Sunday, June 03, 2012

Hadith dhaif, ada kalanya dapat menjadi hujah


 
Berkata Syeikh Muhadith Prof. Dr. Hasan Muhammad Maqbuli al-Ahdal.

1.       Hadith dhaif terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu dhaif disebabkan terputus pada sanad, dhaif kerana kelemahan perawi seperti tidak memiliki keadilan dan kekuatan hafalan, dhaif kerana syaz dan kecacatan (illat) yang tersembunyi pada hadith.

2.        Hadith yang dhaif disebabkan oleh kerana kelemahan perawi yang berdusta atau dituduh sebagai pendusta, fasik, pembuat bid’ah yang keterlaluan seperti mengkafirkan para sahabat maka hadith-hadith seperti ini wajib ditinggalkan dan tidak dapat diperkuatkan walaupun mempunyai banyak jalan dan riwayat.

3.       Hadith yang dhaif disebabkan oleh kelemahan hafalan perawi tetapi rawi tersebut memiliki kepercayaan dan thiqah maka kewujudan jalur riwayat yang lain dapat memperkuatkan hadithnya dan mengangkat statusnya daripada dhaif menjadi hadith yang diterima.  Termasuk dalam bab ini bahagian hadith yang dhaif kerana kesilapan rawi seperti bercampur hadithnya, lemah hafalan, waham, irsal , tadlis dan seumpamanya.

4.       Manakala perlu diingat bukan semua hadith dhaif itu terangkat kedudukannya dengan memiliki banyak riwayat atau jalur sanad yang lain kerana wujud kecacatan (illat) tertentu atau kerana  keburukan perawi yang tidak dapat diterima.  

5        Bukan semua hadith dhaif itu ditolak tetapi hanya yang dhaifnya keterlaluan dan apabila ianya tidak keterlaluan maka boleh dipakai sebagai sokongan kepada perkara yang telah jelas dan tsabit dalam Islam. Bahkan ada yang menerimanya sebagai fadhail amal atau sebagai penjelasan kepada hadith yang sahih atau sebagai sokongan kepada sesuatu amalan yang telah diterima oleh para ulama’ dan fuqaha Islam.

      Nota dari halaqah hadith bersama Syeikh Muhadith Prof. Dr. Hasan Muhammad Maqbuli Al-Ahdal, suatu ketika dahulu antara tahun 2005-2006. No comments: