Thursday, May 15, 2014

Beliau faqir dan tidak mempunyai harta

Komen Imam Adz-Zahabi rahimahullah tentang keperibadian Syeikhul Islam, Imam Ibn Taimiyyah rahimahullah ;

ما رأيت في هذا العالم أكرم منه ، ولا أفرغ منه عن الدنيا والدرهم ، لا يذكره ، ولا أظنه يدور في ذهنه ، وفيه مروءة ، وقيام مع أصحابه ، وسعي في مصالحهم ، وهو فقير لا مال له

'Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih mulia di alam ini daripada beliau (Ibn Taimiyyah) dan jiwanya tidaklah dipengaruhi oleh dunia dan dirham bahkan langsung tidak disebutkan olehnya dan tidak sama sekali aku menyangka ia berada dalam fikirannya. Pada dirinya ada sifat muruah (iaitu sifat kemuliaan insan) dan beliau sering berdiri bersama para sahabatnya, serta berusaha memenuhi maslahat mereka. Dan beliau (Imam Ibn Taimiyyah) faqir, lagi tidak mempunyai harta.....'

[Adh-Dhayl 'alaa Tabaqat al-Hanabilah]

# Kasihan sang Imam yang menjadi rujukan ummah, hidupnya dalam penjara, dunianya miskin, sedang seluruh dunia sehingga kini menjadikan karya dan ilmunya sebagai rujukan dan pelajaran.

Semoga Allah merahmati sang Imam dan memberi ganti yang lebih baik di sini-Nya.

No comments: