Thursday, November 01, 2018

Ahli Al-Qur'an


Berkata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah (wafat 751 H) berkenaan golongan ahli al-Quran:

و لهذا كان أهل القرآن هم العالمون به , و العاملون بما فيه و إن لم يحفظوه عن ظهر قلب , و أما مَنْ حفظه و لم يفهمه , و لم يعمل بما فيه , فليس من أهله , و إن أقام حروفه إقامة السهم …..

'Dan kerana itu, Ahli Qur’an ialah orang-orang yang memahaminya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya sekalipun mereka mungkin tidak menghafalnya di luar hati.

Adapun orang yang menghafal tetapi tidak memahaminya dan tidak mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka dia tidaklah termasuk Ahli al-Qur’an, sekalipun dia dapat menegakkan hurufnya seperti meluruskan anak panah..... '

و أما مجرد التلاوة من غير فهم و لا تدبر , فيفعلها البر و الفاجر , و المؤمن و المنافق

'....Adapun sekadar membaca al-Quran tanpa pemahaman dan tadabbur, maka hal itu dapat dilakukan oleh semua orang baik orang yang bertaqwa dan orang yang fajir, orang yang mukmin mahupun orang yang munafik....'

[Adh-Dhau' al-Munir 'ala at-Tafsir]

# Mentadabbur Al-Quran, ialah tujuan dan matlamat utama kenapa Allah menurunkan Al-Quran supaya ianya dibaca oleh hamba-hamba-Nya:


كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran." (Sod: 29)

Tidak pukul rata


Diriwayatkan bahawa Abdul Rahman bin Salleh Al-Azdi rahimahullah (wafat 235 H) ialah seorang yang berkefahaman Syiah. 

Walaubagaimana pun beliau selalu mengunjungi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah (wafat 241 H) dan sang Imam akan melayaninya dengan baik.

Maka dikatakan kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah (gelaran kuniyah Imam Ahmad), dia itu Syiah rafidhah.

Lalu dijawab oleh Imam Ahmad dengan mengatakan;


سبحان الله! رجل أحب قوما من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول له: لا تحبهم؟! هو ثقة

'Subhanallah, lelaki ini mengasihi ahli keluarga Nabi salallahualaihiwassalam lalu apakah kami harus mengatakan jangan mengasihi mereka? Dia seorang yang tsiqah!

# Imam Yahya bin Ma'in (wafat 223 H) juga mengatakan beliau ialah seorang yang berkefahaman syiah tetapi mereka tetap menulis hadith Abd Rahman bin Salleh kerana dihukum sebagai tsiqah di sisi mereka.

[Tahdzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal, al-Mizzi]