Thursday, July 13, 2006

Rumahtangga Muslim Yang Solehah

Rumahtangga dan kekeluargaan merupakan satu institusi mulia yang telah ditetapkan oleh Allah stw sebagai satu fitrah dan sebagai pengimbang kehidupan manusia di dunia ini. Allah swt telah menetapkan dan meletakkan kedudukan rumahtangga dan keluarga sebagai pegimbang dan pengawal asas duniawi dan kehidupan manusiawi di dunia ini. Dimaksudkan dengan makna pegimbang dan pengawal asasi ialah keluarga berperanan mengawal dan membentuk peribadi kemanusiaan kepada kebaikan asasi sebagai seorang manusia sekalipun jauh dari bimbingan agama.

Di alam yang luas ini, dari pelbagai bangsa dan etika serta budaya, tidak semua makhluk manusia beriman kepada Allah swt dan wujud lebih jutaan billion manusia di dunia ini yang kafir namun bersyukur kita dengan kewujudan institusi kekeluargaan sejak zaman dahulu menjadikan sifat manusiawi seseorang itu terkawal dan terbentuk sekurang-kurangnya sebagai manusia piawai kualitinya terpenuhi dengan kewujudan keluarga.

Sejahat-jahat seorang manusia itu hari ini, kekeluargaan yang pernah dimilikinya ketika kecil menjadikan dia masih layak dikatakan sebagai manusia. Misalnya, seseorang itu belajar mengasihi ibu dan bapa, belajar kewujudan perkara yang dinamakan sebagai baik atau sebagai jahat, mempelajari sifat menghormati, mempelajari moral dan cara bertingkah laku sebagai manusia , cara memakan dan meminum sebagai manusia, cara berjalan sebagai manusia dan lain-lain.

Demikianlah rahmat Allah kepada manusia secara umum kepada semua hamba-Nya baik yang beriman atau yang tidak beriman namun tetap mendapat rezeki di dunia ini secara adil dan salah satu rezeki dan nikmat dunia yang paling besar ialah keluarga.

“ Sesungguhnya fitrah yang diciptakan Allah dan ditetapkan manusia dengannya (tertakluk kepada fitrah tersebut).” (Surah Ar-Rum :30).

Kekeluargaan Muslim

Rumahtangga muslim merupakan sebesar-besar nikmat kepada seseorang manusia, ini kerana disamping keluarga dan rumahtangga ini mampu memenuhi kehendak fizikal dan mental manusia maka ianya juga mampu membekalkan agama dan hidayah pertunjuk kepada seseorang manusia itu sehingga lahirnya anak yang kecil itu sudah disuluhi oleh cahaya iman dan Islam dan lahir sebagai seorang Islam tanpa perlu bersusah payah mencari hidayah.

Rumahtangga Islam yang terbina dari panduan syariat Islam dan menjalankan kewajipannya menurut panduan dari Al-Qur’an dan sunnah merupakan penyelamat kepada pelbagai masalah dan merupakan perlindungan kepada ahlinya dari kesesatan dan kerosakan.

Membina sebuah rumahtangga Muslim bukanlah mudah sebaliknya prosesnya memakan masa dan memerlukan usaha yang berpanjangan dan dimulai sejak dari tunas kecil sehingga kepada akar yang mendasar. Pembinaan rumahtangga muslim itu memerlukan kepada beberapa perkara asas sebagai benihnya iaitu :

a) Ikhlas
b) Ilmu yang sahih dari kitab dan sunnah
c) Amal yang berterusan


Ikhlas

Keikhlasan merupakan benih pertama dan asasi dalam menghasilkan rumahtangga muslim. Ini bermula dari niat yang bersih dan terpelihara dari kepentingan dunia dan pembinaan rumahtangga itu diniatkan khusus sebagai ibadah kepada Allah swt.

وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
“ Dan tidaklah kamu diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas kepada-Nya melalui deen yang lurus” (Al-Baiyinah : 3).

Niat dan tujuan itu merupakan asas amalan dan salah satu penyebab penerimaan atau penolakkan amalan itu di sisi Allah lalu niat membina ibadah rumahtangga muslim ini jika dibuat dengan ikhlas dan hati itu dibersihkan dari kotoran nafsu dan dunia serta dikhaskan kepada Allah swt maka benih pertama dalam penumbuhan rumahtangga muslim itu akan berjaya.

Seorang lelaki yang berniat ikhlas mahu menegakkan rumahtangga muslim maka baginya sudah pahala dan ganjaran di sisi Allah swt baik dia berjaya atau tidak. Niat yang ikhlas itu akan sampai kepada Allah swt sebagai ibadah dan doa lalu akan dibukakan jalan dan dipermudahkan kepadanya.

Keikhlasan itu terpapar apabila sejak dari sebelum bernikah lagi apabila seseorang yang ikhlas mahu menegakkan rumahtangga muslim maka tidaklah dia mencari pasangan yang kerana dunia (cantik, kaya, berketurunan bangsawan) sebaliknya yang dicarinya ialah pasangan yang beragama sebagai tanda keikhlasannya membina rumahtangga Islam.

Ilmu yang sahih dari kitab dan sunnah

Ilmu yang sahih merupakan syarat penting dalam penerimaan sesuatu amalan atau penolakkan di sisi Allah swt sesudah niat yang ikhlas. Ini kerana tanpa ilmu yang tinggal hanya kesesatan dan kejahilan. Terlalu ramai orang yang mempunyai niat yang bersih dan ikhlas namun tanpa ilmu menyebabkan amalan mereka menjadi sia-sia sebaliknya mengundang celaka dan bala kepada mereka.

Sabda baginda Salallahualaihiwasalam :

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهوا رد
“ Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu urusan baru dalam agama kami sedang ia bukan dari kami maka sesungguhnya ianya ditolak.” (Hadith sahih disepakati Bukhari 156 Jilid 8 & Muslim no.4467) .

Ilmu berperanan membimbing manusia ke jalan yang benar dan sahih serta memelihara dari kejahatan dan keburukkan yang tidak diketahui oleh orang ramai. Tidak semua ilmu itu sahih sebaliknya wujud ilmu yang sebenarnya kesesatan dan kepalsuan hasil dari taqlid (ikutan buta) hasil dari pegangan dan kepercayaan palsu yang tiada dasar dan jaminan akan kesahihannya.

Sabda baginda salallahualaihiwasalam :

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله
“ Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang jika kamu berpegang padanya tidaklah kamu akan sesat iaitu kitab Allah (Al-Quran) dan sunnah rasulnya.” (Hadith Hasan, riwayat Malik dalam Muwatho no 898, Hakim dalam Mustadrak no.63).

Ilmu yang sahih ialah apa yang datang dari kitab dan sunnah menurut kaedah dan cara para salaf soleh dalam pemahaman terhadap ilmu agama kerana merekalah (para salaf soleh) merupakan sebaik-baik umat dalam beragama.

Ilmu yang sahih dapat menjadi pemandu kepada seseorang itu dalam membina rumahtangga muslim yang soleh dan sebenar menurut pertunjuk sebaik-baik manusia dan penghulu segala rasul iaitu Muhammad salallahualaihiwasalam.

Keilmuan itu terhasil dari pemahaman yang mendalam terhadap agama dan mampu membezakan antara yang benar dan salah. Tidak cukup bergelar ustaz dan ustazah namun tidak mampu menilai kebenaran dan kebathilan jalan dan perjuangan yang ditempuhi dalam kehidupan apakah benar atau sebaliknya.

Keilmuan yang sahih dari kitab dan sunnah menyebabkan seseorang itu tidak salah memilih cara dan kaedah yang sahih dalam membina rumahtangga muslim. Misalnya, seorang lelaki yang memiliki ilmu yang sahih tidak akan membina rumahtangganya melalui cara yang salah seperti “berdating”, bercinta tanpa arah, melakukan maksiat sebaliknya beliau akan menjaga dirinya dan memilih pasangannya dari golongan yang beriman dan beragama.

“Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang sangat keji dan seburuk-buruk jalan (dalam memenuhi fitrah)” (Al-isra : 32).

Amal yang berterusan

Keilmuan itu terhasil dengan pengamalan dan pelaksanaan dan tidaklah membawa apa-apa hasil dari ilmu yang mendalam dan niat yang ikhlas tanpa diakhiri dengan amal dan berjihad (bergigih usaha) melaksanakan apa yang dipelajari dan difahami teruatama dalam kehidupan dengan berusaha mencapai tujuan iaitu beribadah kepada Allah dan membina rumahtangga muslim yang soleh sebagai salah satu ibadah kepada Alah swt.

Amalan yang berterusan itu bermakna tiada putus dan tidak berhenti sekerat jalan sebaliknya berterusan walaupun perlahan dan lambat tanpa perlu tergopoh-gapah. Beramal dengan Islam dan berusaha mendirikan rumahtangga muslim dengan tidak berputus asa dan berterusan mencuba dengan ilmu dan kefahaman yang sahih maka insyaAllah segala yang menjadi halangan pasti akan dapat ditempuhi dan rumahtangga muslim pasti akan tertegak walau pun memakan masa yang cukup lama.

Seorang lelaki yang gigih berusaha membina rumahtangga muslim pasti akan menemui pelbagai halangan ini kerana apa yang diusahakan olehnya itu merupakan satu perkara yang besar maka pastilah pelbagai ujian dan halangan akan menimpanya. Lalu dengan kegigihan dan usaha serta tawakal kepada Allah swt maka akhirnya dia akan berjaya.

Terhasilnya rumahtangga muslim memakan masa dan mungkin apa yang diusahakan sekarang baru terlihat hasilnya pada masa akan datang atau pada generasi anak cucu yang kemudian. Namun semuanya dilakukan kepada Allah swt lalu tidak perlu dibimbangi segala usaha pasti dinilai oleh Allah swt.

Beramal dalam mendirikan rumahtangga Islam bermaksud melakukan usaha dari aspek berikut :

i) Berusaha memperbaiki diri dan membina peribadi muslim dalam diri

Dimaksudkan melakukan usaha memperbaiki diri ialah mempertingkatkan kemajuan diri dan keadaan diri dari jahil kepada ilmu, dari miskin kepada kaya, dari hina kepada mulia dari sakit kepada sihat dengan usaha yang gigih.

Juga bermaksud membina peribadi muslim dengan menambahkan keilmuan dan kefahaman serta memperbanyakkan amalan serta usaha gigih untuk membentuk diri sebagai hamba Allah swt yang berkualiti.

Peribadi muslim bermakna mempunyai aqidah yang sahih, pengamalan ibadah yang sahih dan berkualiti, bermuamalah dan berhubungan dengan sesama manusia melalui muamalah yang sahih dan mulia serta mempunyai akhlak muslim yang mulia dan soleh di samping beramal kepada Islam melalui keilmuan dan kefahaman yang benar.


ii) Berdakwah dan menyampaikan ilmu kepada orang lain serta berusaha membentuk peribadi muslim dalam peribadi orang lain

Beramal dengan berdakwah ialah setelah terhasil peribadi muslim dalam diri yang dapat menjadi contoh dan teladan keapda orabng lain serta mempunyai kualiti ilmu yang dapat di sampaikan dan disebarkan.

Berusaha membentuk peribadi muslim dalam jiwa orang lain ialah dengan bertahap dan berperingkat serta dimulai dengan ahli keluarga terdekat terlebih dahulu.

Tidaklah benar berdakwah kepada orang lain dengan melupakan diri sendiri dan ahli keluarga terdekat. Bahkan mereka merupakan tanggungjawab yang akan ditanyai kepada kita terlebih dahulu.

iii) Mencari pasangan yang soleh / solehah

Pasangan yang soleh atau solehah merupakan pembantu dalam agama dan komponon penting dalam membina rumahtangga yang soleh. Tanpa isteri tidak akan wujud keluarga dan terlahirnya anak maka perlulah dicari isteri yang solehah dan suami yang soleh sebagai teman hidup dan pembantu dalam agama.

Seorang perempuan boleh meminang lelaki seperti yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Khadijah ra yang mulia dan begitu juga pihak wali keluarga perempuan untuk meminang lelaki yang soleh sebagai pasangan kepada anak perempuan mereka dibolehkan bahkan tiada kurang atau aibnya.

Bersegera kepada kebaikan ialah apabila menyegerakan pernikahan dan perkahwinan dalam usia muda dan remaja dan membantu pihak yang berhajat supaya dapat segera bernikah dan berkahwin.

Umur yang paling sesuai dalam bernikah ialah 17 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi lelaki. Bahkan setelah biologi seseorang perempuan itu sudah mampu untuk melahirkan anak maka sebenarnya waktu itu sudah sesuai untuknya bernikah jika bertemu calon yang sesuai.

Pemikiran bahawa pernikahan itu mesti perlu habis belajar terlebih dahulu dan sebagainya yang membawa kepada melambatkan nikah merupakan pemikiran sekuler yang kufur dan derhaka dan kafir dan dicela oleh Islam.

Pemikiran ini satu pemikiran kuffar dan pemilik pemikiran ini perlu dikenakan celaan agama dan dihukum oleh pemerintah Islam jika wujudnya sebuah Negara Islam. Hukum pemilik pemikiran ini samalah seperti hukum mereka yang menahan fitrah pada perkara yang lain seperti menyekat seseorang dari makan dan minum dan jika membawa kematian maka perlakunya boleh dikenakan hukuman qisas maka demikianlah bagi mereka yang menyekat fitrah seksual dari disalurkan kepada jalan yang halal (nikah) maka pelakunya wajib dikenakan hukuman dan boleh dijatuhkan hukuman ta’zir oleh pemerintah Islam yang adil.

Sekiranya berlaku zina oleh anak akibat penyaluran fitrahnya kepada jalan yang halal (nikah) tidak dipenuhi oleh keluarganya (ibu dan bapa) maka pemerintah boleh menjatuhkan hukuman ta’zir kepada ibu dan bapa tersebut sebagai punca berlakunya zina oleh anak mereka.

Pernikahan itu merupakan ibadah dan dilakukan secara berjemaah dan bergotong royong sesama muslim. Di sana dengan pernikahan melahirkan ukhuwah dan kerjasama ibadah yang membawa ganjaran pahala yang besar di sisi Allah swt.

Sabda baginda : “ Sesungguhnya kamu diutuskan untuk memudahkan manusia dan bukan untuk mempersusahkan” (hadith sahih, Riwayat jamaah kecuali Muslim).

Pemikiran kuffar sekuler yang menimbulkan konsep kahwin selepas belajar sebenarnya ditimbulkan dari sebab maddiyah (kebendaan). Punca mengapa tidak boleh kahwin sebelum habis belajar ialah kerana belum mempunyai kerja, belum mempunyai wang, belum ada kemampuan untuk menyara keluarga, takut untuk makan pasir, belum mempunyai rumah, harta dan lain-lain.

Sabda baginda : “Sesungguhnya agama ini ialah mudah dan tidaklah yang (sengaja) menyusahkan dirinya dalam hal agama ini melainkan dia akan dikalahkan (tidak mampu)” (hadith sahih riwayat bukhari syarah ibn hajar jilid 1 m/s 93).

Pemikiran ini ialah pemikiran kebendaan yang ditimbulkan oleh kuffar dan mereka yang tidak beriman dengan Allah dan pemikiran ini perlu dicela serta pemiliknya perlu ditegur dan dibetulkan serta di dakwahkan dengan baik. Sekiranya pemilik pemikiran ini tetap degil dengan kebathilan dan enggan meninggalkan pemikiran ini maka dirinya boleh dihukum dan dicela serta dihinakan.

Perkahwinan dan pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang menjadi fardhu kifayah kepada umat Islam yang lain untuk membantu mendirikannya untuk seorang bujang jika si bujang itu tidak mampu bernikah dengan berdikari sendiri.

Bahkan pernikahan yang merupakan kerjasama ibadah antara keluarga lelaki dan keluarga pihak perempuan merupakan rahmat dari Allah swt. Oleh itu sekiranya seorang lelaki itu masih belum tamat belajar dan perempuan itu pun belum selesai belajar maka jika dinikahkan tiada salahnya. Ini bahkan dituntut supaya mereka saling membantu dalam pelajaran dan memelihara diri mereka dari kemaksiatan sehingga pengajian lebih berkat dan dirahmati Alah swt.

“Dan hendaklah kamu saling bantu-membantu di dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa” (Al-maidah : 2).

Mengenai soal kewangan dan biaya kehidupan maka pihak keluarga lelaki dan pihak keluarga perempuan boleh bekerjasama menyara anak mereka yang bernikah sehingga selesai belajar dan mampu berdikari sendiri. Ini bahkan dituntut oleh Islam sebagai satu kerjasama mulia mendirikan ibadah dan mencegah maksiat dan kerosakan.

“ Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah maka sesungguhnya Allah akan menyediakan baginya jalan keluar (dari kesusahan) dan memberikannya rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangkai olehnya” (Surah Thalaq : 2-3).

Penyelamatan apakah yang lebih bernilai selain dari menyelamat agama, maruah, harga diri dan kehormatan ? Dengan hanya nikah itu mampu menyelesaikan banyak perkara sosial yang lain maka sangat besar cela dan murka Allah dan Islam kepada mereka yang menghalang pernikahan tanpa sebab yang kukuh dan hanya kerana keduniaan.

Perlulah diingati hadith baginda seperti dari riwayat Abdullah ibn Umar ra bahawa baginda nabi pernah bersabda :

“ Setiap dari kamu merupakan pemimpin dan setiap dari kamu akan ditanyai mengenai apa yang kamu pimpin” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829).


iv) Mendidik isteri dan anak serta keluarga

Barangsiapa yang diberi rezeki oleh Allah swt untuk dapat berpeluang menikmati rezeki berkeluarga dan mempunyai isteri atau suami maka hendaklah bersyukur dengan sebesar-besar syukur kerana masih ramai bujang yang tidak mampu bernikah kerana terzalim oleh keadaan.

Hendaklah menghargai rezeki dan nikmat dari Allah swt dengan memberi didikan dan pengajian kepada isteri dan anak-anak dengan didikan dan tarbiyah Islamiyah. Seorang suami bertanggungjawab kepada isterinya dan ibubapa bertanggungjawab kepada anaknya dalam membentuk peribadi dan jiwa anaknya.

Didiklah isteri dan anak-anak dengan tarbiyah Islamiyah dan kasih sayang serta layani mereka dengan sebaik mungkin kerana ianya merupakan tanggungjawab dan akan disoal di hadapan Allah swt.

Mendidik isteri dan anak-anak dengan tarbiyah Islam suoaya mereka menjadi peribadi muslim dan dinaungi oleh rumahtangga Islam yang soleh. Mendidik mereka dengan aqidah yang sahih, ibadah yang benar, ilmu dan kefahaman yang sahih, akhlak yang soleh dan mulia.

v) Mempertahankan keluarga dari kerosakan dan kejahatan

Memelihara rumahtangga dari unsur kejahatan dan kemaksiatan merupakan kewajipan dan tanggungjawab baik suami dan isteri. Hendaklah suami itu memelihara isterinya dan anak-anaknya dari kerosakan baik fizikal ataupun pemikiran dan mental.

Menjaga keluarga dari kerosakan fizikal dari kecederaan dan kejahatan manusia lainnya, atau dari binatang atau dari bahaya. Selain dari itu hendaklah juga memelihara keluarga dari sihir dan ancaman mental baik tekanan perasaan dan ancaman psychology.

Juga paling penting memelihara keluarga dari ancaman dan kerosakan agama terutamanya dari aspek pemikiran dan kepercayaan sesat dan jahil . Menjaga keluarga dari kerosakan akhlak dengan menapis unsur-unsur pencemar seperti contohnya televisyen di rumah yang membawa siaran kotor dan mempengaruhi pemikiran, dari persekitaran, jiran dan masyarakat.

vi) Mewariskan kebaikan dan hikmah serta keimanan kepada keluarga

Membina rumahtangga yang soleh dan muslim itu bukan bermakna sewaktu kewujudan kita sahaja sebaliknya menjadi generasi dan umat kemudian yang akan mewarisi kebaikan dari apa yang kita wariskan.

Rahmat Allah itu ialah dengan ilmu seperti yang disebut oleh baginda sallahualaihiwasalam : "Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya Maka Allah akan memberikannya kefahaman dalam urusan agama" (Hadith Sahih, Muttafaqun Alaih –Disepakati oleh Bukhari & Muslim).

Hendaklah mewariskan anak-anak dan isteri dengan nasihat-nasihat dan wasiat yang baik sebagai pesanan dan panduan kemudian hari dan meninggalkan bekalan yang berguna untuk keluarga dan sebaik-baik bekal itu ialah taqwa dan iman.

Mengajarkan anak-anak dengan hikmah dan ilmu serta akhlak yang mulia sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan bertaqwa kepada Allah swt dan menjadi bekalan bapa dan ibu setelah meninggal dunia.

Sekiranya mempunyai harta hendaklah membahagikan harta dan mewasiatkan sejak dari awal supaya tiada wujud perebutan harta dan pergaduhan setelah meninggalnya bapa.
Hendaklah mendidik anak supaya menjadi zuhud dan qana’ah (berpada dengan yang halal) dan menjauhi syubhat dan haram.

Iman itu tidak boleh diwarisi, tetapi boleh disemai dalam hati supaya anak itu mempunyai ketabahan iman dan kekuatan mempertahankan dirinya dari cabaran dunia berbekal iman dan taqwa dan sesungguhnya lahirnya anak yang hebat ialah dari ibu bapa yang hebat.

3 comments:

UmaIslam said...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Emran,

Alhamdulillah dan tahniah Ustaz...

Semoga Ustaz dan zaujah akan sentiasa berbahagia serta mendapat kerahmatan Allah swt hingga akhir hayat...

Alhamdulillah... Allahuakbar!

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...

wardah said...

menjadi solehah mmg impian setiap wanita...tapi pelaksanaannya yg menuntut pelbagai pengorbanan dan kesabaran..moga Allah perkenankan..Amin

wardah said...

menjadi solehah mmg impian setiap wanita...tapi pelaksanaannya yg menuntut pelbagai pengorbanan dan kesabaran..moga Allah perkenankan..Amin