Wednesday, September 27, 2006

Ringkasan Persediaan Menghadapi Bulan Ramadhan

Hendaklah menghadapi bulan ramadhan yang mulia ini dengan melakukan persediaan dan persiapan untuk memastikan amalan puasa dan ibadah diterima dan mendapat keredhaan Allah swt.

“ Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada kami.” (Adz-zariyat : 56).


Persiapan pertama

Memperbetulkan aqidah dan keimanan kepada Allah swt menurut panduan yang sahih dengan memastikan kefahaman aqidah, konsep keimanan berada di landasan yang benar dan membersihkan karat-karat kesyirikkan dan kejahilan dari jiwa.

“ Barangsiapa yang berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang dihidayahkan maka sesungguhnya dia telah membuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatan itu merugikan dirinya sendiri.” (Al-Isra : 15).


Aqidah yang sahih

Memastikan memiliki aqidah yang sahih ialah satu keperluan dan kewajipan kerana tidak diterima ibadah dan tidak bernilai ibadah yang dilakukan tanpa memiliki aqidah yang sahih. Kefahaman aqidah yang sahih ialah apa yang datang secara pasti dan yakin dari pemahaman salaf soleh yang merupakan sebaik-baik umat dan terpelihara keimanan dan keilmuan mereka serta terjamin. Sabda baginda salallahualaihiwasalam melalui riwayat Aisyah ra : “ Sebaik-baik kurun manusia ialah kurun aku berada di dalamnya dan kemudian kurun kedua (Sahabat) dan kurun ketiga (Tabi’ien)” (hadith Sahih riwayat Muslim no 1965 Jilid 2, Abu Daud no. 44 Jilid 5).

“ Dan tidaklah kami mengutuskan sebelum kamu daripada rasul-rasul melainkan kami mewahyukan kepada mereka bahwasanya tiada tuhan selain aku maka sembahlah aku.” (Al-Anbiya’ : 25).

Begitulah juga seperti apa yang diperintahkan oleh rasulullah salallahualaihiwasalam kepada Muaz bin Jabal ketika diutuskan sebagai naqib (utusan rasulullah) ke Yaman untuk berdakwah di sana dengan sabdanya kepada Muaz :

“ Seawal-awal perkara yang hendak kamu dakwahkan kepada manusia haruslah tauhid kepada Allah.” (Hadith Sahih, riwayat Bukhari no.6937).

Sebagaimana disebut oleh Imam Abd Izz dalam kitabnya Syarah Aqidah Thahawiyah menyebutkan bahawa hendaklah setiap muslim itu berada dalam aqidah yang sahih dan tetap meninggalkan dunia dengan aqidah yang sahih juga sebagaimana sabda baginda salallahualaihiwasalam : “ Barangsiapa yang mati dalam keadaan mengetahui bahawa tiada tuhan selain Allah ( memiliki aqidah yang benar) maka sesungguhnya dia akan masuk syurga.” (Hadith Sahih, riwayat Muslim no.43 dan Ahmad 69/1).

Memahami manhaj ahlul sunnah wal jamaah menurut pegangan salaf soleh tanpa ta’wil yang jahil, tanpa mengguna akal fikiran yang lemah sebaliknya berpegang kepada keutuhan riwayat dan kesahihan pegangan salaf soleh dalam hal-hal aqidah dan keagamaan.

Demikianlah para ulama salaf soleh berpegang dan menetapkan aqidah berdasarkan dalil yang sahih sebagaimana berkatanya Imam As-Syafie ra : “ Aku beriman dengan Allah atas apa yang di datangkan oleh Al-Qur’an dan sunnah dan aku beriman kepada rasul atas apa yang dibawanya iaitu sunnah” (lihat syarah Lumatul Iktiqad oleh Ibn Qudamah m/s 25).

Begitulah juga dengan kalam dari Imam Ahmad ra : “Kami beriman kepada Allah melalui Al-Qur’an dan as-sunnah tanpa membagaimanakan atau memperumpamakan dan kami beriman dengan apa yang datang dari rasul (sunnah)” (riwayat dari Abu Ya’la dalam Ibthal Ta’wilat lil Akhbar As-Sifat m/s 44 Jilid 1).

“Apakah kamu berani mengatakan sesuatu perihal Allah tanpa ilmu ?” (Al-Baqarah : 80).

“Dan janganlah kamu mengikut sesuatu yang kamu tidak ketahui kerana Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu dan hati kamu semuanya akan ditanya dan dipersoalkan." (Al-Isra : 36).

Membetulkan keimanan

Memastikan keimanan dan kelurusan hati serta keikhlasan melakukan ibadah hanya kerana Allah swt. Sesungguhnya tidaklah diterima amalan jika tidak dilakukan ikhlas semata-mata kerana Allah swt.

“ Dan tidaklah kamu diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas kepada-Nya melalui deen yang lurus” (Al-Baiyinah : 3).

Keimanan bahawa kewajipan puasa ramadhan dan kewajipan serta sunnah melakukan ibadah di bulan ini merupakan apa yang datang dari Allah dan rasul serta mengimani akan kebesaran Allah, mengimani kerasulan Muhammad salallahualaihiwasalam dan melakukan ibadah sesuai sebagai hamba Allah yang mengharap redha dan keampunan serta rahmat-Nya merupakan kewajipan yang perlu dilakukan oleh setiap orang sebelum memasuki bulan ramadhan.

“ Barangsiapa yang mengingini pertemuan dengan tuhannya maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak mensyirikkan ibadahnya kepada tuhannya dengan sesuatu” (Al-Kahfi : 110).

Perlu betulkan keimanan, keyakinan dan ketabahan melakukan ibadah untuk Allah swt yang Maha Esa dan meninggalkan kemaksiatan demi Allah semata-mata dan menghormati bulan ini juga semata-mata kerana keimanan kepada Allah swt.


Persediaan kedua

Mempersediakan diri dengan ilmu dan panduan ibadah serta puasa yang sahih dan kaedah menjalankan ibadah secara sahih.

Hendaklah sebelum memasuki ramadhan setiap orang kembali menyemak buku-buku atau menyoal para alim ulama akan kaedah puasa dan menjalankan ibadah yang sahih menurut pegangan salaf soleh dan ajaran rasulullah salallahualaihiwasalam yang jauh dari bid’ah dan penambahan dan penyelewengan.

“ Bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui” (An-Nahl : 43).

Disebut dalam hadith baginda dari riwayat Abdullah ibn Mas’ud bahawa baginda salallahualaihiwasalam pernah bersabda yang bermaksud “ Aku bersama kamu di telaga Al-Hau’d ketika para malaikat menghambat sekumpulan dari umat aku dan aku mengenali mereka dari umat aku, maka aku berkata kepada tuhan (Allah) Wahai tuhan mereka umatku, maka dijawab Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat selepas kematianmu (yakni mereka telah menyeleweng, berbuat bid;ah). (Hadith Sahih disepakati Bukhari no. 6576 & Muslim no. 2257).

Hendaklah difahami tujuan beribadah itu ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah dan hendaklah dilakukan menurut panduan yang Allah swt berikan iaitu melalui kitab Allah dan sunnah rasulullah serta apa yang dari para salaf soleh yang memahami isi panduan kedua ini menurut pemahaman yang sahih dan terjamin. Sabda baginda Salallahualaihiwasalam :
“ Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu urusan baru dalam agama kami sedang ia bukan dari kami maka sesungguhnya ianya ditolak.” (Hadith sahih disepakati Bukhari 156 Jilid 8 & Muslim no.4467) .


Tidaklah diterima amalan kebaikan dan amalan ibadah apabila ianya dilakukan dengan menyeleweng, menambah atau mengurang dari apa yang diajarkan oleh pembawa utusan kerasulan iaitu Muhammad salallahualaihiwasalam.


Persiapan yang ketiga

Hendaklah juga siapa yang akan menjalani bulan ramadhan mempersiapkan dirinya dengan kemampuan fizikal dan kekuatan jasadiyah serta juga material moga dapat menjalani ibadah dengan sempurna dan selesa.

“Dan bersedialah kamu dari kekuatan untuk peperangan itu apa yang kamu mampu dari kuda yang terikat moga demikian menakuti musuh Allah dan musuh kamu..” (Al-Anfal : 60).

Sekalipun ayat di atas untuk peperangan namun ianya secara umum untuk semua hal ibadah iaitu jika peperangan dan jihad itu ialah ibadah yang memerlukan persediaan kebendaan maka demikianlah juga dengan puasa yang merupakan ibadah asasi yang termasuk rukun keIslaman.

Mempersediakan diri dengan fizikal dan kekuatan badan iaitu seperti menjaga kesihatan dan menjaga badan supaya dapat mengerjakan ibadah dengan sempurna ialah satu kewajipan supaya dapat menunaikan hak kepada Allah swt dalam ibadah dengan sempurna dan selesa.

Tidaklah disukai mereka yang tidak menjaga makan dan minum serta juga tidak mengurus tidur dan rehat secukupnya sehingga mengakibatkan kerosakan badan dan melemahkan diri untuk menjalani ibadah puasa dan ibadah di bulan ramadhan dengan kukuh dan selesa bahkan terganggu waktu ibadah kerana kelemahan dan keletihan badan.

Oleh itu hendaklah melakukan persediaan secara fizikal dan badan bagi yang mampu bahkan termasuk amalan dan usaha melakukan persediaan secara fizikal seperti mengambil vitamin, melakukan senaman dan mempersediakan menghadapi ramadhan dengan menjalani terapi kesihatan sebagai usaha ibadah dan berpahala.

“Tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sekadar apa yang termampu olehnya” (Surah Al-Baqarah : 286).

Setelah itu hendaklah juga para golongan yang beriman mempersiapkan untuk menjalani ibadah puasa dengan melengkapkan diri dengan kemampuan material dan kewangan serta belanja keperluan.

Ini disebabkan supaya dapat mengambil bahagian dalam usaha infaq dan sedekah serta menunaikan kewajipan zakat di bulan ramadhan. Sesungguh golongan yang kaya dan berkemampuan harta serta material mendapat kelebihan di sisi Allah swt apabila mereka mampu menunaikan ibadah zakat dan mampu pula mengeluarkan infaq sedekah kepada fakir miskin yang mengakibatkan mereka beroleh kedudukan mulia di sisi Allah swt dan mendapat ganjaran pahala yang besar.

Bahkan disebut dalam hadith riwayat Muadz Ibn Jabal ra bahawa baginda nabi salallahualaihiwasalam pernah bersabda “ Sedekah itu memadamkan dosa seperti air yang memadamkan api” (hadith sahih riwayat tirmidzi no. 609 dan nasaie , Ibn majah ).

Sesungguhnya tidaklah dengan sedekah itu mengurangkan harta sebagaimana sabda baginda “ tidaklah berkurang harta itu dengan sedekah” (hadith riwayat tirmidzi).

Hendaklah umat Islam berusaha mendapatkan kedudukan untuk bersedekah dan menjadi tangan yang di atas dari tangan yang di bawah supaya dapat memperolehi ganjaran besar di sisi Allah swt.

“ Ambillah sedekah dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka” (At-Taubah : 103).

“ Mereka berkata ; kami memberikan makanan kepadamu kerana mengharapkan keredhaan Allah dan tidak kami mengharapkan kepadamu balasan dan tidak pula pujian serta tidak pula penghargaan” (Ad-Dahr : 9).Persediaan yang keempat

Mempersiapkan perancangan dan persediaan jadual akitiviti kehidupan dengan mengatur supaya dapat menjalani ibadah puasa di bulan ramadhan dan lain-lain ibadah dengan teratur dan selesa serta tanpa gangguan.

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.Barangsiapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." (Al-Munaafiqun: 9).

Sesungguhnya Islam ialah agama yang tersusun dan teratur oleh itu hendaklah umat Islam mengatur kehidupan dan membuat perancangan ibadah di bulan puasa supaya tahu menyusun aktiviti hidup agar dapat dimanfaatkan waktu sebanyak mungkin untuk menjalani ibadah di bulan ramadhan.

“Di antara kamu ada golongan yang menginginkan dunia dan ada pula golongan yang mengingini akhirat” (Ali-Imran : 152).

Sebagai contohnya hendaklah seorang muslim itu mengatur waktu kerja, waktu rehat dan waktu aktiviti keluarga dan juga waktu ibadahnya supaya dapat memanfaatkan sebanyak mungkin masa ibadah di bulan ramadhan.

Terutama bagi mereka yang bekerja pada waktu siang mungkin mereka boleh merancang bahawa sepanjang bulan ramadhan akan lebih banyak merehatkan diri di rumah setelah selesai kerja untuk mempersiapkan diri beribadah di waktu malam di bulan ramadhan dan bagimereka yang bekerja malam pula boleh merancang memperbanyakkan ibadah di waktu siang dengan menjadikan malam sebagai waktu bekerja dan petang waktu berehat.

“ Sesungguhnya Allah memberi hikmah kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan barangsiapa yang diberikan hikmah maka sesungguhnya dia telah mendapat kebaikan yang banyak.” (Surah Al-Baqarah : 269).

emran ahmad
Mekah Al-Mukaramah

Tuesday, September 26, 2006

Permasalahan Solat Terawih dan Penyelesaian Muktamad Kepada Perselisahan dan Kejahilan


Asalamualaikum,

Alhamdulillah ana dapat menyinggah diri ke cc dan rupanya banyak juga soalan sekitar bulan Ramadhan yang ditanyakan kepada ana dan sebagai menjawab apa yang ana rasakan penting maka ana ringkaskan sedapat mungkin dan insyaAllah akan disusun dan diringkas atau diedit oleh ikhwah yg lain.


Menjawab Mengenai Perihal Solat Terawih

Persoalan solat terawih sudah menjadi perdebatan dan perselisihan sekian lama akibat kerana kejahilan umat Islam dan kelemahan dalam pengkajian dan pemahaman. Hal ini mendasar dan menjadi parah apabila wujud kaum jahat yang mengambil kesempatan dalam khilaf untuk meneruskan amalan bid'ah dan bathil mereka.

Sesungguhnya solat terawih dilakukan oleh para salaf soleh dengan mengikuti PERTUNJUK rasulullah dan amalan ibadah itu setiap satu pun tidak bebas dari mesti melalui pertunjuk sunnah dan panduan yang dibawa oleh rasulullah.

Melalui riwayat Malik bin Humairis ra menyebut bahawa baginda Rasulullah Salallahulaihiwasalam pernah bersabda : “ Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku bersolat” (Hadith Sahih, riwayat Bukhari no. 631 dan Ahmad no. 53 Jilid 5 ).

Atas keumuman hadith di atas yang mencakupi segala jenis solat maka termasuklah solat terawih ini mesti dilakukan menurut pertunjuk rasulullah dan sunnah yang sahih yang sampai kepada kita melalui riwayat yang sahih dan diketahui oleh para ulama pemegang amanah ilmu bukannya para habib dan guru yang jahil hadith dan tidak dapat pun menentukan kesahihan sesuatu hadith lalu menutup kejahilannya dengan mengatakan ianya khilaf dan perbezaan pendapat.

Apakah solat terawih dilakukan secara berjemaah ?

Jawapan ana ialah ya, bahkan ianya sunnah dilakukan di masjid dan juga sunnah dilakukan di rumah. Oleh yang demikian ianya satu kemudahan kepada setiap Umat Islam untuk memilih antara melakukannya di masjid secara berjemaah atau menunaikannya secara sendirian di rumah atau berjemaah bersama kaum keluarga di rumah.
Ini disebabkan wujud dalil bagi keharusan kedua-duanya.


Perbuatan melakukan solat terawih secara berjemaah ialah satu sunnah yang sunat dilaksanakan dari melakukannya secara bersendirian sekalipun secara umum bahawa solat sunat itu dilakukan secara sendiri dan dilaksanakan pula di rumah yang lebih utama dari dilakukan di masjid.

Namun apabila wujud dalil yang menyatakan dilakukannya secara berjemaah dan di masjid sebagai utama maka keutamaannya menjadi satu kekhususan yang khas pada ibadah seperti solat kerana hendaklah kita mematuhi kaedah asas yang terletak dalam hadith Malik bin Humairis ra menyebut bahawa baginda Rasulullah Salallahulaihiwasalam pernah bersabda :
“ Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku bersolat” (Hadith Sahih, riwayat Bukhari no. 631 dan Ahmad no. 53 Jilid 5 ).

Solat Terawih ialah sunnah dan ibadah yang hukumnya sunat muakad yang sangat dituntut baik kepada lelaki dan perempuan dan termasuk satu perkara yang sudah jelas dalam agama (lihat Hasyiah Al-Abidin m/s 352 Jilid 1, Al-Majmuk lil nawawi m/s 31 Jilid 4).

Diriwayatkan dari hadith tsalabah ibn Abi malik yang berkata telah keluar rasulullah pada suatu malam dalam bulan Ramadhan dan melihat manusia melakukan solat di sudut masjid lalu bertanya : “Apa yang diperbuat oleh mereka ini ?” maka dijawab oleh mereka yang ada dengan berkata : “Wahai rasulullah, mereka ini tidak semua menghafaz al-qur’an dan Ubai ibn Ka’ab membaca al-qur’an lalu mereka ikut beliau bersolat bersamanya” lalu bersabda baginda rasulullah : “Sesungguhnya telah benar mereka” dan tidaklah baginda melarang perbuatan mereka (riwayat Baihaqi no. 495 Jilid 2 dengan sanadnya mursal hasan).


Berkata Syeikh Albani ra bahawa sanad hadith ini mencapai kesambungan dalam riwayat yang lain dari riwayat Abu Hurairah ra dan padanya mempunyai ta’ba’ah dan syawahid yang dikeluarkan oleh Ibn nasr dalam kitab Qiyam ramadhan m/s 90 dan Abu Daud no. 217 Jilid 1 dan Baihaqi).

Bahkan dalam hadith yang lebih jelas bahawa baginda rasulullah telah bersolat berjemaah bersama sahabat di bulan ramadhan menunaikan terawih bersama dan hadith ini banyak riwayatnya dan cukup kita ambil dari riwayat Aisyah ra bahawa baginda rasulullah solat di masjid maka bersolatlah sahabat bersama baginda lalu pada malam seterusnya maka ramailah bertambah mengikuti solat berjemaah bersama baginda sehinggalah pada malam keempat dan setengah riwayat mengatakan malam ketiga apabila baginda tidak lagi keluar kepada oaring ramai yang menanti masjid dan apabila telah siang maka bersabdalah baginda rasulullah : “Sesungguhnya telah aku melihat apa yang kamu perbuat dan tidaklah yang melarang aku dari keluar kepada kalian (solat berjemaah bersama kamu) melainkan aku bimbang akan difardhukan hal ini (solat berjemaah) kepada kamu semua” dan demikianlah sehingga wafat rasulullah dalam urusan tersebut berjalan seperti di atas (hadith sahih riwayat Bukhari no. 1129 dan Muslim no 761 dan lain-lain).


Perbuatan baginda yang membimbangi akan difardhukan solat berjemaah dan terawih tersebut hanyalah sebagai ihtiyat (berhati-hati) demi memudahkan umat baginda dan sekaligus menunjukkan baginda sendiri tidak tahu apakah Allah akan memfardhukan sesuatu atau tidak melainkan dengan wahyu sekaligus menolak mereka yang memandai-mandai.

Maka apabila setelah kewafatan baginda dan telah terputus wahyu dan sempurna syariat maka tiada apa yang perlu dibimbangi lagi untuk menunaikan solat terawih secara berjemaah dan tidak perlu dirisaukan bahawa akan difardhukan setelah wafatnya baginda rasulullah kekasih Allah yang mulia.

Demikianlah yang menjadi hujah bagi para sahabat dan bangkitnya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab ra yang mengarahkan supaya dikumpulkan manusia di masjid menunaikan solat terawih secara berjemaah dengan satu imam dengan tidak lebih dari 11 rakaat berdasarkan riwayat yang sahih.

Adapun mengapa dikumpulkan supaya diadakan solat berjemaah di masjid pada zaman Umar ra ialah kerana bukan disebabkan tidak wujud jemaah terawih pada zaman rasulullah dan Abu Bakar ra sebaliknya seperti dalam pelbagai riwayat yang sahih bahawa wujud jemaah namun mereka bersolat bersendiri-sendiri di masjid dan ada pelbagai jemaah.

Ini dibuktikan dari riwayat Aisyah ra yang mengatakan bahawa orang ramai bersolat di masjid rasulullah pada malam Ramadhan dengan berasing-asing (sendiri-sendiri) atau berjemaah bersama dengan lelaki yang memiliki (menghafaz) al-qur’an…(Hadith sahih riwayat Muslim no. 188 Jilid 2).

Misalnya bagi yang tidak dapat menghafaz al-Qur’an akan mengikuti imam yang menghafaz al-qur’an dan bagi yang menghafaz maka mereka bersolat sendiri.

Demikianlah mengapa usaha Umar ra hanyalah menyatukan jemaah dari pelbagai jemaah dan bersolat sendiri dengan bersolat secara satu jemaah dengan imam yang satu lalu mendirikan solat terawih dengan tidak lebih 11 rakaat.


Adapun mereka yang berselisih dan mengatakan itu dan ini hanyalah kerana mereka jahil hadith, tidak banyak mengetahui hadith hanya satu dua dan kemudian menjadi habib atau ulama.

Benarlah kata Umar ibn Khattab ra: “Hati-hatilah dan jauhilah oleh kalian orang-orang yang menggunakan ra`yunya (akal) Kerana sesungguhnya mereka adalah musuh-musuh As-Sunnah, mereka dilemahkan oleh hadith-hadith, hingga tidak mampu menghafalnya, Akhirnya mereka berbicara dengan ra`yu mereka, maka mereka tersesat dan menyesatkan (orang lain)” (Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni ra dalam Sunan dan Al-Lalikai ra dalam Syarhu Ushul I’tiqad Ahlis Sunnah wal Jama’ah).

Oleh yang demikian hendaklah umat Islam berlapang dada dalam hal ini apabila datang hujah dan ilmu keyakinan hendaklah diterima. Tidak wajar umat Islam yang berukhuwah dan berkasih sayang sesama sendiri di bawah ukhuwah aqidah Islamiyah berpecah dan berselisih pada kejahilan sebaliknya hendaklah mereka merujuk kepada alim ulama dan ahli ilmu.

Oleh itu siapa yang ingin mengerjakan solat sunat terawih di masjid maka baginya pahala dan sunnah dan juga siapa yang hendak menunaikan sendirian di rumah tanpa mengikut jemaah di masjid maka baginya sunnah dan dibolehkan dengan syarat menunaikan solat fardhu Insyak terlebih dahulu di masjid kemudian barulah pulang menunaikan terawih di rumah.

wallahualam.


Apa yang harus kita lakukan ? Apakah mengikut riwayat Umar ibn Khattab ra yang melakukan terawih 20 rakaat atau sunnah nabi salallahualaihiwasalam yang hanya melakukan 11 rakaat ?


Jawapan ana ialah sudah pasti kita mengikut sunnah rasulullah dan mengutamakannya dari yang lain dan menjadikan sunnah sebagai asas dalam amalan bermaksud sepatutnya para ulama dan guru agama tidak menjadikan kisah Umar al-khatab ra sebagai hujah untuk mendokong penegakkan kebathilan solat terawih 20 rakaat apabila sudahlah kisah ini masih dipertikaikan dan sanadnya lemah dan ditolak serta terdapat dalil sahih yang bercanggah dengannya.

" Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul.." (An-Nisa :50).

" Dan apa-apa yang diperintahkan (ditinggalkan ) oleh rasul maka ambillah (taatlah) dan apa-apa yang ditegahnya maka tinggalkanlah" (Al-Hasyr: 7).

Bahkan kaedah fiqhiyah menyebut “Tidak ada ijtihad pada perkara yang jelas ada dalil nash padanya” (lihat dalam Al-Wajiz fi syarh qawaid Fiqhiyah oleh Dr Abd Karim Zaidan m/s 31).

" Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul.." (An-Nisa :50).

" Dan apa-apa yang diperintahkan (ditinggalkan ) oleh rasul maka ambillah (taatlah) dan apa-apa yang ditegahnya maka tinggalkanlah" (Al-Hasyr: 7).

Sebenarnya kisah Umar ra melakukan solat terawih sebanyak 20 rakaat ialah dhaif dan lemah serta tidak benar di sisi ilmu sanad dan riwayat.

Permasalahan Umar ibn Khattab ra yang menghidupkan solat jemaah terawih di masjid di bulan ramadhan ialah lanjutan apa yang kita sebut di awal-awal tadi bahawa ini ialah akibat lanjutan dari kelakuan orang ramai yang bersolat secara sendirian dan berselerakkan seperti dalam riwayat Ummul Mukminah Aisyah ra dalam sahih muslim tanpa ada jemaah yang satu yang semua orang bersolat di dalamnya lalu demikianlah bermulanya kisah Umar ra.

Perlakuan umat Islam pada zaman Abu Bakar ra dan selepas kewafatan rasulullah berterusan bersolat berasingan iaitu ada yang berjemaah dan ada yang tidak maka apabila tiba zaman Umar ra lalu beliau menyatukan dalam satu jemaah dan menjadikan Ubai ibn Ka’ab ra sebagai Imam solat mencontohi pembenaran rasulullah dalam hadith yang sudah disebutkan.

Demikianlah pertama kalinya umat Islam bersatu dalam satu jemaah di bawa seorang Imam pada zaman Umar dalam solat terawih di bulan ramadhan (lihat sahih Fiqh Sunnah m/s 417 Jilid 1, Bukhari no. 924 dan Nasaie m/s 155 Jilid 4 dan lain-lain).


Oleh yang demikian, perbuatan Umar ra bukan satu bid’ah sebaliknya menghidupkan kembali sunnah pembenaran rasulullah dalam hadith yang disebutkan dalam Baihaqi di awal-awal bicara yang membenarkan perbuatan jemaah dalam solat dengan Ubai ibn Ka’ab sebagai Imam dan juga perbuatan rasulullah menjadi Imam solat terawih sehingga baginda meninggalkannya kerana bimbang takut dijadikan fardhu ke atas umatnya.

Setelah kewafatan rasulullah tiada masalah lagi untuk bersolat jemaah dan memang pun berlaku cumanya secara tidak tersusun dan berasingan lalu pada zaman Umar ra maka disatukan dan dikumpulkan semua umat Islam dalam satu jemaah demikianlah sunnah yang didirikan umar ibn Khattab ra.

Daripada Abd Rahman ibn Qadir berkata : telah keluar dia bersama Umar di waktu Ramadhan ke masjid lalu melihat orang ramai bersolat berasingan dan berselerakkan ada yang bersolat sendirian dan ada yang bersolat berjemaah lalu berkatalah Umar ra : “Sesungguhnya aku lihat sangat patut jika aku kumpulkan semua mereka ini dalam satu imam dan jemaah daripada jadi seperti ini” lalu beliau pun mengumpulkan orang ramai di belakang Ubai ibn Ka’ab ra lalu demikianlah pada malam seterusnya apabila keluar Umar ibn Khattab sekali lagi ke masjid dan melihat telah bersatu dalam sebuah jemaah dalam solat terawih di belakang Ubai ibn Ka’ab ra (riwayat sahih dalam Bukhari no. 2010 dan Malik dalam Muwatha no. 252 ).

Riwayat Yang Mengatakan berlakunya Terawih 20 Rakaat ialah lemah (dhaif) dan ditolak adapun yang sahih ialah Umar ibn Khattab ra turut melakukan 11 rakaat seperti solat rasulullah


Daripada apa yang diriwayatkan dari Ibn Abi Syaibah ra dari hadith ibn Abbas ra bahawa rasulullah salallahualaihiwasalam telah bersolat di bulan Ramadhan 20 rakaat bersama witir.

Hadith ini sangat lemah dan ditolak oleh hadith Aishah ra yang berada dalam kitab sahih dan sesungguhnya Aishah ra lebih mengetahui malam siang baginda dan ibadahnya dari orang lain dan diriwayatkan secara sahih baginda tidak pernah bersolat lebih dari 11 rakaat cumanya solat baginda itu panjang sehingga ke fajar.

Berkata Suyuti bahawa perawi hadith ini iaitu Ibrahim bin Usman ialah “matrukul hadith” dan berkata Baihaqi ianya dhaif dan juga Haistami dalam al-majmuk bahawa ianya dhaif dan sebenarnya ianya ialah dhaif jiddan seperti yang disebut oleh syeikh albani ra.

Dikatakan bahawa As-Sauri ra dan Ibn Mubarak ra dan As-Syafe ra dan golongan ashab ra’yi (ahli kalam) yang mengambil riwayat dari Umar ra dan Ali bahawa berlakunya 20 rakaat dan ini hujah lemah dan riwayatnya dipertikaikan.


Ini disebabkan wujud dalil yang sahih dari Umar ibn Khattab ra melalui riwayat Malik dalam Muwatha dari Muhammad ibn Yusof dari Saib ibn Yazid ra bahawa beliau berkata : “ Umar ra mengarahkan Ubai ibn Ka’ab dan Tamim Ad-Dari untuk mendirikan solat dengan 11 rakaat dan qari (imam) membaca dalam keadaan yang lambat-lambat sehingga kami ada yang terpaksa bertampung di atas tongkat kerana terlalu lama berdiri dan tidaklah kami beredar (selesai solat) melainkan sudah hampir fajar” ( Isnad sahih jiddan dalam Muwatha no. 115 Jilid 1).

Berkata Syeikh Albani ra, bahawa Muhammad ibn Yusof ialah guru Imam Malik dan seorang perawi yang siqah yang juga diambil riwayatnya oleh Syeikhan (Bukhari dan Muslim) dan Saib ibn Yazid ra ialah seorang sahabat yang berhaji bersama baginda rasulullah ketika itu beliau masih kecil.

Juga menuruti riwayat Imam Malik ini mengenai 11 rakaat solat ialah dari apa yang diriwayatkan oleh Yahya ibn Said al-Qathan di sisi Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya “Al-Musonnaf” .

Menolak apa yang disebut oleh Ibn Abi Bar ra mengenai tidak ada yang menyebut 11 rakaat kecuali Malik ialah satu kesalahan yang jelas dan telah dijawab oleh Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi syarah Sunan Tirmidzi m/s 74 Jilid 2 dan dijawab oleh Zarqani dalam syarah Muwatha m/s 25 Jilid 1).

Permasalahan timbul apabila Imam Syafie ra dan lain-lain ulama mengambil riwayat dari Abu Razak dari riwayat Muhammad ibn Yusof dengan jalan yang lain yang berbeza dengan riwayat sahih dari Malik apabila mengatakan berlakunya solat terawih dengan 20 rakaat.

Inilah punca pendalilan oleh pihak golongan yang mengatakan wujudnya dan berlakunya 20 rakaat solat terawih seperti yang juga disebut dalam Fathu Bari oleh Imam Ibn Hajar al-asqalani ra m/s 204 Jilid 4 dan disebut oleh Imam Abd razak dalam Musonnaf no. 7730.


Hal ini tertolak kerana riwayat Ab Razak ini wujud salah lafadz iaitu “20 rakaat” dan ini silap kerana bertembungnya riwayat yang siqah yang lebih utama dan awal darinya dengan menyebut 11 rakaat dan keduanya Imam Abd Razak ini bersendirian dalam meriwayatkan pada lafadz 20 rakaat ini . Juga tangga riwayat antara beliau dengan Muhammad ibn Yusof agak jauh berbanding yang diriwayatkan oleh Malik.

Juga beliau sekalipun seorang Imam dan hafidz serta siqah namun dianya buta ketika tuanya dan berubah penghafazan riwayatnya seperti yang disebut oleh hafidz ibn Hajar dalam “Al-taqrib” dari Imam Ibn Solah ra bahawa beliau (Abd razak) ialah yang bercampur riwayatnya (hadithnya bercampur aduk dan tertukar) pada akhir umurnya.

Juga berkata Imam Ahmad ibn Hanbal ra bahawa Imam Abd Razak ra telah buta pada akhir umurnya dan siapa yang mendengar darinya selepas kebutaannya maka tiadalah manfaat dan berkata Nasaie maka padanya pemerhatian melalui apa yang ditulis semasa akhir hayatnya.

Adapun riwayat dari Yazid ibn Khusoifah dari Saib ibn Yazid ra yang mengatakan wujud berlakunya solat 20 rakaat maka ianya ditolak oleh Imam Ahmad ibn Hanbal ra dengan mengatakan bahawa Ibn khusoifah (Yazid) ini ialah mungkar hadith ini ialah apa yang diriwayat dari Az-Zahabi dalam Al-Mizan dan riwayatnya syaz bertentangan dengan riwayat rawi yang lebih siqah disamping Ibn Khusoifah ini seorang yang bergoncong pada periwayatan bilangan rakaat tersebut ini kerana pada waktu lain beliau meriwayatkan 21 rakaat bukan lagi 20 rakaat kemudian dnegan isnad yang sahih kepada beliau pernah langsung berkata “aku merasakan” iaitu sebagai tanda ketidak pastian beliau dalam meriwayat.

Sebagai hujah lagi, Muhammad Ibn Yusof perawi yang siqah yang meriwayatkan 11 rakaat dan guru Imam Malik merupakan anak saudara perempuan kepada Saib ibn Yazid ra (sahabat) dan dekatnya hubungan beliau serta seorang yang lebih hafidz dan kuat ingatan maka riwayatnya mengenai bilangan rakaat terawih ini lebih diterima iaitu sebelas rakaat berbanding riwayat yang lain.

Juga hal ini menepati riwayat Aishah ra bahawa baginda rasulullah tidak pernah menunaikan solat sunat melebih 11 rakaat dan nescayalah Umar ibn Khattab ra yang merupakan sahabat ra dan dekat dengan baginda akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan amalan baginda melainkan menuruti sunnah baginda iaitu 11 rakaat .

Adapun riwayat lain dari Ibn Abd Bar ra berkata diriwayatkan dari Haris ibn Abd Rahman ibn Abi Zibab dari Saib ibn Yazid ra bahawa berkata : bahawa solat diwaktu Umar ialah 23 rakaat (lihat dalam Umdatu Qari no. 5357).

Sanad ini dhaif dan Ibn Abi Zibab ini dhaif dari lemah hafalannya berkata Ibn Abi Hatim meriwayatkan darinya Al-darwardi hadith yang mungkar dan ditulis hadithnya namun bukanlah seorang yang kuat (bukan dapat dibuat hujah) berkata Abu Zar’ah ianya ialah la baksa bihi “tidak mengapa dia” (jarah yang lembut).

Demikian juga dhaif dalam riwayat yang lain termasuk dari Yazid ibn Ruman yang tidak pernah bertemu Umar dan riwayatnya mengenai Umar ditolak.

Juga pendhaifan mengenai apa yang diriwayatkan dari Imam Syafie ra dan Imam tirmidzi ra mengenai solat dua puluh rakaat dengan riwayat dhaif yang tidak diterima.

Juga tidak benar bahawa wujud para sahabat menunaikan solat terawih sebanyak 20 rakaat baik Ali ibn Abi thalib ra , Ubai ibn Ka’ab, Abdullah Ibn Mas’ud ra dan lain-lain

Demikianlah sebagai ringkasan dan cukuplah tanpa menyatakan riwayat dhaif tersebut.

Kesimpulannya ialah secara sahih mengenai solat baginda rasulullah melalui riwayat Aisyah ra yang menyebutkan bahawa rasulullah tidak pernah solat melebihi 11 rakaat dan demikian terdapat dalam sahih Bukhari dan Muslim.

Demikian juga dalam riwayat Anas bahawa baginda tidak pernah solat melebihi 13 rakaat dalam seumur hidup beliau dan demikianlah juga dalam riwayat Aisyah ra yang telah jelas menyebut sehingga wafat baginda tidak pernah solat melebihi 11 rakaat dengan sangat panjang dan baik solat baginda seperti dalam Bukhari.

Demikianlah setelah dibincangkan bahawa kebenaran itu ialah pada 11 rakaat dengan hujah yang jelas dan mudah. Iaitu memudahkan ibadah, meringankan dan bahkan sememangnya syariat Islam itu mudah dan ada pun bagi yang inginkan penambahan fadhilat maka lakukanlah dalam pertunjuk sunnah.

Islam menitik beratkan kualiti bukan kuantiti bilangan kerana itu dalam Al-Qur’an Allah swt menyebut :

“Berapa banyak kaum yang sedikit mengalahkan kaum yang banyak dengan izin Allah dan Allah bersama orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 249).

“Jika ada dua puluh dikalangan kamu dua puluh orang yang sabar maka mereka mampu mengalahkan dua ratus orang” (Al-Anfaal : 65).

Bilangan rakaat bukan menjadi penentu kebaikan apatah lagi jika seperti masyarakat Melayu yang melakukan solat terawih dua puluh rakaat sekalipun dengan tidak memahami makna bacaan dalam Al-Qur’an tiada tadabbur, tiada kekusyukkan, tiada pemahaman dan pula dilakukan dengan laju dan segera bagai ayam mematuk bertih jagung lalu ada hati mahu berbahas soal dua puluh rakaat solat terawih ?

Sedangkan para salaf soleh melalui riwayat yang sahih menunaikan solat terawih hanya 11 rakaat termasuk witir sekalipun demikian sedikit bilangan rakaat namun solat mereka sangatlah panjang, lambat-lambat dengan penuh tadabbur dan sehingga sampai ke hampir waktu sahur.

wallahualam

Apakah Hukum Mereka yang Melakukan Solat Terawih Melebihi 11 dan 13 Rakaat ?

Jawapan ana ialah tidak berdosa melakukan solat terawih sebanyak 20 rakaat demi mengikut imam masjid yang dilantik rasmi dan menurutinya kerana menjaga perpaduan dan dirinya sendiri pun mampu pula untuk menunaikan solat sebanyak 20 rakaat maka dibolehkan.

Adapun dengan syarat hendaklah dirinya mengetahui bahawa sebaiknya melakukan hanya 11 rakaat atau 13 rakaat seperti sunnah rasulullah dan perbuatan salaf soleh melalui riwayat yang sahih.

Maka yang memahami hal ini jangan memburukkan golongan yang melakukan 20 rakaat kerana niat mereka itu ikhlas dan baik serta ianya tidak menyalahi syarak bahkan hanya termasuk dalam persoalan furu (cabang kecil) lalu hormatilah dan nasihati dengan baik, beri penerangan dan ilmu kepada mereka dan juga golongan yang melakukan 20 rakaat jangan pula memburukkan golongan yang hanya menunaikan 11 rakaat sebaliknya kenalah harus saling bertolak ansur dan memahami ilmu dengan dalil serta kefahaman.


wallahualam
Mekah Al-Mukarramah

Sunday, September 24, 2006

Ramadhan : Ekspedisi Mulia Musafir Mengembara Mencari Redha Ilahi

Ramadhan : Ekspedisi Mulia Musafir Mengembara Mencari Redha Ilahi


Ustaz emran kini berada di Mekah kerana terpaksa mewakili Malaysia dalam mengikuti Kursus di bawah Rabitah Alam Islami maka penulisan beliau terpaksa di gantikan dengan penerbitan semula artikel-artikel lama yang boleh membawa manfaat.

Muqadimah

Kembali lagi dalam masa ini sebuah bulan mulia dan indah yang padanya turun segala rahmat dan kebaikan kepada orang yang beriman.

Masa yang detik tempohnya sebanyak sebulan bagi kiraan manusia yang dipenuhi hikmah dan kebaikan serta penuh rahmat dan pengampunan dan ujian bagi meninggikan darjat kedudukan mereka yang beriman.

Ramadhan ialah nama bagi sebuah bulan dalam bulan-bulan kiraan Islam dan sebuah kata nama dalam bahasa arab yang disebut oleh sesetengah pakar bahasa sebagai diambil dari kalimah
“رمض” (panas membakar ) dan hal ini lantaran kerana waktu ini manusia berpuasa menahan diri dari makan dan minum sehingga kepanasan tekak kerana kehausan manakala menurut riwayat dari Mujahid ra (murid ibn Abbas ra) mengatakan bahawa ramadhan ini ialah salah satu dari nama Allah swt dan tidaklah diguna untuk makhluk (lihat takrif ramadhan dalam lisanul arab oleh ibn manzur m/s 245 Jilid 4).


Ramadhan

Bulan ini merupakan satu bulan mulia dan waktu yang merupakan khusus untuk umat Islam melakukan ibadah puasa dengan menuruti perintah Allah yang menyebut :

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kamu mudah-mudahan kamu menjadi bertaqwa” (Al-Baqarah : 183).

"Bulan Ramadhan yang pada bulan itu telah kami turunkan Al-Qur’an untuk memberi pertunjuk kepada manusia dan memberi penerangan dari hidayah serta pembeza hak dan kebathilan”

“Barangsiapa yang menghadapi bulan ramadhan maka hendaklah dirinya berpuasa” (Al-Baqarah : 185).


Sesungguhnya ramadhan merupakan bulan mulia yang menjadi salah satu dari waktu tertegaknya rukun Islam yang lima iaitu berpuasanya umat Islam pada bulan ini sebagai menunaikan kewajipan mereka kepada Allah yang Maha Esa.

Diriwayatkan dari Ibn Umar ra bahawa baginda rasulullah salallahualaihiwasalam pernah bersabda : “Terbinanya Islam itu di atas lima perkara iaitu bersyahadah bahawa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad itu sebagai rasulullah dan mendirikan solat serta mengeluarkan zakat dan menunaikan haji serta puasa di bulan ramadhan” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16).

Bahkan bulan yang mulia ini juga diberi penghormatan oleh Allah swt dengan membersihkannya dari kewujudan dan kekotoran syaitan dan dosa seperti yang terdapat dalam hadith riwayat Abu Hurairah ra dari rasulullah yang bersabda : “Apabila tibanya bulan ramadhan maka dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka serta dibelenggu para syaitan” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 1899 dan Muslim no. 1079).

Juga baginda bersabda : “Barangsiapa yang berpuasa di bulan ramadhan dengan penuh keimanan dan berjaga-jaga serta keikhlasan maka diampunkan segala dosanya yang tedahulu” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 38 dan Ibn Majah no. 1641).


Sesungguhnya bulan ramadhan ini ialah sebuah ibadah yang agung dan mulia di sisi Allah swt. Juga pada bulan ini ganjaran pahala dan kebaikan menanti hamba yang beriman yang melalui bulan dan waktu ini dengan ibadah dan keimanan yang sahih kepada Allah swt.

Mereka yang berpuasa merupakan tetamu Allah swt yang akan dilayani dengan ganjaran dan kebaikan seperti yang disebut oleh rasulullah dalam hadith qudsi bahawa Allah berfirman : “Setiap amalan anak adam itu ialah ialah untuk dirinya sendiri kecuali puasa kerana puasa itu ialah untuk Aku (Allah) dan Akulah (Allah) yang akan memberinya ganjaran, dan puasa itu ialah pendinding..” (Hadith sahih riwayat Bukhari no. 1904 dan Muslim no. 1151).

Sesungguh para tetamu Allah di bulan ramadhan ini akan diberikan kelebihan di sisi Allah bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat bahkan baginda dalam sebuah hadith menyebut :
“ Sesungguhnya demi Yang jiwa Muhamamd itu di tangan-Nya bahawa bauan mulut mereka yang berpuasa itu di hari akhirat lebih harum di sisi Allah dari wangian misik dan bagi mereka yang berpuasa itu dua kegembiraan iaitu kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika menemui tuhannya..” (hadith sahih Bukhari no. 1904 dan Muslim no. 1151).

Bahkan tetamu Allah di bulan ramadhan akan diberikan ganjaran besar di sisi Allah sehingga disediakan kepada mereka sebuah pintu syurga yang khusus seperti dari riwayat Sahl ibn Said ra dari baginda nabi yang bersabda : “ Sesungguhnya di syurga itu terdapat pintu yang dinamakan ar-rayyan yang dikhususkan untuk golongan yang berpuasa dan pada hari kiamat tiada yang masuk melalui pintu itu melainkan hanya golongan yang berpuasa yang akan diseru mereka itu dengan ditanya : Siapakah golongan yang berpuasa ? Lalu mereka pun bangun dan memasuki pintu tersebut dan kemudiannya ditutup setelah mereka selesai melalui pintu tersebut dan tidaklah masuk selepas itu sesiapa pun” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 1896 dan Muslim no. 1152 ).bersambung....


Permasalahan & Jawapan Berkisar Ibadah dalam Bulan Ramadhan


Berikut ialah soal jawab di antara ustaz emran ahmad dan mereka yang bertanya kepada beliau melalui email .

Perlukah berniat setiap hari sebelum berpuasa di bulan Ramadhan dan bagaimanakah caranya ?

Jawapan :

Berniat sebelum memulakan sesuatu ibadah sudah menjadi syarat dalam kaedah fiqhiyah yang ditetapkan oleh para ulama dari keumuman perintah rasulullah yang bersabda : “ Sesungguhnya sesuatu amal perbuatan itu dengan niat dan apa yang dilakukan itu ialah dengan apa yang diniatkan…” (Hadith Sahih, Muttafaqun Alaih –Disepakati oleh Bukhari no. 41 & Muslim no.158).

Inilah yang menjadi dasar para fuqaha yang kemudiannya membangunkan kaedah usul iaitu al-umur bima qasidiha “setiap amal itu diukur dengan apa yang diniatkan” (lihat dalam al-wajiz fi syarh qawaid fiqhiyah oleh Dr Abd Karim Zaidan m/s 11). Demikianlah juga seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi ra dalam kitabnya “tidak sah berpuasa melainkan dengan niat dan keadaannya (tempat niat itu) ialah di hati..” (lihat dalam Raudhatun talibin m/s 350 jilid 2).

Mengenai niat untuk berpuasa di bulan Ramadhan, maka secara ringkas ana menjawab bahawa niat untuk berpuasa itu ialah wajib dan menjadi syarat sah puasa seperti yang disepakati oleh ulama dan disebut oleh Imam Abi Bakr Muhammad ibn Ibrahim ibn Munzir Al-Naisaburi dalam kitabnya Al-Ijmak bahawa termasuk perkara yang diijmak oleh ulama Islam ialah kewajipan berniat berpuasa pada setiap malam di bulan Ramadhan (lihat Al-Ijmak m/s 58).

Niat itu dilakukan dalam hati dan tidak menjadi kewajipan untuk menyebutnya dengan lisan dan sesungguhnya mengucapkan niat itu dengan lisan bukanlah dari sunnah dan pula bukan dari amalan salaf soleh sebaliknya bid’ah yang di ada-adakan jika dibuat bukan untuk tujuan mendidik anak-anak atau orang lain sekiranya untuk mendidik maka tidak mengapa.

Tidak perlu berniat “sahaja aku...” atau “bahawasanya aku…” atau apa-apa ayat yang formal dan mematuhi tatabahasa Melayu atau bahasa baku atau juga mematuhi perkataan tertentu…sebaliknya niat dilakukan secara lumrah dan fitrah dengan keyakinan, kesungguhan dan kejelasan untuk sesuatu perbuatan yang hendak dilakukan secara ikhlas kerana Allah di dalam hati tanpa menzahirkan.

Walalhualam.


Benarkah Bersugi atau bergosok gigi itu boleh mengurangkan pahala puasa dan merupakan perkara yang makruh sewaktu berpuasa ?

Jawapan :

Bersugi dan bersiwak ialah sunnah rasulullah dan menjadi kebaikan pada umat Muhammad salallahualaihiwasalam untuk menuruti sunnah baginda dan meninggalkan kata-kata bohong jahil para ustaz atau ustazah yang mencari makan dengan berceramah atau mencari makan dengan sedikit popular lalu mengeluar fatwa yang bukan-bukan tanpa ilmu.

Dalam kaedah feqah dan juga usul, sesuatu amalan sunnah secara umum seperti bersiwak tidak akan menjadi makruh melainkan wujud dalil khas yang mengkhususkan kemakruhannya pada bulan Ramadhan dengan ada dalil sabit yang jelas menunjukkan kelarangan dan keburukkannya.

Ada pun dalam hal ini para fuqaha mazhab syafie’iyah sahaja yang kebanyakkannya menjadi keliru dalam memahami hadith rasulullah dari riwayat Abu Hurairah ra yang menyebut mengenai fadhilat berpuasa iaitu antaranya “…mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dan indah di sisi Allah dari bauan wangian kasturi” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 1904 dan Muslim no. 1151) .

Para ulama mazhab syafie’iyah iaitu pada zaman mutakalimin dan era percambahan mazhab memang terkenal dengan keterlaluan mereka dalam mengunakan akal dan logik dalam memahami sunnah tanpa memerhati kaedah tahdith dan mudah mengambil faham hadith secara logik akal tanpa meneliti riwayat dan pengamalan salaf soleh.

Dari hadith di atas, maka ramai ulama mengambil mudah memakruhkan perbuatan siwak atau bersugi hanya semata-mata mengunakan akal mereka dengan berfikir logik bahawa dengan bersugi dan bersiwak akan menghilangkan bau mulut puasa dan mengurangkan pahala dan ganjaran di sisi Allah sambil menambah bukankah bau mulut orang berpuasa itu sudah cukup wangi di sisi Allah ?

Hujah kita, maka sebagai mereka yang memahami ilmu dengan jalan pemahaman salaf soleh sudah cukup kita meninggalkan akal logik dalam memahami hadith atau sunnah setelah kita menemui riwayat yang sahih mengenai amalan salaf soleh akan mereka bersiwak dan tetap bersugi di bulan Ramadhan sewaktu mereka berpuasa.

Bahkan jika diperhati secara logik akal sekalipun maka hujah bersiwak adalah lebih kuat dan berat iaitu sabda baginda rasulullah : “Sekiranya bukan kerana aku hanya bimbang akan menyusahkan umat aku nescaya akan aku wajibkan mereka untuk bersiwak” dan pada jalan yang lain juga dari Abu Hurairah baginda menambah “setiap kali waktu berwudhuk” (hadith sahih riwayat Malik dalam Muwatha m/s 66, Bukhari no. 887 dan Muslim no. 252 dengan tambahan “setiap kali waktu solat” ).

Dibandingkan dengan kaedah fiqhiyah baik qiyas adna dan qawi sekalipun dan lain-lain uslub kita mendapati bahawa menjadikan alasan kurangnya bau mulut dengan hadith yang langsung jauh kaitannya dengan soal bau mulut itu hilang boleh mengurangkan pahala apabila hadith tersebut menceritakan bahawa bau mulut itu di sisi Allah sangatlah wangi namun apakah benar di sisi manusia ianya wangi juga kerana manusia dan Allah sangat berbeza penilaiannya ?

“ Mereka berkata ianya dari sisi Allah sedangkan ianya bukan dari sisi Allah dan mereka berkata dusta terhadap Allah..” (Ali-Imran : 78).

“Apa yang disisi Allah ialah lebih baik” (Ali-Imran : 198).

“ Dan tidaklah apa yang disisi Allah itu melainkan baik dan ianya kekal maka apakah kamu tidak memikirkan ?” (Al-Qasas : 60).

Sesungguhnya balasan mulut berbau wangi di sisi Allah bagi mereka yang berpuasa ialah balasan Allah yang hanya Allah sahaja berhak menentukannya dan mengetahui tentangnya bukan para ustaz memandai-mandai akan menambah atau berkurangnya pahala yang merupakan anugerah Allah dan termasuk soal ghaib.Sesungguhnya wujud hadith yang dhaif dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi yang menunjukkan bahawa baginda rasulullah bersiwak dalam bulan ramadhan sewaktu berpuasa. Sekalipun kita tidak mengambil dalil dan hujah dari hadith dhaif maka cukup kita berpegang pada kaedah asal bahawa kesunnahan siwak dan mengosak gigi mengunakan siwak lebih utama dipegang dari memakruhkannya sekadar mengikuti taqlid buta yang jelas lemah hujah dan tiada dalilnya.

Pesanan ana ialah hendaklah mereka yang mendengar jawapan ini pergi bersiwak di hadapan ustaz-ustaz dan ustazah yang memakruhkannya dan kemudian minta dalil dari mereka apakah hujah mereka menjadikan sunnah rasulullah sebagai tegahan ?

wallahulam


Apakah mandi selepas waktu tengahari itu makruh dan mengurangkan pahala puasa ?


Jawapan :

Ini merupakan soalan yang sama seperti bersiwak apabila ianya timbul dari ajaran sufi tasawuf yang menyeleweng dari sunnah rasulullah dan amalan salaf soleh. Iaitu apabila umat Islam baik para ustaz dan ustazah asyik mengira dan belajar bagaimana hendak mengukur pahala dengan mengunakan pembaris kentot mereka.

Buat demikian bertambah pahala sekian dan melakukan demikian berkurang pahala seolah-olah dia mempunyai alat pengukur pahala yang dimiliki oleh kartun Doraemon yang boleh mengukur kebaikan dan kejahatan dengan sesuatu alat.

Allahumusta’an…

Mandi dan membasahkan badan di bulan Ramadhan ialah harus dan tidak mengapa serta jika dilakukan mandi dan membasahkan kepala dan badan kerana letih dan penat serta untuk mengurangkan sedikit beban puasa maka hukumnya sunat kerana mengikuti sunnah rasulullah yang turut berbuat demikian.

Demikian apa yang diriwayatkan dari ramai sahabat baginda rasulullah mengenai perbuatan baginda yang diriwayatkan oleh Abi Bakr ibn Abd Rahman dari para sahabat rasulullah bahawa diberitahu kepadanya oleh seorang sahabat ra bahawa : “ Aku pernah melihat baginda rasulullah membasahkan kepalanya dengan air dan baginda dalam berpuasa mungkin kerana dahaga atau kerana panas” (hadith sahih riwayat Abu Daud no. 2365).


Wallahualam

Thursday, September 14, 2006

Al-Wala dan Bara : Konsep Asasi Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jamaah

Wala dan Bara' : Konsep asasi manhaj Ahlul Sunnah Wal Jamaah

Pemahaman dan jalan Ahlul Sunnah Wal Jamaah dalam beragama dihasilkan dari dua sikap dan sifat di atas. Al-Wala iaitu ketaatan kepada kitab dan sunnah serta menuruti jalan orang yang beriman dan Al-bara' pula bermaksud pelepasan dan membebaskan diri dari golongan yang menyalahi kitab Allah dan sunnah rasul-Nya serta menyisihkan diri dari menuruti golongan yang menyalahi jalan orang yang beriman.

"Barangsiapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang yang beriman maka kami membiarkan dia berleluasa dengan kesesatan yang dialaminya itu dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang seburuk-buruk tempat kembali" (An-Nisa : 115).

Maka berkata Al-Imam Syirazi dalam kitabnya bahawa ayat di atas memerintahkan kita kepada menuruti "jalan orang yang beriman" dan larangan menyalahi mereka serta mengikuti jalan orang yang beriman itu ialah wajib (Al-Luma' Fi Usul Fiqh m/s : 180).

Jalan orang yang beriman di dalam ayat ini merujuk kepada sebaik-baik golongan manusia yang beriman iaitu mereka yang beriman di zaman rasul dan hidup di bawah pertunjuk Allah dan di zaman penurunan wahyu iaitu para sahabat ra dan kemudian para anak-anak mereka dan seterusnya cucu mereka yang disebut sebaik-baik golongan.

" Golongan yang terdahulu daripada Muhajirin dan Ansor dan golongan yang mengikuti mereka dengan ehsan maka telah redhalah Allah kepada mereka dan mereka pun merasa redha dengan Allah" (At-taubah : 100).

"Muhammad itu rasul Allah dan golongan yang bersamanya bersikap keras terhadap kuffar dan berkasih sayang di antara mereka dan kelihatan dari mereka beruku' dan bersujud dan mereka mencari fadhilat dari Allah dan redha-Nya" (Al-fath : 29).

Diriwayatkan oleh Ibn Umar ra yang bermaksud " Akan datang kepada umatku perkara seperti yang pernah menimpa kaum bani Israel , selangkah demi selangkah sehingga akan berlaku dikalangan mereka yang berzina dengan ibunya secara terang-terangan. Sehingga ada umatku akan melakukan sedemikian. Sesungguhnya umat bani Israel berpecah kepada 72 golongan dan akan berpecah umatku kepada 73 golongan dan kesemuanya di neraka kecuali satu golongan. Maka bertanyalah para sahabat ra kepada baginda akan siapakah golongan yang satu itu wahai rasulullah ? Maka jawab baginda " Golongan yang aku berada di dalamnya dan para sahabatku ." (Hadith Hasan, riwayat Tirmidzi no.26 Jilid 5, Hakim no.218 Jilid 1).


Nabi Salallahualaihiwasalam bersabda melalui riwayat Aisyah ra : " Sebaik-baik kurun manusia ialah kurun aku berada di dalamnya dan kemudian kurun kedua (Sahabat) dan kurun ketiga (Tabi'ien)" (Hadith Sahih, riwayat Muslim no.1965 Jilid 2, Abu Daud no. 44 Jilid 50)

Persoalan Wala

Ketaatan umat Islam haruslah menumpu kepada mentaati Allah dan rasul dan apa-apa yang datang daripada kedua-duanya. Ahlul Sunnah Wal jamaah menetap diri mereka di atas "jalan orang yang beriman" yang diperincikan daripada kitab dan sunnah sebagai "jalan salaf soleh" dan mereka yang menetap diri bersama rasulullah dan para sahabat.

Persoalan Bara' (melepaskan diri)

Permasalahan melepaskan diri dan mengasingkan diri daripada "jalan yang bukan dari jalan orang yang beriman" merupakan hal yang sering dilupakan dan di abaikan oleh para muslim dan muslimah yang mengaku diri mereka sebagai salafi atau mengaku sebagai orang yang beriman.

Dimaksudkan jalan yang bukan dari jalan orang yang beriman ialah tidak hanya terhad kepada jalan orang kafir dan kuffar tetapi bermaksud semua jalan termasuk jalan kezaliman, jalan kemusnahan dan kehancuran, jalan kefasikkan, jalan kejahilan dan pelbagai lagi jalan selama ianya bukan dari jalan orang yang beriman.

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)" (Al An'am : 116).


Adapun jalan orang yang beriman itu hanyalah satu iaitu apa yang dilalui oleh rasulullah dan sahabatnya serta yang mengikuti mereka dengan ehsan dan taqwa.

" Jika Allah kehendaki nescaya dapat Dia menjadikan semua manusia itu umat yang satu tetapi mereka itu (dijadikan) berselisih kecuali ORANG YANG DIKASIHI OLEH TUHAN-MU" (Surah hud : 118).

Maksud golongan yang dikasihi oleh tuhan-mu itu menandakan memang adanya golongan yang satu iaitu golongan yang beriman dan yang menetap diri di atas jalan orang yang beriman dan mereka itulah yang dikasihi oleh Allah swt.

Tujuan saya menulis keterangan ini ialah kerana ramai orang salafi di Malaysia mendakwa mereka ialah salafi dan mendakwa mengikuti jalan salaf soleh tetapi tidak menuruti kaedah asasi dan penting ini iaitu menyalahi dan menyisih diri dari jalan-jalan yang bukan dari jalan orang yang beriman.

Sikap mendakwa diri sebagai salafi tetapi masih bergaul dan bercampur dengan golongan-golongan yang tidak menuruti jalan orang –orang yang beriman ialah satu kesalahan dan mengakibatkan kecelaruan dan penyelewengan dari manhaj salaf soleh .

Amatlah dirisaukan balasan ke atas mereka ini di akhirat seperti disebut dalam hadith baginda dari riwayat Abdullah ibn Mas'ud bahawa baginda salallahualaihiwasalam pernah bersabda yang bermaksud " Aku bersama kamu di telaga Al-Hau'd ketika para malaikat menghambat sekumpulan dari umat aku dan aku mengenali mereka dari umat aku, maka aku berkata kepada tuhan (Allah) Wahai tuhan mereka itu umatku, maka dijawab Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat selepas kematianmu .(Hadith Sahih disepakati Bukhari no. 6576 & Muslim no. 2257).

Di dalam hadith di atas, rasulullah menerangkan bagaimana konsep membebaskan diri dan penyisihan serta pengasingan di antara golongan yang mengikuti rasulullah dan mereka yang menyalahinya. Allah telah menjadikan golongan yang menyalahi jalan rasulullah sebagai terasing dan tidak dikumpulkan sekali bersama dengan orang yang beriman yang menuruti jalan mereka yang beriman.

…………………………………

Pengasingan diri ini berlaku apabila kita tidak dapat mengubah kemungkaran yang ada dan tidak dapat menjaga diri kita daripada kejahatan dan keburukkan yang tersebar memfitnah di waktu akhir zaman ini. Maka mengasingkan diri dari masyarakat yang rosak dan buruk akhlak ialah satu kewajipan apabila kekuatan untuk mengubahnya tidak dimiliki.

Sesungguhnya Saad Ibn Abi Waqas ra berkata ketika berlakunya Fitnah pembunuhan Khalifah Usman ibn Affan ra : Aku bersaksi bahawa rasulullah pernah bersabda : " Sesungguhnya akan berlaku fitnah (pada umat ini) dan mereka yang duduk adalah lebih baik dari berdiri dan golongan yang berdiri ialah lebih baik dari mereka yang berjalan dan mereka yang berjalan ialah lebih baik dari golongan yang berlari" Lalu ditanyakan kepada baginda apakah pesananmu jika datang seorang masuk ke rumahku dan mengacungkan tangannya untuk membunuh aku ? Lalu baginda menjawab : " Jadilah seperti anak Adam (iaitu Habil yang dibunuh tanpa membalas)" dan juga dalam hadith seperti ini dari riwayat Abu Hurairah, Khabab ibn Arat , Abi Bakrah dan Ibn Mas'ud dan lain-lain.

(hadith sahih riwayat Tirmidzi no. 2194 dan lain-lain).

Dimaksudkan dengan tidak membalas ialah supaya tidak menambahkan lagi penyebaran fitnah dan juga dimaksudkan duduk lebih baik dari berdiri ialah menjauhi kekacauan dan kerosakan yang berlaku.

Fudhail bin 'Iyadh berkata : "Barangsiapa mencintai ahli bid'ah nescaya Allah akan menggugurkan amalnya dan mengeluarkan cahaya Islam dari hatinya. Barangsiapa menikahkan anak perempuannya dengan ahli bid'ah maka dia telah memutuskan silaturahminya. Barangsiapa duduk dengan ahli bid'ah maka dia tidak akan diberi hikmah. Dan kalau Allah mengetahui bahawa seseorang telah memiliki rasa benci kepada ahli bid'ah maka saya berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosanya." Ucapan Said bin Jubair radliyallahu 'anhu : "Kalau seandainya anakku berteman dengan perompak yang sunni maka lebih aku sukai daripada dia berteman dengan ahli ibadah yang mubtadi' (ahli bid'ah)." (Lihat kitab Ilmu Ushulil Bida' halaman 218).

Benarlah seperti kata Sufyan As-Sauri bahawa " Bid'ah lebih disukai oleh Iblis dari maksiat kerana maksiat manusia akan bertaubat darinya sedang bid'ah manusia akan merasa tidak bersalah dan berterusan melakukannya.". (Sila lihat Hilyatul Auliya oleh Abu Nu'aim m/s 26 Jilid 7).


bersambung...