Saturday, February 14, 2015

Cara memperbaiki hati kita, anak-anak dan masyarakat

Diriwayatkan bahawa Imam al-Syafi'ie rahimahullah pernah menasihati muridnya yang bernama al-Rabi' bin Sulaiman dengan berkata ;

وإذا أردت صلاح قلبك، أو ابنك، أو أخيك، أو من شئت صلاحه، فأودعه في رياض القرآن، وبين صحبة القرآن، سيصلحه الله شاء أم أبى -بإذنه تعالى
Dan apabila kamu ingin memperbaiki hatimu atau hati anakmu atau saudaramu atau sesiapa yang kamu mahu perbaiki hatinya maka hantarkanlah dia ke taman al-Quran, supaya dia berada di antara orang-orang yang bersahabat dengan al-Quran (penghafaz al-Quran, yang belajar al-Quran dan mengamalkan isinya) maka Allah pasti akan memperbaiki hatinya baik secara sukarela atau enggan dengan izin-Nya ta'ala.

[Hilyah al-Awliya' wa Tabaqat al-Asfiya', Abu Nuaym]

# Maksud taman al-Quran bukanlah sekadar ma'ahad tahfiz, tetapi tempat orang-orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh mengaji al-Quran sekalipun di dalam surau atau rumah yang sempit.

Sahabat al-Quran bukan semata-mata penghafalnya namun mereka yang memahami dan mengamalkan isi ajarannya. Merekalah sumber hidayah dan menjadi cahaya petunjuk daripada Allah SWT.

No comments: