Tuesday, November 24, 2009

Langkah Pertama


Tidak ramai orang sanggup mengambil langkah pertama sekalipun ianya adalah untuk kebaikan.

Lihat sahaja perkahwinan, pekerjaan, pergaulan, poligami, dakwah, politik dan segala macam perkara baik yang lain jarang ada orang yang berani memulakan langkah pertama kecuali dirinya ialah seorang yang benar-benar luar biasa dan benar-benar beriman kepada Allah SWT.

Ini boleh dilihat di dalam realiti kehidupan kita di mana-mana. Langkah pertama untuk apa sahaja perkara biasanya akan menghadapi kesukaran. Orang awam yang iman dan ilmunya berstandard “awam” lebih suka melihat dan menunggu peluang daripada berusaha mewujudkan peluang tersebut.

Sikap orang ramai ini boleh kita pelajari daripada Firman Allah SWT :

“Wahai kaumku, masuklah kamu ke tanah suci (Palestin yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari kebelakang (kerana takut kepada musuh), maka kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Mereka berkata: "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka ke luar daripadanya. Jika mereka ke luar daripadanya, pasti kami akan memasukinya." Berkatalah dua orang diantara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya: "Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman." Mereka berkata: "Hai Musa, kami sekali sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada didalamnya, kerana itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti disini saja." (Al-Ma’idah : 21-24)

Inilah sikap kebanyakkan umat Islam hari ini apabila menghadapi bala dan bencana yang menimpa agama dan kehidupan mereka. Mereka lebih gemar untuk menantikan keajaiban dan berdoa serta melakukan sesuatu yang mudah tanpa perlu mengorbankan “Status” dan “Comfort Zone” mereka.

Firman Allah : “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu sahaja, sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan siapa yang tidak mengambil teman yang setia kecuali Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (At-taubah : 16)


Jika diajak untuk mengubah nasib umat, maka mereka hanya mahu duduk menanti sahaja dan melihat orang lain melakukan perubahan itu bagi pihak diri mereka. Kerana itu sistem politik kepartian mudah mendapat tempat di dalam hati masyarakat kerana mereka hanya perlu melakukan kerja mudah iaitu mengundi “Parti tertentu” yang menjanjikan perubahan dan menyerahkan nasib mereka kepada parti itu untuk melakukan kerja-kerja yang sepatutnya dan kemudian mereka pun duduk di rumah sambil menonton di TV dan membaca akhbar melihat harapan mereka apakah ditunaikan atau tidak oleh parti yang mewakili mereka.

Kerana itu kita lihat di TV, Radio, forum-forum perbincangan agama dan sosial, Tukang Penasihat yang memberi nasihat supaya “Banyakkan berdoa”, “Serah pada Allah”, “Bersabar”, “Redha” dan seumpamanya boleh menjadi terkenal dan mencari makan di atas peranannya menyuruh manusia kekal di dalam “Comfort Zone” mereka dan mengajar umat jangan mengambil risiko.Puncanya mudah kerana dia sendiri tidak berani mengambil risiko. Lalu dia menyangka dia adalah seorang pendakwah dan mengajak ke jalan Allah sedangkan hakikatnya dia telah tersesat jauh dan membawa bersama-sama dengannya ramai anak-anak muda yang lemah jiwanya ke arah kesesatan.

Firman Allah SWT : "Dan sesiapa yang tidak mengendahkan pengajaran (Al-Quran yang diturunkan oleh Allah) Yang maha Pemurah, Kami akan adakan baginya Syaitan (yang menghasut dan menyesatkannya), lalu menjadilah Syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya . Dan sesungguhnya Syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk." (Az-Zukhruf : 36-37)

Disebabkan “mentaliti” sebeginilah maka ramai wanita yang sudah cukup usia namun masih belum bernikah dan berlegar-legar di ruangan forum, laman sembang dan sosial, berborak hal-hal yang tiada banyak bermanfaat dan suka mengisi masa dengan perkara-perkara yang lebih mudah disifatkan sebagai membuang masa.

Jika ditanya kenapa tidak berkahwin maka jawapannya ialah kerana takut, tak bersedia, tidak yakin, tidak bertemu pasangan sejati, tidak itu dan ini dan kemudian menutup kesedihan hatinya dengan doa, sabar, tawakal, redha, dan segala macam lagi yang sebenarnya dilakukan pada tempat yang salah.

Firman Allah SWT : "Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehinggalah mereka mengubah nasib diri mereka sendiri." (Ar-Ra'du : 11)

Kurangkan bercakap dan laksanakanlah apa yang diyakini benar, mulakan “Langkah Pertama” usah banyak membuang masa berbahas, berborak dan berbicara.

Islam sangat memuji tindakan “Langkah Pertama” di dalam mengerjakan kebaikan

Tindakan memulakan langkah pertama di dalam kebaikan disebut sebagai “Fastabiqul khairat” yang bermaksud bersegera ke arah kebaikan.

Hal ini merujuk kepada Firman Allah SWT : “Maka berlumba-lumbalah kamu (di dalam berbuat) kebaikan”. (Al-Baqarah : 148)

Di dalam hadis yang sahih Imam Muslim meriwayatkan daripada Jarir bin Abd Allah katanya: Datang sekumpulan Arab Badawi kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Mereka memakai pakaian bulu. Baginda melihat buruknya keadaan mereka. Mereka ditimpa kesusahan. Baginda menggesa orang ramai bersedekah. Namun mereka lambat melakukannya sehingga kelihatan kemarahan pada wajah baginda. (Kata Jarir) Kemudian seorang lelaki daripada golongan Ansar datang dengan sebekas perak (dan mensedekahkannya). Kemudian datang seorang yang lain pula, kemudian orang ramai datang (bersedekah) berturut-turut. Sehingga terlihat kegembiraan pada wajah baginda.bahawa nabi bersabda : Sesiapa yang memulakan dalam Islam sunnah yang baik lalu ia diamalkan selepas itu, ditulis untuknya (pahala) seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangkan pahala mereka (para pengamal itu) sedikit pun. Sesiapa yang memulakan di dalam Islam sunnah yang jahat lalu ia diamalkan selepas itu ditulis untuknya (dosa) seperti dosa orang yang mengamalkannya tanpa dikurangkan dosa mereka (para pengamal itu) sedikit pun.” (Hadis sahih riwayat Muslim)

Dalam hadis yang lain daripada Abi Umamah katanya: Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya seutama-utama manusia di sisi Allah ialah sesiapa yang memulakan memberi salam." (Hadis riwayat Abu Daud)

Nabi bersabda : “Tidak halal bagi seorang Muslim “hajr” (tidak bertegur sapa) saudaranya melebihi tiga hari, kedua-duanya bertemu, lantas saling berpaling muka antara satu sama lain. Yang terbaik antara mereka ialah orang yang memulakan salam.” (hadis riwayat Muslim no 6697).

Manakala bagi kaum wanita, Ibu orang yang beriman telah memulakan “Langkah Pertama” melakukan anjakan paradigma dengan meminang Rasulullah Salallahualaihiwasalam seperti yang disebut oleh Ibn Hisyam ra dalam mengisahkan teladan Khadijah ra dalam menawarkan dirinya kepada rasulullah dengan mengutuskan perantara (orang tengah) bagi menyampaikan hajatnya kepada rasulullah dengan menyampaikan pesanan khadijah ra : Wahai anak saudara pak cikku, sesungguhnya aku telah tertarik kepadamu dalam kekeluargaanmu dan sikap amanahmu dan kebaikan akhlakmu dan benarnya tutur katamu….” (Lihat Sirah Nabawiyah oleh Muhammad Abd Malik Ibn Hisyam Jilid 1, ms. 122). Dari Anas ra yang berkata telah datang seorang wanita kepada baginda rasulullah salallahualaihiwasalam dan menawarkan dirinya kepada baginda dengan berkata : Wahai rasulullah apakah engkau berhajat kepada aku ? Lalu ketika menceritakan hadis ini maka menyampuklah anak perempuan Anas ra dengan mengatakan sungguh kurang malu perempuan itu dan buruk akhlaknya, lalu dijawab oleh Anas ra : “Sesungguhnya dia itu (perempuan yang menawar diri) lebih mulia dan baik darimu kerana dia mencintai nabi salallahualaihiwasalam dan menawar dirinya demi menginginkan kebaikan.” (lihat dalam riwayat Bukhari no 5120 , Nasaie dan Ibn Majah).

Bahkan di dalam banyak hal jika diteliti “Langkah Pertama” ke arah kebaikan dipenuhi banyak fadhilat dan kelebihan kepada pelakunya. Para salaf sangat terkenal sebagai kaum yang sangat mengutamakan perkara kebaikan dan seringkali memulakan “Langkah Pertama.”

Kenapa Manusia Takut Memulakan “Langkah Pertama” ?

Ramai orang tidak suka mengambil “Langkah Pertama” dan mereka lebih suka menolak-nolak di antara satu sama lain untuk menyuruh orang lain yang memulakan terlebih dahulu sesuatu usaha kebaikan. Hal ini berlaku kerana mereka berpendapat adalah lebih mudah mengikut daripada belakang daripada memulakan usaha kebaikan itu sendiri.

Pertama : Terpengaruh dengan bisikan Syaitan

Adalah merupakan tugas syaitan untuk menjadikan “Langkah Pertama” ke arah kebaikan itu kelihatan payah, sukar dan mencabar. Hal ini kerana syaitan pasti akan rugi dan mengalami kekalahan apabila umat Islam berani memulakan “Langkah Pertamanya” ke arah kebaikan.

Firman Allah SWT : “Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.” (Al-Isra : 53)

Fikirkanlah dengan akal yang waras, apakah anda menyangka bahawa Syaitan itu tidak memainkan peranan di dalam menghasut para gadis yang sudah berusia, bekerjaya itu untuk bernikah ?

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Jabir r.a yang menyebutkan bahawa Rasulullah salallahualaihiwasalam pernah bersabda, “Sesungguhnya iblis meletakkan singgahsananya di atas lautan. Kemudian dia mengirimkan bala tenteranya. Orang bawahan yang paling hampir kedudukannya dengan iblis adalah yang menimbulkan fitnah paling besar kepada manusia. Seorang daripada mereka datang dan berkata, ‘Aku telah lakukan ini dan itu.’ Lalu Iblis menjawab, ‘Engkau belum melakukan apa-apa lagi yang besar.”

Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam melanjutkan, “Lalu datanglah seorang daripada mereka dan berkata, “Aku mengikuti manusia sehingga aku tidak meninggalkan mereka melainkan aku telah berhasil memisahkan seorang suami dan isterinya.’’ Lalu iblis memanggilnya agar dia dijadikan dekat dengan Iblis dan berkata, “Sebaik-baik fitnah adalah usaha yang telah engkau lakukan.” (Hadis Sahih riwayat Muslim no. 2813)

Memisahkan suami isteri ialah kerja yang paling disukai oleh Syaitan maka apakah Perkahwinan yang merupakan usaha menyatukan dua insan di atas syariat Allah ini bukanlah perkara yang paling dibencikan oleh Syaitan ?

Fikirkanlah.

Firman Allah SWT : “Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Al-baqarah : 219)

Kedua : Syaitan Menakut-nakutkan Manusia daripada Mengambil “Langkah Pertama”

Firman Allah SWT : “Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari syurga, dia menanggalkan dari keduanya pakaian mereka untuk memperlihatkan kepada keduanya 'aurat mereka. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak mampu pula melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.” (Al-A’raaf : 27)

Firman Allah SWT : “ Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (bakhil), sedang Allah menjanjikan untukmu keampunan daripada-Nya dan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengatahui.” (Al-Baqarah : 268)


Allah swt berfirman dengan maksudnya : “ Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya, kerana itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu, jika kamu benar-benar orang yang beriman.” (Ali-Imran : 175)

Ketiga : Syaitan Menyediakan Jalan yang lebih “Mudah” dan Menghalang “Langkah Pertama”

Syaitan juga berupaya menghiasi pandangan mata sehingga kelihatan jalan atau “Langkah Pertama” itu kelihatan tersangatlah susah dan kemudian syaitan menjanjikan manusia dengan harapan dan janji-janji palsu supaya manusia itu tidak mengambil “Langkah Pertama.”

Firman Allah SWT : “Demi Allah, sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka (yang buruk), maka syaitan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih.” (An-Nahl : 63)

Firman Allah SWT : “Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).” (Al-A’raaf : 16-17)

Terpedaya oleh Dakyah Golongan Munafiq

Golongan Munafiq dan mereka yang sesat kerap kali menjadi alat kepada Syaitan bagi menyesatkan manusia. Hal ini kerap terjadi kerana sifat nifaq (mereka) yang terkenal sebagai malas berusaha dan sukakan keselesaan serta takut bekorban. Mereka bimbang jika budaya bekorban untuk agama ini diterima pakai oleh orang ramai maka kelak mereka akan dipandang serong jika tidak bekorban.

Mereka mahukan keselesaan dan hal itu dipergunakan oleh Syaitan untuk menjadikan mereka sebagai agen penyesat kepada manusia.

Allah SWT befirman : “Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata: "Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini." Katakanlah: "Api neraka jahannam itu lebih sangat panas(nya)" jika mereka mengetahui.” (Taubah : 81)

Ungkapan seperti ini kerap kali kita dengar diungkapkan oleh orang-orang lama yang selesa dan senang dengan kedudukan mereka.

Ucapan seperti :

“Janganlah bernikah awal nanti cepat bercerai”

“Janganlah pergi mengaji dengan ustaz sekian nanti terpengaruh dengan dia”

Janganlah itu dan ini yang berupa ayat larang dan perintah yang berbentuk hukum dan keputusan sedangkan dia sendiri pun belum mengetahui sesuatu perkara secara pasti.

Firman Allah SWT : Dan jika kamu hanya mengikut orang ramai di muka bumi ini nescayalah mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.” (Al-An’am : 116).


Berhati-hatilah di dalam mengambil Nasihat dan Panduan kerana di hari akhirat setiap orang akan berlepas diri daripada kita termasuklah orang yang dahulunya di dunia ini sibuk menasihati kita dan sibuk mempengaruhi kita supaya berbuat itu dan ini.

Firman Allah SWT : Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahawa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal). (Iaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.” (Al-baqarah : 165-166)


Lihatlah bagaimana Allah menunjukkan penyesalan di hari Akhirat kerana silap mengambil Ikutan

Firman Allah : “Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.” (Al-Baqarah : 167)

Mulakanlah Langkah Pertama dengan Penuh Keyakinan Kepada Allah SWT

Langkah pertama kepada kebaikan perlulah dimulakan tanpa ada keraguan dan ketakutan kerana orang yang beriman sudah yakin dan beriman bahawa segala-galanya sudah ditetapkan.

Ibn Mas’ud r.a berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: “Sesungguhnya setiap kamu yang mula terbentuk jasadnya dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian akan menjadi segumpal darah dan kemudian menjadi pula ketulan daging lalu ALLAH mengutuskan padanya malaikat untuk meniupkan pada jasad itu akan ruh dan menulis empat perkara: iaitu rezekinya, ajalnya, amalannya dan pengakhirannya sama ada bahagia atau celaka. Demi zat yang tiada yang berhak disembah selain-NYA, sesungguhnya sekiranya ada di kalangan kamu beramal dengan amalan ahli syurga sekalipun sehingga seolah-olah antara dia dan syurga itu cuma sejengkal namun apabila sudah tertulis bahawa dia di kalangan ahli neraka, nescaya selepas itu dia akan beramal dengan amalan ahli neraka lalu masuk ke dalamnya dan tidaklah seseorang itu melainkan beramal dengan amalan ahli neraka sehingga antara dirinya dengan neraka cuma sejengkal namun apabila sudah tertulis dirinya sebagai ahli syurga, maka dia kemudiannya akan beramal dengan amalan ahli syurga lalu masuk ke dalamnya. - Hadis sahih isnadnya menepati syarat syaikhan dan diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan Ahmad.

Allah befirman : (yang bermaksud) "Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (Al-hadid : 22)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a, katanya: Rasulullah s.a.w seorang yang benar serta dipercayai bersabda: "Kejadian seseorang itu dikumpulkan di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Sebaik sahaja genap empat puluh hari kali kedua terbentuklah segumpal darah beku. Manakala genap empat puluh hari kali ketiga bertukar pula menjadi seketul daging. Kemudian Allah s.w.t mengutuskan malaikat untuk meniupkan roh serta memerintahkan supaya menulis empat perkara iaitu ditentukan rezeki, tempoh kematian, amalan serta nasibnya samada mendapat kecelakaan atau kebahagiaan. Maha suci Allah s.w.t di mana tiada tuhan selain-Nya." (Sahih Muslim, Kitab Takdir, no: 4781)

Begitu juga pesan dari Nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Abu Darda r.a dari Nabi s.a.w bersabda, ‘Tidak sekali-kali masuk ke dalam syurga (Allah), orang yang mendustakan takdir (Allah).’ (lihat: Silsilah hadis Sahihah, nombor 675).

Orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat pastikan tidak akan ragu-ragu memulakan langkah pertama dan tidak takut pula menghadapi kegagalan kerana mereka mengerti bahawa tiada kegagalan jika setiap usaha dilakukan dengan menurut Syarak.

Islam menyuruh Umatnya supaya berusaha Gigih Mengumpulkan bekal dunia dan Akhirat

Rasulullah s.a.w bersabda: (yang bermaksud) "Janganlah berlengah-lengah di dalam usaha mencari rezeki, kerana seorang hamba tidak akan mati sehinggalah rezeki paling akhir (untuknya di dunia) diberikan untuknya (dari ketetapan Allah), maka takutlah kepada Allah, dan perelokkan (bersungguh-sungguh dalam usaha) mencari rezeki, ambillah sumber halal dan tinggalkanlah yang haram." (Sahih al-Jami’, nombor: 7325)

Allah befirman : (yang bermaksud) "Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit)." (Ar-Radd : 26)

Kesimpulan

Langkah Pertama perlu dimulakan oleh setiap orang yang cintakan Allah dan rasul serta beriman kepada hari akhirat. Memulakan langkah ke arah kebaikan tanpa risau dan ragu kerana menyakini bahawa setiap sesuatu itu adalah ditakdirkan.

Sebab kita yakin bahawa semua hasil adalah baik kerana orang beriman itu sentiasa diberi kebaikan, selama dia sabar dan syukur maka ketika itu barulah benar kita seorng yang bertawakal.


Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ra dalam sunannya akan hadis dari Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas ra yang berkata : “Sesungguhnya aku berada di belakang nabi salallahualaihiwasalam pada suatu hari dan baginda lalu bersabda :“Wahai pemuda sesungguhnya aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimah (pesanan) iaitu : Peliharalah Allah (pelihara hak-Nya) maka nescaya Allah akan memelihara kamu, Peliharalah Allah (taati perintah-Nya dan jauhi larangan-Nya) maka nescaya engkau akan mendapati Dia (Allah) akan membantu engkau, jika kamu hendak meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah dan jika kamu hendak memohon perlindungan dari sesuatu maka mohonlah perlindungan dari Allah. Ketahuilah jika umat seluruhnya berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu maka tidaklah mereka dapat memberi manfaat kepada engkau melainkan dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada engkau dan jika seluruh umat berkumpul untuk memudharatkan engkau dengan sesuatu maka tidaklah memberi mudharat mereka itu melainkan dengan apa yang telah Allah tetapkan buat engkau. Telah terangkat qalam-qalam dan telah kering dakwat (satu perumpamaan yakni telah selesai urusan penyampaian pesanan).” (Hadis sahih riwayat Tirmidzi no. 2516).


Bahkan orang yang beriman tidak perlu sama sekali menjadi bimbang atau ragu tentang hasil dan akibat yang menimpanya selama dia beriman kerana semuanya sudah tertulis sebagai kebaikan.

Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib ra yang meriwayatkan baginda bersabda : “Sungguh menakjubkan perihal orang mukmin kerana semua perkara yang menimpanya ialah kebaikan dan tidaklah berlaku perkara ini melainkan hanya kepada orang yang beriman. Apabila dia diberi nikmat lalu disyukurinya maka menjadilah nikmat itu sebagai kebaikan baginya. Sebaliknya apabila dia diuji dengan musibah maka dia bersabar lalu jadilah pula musibah itu sebagai kebaikan baginya.” (Hadis sahih riwayat Muslim no. 2999).

Maka jika anda benar-benar memahami keseluruhan isi tulisan ini nescaya anda akan memahami bahawa Kegagalan yang sebenar ialah apabila Anda “GAGAL MENCUBA.”

Kata Musa a.s kepada kaumnya yang Tidak Mahu Memulakan “Langkah Pertama”

Firman Allah SWT : “Berkata Musa: "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Allah berfirman: "(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu. Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu." (Al-Ma’idah : 25-26)

Ayuh saudara/ri, keluargaku, rakan dan sahabat marilah kita memulakan langkah pertama, usah melayani orang yang masih kebingungan.

Thursday, November 19, 2009

Menghadapi Kegagalan


Tidak ramai orang mampu menghadapi kegagalan, menerima kegagalan, sanggup mengambil risiko untuk gagal lebih-lebih lagi pula mampu untuk belajar daripada kegagalan. Majoriti manusia takut kepada kegagalan, hal itu membuatkan mereka berusaha untuk tidak gagal melalui cara yang paling mudah iaitu tidak mencuba.
Cara itu adalah salah.
Manakala dalam masa yang sama, setiap hari kita semua berhadapan dengan kegagalan demi kegagalan di sana sini. Para pelajar gagal di dalam pelajaran, gagal menyiapkan tugasan, guru gagal mendidik pelajarnya, ibubapa gagal di dalam rumahtangga, anak-anak gagal menjadi anak yang baik, suami gagal menjadi suami yang baik, isteri gagal menjadi isteri yang baik.
Di dalam pekerjaan kita kerap kali menemui kegagalan, gagal naik pangkat, gagal di dalam ujian temuduga, gagal di dalam penilaian kerja tahunan, gagal di dalam mencari kerja, gagal mendapatkan projek, gagal mendapat bayaran, gagal menyakinkan pelanggan, gagal menghasilkan produk.
Begitu juga bagi insan tertentu mereka yang gagal mendapatkan teman hidup, gagal memiliki isteri, gagal memiliki suami, gagal di dalam pinangan, gagal mendapat isteri kedua…
Pendek kata kegagalan ialah sebuah lumrah kehidupan.
Bagaimana menerima kegagalan yang betul di sisi Islam ?
Sabar ketika menerima berita kegagalan
Ramai orang tidak dapat bersabar ketika menerima berita kegagalan buat kali pertama. Ada yang tersungkur, ada yang terjatuh, ada yang pengsan, ada yang terduduk, ada yang tidak dapat mengawal perasaan daripada menitiskan air mata, ada yang tidak dapat mengawal emosi daripada menjadi sebak dan ada pula yang tidak dapat berbicara atau mengeluarkan kata-kata kerana lidah menjadi kelu secara tiba-tiba.
Aku Gagal !!
Sekelip mata dunia yang bewarna menjadi gelap, suasana bising menjadi sunyi dan hening, dada yang ringan menjadi berat, detik itu berlaku selama beberapa ketika dan di waktu itu bagi mereka yang tidak dapat bersabar maka pelbagai perkara boleh terjadi.
Bagi yang lemah maka dia akan bertindak dengan mengeluarkan air mata, menangis, kecewa dan menjadi sebak serta derita. Kegagalan itu baginya ialah sebagai sesuatu yang menyedihkan dan dibenci.
Dibenci kegagalan itu dengan cara yang lemah.
Manakala bagi sesetengah manusia pula apabila berlalu saat dan detik kesedihan akibat kegagalan itu maka dia akan menukarkan perasaannya kepada marah, geram dan benci lalu mengganas serta menolak kegagalan itu daripada menguasainya dengan caci maki dan cerca hamun kepada subjek kegagalannya itu.
Keluarlah kata-kata celupar, kesat dan segala macam usaha dan tindak balas yang menunjukkan dia marah, geram dan memperendahkan subjek kegagalannya itu dan menghina segala macam punca kegagalannya sebagai memuaskan hatinya.
Jenis ini biasanya adalah jenis lelaki dunggu yang bodoh.
“@#$@$!%#, dicarutnya kepada pegawai peperiksaan yang mengagalkannya” atau kepada pegawai JPJ yang telah bertindak menolak kelulusannya di dalam ujian memandu misalnya.
Allah befirman : “Dan bersabarlah serta tempatkan dirimu bersama orang-orang yang sering berdoa kepada tuhan mereka.” (Al-Kahfi : 28).
Islam mengajar umatnya untuk bersabar ketika saat pertama menerima kegagalan
Dan berdasarkan hadis Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan (dalam riwayat lain menangisi anaknya yang meninggal) Maka baginda berkata kepada wanita itu : "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah."
Maka wanita itu berkata : "Engkau tidak merasakan apa yang kurasakan, karena engkau tidak mengalami musibah seperti musibahku".
Anas berkata : "Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang menegurnya adalah Nabi". Lalu dikatakan kepadanya. "Yang menegurmu adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam". Maka seperti kematian mengambilnya (wanita itu terkejut), segera dia mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan dia tidak mendapatkan penjaga pintu di sisinya. Wanita itu berkata : "Wahai Rasulullah tadi aku tidak mengenalimu". Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda : "Sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan pertama. " (Hadis Riwayat Muslim)
Sabar itu bukanlah selepas kita puas mengamuk, mencaci dan mencarut lalu tersedar dan segera mengurut dada lalu berkata : “Aku bersabar.”
Juga bukanlah sabar itu setelah kita puas menangisi kesedihan, meratap sayu dan mendendangkan lagu di hati dengan suara-suara pilu, keluh kesah, kesalan, kesedihan yang menyayat hati serta perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat lalu kemudian setelah puas menangis dan letih dengan apa yang dilakukan maka barulah kita pun berkata : “Sekarang aku akan bersabar.”
Bukan begitu, tetapi sabar itu ialah sewaktu awal-awal terkena pukulan ujian itu dan mampu menerimanya dengan redha.
Hadis Umar ra yang bertanya nabi tentang amal dengan mengatakan : " Apakah pandanganmu tentang amalan (manusia) yang dilakukan apakah ianya sudah ditetapkan sebelumnya atau baru berlaku ? Maka dijawab oleh baginda dengan bersabda : "Sesungguhnya telah pun ditetapkan segala sesuatu pada setiap perkara" maka di balas oleh Umar : "Apakah kita harus menyerah sahaja kalau demikian ? Maka bersabdalah baginda nabi : "Beramallah wahai anak Khattab, segala sesuatu itu sudah dipermudahkan adapun barangsiapa yang tergolong dari ahli kebaikan (syurga) maka dia dijadikan beramal dengan amalan ahli syurga dan barangsiapa yang tergolong dalam ahli siksa maka dijadikan dia beramal jahat untuk neraka " (Hadith sahih, riwayat Ahmad 29 Jilid 1)
Bagaimana mampu menjadi redha ?
Allah befirman yang bermaksud : "Kami sungguh akan menguji kalian dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan dan berilah khabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yakni orang-orang yang bila ditimpa oleh musibah maka mereka berkata : ‘Innalillahi wa inna ilaihi raji’un’ (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya). Mereka itulah yang berhak mendapatkan salawat (keselamatan) dari Tuhan mereka dan rahmat dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk." (Al-Baqarah : 155-157)
Sedarilah bahawa orang yang selamat itu ialah mereka yang menyedari status mereka sebagai hamba.
Allah dan rasul mengajar ucapan ini apabila ditimpa oleh musibah : إنا لله وإنا إليه راجعون “Innalillahiwa’inna ilaihirajiun” yang bermaksud : “sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya.” (hadis riwayat Muslim)
Sungguh hanya mereka yang menyedari mereka milik tuhan mereka sahaja akan menyedari bahawa kita berhak diuji bila-bila masa.
Firman Allah swt yang bermaksud : “ Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah nescaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (At-Thagabun : 11)
Redha akan terbit daripada diri kita dan dapat menerima apa sahaja ujian dan kegagalan apabila kita menyakini dan meletakkan diri kita di status hamba. Apabila kita menyedari bahawa segala-galanya sudah ditakdirkan dan kita telah berusaha dengan sehabis baik yang mungkin maka ketika itu apa sahaja yang berlaku ialah takdir dan ketetapan yang tiada dapat diubah.
Maka tugas kita ialah beriman, bertawakal dan redha sahaja dengan apa yang berlaku.
Lihat sahaja kisah Nabi Allah Ibrahim yang disebut di dalam Al-quran :
“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” dia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. (As-Shaffat : 102)
Bersabar menangung kesedihan dan kegagalan itu kerana itulah yang diperintahkan.
Firman Allah swt yang bermaksud : “Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah..” (An-Nisa : 125)
Terimalah kegagalan dengan senyuman dan redha kepada Allah Swt serta penuh keyakinan dan tawakal kepada-Nya.
Bersangka baik dengan kegagalan dan bersikap positif
Kegagalan tidak selalunya buruk, seringkali kegagalan itu membawa kebaikan dan manfaat kepada kita kerana secara pasti sebagai hamba kita gagal mengetahui apakah yang terbaik untuk kita.
Allah befirman :Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah lebih mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” ( Al Baqarah : 216)
Sabda baginda salallahualaihiwasalam : “ Janganlah kamu mati melainkan berada dalam keadaan husnul zon (bersangka baik) dengan Allah swt.” (hadis Sahih riwayat Muslim, Ahmad dan Baihaqi).
Sikap kita apabila menghadapi kegagalan ialah sentiasa berfikiran positif dan bersikap optimis bahawa kemungkinan kegagalan ini ialah satu peluang untuk diri kita. Ramai terlupa bahawa kegagalan itu seringkali menjadi peluang untuk membolehkan dirinya mencapai sesuatu yang lebih baik. Kegagalan itu berlaku sebagai takdir Allah untuk membolehkan dia diberi pilihan dan peluang untuk berusaha lebih baik untuk membolehkan dia menikmati dan mencapai sesuatu yang lebih baik.
Kegagalan ialah peluang
Dari riwayat Abu Hurairah ra bahawa sesungguhnya nabi bersabda : “Barangsiapa yang diingini oleh Allah akan kebaikan maka diujinya dengan musibah” (hadith Sahih riwayat Bukhari, Muwatho dan Ahmad).
Ramai peniaga yang bijak mengambil kesempatan daripada kegagalan mereka untuk menukar kegagalan itu kepada peluang yang menguntungkan. Apabila mereka menemui kegagalan, mereka tidak menangis teresak-esak seperti kanak-kanak sebaliknya memikirkan di manakah salah dan silap mereka lalu memperbaiki mutu kualiti kerja mereka sehingga kegagalan itu menjadi ujikaji dan latihan yang berguna untuk diri mereka.
Ada pula yang mendapati kegagalan mereka tidak dapat diperbaiki maka mereka memperbaiki situasi dan keadaan masyarakat untuk menerima kegagalan mereka itu sebagai suatu perkara yang berjaya. Pendek kata mereka berjaya menukar mentaliti ramai bahawa mereka tidak gagal sebaliknya berjaya walau pada hakikatnya dalam aspek yang praktikel mereka sebenarnya gagal.
Maka orang yang beriman sebenarnya lebih-lebih lagi beruntung kerana mereka tidak pernah mengalami kegagalan dan tidak akan gagal sebaliknya akan menjadi beruntung walau dalam keadaan apa jua cara.
Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib ra yang meriwayatkan baginda bersabda : “Sungguh menakjubkan perihal orang mukmin kerana semua perkara yang menimpanya ialah kebaikan dan tidaklah berlaku perkara ini melainkan hanya kepada orang yang beriman. Apabila dia diberi nikmat lalu disyukurinya maka menjadilah nikmat itu sebagai kebaikan baginya. Sebaliknya apabila dia diuji dengan musibah maka dia bersabar lalu jadilah pula musibah itu sebagai kebaikan baginya.” (Hadis sahih riwayat Muslim no. 2999).
Dari Mus’ab bin Saad dari bapanya ra berkata : Aku bertanya kepada rasulullah siapakah manusia yang paling dahsyat menerima bala ? Maka dijawab : Para nabi kemudian yang seperti mereka dan yang seperti mereka. Diuji seorang manusia itu berdasarkan kadar agamanya, jika dia seorang yang kuat beragama maka kuatlah pula bala yang diterimanya, dan jika seseorang itu lemah agamanya maka diuji hanya pada kadar agamanya. Tidaklah hilangnya bala itu pada seorang hamba sehinggalah dia berjalan di atas tanah dengan telah terhapus segala dosa-dosanya” (hadis hasan Sahih, riwayat tirmidzi no. 2398, Ibn majah, Ahmad).
Mengatur perancangan dan melakukan muhasabah
Tindakan yang penting dan vital selepas mengalami kegagalan ialah memastikan ianya tidak berulang di dalam bentuk yang sama serta mengambil pengajaran daripada kegagalan yang berlaku.
Nabi salallahualaihiwasalam pernah bersabda : "Orang yang beriman tidak akan disengat dua kali di lubang yang sama." (Hadis riwayat Muslim)
Sebagai seorang Muslim menggunakan akal fikiran dan berfikir sebelum melakukan sesuatu adalah merupakan perintah daripada Al-Quran dan As-sunnah. Islam mengajar kita supaya mempertimbangkan di antara baik dan buruk serta agama ini datang dengan membawa konsep menolak Mafsadat (menolak kerosakkan).
Dari Syadad bin Aus ra menyebutkan bahawa dari rasulullah yang bersabda : “Orang yang pandai adalah yang menghisab (memuhasabah) dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta banyak berangan-angan terhadap Allah.” (Hadis riwayat Tirmidzi)
Di dalam hadis yang lain ada menyebutkan bahawa baginda bersabda : "Setiap insan pasti melakukan kesilapan dan sebaik-baik manusia yang melakukan kesilapan ialah mereka yang sentiasa bertaubat.” (Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah)
Penyesalan di atas kesilapan kita yang membawa kepada kegagalan adalah dibolehkan jika ianya dilakukan secara positif dan memberi manfaat kepada agama namun bukanlah bermaksud keluhan dan kesedihan yang tiada berpenghujung serta membuang masa.
Meneruskan kembali usaha dengan lebih berkualiti
Bagi mereka yang bijak dan memahami agama dengan kefahaman yang sahih, maka mereka akan segera kembali bekerja dan berusaha dengan lebih gigih, lebih berhati-hati dan mempelajari daripada kesilapan mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik di masa hadapan.
Biarkanlah orang memandang rendah kepada kita di atas kegagalan kita kerana apabila kita benar-benar belajar daripada kesilapan dan kegagalan maka InsyaAllah kita tidak lagi akan menjadi hina dan dipandang rendah paling kurang tidak di sisi Allah swt.
Nabi saw pernah bersabda : “Sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan pada tiap-tiap suatu.” (hadis riwayat Muslim)
Bagi mereka yang sedar dan belajar daripada kesilapan akan berusaha dengan lebih gigih dan berkualiti. Mereka belajar daripada kegagalan dan apa yang berlaku menjadi pengajaran kepada diri mereka.
Allah befirman : “Maka mengapa kamu tidak mengambil pengajaran? " (Al-Jathiyah: ayat 23)
Di dalam hadis yang lain ada menyebutkan bahawa baginda bersabda : "Setiap insan pasti melakukan kesilapan dan sebaik-baik manusia yang melakukan kesilapan ialah mereka yang sentiasa bertaubat.” (Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah)
Marilah kita bermuhasabah dengan sebuah hadis yang menjadi kegemaran isteri saya,
Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ra dalam sunannya akan hadis dari Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas ra yang berkata : “Sesungguhnya aku berada di belakang nabi salallahualaihiwasalam pada suatu hari dan baginda lalu bersabda :“Wahai pemuda sesungguhnya aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimah (pesanan) iaitu : Peliharalah Allah (pelihara hak-Nya) maka nescaya Allah akan memelihara kamu, Peliharalah Allah (taati perintah-Nya dan jauhi larangan-Nya) maka nescaya engkau akan mendapati Dia (Allah) akan membantu engkau, jika kamu hendak meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah dan jika kamu hendak memohon perlindungan dari sesuatu maka mohonlah perlindungan dari Allah. Ketahuilah jika umat seluruhnya berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu maka tidaklah mereka dapat memberi manfaat kepada engkau melainkan dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada engkau dan jika seluruh umat berkumpul untuk memudharatkan engkau dengan sesuatu maka tidaklah memberi mudharat mereka itu melainkan dengan apa yang telah Allah tetapkan buat engkau. Telah terangkat qalam-qalam dan telah kering dakwat (satu perumpamaan yakni telah selesai urusan penyampaian pesanan).” (Hadis sahih riwayat Tirmidzi no. 2516).

Tuesday, November 10, 2009

Taklid buta dicela oleh semua ulama daripada semua mazhabRamai umat Islam tidak dapat menerima bahkan membantah tindakan ulama tertentu yang lantang menyuarakan seruan perubahan dan anjakan paradigma (paradigm shift) di dalam amalan beragama masyarakat Malaysia. Seruan ini menyeru agar umat Islam tidak beragama dengan cara bertaklid buta sebaliknya beragama berdasarkan ilmu dan bersumber serta ilmiah.

Malangnya seruan mereka sukar diterima oleh majoriti rakyat Malaysia kerana kejahilan dan sikap sudah selesa dengan apa yang ada tanpa mahu memperbaiki status dan keadaan diri mereka ke arah yang lebih baik. Sikap yang ditunjukan oleh majoriti umat Islam di Malaysia yang selesa dengan budaya taklid buta dan mengikut “tok guru” atau “pak ustaz” ini jelas menunjukan bahawa mereka tidak memahami kepentingan beragama dengan berpandukan hujah serta ilmiah.

Sesungguhnya Perintah Menjauhi Taqlid buta amat jelas disebut oleh Allah swt di dalam Al-Quran yang bermaksud : "Dan janganlah kamu mengikut sesuatu yang kamu tidak ketahui kerana Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu dan hati kamu semuanya akan ditanya dan dipersoalkan." (Surah Al-Isra : 36).

Pengertian taklid daripada sudut bahasa arab bermaksud menggantung sesuatu di leher. Ini bermakna orang yang bertaklid itu tidak ubah seperti haiwan yang diikat lehernya dan mengikuti ke mana sahaja dirinya dibawa oleh tuannya. (Lihat : Lisanul Arab Jilid 1 ms. 469 cetakan Darul Hadith, Kaherah dan rujuk juga Al-Misbahul Munir Jilid 2, ms. 704)

Dari sudut takrifan fuqaha, Taqlid bermaksud : “Menerima perkataan atau pendapat seseorang tanpa berdasarkan hujah.” (Sila lihat takrifan yang diberikan oleh Imam As-Syi'razi dalam Syarah Al-Luma' Jilid 2, ms. 1005 dan At-Tahmid, Jilid 4, ms.395)

Adapun tindakan para ulama dan orang ramai yang beragama dengan bersumber dan berhujah kepada dalil daripada Al-quran dan Hadith atau sekurang-kurangnya mengikuti pendapat ulama’ dengan mengetahui sumber dan dalil yang digunakan di dalam fatwa ulama tersebut maka hal ini tidaklah dinamakan sebagai taqlid buta yang dicela atau disebut taqlid tanpa hujah kerana Al-Quran dan Sunnah itu sendiri ialah hujah.

Begitu juga jika orang awam mengikuti pendapat imam, ulama' yang bersumberkan kepada Al-quran dan as-sunnah serta mengetahui hujah yang digunakan oleh para ulama’ itu maka tindakan ini juga ialah hujah.

Hal ini amatlah berbeza dengan sikap orang ramai di kalangan umat Islam di Malaysia yang sejak sekian lama beragama tanpa hujah dan tidak langsung peduli atau mempunyai hasrat untuk menyemak apakah amalan agama mereka selama ini benar-benar sahih dan didasari oleh Al-quran dan as-sunnah atau sekadar dakwaan dan ikutan buta.

Umat Islam perlu menyedari bahawa tindakan dan sikap menyandarkan urusan agama kepada para ustaz dan golongan agamawan tanpa mengetahui hujah dan sumber yang digunakan oleh mereka di dalam mengeluarkan fatwa dan hukum adalah tidak boleh.

Perbuatan ini amatlah tercela dan bertentangan dengan agama Islam yang suci dan mendedahkan agama Islam kepada jenayah penipuan, pendustaan dan ibadah yang menyeleweng daripada kitab dan as-sunnah.

Allah SWT pernah menyebut di dalam Al-Quran berkenaan ayat yang bermaksud : “Mereka menjadikan para ulama' dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain daripada Allah.” (Surah At-Taubah : 31).

Maka apabila ayat ini dibacakan oleh Rasulullah Salallahualaihiwasalam kebetulan seorang sahabat bernama Adi' bin Hatim ra (bekas seorang ulama nasrani) yang mendengarnya lantas beliau menegur Rasulullah Salallahualaihiwasalam dengan mengatakan bahawa tidaklah mereka (orang nasrani itu) sampai menjadikan rahib-rahib dan orang alim mereka sebagai tuhan (yakni tidaklah sampai menyembah).

Namun teguran Adi’ bin Hatim ini dijawab oleh baginda Rasul Salallahualaihiwasalam dengan sabdanya yang bermaksud :"Mereka (para rahib) jika menghalalkan sesuatu maka orang ramai pun ikut menghalalkannya (yakni mengikutinya) dan mereka itu jika mengharamkan sesuatu maka orang ramai pun turut ikut mengharamkannya maka itulah bentuk pengibadatan mereka (itulah bukti mereka menyembah para rahib.) - Hadith riwayat At- Tirmidzi no.3095 dengan status yang hasan.

Sungguh perbuatan taqlid dan menuruti seseorang tanpa ilmu amatlah dicela dan dikeji oleh agama Islam yang mulia.

Bahkan para ulama Islam yang lampau seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah sendiri pernah berpesan kepada kita dengan berkata : “Tidaklah dihalalkan bagi sesiapa pun untuk menerima pendapat kami (mengikuti mazhab kami) sekiranya mereka tidak tahu daripada mana sumber yang kami gunakan.” (Sila rujuk Ibn’ Abd Barr di dalam Al-Intiqa fi Fadha’il Tsalasah A'immah Fuqahah, ms. 145 dan Ibn’ Qayyim di dalam I'lamul Muwaqi'in, ms. 29).

Demikianlah juga perkataan Al-Imam Malik rahimahullah yang turut mengatakan : “Aku hanyalah seorang manusia yang biasa yang mana pendapat aku kemungkinan adalah benar dan kemungkinan juga adalah salah. Maka telitilah pendapat yang aku kemukakan.” (Sila rujuk dalam Kitab Jami Bayan Al-Ilm )

Sehingga akhirnya Imam As-syafie rahimahullah yang merupakan ulama sanjungan dan ikutan masyarakat Islam di Malaysia sendiri tidak ketinggalan menegaskan bahawa : "Dan sesungguhnya hadith nabi itu adalah lebih utama maka oleh itu janganlah kamu bertaqlid kepada aku." (Sila rujuk Ibn’ Abi Hatim dalam kitabnya " Adab As-Syafi'ie" ms. 93)

Maka setelah dikaji dan dilihat seluruh naskah kitab-kitab tulisan para ulama Islam sejak sekian zaman di dalam pelbagai bahasa dan daripada pelbagai negara kita akan kagum dan terkejut apabila mendapati bahawa setiap fatwa dan tulisan mereka seringkali menekankan persoalan ilmiah dan ketelusan ilmu supaya beragama dengan bersandarkan Hujah.

Adalah sangat bermanfaat jika kita dapat mengambil pengajaran daripada kata-kata Al-Imam Ibn’ Hazm Al-Andalusi di dalam kitabnya Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam yang menyebut : Kami tidaklah mengingkari fatwa yang diberikan oleh para ulama’ kepada orang-orang awam yang jahil dan mahu meminta fatwa akan tetapi yang kami mengingkari ialah penetapan fatwa atau pendapat agama tanpa bukti hujah yang mendukunginya, tanpa rujukan kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah kerana yang sedemikian itu boleh menimbulkan kemungkinan kepada berlakunya pendapat yang silap. Bayangkanlah jika di zaman Rasulullah salallahualaihiwasalam sahaja sudah wujud orang yang memberi fatwa yang salah maka sudah pasti pada zaman selepas kewafatan baginda akan boleh berlaku lebih banyak kesilapan dalam perkara yang lebih meluas. Oleh yang demikian maka kita perlulah menghindari fatwa yang dikeluarkan oleh mufti (pemberi fatwa) yang tidak menyandarkannya kepada dalil Al-Qur’an, As-Sunnah serta Ijmak ulama’.” (Sila lihat di dalam Kitab Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, jld. 6, ms. 1076)