Tuesday, October 06, 2015

Mengharap pahala dari dakwah

Diriwayatkan bahawa Abu Darda RA pernah berkata ;
إني لآمركم بالخير، وما كل ما أمرتكم به فعلته؛ ولكني أرجو الأجر بأمركم
 
'Sesungguhnya aku menyuruh kamu dengan perkara kebaikan. Namun itu tidaklah bermakna bahawa semua yang aku perintahkan kepada kamu telah aku lakukan, akan tetapi aku mengharapkan pahala dengan menyuruh kamu melakukannya.'

[Riwayat Ibn Abi Syaibah]

# Kita tak perlu sempurna untuk menyeru manusia kepada Allah, cukup sedar diri yang kita menyeru demi mengharap rahmat-Nya!

Tidak menyedari kekurangan diri

Diriwayatkan bahawa Imam Sahnun bin Said rahimahullah (wafat 240 hijrah) pernah berkata ;
أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه

"Orang yang paling berani berfatwa adalah yang orang paling sedikit ilmunya. Boleh jadi seseorang itu memiliki ilmu tentang satu bab sahaja, namun dia menyangka bahawa seluruh kebenaran itu telah ada pada dirinya."

[ I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-Alamin, Ibn Qayyim]

# Jika kita sudi bermuhasabah maka sudah tentu kita akan perasan bahawa kita mungkin pernah terlibat dengan perbuatan yang disebutkan oleh Imam Sahnun rahimahullah...