Friday, June 19, 2009

Hanya Mereka yang Ikhlas akan Terselamat

Seorang Muslim haruslah melakukan segala yang diperintahkan semuanya kerana Allah swt dan dilakukan menurut apa yang termaktub di dalam Kitab dan sunnah.Firman Allah yang bermaksud : “Dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik.” (Yunus : 105)

Firman Allah swt yang bermaksud : “Daging-daging unta dan darahnya itu sama sekali-kali tidak dapat mencapai (keredhaan) Allah, tetapi ketaqwaan daripada kamulah yg dpt mencapainya." (al-Hajj: 37)

IKHLAS IALAH SEBUAH PROSES PEMBERSIHAN

Firman Allah yang bermaksud : “Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Baqarah : 129)

Membersihkan hati, lisan dan amalan kita daripada syirik kepada Allah yang bermaksud membersihkan diri dan jiwa kita daripada sekutu-sekutu dan pesaing Allah dan memastikan setiap apa yang terkeluar di hati, lisan dan dilakukan hanyalah bersih dan suci semata-mata untuk Allah swt.

Sabda rasulullah yang bermaksud : “ Manusia yang paling bahagia di hari akhirat dengan syafaatku kelak ialah yang berkata “Lailahaillallah” Ikhlas daripada hati dan dirinya.” (hadis sahih riwayat Bukhari)

BERMULA ERA BARU SEBAGAI SEORANG MUSLIM.

Pada saat ini sebagai seorang Muslim apa yang dilakukan haruslah semuanya kerana Allah swt dan dilakukan menurut apa yang termaktub di dalam Kitab dan sunnah.

Firman Allah yang bermaksud : “Dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik.” (Yunus : 105)

Sejak daripada bangun pagi, pemilihan yang perlu dilakukan sepanjang hari, langkah dan perbuatan yang terhasil dan percakapan dan penuturan sepanjang hari semuanya sudah ditetapkan oleh jiwa dan diri untuk mematuhi perintah Allah swt.

Lupakah anda bahawa syarat ini mengehendaki anda memperjuangkan Islam ? Memperjuangkan tuntutan syahadah ? berjuang, mengabung diri dengan pihak yang membenarkan janji-janji Allah dan sibuk di dalam usaha mentauhidkan agama Allah swt semata-mata kerana Allah dan bukanlah untuk mendapatkan kedudukan duniawi atau balasan dunia sebaliknya Ikhlas kepada Allah semata-mata.

Marilah kita merenung sabda rasulullah yang diriwayatkan bersabda: “Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamishah dan celakalah hamba khamilah (pakaian yang indah diperbuat daripada sutera dan cotton). Jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi dia marah. Celakalah dia dan tersungkurlah. Apabila terkena duri semoga tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya (berjihad di jalan Allah), dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya. Bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu dan bila ditugaskan di garis belakang maka dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Jika dia meminta keizinan (untuk menemui raja atau penguasa) tidak diperkenankan, dan jika bertindak sebagai pemberi jaminan maka tidak diterima jaminannya .” (hadis sahih riwayat Bukhari)

Sunnah mengajarkan kita supaya mengharap hanya Allah dan berbuat sesuatu kerana disebabkan oleh perintah Allah bukan kerana mahu mendapatkan ganjaran dunia. Bahkan Imam Muhammad Abd Wahab menyebutkan di dalam kitabnya bahawa adalah merupakan hal yang syirik apabila manusia melakukan amalan soleh demi mengharapkan kepentingan duniawi.

Firman Allah yang bermaksud : “Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya.” (An-Nisa : 125)

Perlu difahami bahawa sekalipun sewaktu kecamuk perperangan dan sewaktu genting jihad dilancarkan janganlah ada pihak yang membunuh dan dibunuh kerana marah dan geram, kerana mahu menjadi hero dan ketua, kerana mahu mendapatkan kemuliaan dan penghormatan sebaliknya wajib ditegaskan di dalam perjuangan dan amalan yang dilakukan bahawa segala-galanya kerana Allah swt dan harus ikhlas dan mensucikan jiwa dan diri daripada kesyirikkan.

Abu Musa al Asy’ari menceritakan bahawa ; seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya kepada Baginda SAW : “ Orang yang berjihad kerana harta rampasan perang, orang yang berjihad kerana mahukan kemasyhuran dan orang yang berjihad kerana riya’, maka siapakah yang dikira berperang pada jalan Allah ?”. Sabda Rasulullah SAW : “ Barangsiapa yang berjihad supaya kalimah Allah (agama Islam) itu menjadi tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah SWT”. – hadith muttafaqun ‘alaih.

KETIKA INILAH IMAN ITU DIBUKTIKAN MELALUI KEIKHLASAN BAHAWA HANYA MEREKA YANG IKHLAS SAHAJA AKAN TETAP DAN ISTIQAMAH DI ATAS JALAN ALLAH YANG LURUS.

Ini dibuktikan melalui kisah dialog Iblis dengan Allah swt :

Firman Allah yang bermaksud :

“Dan (ingatlah), tatkala Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu semua kepada Adam", lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata: "Apakah aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?" Dia (iblis) berkata: "Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil." Tuhan berfirman: "Pergilah, barangsiapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka Jahannam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Dan tariklah sesiapa yang kamu sanggup di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan berilah janji kepada mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhan-mu sebagai Penjaga." (Al: Isra : 62-65)

IBLIS TERNYATA AKAN MENYESATKAN MANUSIA KECUALI MEREKA YANG DIPELIHARA OLEH ALLAH SWT DAN SIAPAKAH MEREKA ITU ?

Mari kita lihat jawapannya di dalam ayat Allah swt itu sendiri.

Firman Allah yang bermaksud : “Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan ma'siat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis (ikhlas) di antara mereka." (Al-Hijr : 39-40)

Firman Allah yang bermaksud : “Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis (Ikhlas) di antara mereka.” (Shaad : 82-83)

Hanya mereka yang ikhlas terselamat daripada rencana syaitan.

Ini dibuktikan lagi di dalam Kisah Nabi Allah Yusof

Firman Allah yang bermaksud : “Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu dan andaikata dia(Yusof) tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. SESUNGGUHNYA YUSUF ITU TERMASUK HAMBA-HAMBA KAMI YANG IKHLAS.” (Yusof : 24)

Ternyata hanya mereka yang ikhlas sahaja akan terselamat daripada bencana dan perancangan Iblis yang begitu tersusun dan rapi. Lihat sahaja di dalam surah Al-Isra bagaimana Allah sifatkan bahawa Iblis itu akan menggunakan kekuatan askarnya, pasukan berkudanya yang dimaksudkan ialah kekuatan teknologi dan keilmuan serta perancangan rapi demi menyesatkan manusia.

Ditaburi janji dan tipu helah dan diperdayakan dengan dunia serta isinya untuk anak-anak Adam menjadi syirik seperti Iblis dan akhirnya mengikutinya ke dalam neraka.

1 comment:

perpustakaan digital said...

salam ziarah,
kini perpustakaan hanya dihujung jari..
kami sediakan untuk anda..
anda mampu memilikinya..

Untuk makluman, e-kitab ini boleh di muat turun secara percuma di laman2 web dari Timur Tengah, kami cuba kumpulkan dan memudahkan penuntut dan pengkaji ilmu didalam mencari sumber rujukan tanpa perlu bersusah payah mengggunakan masa yang lama untuk memuat turun file kitab2 ini dari internet.. Di harapkan usaha kami ini dapat dimanfaatkan dan dihargai..

Berikut diantara keistimewaan e-kitab ini :-

1. Mengandungi 1,600 judul e-kitab dengan lebih 10,000 buah jilid buku. (dianggarkan bersamaan 3 kontena kitab)
2. Merangkumi pelbagai bidang.. (Kini segalanya di hujung jari anda)
3. Diakui sebagai sumber rujukan dan penulisan ilmiah.
4. E-kitab ini adalah daripada kitab yang sebenar.
5. Paparan imej didalam komputer yang jelas, dilengkapi pencarian tajuk di sebelah paparan imej.
6. Sistem pencarian kitab yang mudah.. hanya mengunakan butang “search” di dalam komputer anda.
7. Dengan hanya satu set Perpustakaan Digital ini,anda telah menjimatkan beribu-ribu ringgit untuk membeli kitab.
8. Tidak memerlukan ruang untuk menyimpan kitab yang banyak.
9. Kini anda memiliki sebuah perpustakaan peribadi impian.

macam2 manfaat yang akan anda ketahui dan rasai apabila anda memilikinya.. anda mampu memilikinya..