Sunday, July 23, 2006

Berjihad Dengan Israel Dan Amerika ialah Fardhu Ain bagi Setiap Muslim


Kewajipan berjihad menentang israel dan kezaliman mereka serta memerangi musuh Islam seperti Amerika dan negara -negara kuffar ialah satu kewajipan yang wajib ke atas setiap individu umat islam tanpa perlu diperbincangkan lagi.

Imam Ibnu Taimiyyah berkata : "Jika musuh hendak menyerang kaum muslimin, maka menolak musuh itu menjadi wajib atas semua orang yang menjadi sasaran musuh dan atas orang-orang yang tidak dijadikan sasaran mereka.

"Perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah, dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.." (Al-Anfaal : 39).

Menjadi kewajipan bagi setiap muslimin tua dan muda baik yang mampu atau tidak untuk keluar berjihad menentang musuh-musuh Allah dan menyerang kedudukan mereka, kekuatan mereka dan menghancurkan segala kemampuan mereka sehingga terhapus kezaliman mereka dan terbunuh semuanya musuh Allah dan tiadalah yang tertegak di muka bumi melainkan agama yang diredhai Allah iaitu Islam.


Ar Ramli (Dari Mazhab Syafi'i) mengatakan : "Maka jika musuh telah masuk kedalam suatu negeri kita dan jarak antara kita dengan musuh kurang daripada jarak qashar sholat, maka penduduk negeri tersebut wajib mempertahankannya, hatta (walaupun) orang-orang yang tidak dibebani kewajiban jihad seperti orang-orang fakir, anak-anak, hamba sahaya dan perempuan.

Ibnu Qudamah (dari Mazhab Hambali) mengatakan :"Jihad menjadi fardu 'ain didalam 3 keadaan:

a. Apabila kedua pasukan telah bertemu dan saling berhadapan.


b. Apabila orang kafir telah masuk (menyerang) suatu negeri (diantara negeri negeri Islam), Jihad menjadi fardu ain atas penduduknya untuk memerangi orang kafir tsb dan menolak mereka.

c. Apabila Imam telah memerintahkan perang kepada suatu kaum, maka kaum tsb wajib berangkat.

Hendaklah golongan ahlul sunnah wal jamaah dan mereka yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah menyedari bahawa telah jatuh hukum wajib berjihad dan tidaklah tertunai kewajipan jihad itu dengan berdemonstrasi dan menandatangani memorandum dan bantahan terhadap musuh-musuh Allah sebaliknya terlaksana jihad itu apabila mengangkat senjata dan membunuh musuh-musuh Allah dan menumpahkan darah mereka ke bumi Allah.

Sabda rasulullah : "Barangsiapa yang mati sedangkan ia tidak berperang, dan tidak tergerak hatinya untuk berperang, maka dia mati diatas satu cabang kemunafikan."

(HR Muslim, Abu Daud, Nasai, Ahmad, Abu Awanah dan Baihaqi)

Sabda rasulullah lagi : "Sesiapa yang tidak berperang atau tidak membantu persiapan orang yang berperang, atau tidak menjaga keluarga orang yang hendak berperang dengan baik, nescaya Allah timpakan kepadanya kegoncangan." Yazid bin Abdu Rabbihi berkata : "Didalam hadith yang diriwayatkan ada perkataan "sebelum hari qiamat."

(HR Abu Daud, Ibnu Majah, Darimi, Tabrani, Baihaqi dan Ibnu Asakir).


"Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk (tidak turut berperang) dari kalangan orang-orang yang beriman selain daripada orang-orang yang ada keuzuran dengan orang-orang yang berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang karena uzur) dengan kelebihan satu derajat. Dan tiap-tiap satu (dari dua golongan itu) Allah menjanjikan dengan balasan yang baik (Syurga), dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang dan tidak ada uzur) dengan pahala yang amat besar."

(QS An-Nisa 95)

Menentang musuh-musuh Allah khasnya Israel dan Amerika merupakan kewjaipan ke atas setiap umat Islam Malaysia dan ianya dilakukan dengan perjuangan bersenjata dan pertumpahan darah terhadap musuh Allah bukannya dengan berdemonstrasi dan menandatangani surat bantahan.

Sabda nabi Muhammad saw :

"Perangilah orang-orang musyrik itu dengan hartamu, diri dan lisanmu."
(Abu Daud, An Nasa'i, Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi, Baghawi dan Ibnu Asakir dari Anas ra)

Beliau bertanya lagi : "Apakah Jihad itu? Baginda menjawab: "Engkau perangi orang-orang kafir jika engkau menjumpai mereka dimedan perang." Dia bertanya lagi : "Jihad macam mana yang paling utama?" Baginda menjawab : "Sesiapa yang dilukai anggota badannya dan dialirkan darahnya." (HR Ahmad)

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), (yaitu orang-orang) yagn diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." QS At-Taubah ayat 29)


Marilah berjihad menentang musuh-musuh Allah dan bersama dengan kelompok mujahidin dan pembela agamanya dari kalangan ahlul sunnah wal jamaah dan jauhilah dari firqah-firqah sesat dan menetaplah diri bersama kumpulan salaf soleh yang berpegang teguh kepada Allah dan rasul dengan pertunjuk yang selamat dan manhaj yang terpelihara.


"Kerana itu, semestinyalah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang dijalan Allah. Barangsiapa yang berperang dijalan Allah, lalu ia gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar." (QS An-Nisa ayat 74).


p/s :

Kepada sesiapa yang ingin berjihad menentang Israel dan Amerika dia boleh melakukannya ketika waktu ini dengan tanpa memerlukan izin pemerintah, tanpa memerlukan izin ibubapa dan tanpa memerlukan izin daripada walinya dan bahkan dia boleh melakukan musafir secara sembunyi dan menuju ke tempat-tempat wujudnya musuh-musuh Allah dengan bekalan zakat dari umat Islam.

Cumanya adalah dinasihatkan merujuk kepada fatwa ulama setempat dan merujuk serta mendapatkan maklumat sebenar tentang peranan yang boleh dimainkan dan apakah kewajaran yang perlu dilakukan sebelum melakukan musafir secara membuta tuli tanpa persiapan.

Hendaklah diketahui teerlebih dahulu di manakah kedudukan musuh, bagaimana cara menghadapi mereka, siapakah yang bergelar musuh, di manakah sasaran yang wajar, cara untuk melakukan musafir dan bagaimanakah peranan yang perlu dimainkan dan siapakah yang perlu diberi ketaatan dan wala serta sokongan.

Oleh itu sebelum berangkat ke medan jihad pastikan anda telah dengan semua hal di atas sebelum anda melakukan kesilapan mengabungkan diri dengan musuh ALlah (kumpulan syiah) yang mendakwa mereka berjihad untuk agama Allah sedangkan hakikatnya anda tersalah masuk kumpulan.

Kenali dahulu kepada siapakah harus anda emmberikan ketaatan dan sokongan untuk bersama mereka mendapatkan syurga Allah swt.

Segala puji hanyalah bagi Allah swt.


(Buat makluman, ana tidak memiliki sebarang maklumat melainkan apa yang disampaikan oleh siaran dan rangkaian berita Al-Jazeera oleh itu sebarang usaha mengaitkan ana dengan kumpulan militan dan pengganas (pada pandangan musuh Islam) akan menghadapi tindakan undang-undang).

No comments: