Wednesday, June 12, 2013

Ahli sunnah, akhlak mereka juga benar-benar menurut sunnah

Firman Allah SWT,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
“Jadilah engkau seorang yang pema'af dan suruhlah orang mengerjakan perkara yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.” [Al-A’raaf:199]

Qadhi Zainuddin bin Makhluf al-Maliki terkenal sebagai seorang yang paling kuat permusuhan terhadap Imam Ibn Taimiyyah. Beliau pernah mengkafirkan Imam Ibn Taimiyyah dan memfatwakan harus membunuh sang Imam. Beliau juga antara orang yang bertanggungjawab membuat fitnah dan pelbagai tohmahan sehingga Imam Ibn Taimiyyah dipenjara sekian lama.

Namun takdir Allah, Qadhi Ibn Makhluf terlebih dahulu meninggal dunia.

Apabila telah sampai berita tentang kematian Ibn Makhluf maka Ibn Qayyim yang ketika itu merupakan murid kepada Imam Ibn Taimiyyah segera mendatangi gurunya bagi menyampaikan berita itu dengan gembira.

Namun sebaliknya yang berlaku.

Hal ini diceritakan sendiri oleh Imam Ibn Qayyim yang mengatakan bahawa apa yang berlaku ialah,

فنهرني وتنكر لي واسترجع. ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم،

Beliau Imam Ibn Taimiyyah bahkan menegur dan memarahi perbuatan saya. Kemudian beliau beristirja' (membaca ان لله وان اليه راجعون) Setelah itu Imam Ibn Taimiyyah bangkit dari tempatnya lalu langsung menuju ke rumah keluarga Ibn Makhluf bagi mengucapkan takziah di atas kematian sang Qadhi tersebut.

Beliau kemudian melakukan sesuatu yang luar biasa dengan berkata,

إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه

'Saya kini adalah sebagai penganti Ibn Makhluf kepada anda semua. Jika kalian memerlukan bantuan atau apa-apa pertolongan maka saya pasti akan membantu.'

[Madarij al-Salikin, Ibn Qayyim al-Jauziyah]

No comments: