Friday, June 19, 2009

Hanya Mereka yang Ikhlas akan Terselamat

Seorang Muslim haruslah melakukan segala yang diperintahkan semuanya kerana Allah swt dan dilakukan menurut apa yang termaktub di dalam Kitab dan sunnah.



Firman Allah yang bermaksud : “Dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik.” (Yunus : 105)

Firman Allah swt yang bermaksud : “Daging-daging unta dan darahnya itu sama sekali-kali tidak dapat mencapai (keredhaan) Allah, tetapi ketaqwaan daripada kamulah yg dpt mencapainya." (al-Hajj: 37)

IKHLAS IALAH SEBUAH PROSES PEMBERSIHAN

Firman Allah yang bermaksud : “Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Baqarah : 129)

Membersihkan hati, lisan dan amalan kita daripada syirik kepada Allah yang bermaksud membersihkan diri dan jiwa kita daripada sekutu-sekutu dan pesaing Allah dan memastikan setiap apa yang terkeluar di hati, lisan dan dilakukan hanyalah bersih dan suci semata-mata untuk Allah swt.

Sabda rasulullah yang bermaksud : “ Manusia yang paling bahagia di hari akhirat dengan syafaatku kelak ialah yang berkata “Lailahaillallah” Ikhlas daripada hati dan dirinya.” (hadis sahih riwayat Bukhari)

BERMULA ERA BARU SEBAGAI SEORANG MUSLIM.

Pada saat ini sebagai seorang Muslim apa yang dilakukan haruslah semuanya kerana Allah swt dan dilakukan menurut apa yang termaktub di dalam Kitab dan sunnah.

Firman Allah yang bermaksud : “Dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik.” (Yunus : 105)

Sejak daripada bangun pagi, pemilihan yang perlu dilakukan sepanjang hari, langkah dan perbuatan yang terhasil dan percakapan dan penuturan sepanjang hari semuanya sudah ditetapkan oleh jiwa dan diri untuk mematuhi perintah Allah swt.

Lupakah anda bahawa syarat ini mengehendaki anda memperjuangkan Islam ? Memperjuangkan tuntutan syahadah ? berjuang, mengabung diri dengan pihak yang membenarkan janji-janji Allah dan sibuk di dalam usaha mentauhidkan agama Allah swt semata-mata kerana Allah dan bukanlah untuk mendapatkan kedudukan duniawi atau balasan dunia sebaliknya Ikhlas kepada Allah semata-mata.

Marilah kita merenung sabda rasulullah yang diriwayatkan bersabda: “Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamishah dan celakalah hamba khamilah (pakaian yang indah diperbuat daripada sutera dan cotton). Jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi dia marah. Celakalah dia dan tersungkurlah. Apabila terkena duri semoga tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya (berjihad di jalan Allah), dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya. Bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu dan bila ditugaskan di garis belakang maka dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Jika dia meminta keizinan (untuk menemui raja atau penguasa) tidak diperkenankan, dan jika bertindak sebagai pemberi jaminan maka tidak diterima jaminannya .” (hadis sahih riwayat Bukhari)

Sunnah mengajarkan kita supaya mengharap hanya Allah dan berbuat sesuatu kerana disebabkan oleh perintah Allah bukan kerana mahu mendapatkan ganjaran dunia. Bahkan Imam Muhammad Abd Wahab menyebutkan di dalam kitabnya bahawa adalah merupakan hal yang syirik apabila manusia melakukan amalan soleh demi mengharapkan kepentingan duniawi.

Firman Allah yang bermaksud : “Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya.” (An-Nisa : 125)

Perlu difahami bahawa sekalipun sewaktu kecamuk perperangan dan sewaktu genting jihad dilancarkan janganlah ada pihak yang membunuh dan dibunuh kerana marah dan geram, kerana mahu menjadi hero dan ketua, kerana mahu mendapatkan kemuliaan dan penghormatan sebaliknya wajib ditegaskan di dalam perjuangan dan amalan yang dilakukan bahawa segala-galanya kerana Allah swt dan harus ikhlas dan mensucikan jiwa dan diri daripada kesyirikkan.

Abu Musa al Asy’ari menceritakan bahawa ; seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya kepada Baginda SAW : “ Orang yang berjihad kerana harta rampasan perang, orang yang berjihad kerana mahukan kemasyhuran dan orang yang berjihad kerana riya’, maka siapakah yang dikira berperang pada jalan Allah ?”. Sabda Rasulullah SAW : “ Barangsiapa yang berjihad supaya kalimah Allah (agama Islam) itu menjadi tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah SWT”. – hadith muttafaqun ‘alaih.

KETIKA INILAH IMAN ITU DIBUKTIKAN MELALUI KEIKHLASAN BAHAWA HANYA MEREKA YANG IKHLAS SAHAJA AKAN TETAP DAN ISTIQAMAH DI ATAS JALAN ALLAH YANG LURUS.

Ini dibuktikan melalui kisah dialog Iblis dengan Allah swt :

Firman Allah yang bermaksud :

“Dan (ingatlah), tatkala Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu semua kepada Adam", lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata: "Apakah aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?" Dia (iblis) berkata: "Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil." Tuhan berfirman: "Pergilah, barangsiapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka Jahannam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Dan tariklah sesiapa yang kamu sanggup di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan berilah janji kepada mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhan-mu sebagai Penjaga." (Al: Isra : 62-65)

IBLIS TERNYATA AKAN MENYESATKAN MANUSIA KECUALI MEREKA YANG DIPELIHARA OLEH ALLAH SWT DAN SIAPAKAH MEREKA ITU ?

Mari kita lihat jawapannya di dalam ayat Allah swt itu sendiri.

Firman Allah yang bermaksud : “Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan ma'siat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis (ikhlas) di antara mereka." (Al-Hijr : 39-40)

Firman Allah yang bermaksud : “Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis (Ikhlas) di antara mereka.” (Shaad : 82-83)

Hanya mereka yang ikhlas terselamat daripada rencana syaitan.

Ini dibuktikan lagi di dalam Kisah Nabi Allah Yusof

Firman Allah yang bermaksud : “Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu dan andaikata dia(Yusof) tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. SESUNGGUHNYA YUSUF ITU TERMASUK HAMBA-HAMBA KAMI YANG IKHLAS.” (Yusof : 24)

Ternyata hanya mereka yang ikhlas sahaja akan terselamat daripada bencana dan perancangan Iblis yang begitu tersusun dan rapi. Lihat sahaja di dalam surah Al-Isra bagaimana Allah sifatkan bahawa Iblis itu akan menggunakan kekuatan askarnya, pasukan berkudanya yang dimaksudkan ialah kekuatan teknologi dan keilmuan serta perancangan rapi demi menyesatkan manusia.

Ditaburi janji dan tipu helah dan diperdayakan dengan dunia serta isinya untuk anak-anak Adam menjadi syirik seperti Iblis dan akhirnya mengikutinya ke dalam neraka.

Thursday, June 18, 2009

Tarbiyah Salafus Soleh Dalam Pembinaan Diri Muslim



Ustaz emran :

"Muslim yang bermanhaj iaitu muslim yang professional, mengetahui hala tuju, cekap dan aktif dalam kerja yang disebut oleh Islam sebagai "itqan" (berkualiti dalam melakukan kerja), mereka inilah yang perlu dilahirkan supaya Islam dapat diperjuangkan oleh mereka yang ikhlas, mempunyai wala' (ketaatan) yang jelas pada agama, berkualiti dalam kerja (professional) dan amal untuk Islam sehingga usaha dakwah itu benar-benar memanfaatkan Islam bukan menambah lagi fitnah kepada agama."

Permasalahan Ummah

Disebabkan berlaku polemik dan perselisihan di antara harakah "salafiyah" dan gerakan Ikhwan Muslimun maka mereka yang membesar dan tergolong di antara kedua-dua kelompok ini masing-masing bersikap fobia dan sensitive dalam mengambil manfaat di antara satu sama lain atau apa kebaikan yang wujud di antara kedua-duanya.

Ketika berbincang bersama Al-Fadhil Haji Ismail Omar (Pengerusi Yayasan Kebajikan Nusantara) yang menziarahi saya di rumah, kami mencapai persetujuan bahawa kelompok yang mengaku salafi di mana-mana sangat kacau bilau dan faudho (istilah merujuk kepada arab badwi yang tidak bersistem) apabila dakwah salafiyah atau lebih senang kami sebutkan sebagai seruan mengajak kembali kepada Islam menurut pemahaman ahlul sunnah wal jamaah (salaf soleh) tidak dilaksanakan secara tersusun, bersistem, bermanhaj sebaliknya kelam-kabut mengikut perangai dan fe'el (tabiat) tok guru masing-masing.

Sesetengah tok guru salafi yang mengambil keputusan menyertai parti pemerintah akan menjadi ikutan anak-anak muridnya, demikian yang baki ada yang mengambil keputusan menyertai kumpulan NGO pula akan menjadi ikutan anak-anak muridnya dan sebahagian tok guru yang lain pula sibuk membangunkan sekolah dan markaz ilmu sehingga diikuti oleh anak-anak muridnya yang sibuk mahu mengaji dan mahu menjadi semacam tok gurunya yang alim, boleh mentafsir al-qur'an dan hadis, boleh kritik itu dan ini dengan hujah serta dalil kata mereka dengan bangga.

"Mana pi ubudiyah ?" kata Tuan Haji Ismail dengan nada kecewa, lalu mengungkit kisah beliau sewaktu belajar kitab Ubudiyah bersama Syeikh Dr Safar Al-Hawali ketika awal-awal belajar di Mekah dahulu. Hairan, umat Islam tidak lagi mahu maju ke depan menguasai bidang mikrocip dan elektronik, bidang sains dan teknologi di samping amalan agama dan kewajipan syarak ditunaikan menurut rujukan yang sahih menurut kehendak al-qur'an dan as-sunnah. Tidak perlu semua harus tahu mentafsir Al-Qur'an tetapi semua wajib tahu macam mana cara untuk berubudiyah (beribadah mengabdikan diri ) kepada Allah swt baik dalam apa situasi dan kerjaya. Disebabkan itu tarbiyah (pendidikan & Asuhan) penting diwujudkan oleh para tok-tok guru sunnah untuk melahirkan para muslim yang bermanhaj, bersistem yang boleh berjaya di dunia dan di akhirat.

Muslim yang bermanhaj iaitu muslim yang professional, mengetahui hala tuju, cekap dan aktif dalam kerja yang disebut oleh Islam sebagai "itqan" (berkualiti dalam melakukan kerja), mereka inilah yang perlu dilahirkan supaya Islam dapat diperjuangkan oleh mereka yang ikhlas, mempunyai wala' (ketaatan) yang jelas pada agama, berkualiti dalam kerja (professional) dan amal untuk Islam sehingga usaha dakwah itu benar-benar memanfaatkan Islam bukan menambah lagi fitnah kepada agama.

Tidak terhasil segala hasrat ini melainkan dengan tarbiyah iaitu disebut melalui didikan dan asuhan, malangnya para tok guru sunnah disebabkan anti dan benci kepada Ikhwan Muslimun kerana mengecop mereka sebagai kelompok ahlul bid'ah lalai akan proses yang Maha penting ini yang pernah dilaksanakan oleh rasulullah salallahualaihiwasalam sendiri untuk membina generasi sahabat yang agung.

Juga tidak menyenangkan apabila golongan Ikhwan Muslimun yang bangga dan mengecohkan diri di sana sini dengan pelbagai kebaikan, lalai akan kepentingan aqidah yang sahih dan manhaj Ahlul Sunnah Wal Jamaah yang perlu diterapkan dalam gerakan dan ummah bukan sibuk mengumpulkan ahli, atau sibuk mencari populariti agar dapat menang dalam pilihanraya atau tercelaru dengan matlamat singkat mahu memerintah di dalam negeri tetapi mengadaikan segala prinsip dan harga diri.

Wajarlah golongan Ikhwan Muslimun di tanahair juga bersatu dan mencari nilai dalam perjuangan agama mereka bukan hanya menumpang nama dengan pergerakan salafi yang semakin berkembang di tanahair dengan secara tiba-tiba Ikhwan Muslimun yang pernah menerima ramai pimpinan sufi tidak mengendahkan langsung seruan kembali kepada hadis sahih atau sebagainya yang bagi mereka ketika itu hal yang remeh berbanding maslahat yang hendak dibawa oleh mereka yang lebih besar kemudian hari ini tiba-tiba mengaku bahawa manhaj mereka ialah salafi.

Di Malaysia sendiri Ikhwan Muslimun dianggap sebagai wira agama dan masing-masing gerakan dakwah sewaktu dahulu mahu menganggap mereka ialah "Ikhwan Muslimun" yang lebih tulen berbanding yang lain. Sejarah pergaduhan pergerakan PAS dan pergerakan JIM serta pertubuhan ABIM di pelbagai pusat Universiti sukar dilupakan bahkan oleh saya sendiri juga. Wajarlah harakah Islam di mana-mana pada hari ini mencari nilai perjuangan mereka dan mengembalikan teras dasar perjuangan kepada aqidah yang sahih, pembentukan ummah yang berteraskan kepada Kitab dan Sunnah disebalik apa sekalipun label dan jenama mereka.

Sangat zalim menghukum gerakan Ikhwan Muslimun hari ini dengan hukuman yang diberikan oleh ulama' Islam ketika dahulu dan juga tidak wajar orang yang hidup hari ini pula menghukum harakah Ikhwan Muslimun berdasarkan perbuatan mereka dahulu. Setiap manusia tidak terlepas dari kesalahan namun selama mereka mencari kebaikan dan kebenaran maka setiap ikhwan (persaudaraan) Islam wajar diberi bantuan. Disebabkan itulah maka perjuang sunnah atau muslim yang berubudiyah kepada Allah swt menurut panduan kitab dan sunnah akan boleh berada di dalam pelbagai gerakan, kumpulan dan mereka tetap teguh berdiri di atas kalimah Allah swt .

Disebabkan itulah kepentingan memahami aqidah yang sahih, keperluan memahami tuntutan ubudiyah disisi Islam menjadi aulawiyat yang sangat mendesak kepada setiap muslim lalu darinya kita boleh memilih untuk melazimi mana-mana kumpulan atau gerakan yang memudahkan kita menunaikan kewajipan sebagai muslim di waktu dan situasi yang berbeza bagi setiap muslim. Lalu pergaduhan di antara setiap pergerakan dakwah dan harakah boleh dielakkan apabila setiap muslim yang berada di dalamnya menyedari di manakah nilai pergerakan mereka, apakah keutamaan dan fokus tujuan harakah mereka yang perlu dicapai bagi menunaikan kewajipan berubudiyah.

Pemahaman, pembentukan aqidah yang sahih, penjelasan fokus dan penumpuan ubudiyah kepada Allah swt bagi setiap muslim hanya akan tercapai melalui tarbiyah dan proses pendidikan dan pengajian yang berterusan dan berperingkat sehingga melahirkan muslim yang memahami tugas dan kewajipan untuk agama serta beramal dan hidup memenuhi segala perintah dan tuntutan Islam secara sempurna.

Hakikatnya tarbiyah bukanlah hanya wujud di dalam Ikhwan Muslimun atau dipopularkan oleh mereka tetapi sebenarnya Islam sendiri yang datang dan diturunkan oleh Allah swt sebagai manhaj atau sistem hidup dan kemudiannya mengangkat rasulullah salallahualaihiwasalam sebagai seorang rasul, guru, pendidik, dan pentarbiyah bagi mendidik dan mengasuh manusia dengan tarbiyah Islam.

Maksud Tarbiyah

Di dalam kitab al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an oleh Imam al-Raghib Al-Asfahani rahimahullah (meninggal pada tahun 502 Hijrah) ada menyebutkan perihal tarbiyah apabila beliau menyatakan : " Al-Rabb pada makna asal ialah tarbiyah iaitu yang menjadikan sesuatu secara beransur-ansur kepada kesempurnaannya."

Al-Imam Al-Baidhawi ra (meninggal tahun 685 Hijrah) telah menyebut di dalam tafsirnya Anwar At-Tanzil Wa'asrar Ta'wil bahawa : " Al-Rabb itu pada maknanya bermaksud tarbiyah iaitu yang menyampaikan sesuatu kepada kesempurnaannya secara beransur-ansur.."

Di dalam sirah kita mengetahui bahawa Islam ialah agama tarbiyah yang mementingkan proses pembentukan manusia dan pendidikannya secara bertahap sehingga menuju kesempurnaan sebagai hamba Allah swt dan itulah yang dimaksudkan dengan Tarbiyah iaitu memenuhi tuntutan berubudiyah kepada Allah swt secara bertahap melalui proses pendidikan dan pembentukan.

Allah swt berfirman :

لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

"Janganlah kamu mengerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya, Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, Sesungguhnya atas tanggungan (tanggungjawab) kamilah penjelasannya (Menjelaskan maknanya)." (Al-Qiyamah : 16-19)

Di dalam ayat di atas, mengisahkan bahawa Allah swt melarang rasulullah daripada meniru bacaan Malaikat Jibril secara terus dan tergesa-gesa sebelum Jibril a.s benar-benar telah menyelesaikan bacaannya. Juga bermaksud tidak perlu rasulullah risau dan gelabah mahu berusaha menghafalnya dengan sekali bacaan sebaliknya Allah swt menjanjikan bahawa Dialah yang akan membuatkan rasulullah dapat mengingati Al-Qur'an dan kemudian berjanji serta memberi jaminan bahawa Allah swt yang akan menjelaskan maknanya serta memahamkan baginda akan agama ini secara bernasur-ansur.

Disebabkan itulah kita melihat wujudnya ilmu Asbabul nuzul (sebab-sebab turun ayat Al-Qur'an) di dalam agama ini bagi menjelaskan kebiasaan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an itu selalunya disebabkan berlaku sesuatu peristiwa yang kemudian wahyu Al-Qur'an diturunkan bagi menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berlaku di zaman rasulullah salallahualaihiwasalam.

Sekiranya dikaji setiap peristiwa yang berlaku di dalam Al-Qur'an kita akan mendapati semuanya ialah peristiwa yang berbentuk umum dan boleh dijadikan pengajaran dan pedoman untuk mereka selepasnya kerana baik di zaman rasulullah, zaman sahabat, zaman kita hari ini terdapat satu persamaan iaitu kita semua manusia yang hidup, bernafas, bernafsu, bermasyarakat dan bernyawa serta akan mati yang diturunkan Al-Qur'an kepada kita sebagai pedoman untuk hidup bermatlamat, berwawasan dan berpandukan kepada pertunjuk ilahi.

Di sinilah kita menyedari bahawa proses Tarbiyah itu merupakan darah daging dalam agama ini dan menjadi satu hal yang paling penting melebihi dari sekadar mengajarkan baca dan menulis atau menjadi alim dan bergelar ulama' yang kaku dan buta akan matlamat Islam.

Banyak peristiwa yang berlaku mengisahkan hal yang sedemikian. Antaranya ialah pengisahan mengenai naqib yang diutuskan oleh Allah swt seperti di dalam Al-Qur'an :

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

"Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan solat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam syurga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus." (Al-Maidah ; 12)

Naqib di dalam bahasa Arab bermaksud seseorang yang paling arif dan mengetahui di dalam kaumnya atau bermaksud seseorang yang paling mengetahui tentang urusan kaumnya dan memberi panduan kepada mereka. (lihat Jami’ul Bayan fi Tafsiril Qur’an, Imam At-Thabari )

Adapun dua belas orang naqib diriwayatkan mereka diutuskan berdasarkan jumlah jumlah kabilah atau kelompok yang ada dalam bani Israel, sehingga supaya setiap golongan mempunyai naqib.

Disebutkan mereka itu ialah : Syamun bin Zakawwan (Rubil), Syafath bin Hurriy (Syam’un), Kalib bin Yufanna (Yahwizh), Yaja’il bin Yusuf (Aten), Yusyi’ bin Nun (Afra’im), Falth bin Rafun (Benjamin), Judea bin Sudea (Zabalon), Judea bin Susa (Minsya bin Yusuf), Hamala’il bin Jaml (Daan), Satur bin Malkil (Asyar), Naha bin Wafsi (Naftali), Julail bin Mikki (Jaad). (Lihat Kitab Jami’ul Bayan fi Tafsiril Qur’an, Imam At-Thabari dan Ibnu Katsir )

Di dalam ayat surah Al-Maidah di atas, menunjukkan bahawa Allah swt telah mengangkat naqib (pentarbiyah dan pendidik) iaitu wakil kepada rasul yang diutuskan oleh Allah swt sebagai pembantu agama dan pengajar dan pendidik umat bani Israel agar tetap teguh di dalam agama Allah swt. Hal ini menunjukkan bahawa ayat ini diberikan kepada rasulullah supaya mengambil pengajaran bahawa proses pendidikan umat dan pentarbiyahan mereka merupakan sesuatu yang wajib ke atas agama ini agar manusia menuju kepada kesempurnaan beragama dan memenuhi kewajipan mereka secara benar dan sempurna.

Juga diriwayatkan di dalam pelbagai kitab sirah bahawa ketika rasulullah mengadakan perjanjian Aqabah bersama golongan sahabat Ansor maka baginda juga turut memilih 12 orang naqib yang terdiri daripada 3 orang daripada suku Aus' iaitu Usaid bin Hudhair, Sa’ad bin Khaitsamah, Rifa’ah bin Abdil Mundzir serta 9 orang pula daripada kabilah Khazraj, iaitu As’ad bin Zurarah, Sa’d bin Rabi’, Abdullah bin Rawahah, Rafi’ bin Malik, Barra’ bin Ma’rur, Ubadah bin Shomit, Sa’ad bin Ubadah, Abdullah bin Amru dan Mundzir bin Amru. (lihat di dalam kitab Sunan Baihaqi, Mustadrak Al-Hakim dan Sunan Ibn Majah dan lain-lain)
Tarbiyah Lebih Penting Daripada Sekadar Ilmu

Malangnya pada hari ini manusia sibuk mahu menjadi alim, berbangga dengan rakan-rakan yang lain apabila dirinya sudah di tahun akhir dan bakal mengenggam sekeping kertas bercopkan universiti yang dibayar yuran beribuan ringgit hanya untuk mengikuti kelas-kelasnya yang menjanjikan pulangan kertas-kertas hasil peperiksaan yang boleh dibanggakan di hadapan ibubapa dan keluarga serta menjadi syarat penerimaan kerja bagi mencari sesuapan nasi dan seteguk minuman.

Kita juga melihat hasil didikan salah, apabila para pemuda Islam Malaysia hari ini sibuk mahu ke Universiti Islam Madinah dan Ummul Qura' di Mekah atau ke Universiti Al-Azhar atau ke pusat-pusat pengajian glamour dunia dengan harapan mahu menjadi alim, boleh mentahqiq kitab, boleh berceramah hebat, mahu menjadi ulama tafsir, mahu menjadi muhadis dan seorang ulama kibarrrrr tanpa pernah sedikit pun terlintas di hatinya mahu menjadi seorang hamba Alah swt yang soleh, wara, bertaqwa dan diredhai Allah swt walaupun dirinya seorang yang bekerja mengambil upah memunggut sampah di jalanan.

Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menceritakan bahawa telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali bin Hasan bin Syaqiq Al-Marwazi berkata bahawa : "Saya mendengar ayahku berkata telah menceritakan kepada kami Al-Husain bin Waqid berkata telah menceritakan kepada kami Al-A’masy daripada Syaqiq daripada Ibnu Mas’ud ra yang berkata: “Adalah seorang daripada kami jika telah mempelajari sepuluh ayat maka dia tidak pun menambahkannya sampai dirinya mengetahui maknanya dan mengamalkannya.” (Riwayat ini disahihkan oleh Syeikh Ahmad Muhammad Syakir di dalam Tahqiqnya kepada Tafsir At-Tabari)

Juga turut disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir ra daripada kalam Ibn Mas’ud ra “Sesungguhnya para sahabat ra jika belajar 10 ayat dari Al-Quran maka tidaklah mereka meneruskan dengan ayat yang lainnya melainkan mereka terlebih dahulu telah mengetahui maknanya dan beramal dengannya.” (lihat Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir m/s 15, Jilid 1 ).

Di dalam sirah Islam sendiri kita mendapati bahawa para sahabat ra disibukkan oleh baginda dengan tarbiyah kehidupan yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah dan permasalahan ilmu tidak diwajibkan kepada semua orang agar semua menjadi faqih dan alim sebaliknya dikhaskan kepada mereka yang sememangnya memiliki kemampuan dan kesempatan. Disebabkan itulah tidak semua sahabat ra menghafaz puluhan ribu hadis atau menghafaz Al-Qur'an sebaliknya ada yang cuma menguasai sedikit sahaja dan ada yang tidak menghafaz Al-Qur'an sebaliknya mengikuti sahabat yang lain.

Diriwayatkan dari hadis Tsalabah bin Abi malik yang berkata telah keluar rasulullah pada suatu malam dalam bulan Ramadhan dan melihat manusia melakukan solat di sudut masjid lalu bertanya : “Apa yang diperbuat oleh mereka ini ?” maka dijawab oleh mereka yang ada dengan berkata : “Wahai rasulullah, mereka ini tidak semua menghafaz al-qur’an dan Ubai ibn Ka’ab membaca al-qur’an lalu mereka ikut beliau bersolat bersamanya” lalu bersabda baginda rasulullah : “Sesungguhnya telah benar mereka” dan tidaklah baginda melarang perbuatan mereka (Riwayat Baihaqi no. 495 Jilid 2 dengan sanadnya mursal hasan).

Kita seharusnya memahami daripada hal ini bahawa Islam ialah agama yang mementingkan tarbiyah iaitu proses pembinaan dan pendidikan manusia menuju kepada kesempurnaan beragama dan menjadi hamba yang berjaya di dunia dan di akhirat. Sekalipun Islam memuji mereka yang berilmu dan mengangkat martabat golongan tersebut namun tidaklah diwajibkan kepada semua untuk menjadi alim dan bergelar ulama'.

Mengenai sabda baginda salallahualaihiwasalam :
طلب العلم فريضة على كل مسلم
" Sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajipan bagi setiap muslim" (Riwayat Ahmad, Ibn Majah no. 220).

Dimaksudkan kewajipan menuntut ilmu itu ialah mengaji dan mempelajari apa yang perlu untuk beramal sebagai seorang Islam yang berlaku perintah ini kepada para petani, peniaga, penternak binatang sehingga kepada pakar ahli kaji bintang dan sebagainya agar mengetahui dan mempelajari perkara dasar Islam sekadar yang membolehkan mereka beamal di dalam Islam seperti rukun-rukun Islam, rukun Iman, perkara syariat yang asasi seperti cara bersolat, berpuasa dan selainnya sehingga umat Islam tidak pula jahil dan bodoh akan isi pokok agama mereka.

Menurut Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi mengatakan bahawa perintah wajib menuntut ilmu dalam hadith ini merujuk kepada ilmu feqah sebagaimana yang difahami oleh kebanyakan fuqaha'. Ini kerana amatlah penting seseorang itu untuk mempelajari feqah sehingga dirinya mampu mengetahui perkara halal dan haram.

Manakala menurut ulama' hadith dan para mufassir pula menyebut ilmu yang dimaksudkan ialah ilmu yang berkait kitab Allah dan As-Sunnah. Melalui pemahaman dan pengetahuan dari keduanya (Al-Quran dan As-Sunnah) maka seseorang itu akan dapat menguasai ilmu-ilmu yang lain. Bagi golongan sufi pula mereka berpendapat ilmu yang disebut dalam hadith baginda ialah ilmu yang berkait perihal keikhlasan dan pembinaan jiwa (Sila lihat kalam Ibn Qudamah, dalam Minhaj Al-Qasidin, m/s.10).

Manakala di dalam Al-Qur'an sendiri menyebutkan bahawa tidaklah menjadi keperluan untuk semua orang turun ke medan perang untuk menunaikan kewajipan berperang sebaliknya perlulah ada sebahagian golongan memperdalami ilmu agama sebagai peringat dan penasihat kepada kaumnya apabila pulang.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
" Tidaklah sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalami pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat mengambil peringatan." (At-Taubah : 122)

Ayat ini juga membawa maksud sebaliknya iaitu tidak perlu juga semua orang pergi ke universiti dan pusat pengajian mengejar sijil sehingga tiada langsung yang mahu pergi berperang dan tidak semua perlu menjadi alim dan bergelar ulama' sehingga yang mahu beramal dan berperang itu tiada sesiapa lantaran tugas berperang itu terlalu susah, berat berbanding tugas pensyarah universiti bergaji enak, kedudukan ustaz dan guru agama yang mendapat pulangan lumayan.

Berbeza di zaman nabi salallahualaihiwasalam yang mana semua sahabat ra berebut mahu mendapat ganjaran pahala dan balasan akhirat lantas mahu keluar berperang sehingga Allah swt perlu menurunkan ayat supaya memperingati agar tidak semua terus keluar berperang untuk menunaikan ubudiyah sebaliknya juga boleh menunaikannya kewajipan dengan cara selain perang iaitu supaya menuntut ilmu agar memperingati umat yang pulang dari kewajipan ubudiyah yang paling tinggi iaitu jihad agar mereka turut berterusan istiqamah di atas manhaj yang sahih dan kemudian bersedia untuk kembali keluar berjihad apabila diperlukan.

Malangnya kerana kedangkalan faham, kecetekkan pengalaman hidup, kekurangan keikhlasan dan kejauhan diri daripada hidayah Allah swt menjadikan manusia yang keluar daripada universiti-universiti di semenanjung tanah arab dan di tanahair kita hanya sibuk mencari gaduh sesama sendiri, sibuk mengangkat jemaah sendiri, sibuk mendakwa mereka di pihak yang benar, sibuk berpersatuan yang tidak ada hala tujuan, sibuk dengan gerakan dan dakwah yang tiada matlamat ubudiyah, sibuk mencari anak-anak gadis muda yang jelita sebagai teman melalui internet dan laman perkenalan, sibuk menghabisi masa dengan filem-filem tidak berfaedah, sibuk menghabisi masa dengan liqa-liqa membuang masa, sibuk bercerita dan mengutuk serta memfitnah para mujahid di jalan Allah swt dengan pelbagai tohmahan.

Allahuakbar !!

Tarbiyah Melahirkan Insan Yang Bertaqwa
Pentarbiyahan mampu melahirkan insan yang bertaqwa dan beramal soleh adapun ilmu hanya sekadar memberikan pengetahuan dan belum tentu dapat memberikan ketaqwaan dan kesolehan kepada seseorang atau memberikan kekuatan kepadanya dalam melawan musuh atau menghadapi hawa nafsunya.

Hal ini sudah jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an sendiri apabila menyifatkan perbuatan para pendita dan alim agama Yahudi yang mengetahui isi kandungan kitab mereka tetapi menyalahinya kerana menurut hawa nafsu mereka.

Allah swt berfirman :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
"Wahai ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan antara yang haq dengan yang bathil, dan Menyembunyikan kebenaran, Padahal kamu mengetahuinya?" (Ali-Imran : 71)

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَة
" Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al kitab (Taurat dan Injil) Mengenal Muhammad seperti mereka Mengenal anak-anaknya sendiri dan Sesungguhnya sebahagian diantara mereka Menyembunyikan kebenaran, Padahal mereka mengetahui. " (Al-Baqarah : 146)

Hal ini juga diriwayatkan telah disebut oleh baginda rasulullah salallahualaihiwasalam : "Sesungguhnya Bani Israel menulis sebuah kitab dan mengikutinya serta meninggalkan Taurat." (hadis riwayat Darimi dan Tabrani serta disahihkan oleh Albani)

Keilmuan semata-mata tidak langsung dapat menyelamatkan diri manusia daripada kemurkaan Allah swt sebaliknya dengan amal dan taqwa maka barulah dianggap seseorang muslim itu mencapai apa yang disebutkan kejayaan di dunia dan di akhirat.

Inilah yang disebut dalam hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra bahawa baginda salallahualahiwasalam pernah bersabda :
من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله عز وجل ,لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة
“ Siapa yang mempelajari ilmu selain mencari redha Allah, dan mempelajarinya bertujuan untuk habuan dan ganjaran dunia maka tidaklah dia dapat (diharamkan) mencium bau syurga di hari akhirat.” (Hadith Sahih, Riwayat Abu Daud no. 3179)

Sebaliknya marilah kita melihat pula hasil tarbiyah rasulullah salallahualaihiwasalam kepada para sahabat ra dengan tarbiyah imaniyah dan aqidah yang masuk meresap ke dalam jiwa melalui proses yang memakan masa, harta dan jiwa raga apabila para sahabat terdidik mentaati perintah Allah swt sekalipun mereka berdepan dengan ujian yang mengancam jiwa dan nyawa serta segala kenikmatan duniawi yang berada di hadapan mata.

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
"Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin, apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah mereka berkata "Kami mendengar, dan Kami patuh" dan mereka Itulah orang-orang yang berjaya." (An-Nur : 51)

Sebagaimana apa yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Az-Jauziyah di dalam Kitabnya Zadul Ma'ad mengenai Peristiwa Perang Badar Al-Kubra apabila berita keluarnya rombongan Quraisy sampai kepada rasulullah maka baginda pun bermesyuarat bersama-sama sahabatnya maka golongan Muhajirin pun menyetujui hasrat baginda untuk memerangi mereka kemudian baginda berbincang lagi lalu dipersetujui lagi oleh Muhajirin dan seterusnya sehingga kali ketiga apabila golongan Ansor kemudian menyedari bahawa mereka yang menjadi sebab perbincangan itu maka bangunlah Saad Bin Ubadah ra lalu berkata :

" Apakah kami yang engkau kehendaki ya rasulullah ? Agaknya kamu takut golongan Ansor tidak melihat perlunya mereka membantu kamu kecuali hanya di dalam negerinya sahaja ? (disebabkan sewaktu berbai'ah janji setia dengan rasulullah kaum Ansor hanya berjanji akan membantu baginda daripada ancaman di dalam negeri) Maka aku berkata kepada kamu akan perihal Ansor dan menjawab bagi pihak mereka bahawa :

"Perintahkanlah kami musafir ke mana yang engkau suka, sambunglah pertalian kami dengan sesiapa yang engkau sukai, dan putuskanlah talian kami dengan siapa yang engkau suka, dan ambillah dari harta kami sebanyak mana yang engkau sukai dan berikan kepada kami apa yang engkau mahu memberi, tidaklah apa yang engkau ambil daripada kami lebih kami sukai (suka untuk kamu ambil) daripada apa yang engkau tinggalkan untuk kami." dan di dalam riwayat lain disebutkan "Sekiranya engkau mengarahkan kami untuk menyemberangi lautan nesaya akan kami menunggangnya." (Dikeluarkan oleh Ibn Saad daripada Mursal Ikrimah dan asal kisah ini daripada sahih Muslim no. 1779 daripada hadis Anas bin Malik ra )

Demikianlah iman yang tinggi hasil tarbiyah dan didikan rasulullah salallahualaihiwasalam serta para naqib yang diutuskan oleh baginda dahulu kepada kaum Ansor ra bagi mengajarkan mereka akan perihal imaniyah dan aqidah. Tiada ragu-ragu dalam menyahut seruan baginda alaihisalam sekalipun apa yang diminta sebenarnya ialah bukan hanya harta tetapi perang yang meragut nyawa yang menjadi harta paling disayangi oleh setiap manusia yang mencintai dunia.

Itulah kesan tarbiyah yang tidak sama langsung dengan hanya ilmu yang diajarkan kepada manusia apabila ianya tidak masuk ke hati dan tidak mencairkan keegoaan, kepalsuan, keghairahan nafsu dan kegilaan syahwat yang berterusan meminta habuan dunia.

Lupakah kita kisah pengharaman Arak ? Masyarakat arab yang sebati hidup mereka dengan arak dan menjadi budaya seharian menghidangkan arak di dalam majlis dan jamuan kemudiannya apabila turun perintah Allah swt maka dengan segera bertaubat dan meninggalkan minuman arak kerana mencari redha Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
"Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-Maidah : 90-91)

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad ra daripada Anas bin Malik ra bahawa Abu Ubaidah bin Jarrah ra dan Ubay' bin Ka'ab dan Suhail serta sebahagian daripada sahabat rasulullah berada disisi Abi Talhah ra dan mereka hampir meminum arak sehingga datang orang memberitahu kepada mereka akan perintah keharaman arak lalu mereka menuangkan minuman arak yang berada di dalam bekas minuman mereka dan membakarnya. (Lihat di dalam Tafsir Ibn Katsir pada ayat 90 -91 Surah Al-Maidah dan hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta lain-lain)

Bayangkan oleh kita sekiranya perintah yang sama ditujukan kepada kita pada zaman hari ini nescaya ramai yang akan memperbahaskan dahulu kewajaran perintah ini, mempertikaikan, mencadangkan supaya dikaji semula dan sebagainya, pelbagai lagi kedegilan dan engkar yang akan terpapar mengambarkan ilmu yang semakin tinggi dipelajari semakin membawa kita sombong dan angkuh serta menjauh daripada hidayah dan pertunjuk Allah swt.

Demikianlah kesimpulan daripada kisah-kisah dan riwayat yang dapat diambil pengajaran oleh mereka yang beriman mengenai kepentingan tarbiyah di dalam Islam yang diabaikan oleh para guru sunnah dan ahli agama Islam hari ini yang sibuk mengejar nama di dalam era dakwah dan media massa atau sibuk mahu menambahkan tulisan-tulisan mereka di dada akhbar atau di dalam senarai buku perpustakaan Islam tetapi melupakan tugasan Maha penting mendidik dan mentarbiyah umat dengan kefahaman yang sahih menurut salaf soleh.

Semoga Allah swt merahmati usaha kita dan mengembalikan kita kepada jalan yang sahih serta diredhai-Nya dan memasukkan kita bersama hamba-hamba-Nya yang beriman ke dalam Syurga.

Segala puji hanyalah bagi Allah swt.

emran ahmad
Pengajar Markaz Urwatun Wusqo

Friday, June 12, 2009

Wanita Tidak Boleh Meminta cerai kerana Suaminya Ingin Berkahwin lagi


Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Jabir r.a yang menyebutkan bahawa Rasulullah salallahualaihiwasalam pernah bersabda, “Sesungguhnya iblis meletakkan singgahsananya di atas lautan. Kemudian dia mengirimkan bala tenteranya. Orang bawahan yang paling hampir kedudukannya dengan iblis adalah yang menimbulkan fitnah paling besar kepada manusia. Seorang daripada mereka datang dan berkata, ‘Aku telah lakukan ini dan itu.’ Lalu Iblis menjawab, ‘Engkau belum melakukan apa-apa lagi yang besar.”

Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam melanjutkan, “Lalu datanglah seorang daripada mereka dan berkata, “Aku mengikuti manusia sehingga aku tidak meninggalkan mereka melainkan aku telah berhasil memisahkan seorang suami dan isterinya.’’ Lalu iblis memanggilnya agar dia dijadikan dekat dengan Iblis dan berkata, “Sebaik-baik fitnah adalah usaha yang telah engkau lakukan.” (Hadis Sahih riwayat Muslim no. 2813)

Seorang ulama’ ahlul sunnah pernah menyebutkan bahawa tidaklah ada perkahwinan melainkan seorang wanita itu pasti pernah meminta cerai daripada suaminya lantaran didesak oleh Syaitan.

Sabda Nabi bermaksud: "Allah tidak menjadi sesuatu yang halal, yang lebih dibenci oleh-Nya dari talak." Dan lagi: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak." (Riwayat Abu Dawud)


Apakah Seorang isteri boleh meminta cerai daripada suaminya kerana suaminya hendak berpoligami ?

Hukumnya ialah haram dan termasuk dosa apabila tidak menerima poligami kerana enggan tunduk dan patuh kepada perintah Allah swt bahawa kaum lelaki dibolehkan untuk berpoligami.

Menolak untuk dimadukan adalah haram apabila tiada alasan yang munasabah dan dapat diterima oleh syarak.

Ini disebabkan oleh hadis yang menyebutkan : "Sekiranya mana-mana wanita meminta cerai daripada suaminya tanpa sebab yang kukuh, maka terhalanglah dia daripada mencium haruman syurga." (Hadis riwayat Abu Daud)

Perbuatan mana-mana wanita termasuk isteri seorang artis atau ustaz yang meminta cerai kerana tidak rela dimadukan suaminya adalah salah dan tidak boleh dicontohi atau diberikan galakan.

Perlu diketahui bahawa isteri yang meminta-minta cerai dari suaminya adalah dicela menurut hukum Islam.

Dan terdapat beberapa hadis lagi menyebutkan hal ini selain yang di atas seperti : "Mana-mana wanita yang meminta cerai daripada suaminya tanpa mempunyai sebab yang diterima Islam, maka diharamkan baginya untuk mencium bau syurga." (Riwayat al-Hakim, 2/200, hadis yang sahih)

Hendaklah kaum wanita bermuhasabah dan mengambil Al-quran dan As-sunnah sebagai panduan mereka bukanlah menurut hawa nafsu dan perasaan.

Kaum perempuan itu kerap sekali mensyirikkan Allah dengan nafsu dan perasaan mereka.Ini pernah disebutkan di dalam sebuah hadis yang menyebutkan : “Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar, iaitu memohon ampun. Kerana, aku melihat kaum wanitalah yang lebih ramai menjadi penghuni Neraka.

Seorang wanita yang cukup pintar antara mereka bertanya: Wahai Rasulullah, mengapa kami kaum wanita yang lebih ramai menjadi penghuni Neraka?

Rasulullah s.a.w. bersabda: Kamu banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat mereka yang kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai pemilik akal daripada golongan kamu.

Wanita itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?

Rasulullah s.a.w bersabda: Maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang wanita sama dengan penyaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga wanita tidak mengerjakan sembahyang pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan Ramadhan kerana haid. Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama.”
(Hadis Sahih riwayat Muslim)

Rasulullah SAW semasa peristiwa Israk dan Mikraj, melihat ramai ahli neraka adalah daripada kalangan golongan wanita. Sahabat di kalangan wanita bertanya kenapa? Lalu Baginda SAW menjawab: “Kebanyakan ahli neraka adalah terdiri daripada kaum wanita. Maka menangislah mereka (sahabat wanita) dan bertanya salah seorang daripada mereka: Mengapa terjadi demikian, adakah kerana mereka berzina atau membunuh anak atau kafir? Baginda menjawab: Tidak. Mereka ini ialah wanita yang menggunakan lidah mereka menyakiti hati suami dan tidak bersyukur akan nikmat yang disediakan oleh suaminya.” (Hadis riwayat Muslim)

Wallahualam.

Bagaimanakah Hukum Suami yang mengabaikan isteri apabila hendak berpoligami atau mengabaikan tanggungjawab mendidik dan mentarbiyah keluarga kerana sibuk dengan kerjaya atau pelbagai sebab lain ?

InsyaAllah kita akan bincang di dalam penulisan yang seterusnya berkenaan tanggungjawab suami dan larangan Islam terhadap pengabaian isteri dan anak-anak.

Segala puji hanyalah bagi Allah swt

Ya Allah kerana kejahilan dan kezaliman hamba-hamba-Mu terhadap syariat Islam mengakibatkan syariat Islam ditinggalkan dan diabaikan.

Sunday, June 07, 2009

Tokoh Sunnah Malaya, Ustaz Ismail Omar Berceramah Tentang Bahaya Syiah

Alhamdulilah, saya berkesempatan mendapat video klip al-Fadhil Ustaz Ismail Omar berkenaan Bahaya Syiah kepada umat Islam.


















Moga-moga Allah memberkati beliau dan kita semua.

Fatwa Ulama Sunnah Tentang Pemikiran Murjiah


Fatwa No. 21517 Tarikh 14/6/1421 Hijrah : Peringatan tentang Kitab (Tahzir daripada Fitnah Takfir) dan (Soihatu Nazir) tulisan Syeikh Ali bin Hasan Al-Halaby.

Makluman bahawa kedua kitab tulisan beliau ini adalah menyeru kepada fahaman Irja’ dan menyatakan bahawa amal itu tidak termasuk syarat sah Iman dan menisbahkan fahaman tersebut kepada ahlul sunnah wal jamaah. Kedua kitab ini juga telah ditulis secara menyelewengkan maksud dan perkataan Syeikh Islam Imam Ibnu Taimiyyah, Hafidz Imam Ibnu Katsir dan selainnya…~

Ketua Lajnah Penyelidikan Ilmiah dan fatwa : Syeikh Dr Abd Aziz bin Abdullah bin Muhammad Ali Syeikh
Ahli Lajnah : Syeikh Dr Abdullah bin Abd Rahman Al-Ghadyan
Ahli Lajnah : Syeikh Dr Bakar Abu Zaid
Ahli Lajnah : Syeikh Soleh Bin Fauzan Al-Fauzan

Saya selalu melihat ramai ikhwah mengambil rujukan laman web salafy Indonesia dan kebetulan mendapati terdapat beberapa orang nama syeikh yang pernah saya baca tentang peribadi mereka serta pemahaman mereka sejak berada di Mekah beberapa tahun yang lalu lagi.

nak baca panjang boleh buka link ni : http://www.islamww.com/vb//showthread.php?t=5052. dan pelbagai lagi link

Nak cari susah boleh taip keyword ayat ini di google untuk memudahkan :
فتوى رقم (21517) وتاريخ 14/6/1421هـ في التحذير من كتابي:
(( التحذير من فتنة التكفير)) و ((صيحة نذير))

Demikian juga kitab tulisan Syeikh Adnan Bin Abd Qadir yang bertajuk حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة turut ditolak oleh ahli lajnah fatwa pada fatwa bernombor 21435 disebabkan wujud pengaruh murjiah dan kebathilan mazhab pegangan penulis yang mengeluarkan amal sebagai syarat sah iman dan menaqalkan dengan secara tidak benar daripada ulama salaf.

فتوى رقم (21435) وتاريخ 8/4/1421هـ
في التحذير من كتاب ((حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة))


bahkan saya turut menjumpai Syeikh Murad Syukri, disebutkan turut berkefahaman Murjiah

فتوى رقم (20212) وتاريخ 7/2/1419هـ
في التحذير من كتاب ((إحكام التقرير في أحكام التكفير))
لمراد شكري

Juga Syeikh Ahmad bin Soleh Al-zahrani turut disebut sebagai berkefahaman Murjiah

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الموسوم بـ : ((ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه)) تأليف المدعو/ أحمد بن صالح الزهراني ، فوجدته كتاباً يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم

Tujuan saya memaparkan isu ialah sekadar untuk berkongsi maklumat, terpulang kepada diri masing-masing untuk membuat penilaian sendiri.

Saya masih ingat lagi pesanan Syeikh Dr Abdullah Umar Ad-Domaiji, bekas Ketua jabatan Aqidah Uni. Ummul Qura kepada saya secara peribadi bahawa kebanyakkan pendakwah salafy yang ada di merata-rata tempat ialah penyeru mazhab murjiah yang diupah dan malang sekali apabila para pelajar yang belajar dengan mereka kemudiannya mengambil fahaman salah ini lalu pulang ke tanah air dan menganggap ianya fahaman salafy.~

Apa itu Murjiah ? buatlah kajian anda moga anda dapat menemui kebenarannya.

Mana pun laman sekarang menceritakan tentang perpaduan umat Islam, dakwah kepada harmoni dan menceritakan tentang kemuliaan agama Islam, kebenaran Islam dan semua orang mula tertarik untuk mendekati Islam cara baru iaitu Islam harmoni.

Sedang kuffar mempersiapkan kekuatan mereka, memperkemaskan usaha mereka dan merperkukuhkan perancangan bagi menghadapi umat Islam, kita umat Islam masih lagi bersikap lemah dan berfaham dengan aqidah yang menyalahi ahlul sunnah.

Wallahualam

Saturday, June 06, 2009

Muktamar PAS ke 55


Tamat sudah muktamar PAS kali yang ke 55.

Di bawah ialah keputusan penuh pemilihan PAS sesi 2009/2011:

Presiden

Dato' Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang

Timbalan Presiden PAS Nasharudin Mat Isa, (480)

Naib Presiden

1)Tuan Ibrahim Tuan Man, (871)
2)Salahuddin Ayub, (824)
3)Mahfuz Omar, (636)

Ahli Jawatankuasa Kerja

1) Dato' Seri Mohamad Nizar Jamaluddin, (854)
2) Ustaz Idris Haji Ahmad, (799)
3) Dato' Kamarudin Jaffar (769)
4) Dato' Seri Ustaz Azizan Abd Razak, (653)
5) Dato' Dr Hasan Mohd Ali (642)
6) Dr Mohd Hatta Md Ramli (638)
7) Ustaz Abdul Ghani Samsudin, (637)
8) Dato' Ustaz Abu Bakar Chik (622)
9) Mohamed Hanipa Maidin, (619)
10) Ir Amiruddin Hamzah, (606)
11) Dr Lo' Lo' Haji Mohamad Ghazali, (589)
12) Ustaz Ab Ghani Abdul Rahman,(584)
13) Dr Dzulkefly Ahmad, (576)
14) Dr Syed Azman Syed Ahmad Nawawi, (536)
15) Ustaz Hashim Jasin, (522)
16) Mazlan Aliman, (513)
17) Ustaz Taib Azamudden Md Taib, (508)
18) Dr Mujahid Yusof Rawa, (488)/

sumber : http://harakahdaily.net/index.php?option=com_content&task=view&id=021145&Itemid=85

Tuesday, June 02, 2009

Islam itu Tinggi Dengan Perjuangan Umatnya

Mendidik anak-anak perlu dengan Al-quran dan as-sunnah, mungkin cara pendidikan yang sekuler perlu diubah sebaliknya terapkan kefahaman aqidah semenjak daripada kecil.



Moga Allah berkati kita semua.