati ana agar tetap di jalan salaf soleh dan akan selamanya ana menentang bid'ah dan kejahilan dan kesesatan mereka yang bercanggah dengan jalan yang dibawa oleh rasulullah dan para sahabat ra.

Dari Mughirah ibn Syu’bah ra bahawa baginda rasulullah bersabda : “Tidaklah akan hilang segolongan dari umat aku mereka yang zahir di atas kebenaran sehinggalah datang ketentuan Allah ke atas mereka dan mereka tetap dalam kebenaran” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 3640 dan Muslim no. 1921).


Maka siapa yang mengikuti maka berolehlah ganjaran dari Allah dan siapa yang menentang maka bersedialah dari balasan dari ALlah swt.
Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada sesiapa yang engkau sukai tetapi Allah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya” (Al-Qasas :56).

Tidaklah ana mendoakan kejahatan kepada umat rasulullah, sebaliknya ana mendoakan siapa yang menyembah dan ana ulangi buat yang pekak dan buta matanya iaitu ana mendoakan kejahatan dan balasan neraka kepada mereka yang telah "menyembah" para guru-guru mereka dan menjadikannya tuhan lalu menghalang jalan dakwah Islam kerana mereka bukan lagi umat rasulullah...

Mereka sudah kufur apabila menyembah guru mereka, tokoh-tokoh tertentu, sebaliknya yang tidak menyembah dan melakukan kesilapan kerana kejahilan, kelemahan akal maka mereka inilah yang dimaafkan dan menjadi kewajipan ana untuk terus berdakwah menyedarkan mereka. Sebaliknya yang tetap menghalangi jalan dakwah sunnah walau sedar dan menyedari kebenarannya namun enggan menerima kebenaran maka mereka inilah yang didoakan dengan keburukan neraka moga mereka sedar dan takut lalu kembali kepada kebenaran.

Sabda rasulullah : " Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya Maka Allah akan memberikannya kefahaman dalam urusan agama." (Hadith Sahih, Muttafaqun Alaih –Disepakati oleh Bukhari no. 3116 & Muslim no. 1037).Ustaz emran ibn ahmad
San'a Yaman
"Ahlul Sunnah Wal Jamaah Seumur hidup"

No comments: