Friday, December 29, 2006

Pemahaman Hari Raya Korban – Nasihat

Alhamdulillah,
Sesungguhnya Hari Raya (Aidh) itu ialah merupakan sebahagian daripada syiar agama dan menjadi sebahagian daripada ibadah dalam agama yang utama di samping kewajipan yang lain dan padanya terdapat pelbgai kelebihan dan fadhilat disisi Allah swt.


فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
“Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah” (Al-Kautsar : 2).

Berkata ulama, Al-Aidh (Hari Raya) disisi Islam bermaksud mensyukuri nikmat Allah dengan beribadah kepadanya melalui ibadah yang khusus di dalam waktu tertentu sebagai mensyukuri nikmat-Nya dan mendekat diri kepada-Nya dengan panduan yang diberikan.

Pada hari raya Aidhil Fitri, ibadah yang diperintah ialah melakukan puasa di bulan ramadhan selama sebulan manakala bagi hari Raya Aidhil Adha kewajipan yang diperintahkan ialah supaya menunaikan haji di Mekah dan menyembelih binatang korban bagi yang bekemampuan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah swt.

Disyariatkan bertakbir sewaktu hari raya sebagai tanda membesarkan dan mentazimkan Allah swt.

Aidhul Adha : Mengingati Detik Pengorbanan dan Ketaqwaan


Ketika Ibrahim as mendoakan kepada Allah : “ Wahai tuhan berikanlah aku anak yang soleh” lalu Allah membalas doanya dengan berfirman : “ Kemudian kami gembirakan dia dengan anak lelaki yang penyantun” (As-Shofat : 101).

Kemudian Allah swt menguji pula nabi Ibrahim dengan mengarahkan supaya Ibrahim menyembelih (mengorbankan) anaknya Ismail seperti yang terpapar dalam ayat : “ Setelah anak itu sampai masa menemani bapanya (Ibrahim) dalam perjalanan maka berkatalah Ibrahim kepada anaknya : Wahai anakku sesungguhnya aku bermimpi di dalam tidur bahawa aku (diperintah) menyembelih engkau maka bagaimanakah pandangan engkau ? Sahut anaknya (Ismail) wahai bapaku hendaklah engkau memperbuat apa yang diperintahkan maka engkau akan mendapati aku dengan izin Allah termasuk seorang yang sabar” (As-Shofat : 102).

Berkata Mujahid ra bahawa yang dimaksudkan “Setelah anak itu sampai masa perjalanan” ialah telah menjadi remaja atau pemuda yang mampu membantu memanfaatkan bapanya dan para ahli sejarah dan ilmu sepakat bahawa ianya ialah Ismail as bukan Ishaq as seperti dalam riwayat lain (lihat dalam bidayah wan nihayah Ibn katsir).

Melalui hadith yang marfu kepada Ibn Abbas ra bahawa baginda rasulullah pernah bersabda : “Mimpi para nabi itu ialah wahyu” (Bukhari no. 138 dan Tirmidzi no. 3689). Maka lantaran itulah Ibrahim as mengambil perhatian dari wahyu Allah swt kepadanya itu yang disampaikan melalui mimpi dengan bertanyakan kepada anaknya : “ Wahai anakku sesungguhnya aku bermimpi di dalam tidur bahawa aku (diperintah) menyembelih engkau maka bagaimanakah pandangan engkau ?”

Pertanyaan ini mengandungi makna bahawa disamping hendak melihat ketaatan anaknya dan keredhaan melaksanakan perintah ianya juga dapat dimaksudkan bahawa Ismail as telah membesar menjadi anak yang benar-benar memanfaatkan bapanya baik dalam hal agama juga dalam berkongsi masalah dan boleh memberi pandangan dan cadangan.

Lihatlah mengapa Allah swt menyifatkan “ Kemudian kami gembirakan dia dengan anak lelaki yang penyantun” (As-Shofat : 101). Apabila Ismail dengan rela dan kepatuhan serta redha menjawab kepada bapanya dengan kalimah yang teguh : “Sahut anaknya (Ismail) wahai bapaku hendaklah engkau memperbuat apa yang diperintahkan maka engkau akan mendapati aku dengan izin Allah termasuk seorang yang sabar” (As-Shofat : 102).


Kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah ialah satu darjah kesabaran yang tinggi bahkan lebih dahsyat dari sabar menghadapi bencana dan dukacita kerana perintah Allah swt ternyata dalam keadaan-keadaan tertentu menjadi sangat rumit dan berat yang bukan hanya boeh ditabahi semata oleh hati sahaja sebaliknya memerlukan harga nyawa dan sebuah kehidupan untuk diserahkan.

Bersabar di atas bencana cukup kita menahan hati dari sebak dan pilu, berabar dari putus cinta cukup kita menahan air mata tetapi bersabar dalam menjalani perintah Allah swt memerlukan kita menyerah tubuh daging dan darah serta segala milik diri kepada Allah swt dan jalan perintah-Nya.

Kemudian apabila Allah swt menadapati ketaqwaan kedua rasul-Nya ini maka Allah swt membalas dengan membenarkan mereka dengan berfirman : “Lalu kami menyeru Dia (Ibrahim) : Wahai Ibrahim sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik” (As-Shofat : 105).

Berkata Imam Ibn katsir ra bahawa dimaksudkan dengan membenarkan mimpi itu ialah telah engkau capai dan tunaikan maksud mimpi dan perintah kami (Allah) kepada engkau dan demikian kemudiannya Allah mengantikan bagi Ibrahim seketika itu juga seekor Kibasy yang disebut sebagai “dan kami tebusi anaknya itu dengan korban (sembelihan) yang agung” iaitu dimaksudkan ialah menjadi sunnah dan peringatan kisah ini sebagai satu ikutan dan teladan akan mengorbankan binatang pada syariat Islam.

Demikian kisah ini jelas menguji ketaqwaan apabila Allah swt sendiri membenarkan perkara ini sebagai cubaan apabila befirman : “ Sesungguhnya ini ialah sebuah bala (ujian) yang sangat nyata” ( As-Shofat : 106).

Mengorbankan anak kandung sendiri yang ketika waktu masih remaja dan muda serta demikian pula penyantun dan dapat memanfaatkan ibubapa sangat memberati sesiapa pun yang memiliki jiwa manusia. Namun ketaatan kepada Allah mengatasi segala-galanya dan pengorbanan dilakukan dan Allah menerima niat dan ketaatan ini dengan mengantikan sesuatu yang lebih baik dikorbankan dan kemudian menjadikan sebagai pensyariatan serta sunnah kepada mereka yang beriman.

“Dan kami tinggalkan bagi orang-orang yang kemudian akan (kisah) mereka berdua” (As-Shofat : 108).

Panduan Berhari Raya Menurut Sunnah


Daripada Abi Said al-Khudri ra berkata : “Sesungguhnya rasulullah salallahualaihiwasalam keluar pada hari Aidhil Fitri dan Adha ke musolla (tempat solat bukan masjid) dan seawal perkara yang dilakukan ialah menunaikan solat…” (hadith sahih Bukhari no. 905 dan Muslim no. 889 dan lain-lain).

Sesungguhnya sunnah yang dilakukan oleh rasulullah ialah keluar dari rumah baginda lalu menuju ke kawasan yang telah ditetapkan untuk bersolat yang biasanya kawasan lapang seperti padang pasir dan lain-lain yang luas terbuka dan meninggalkan solat di dalam masjid baginda sekalipun solat di masjid baginda itu besar pahalanya seperti yang disebut dalam hadith baginda : “ Solat di masjid aku ini lebih utama dari seribu kali ganda solat di tempat selainnya kecuali masjid haram” (hadith sahih riwayat Bukhari no.1190 dan Muslim no. 1394).

Ini menunjukkan bahawa sekalipun besar pahala solat di masjid baginda (masjid nabawi di Madinah) namun baginda seumur hidupnya tetap memilih untuk solat di kawasan lapang apabila tibanya waktu menunaikan solat Aidhil Fitri atau Aidhil Adha maka ini menjadikan satu pensyariatan yang khas untuk menunaikan sunnah baginda ini.

Tujuan bersolat di tempat lapang dan bukannya masjid ialah supaya hanya wujud satu jemaah dan umat Islam dapat berkumpul bersatu di bawah bumbungan langit sambil menunaikan kalimah Allah swt di bawah ajaran sunnah baginda salallahualaihiwasalam.

“Janganlah kamu menjadi seperti orang yang musyrikin iaitu mereka yang BERPECAH-BELAH dalam agama mereka dan setiap HIZBI (golongan, parti, jemaah) itu bergembira dengan apa yang merka punyai” (Ar-Rum 31-32).

Kecualilah apabila berada di masjidil haram bagi yang menyambut Aidhil Fitri atau Adha di Makkah kerana bersolat di Masjidil Haram lebih utama dari bersolat di musolla (tempat solat yang bukan masjid seperti kawasan lapang) kerana demikianlah perbuatan para salaf soleh (Al-Majmuk oleh An-Nawawi m/s 524 Jilid 5).

Sesungguhnya seperti apa yang sampai riwayat kepada kita daripada rasulullah bahawa sesungguhnya baginda keluar pada hari Aidhil Fitri dan bertakbir sehingga sampai ke tempat solat dan sehingga selesai menunaikan solat dan apabila selesai solat maka barulah berhentilah takbir” (hadith mursal sahih yang mempunyai syawahid oleh Ibn Abi Syaibah no. 487 Jilid 1 dan lihat Kitab Sahihah oleh Syeikh Albani ra no. 170).

Disyariatkan mengangkat suara (meninggikan suara) dalam bertakbir sewaktu dalam perjalanan menuju ke tempat solat merupakan sesuatu yang disepakati oleh para imam yang empat walaubagaimanapun tidaklah disebut langsung dalam mana-mana riwayat bahkan ditentang oleh para ulama salaf apabila menjadikan takbir itu sebagai satu suara yang dilakukan secara serentak beramai-ramai dan beralunan lagu dan ianya dilarang. (lihat dalam kitab sahihah oleh Syeikh albani dan fatwa Syeikh Soleh Utsaimin dan Syeikh bin baz ra dan lain-lain).

Perbuatan mengadakan takbir sebagai satu alunan dan lagu dan juga dilakukan secara serentak ialah bid’ah dan bukan sunnah ditambah lagi takbir yang dilaksanakan pada hari ini bukanlah dari riwayat yang sahih.

Adapun bacaan takbir yang sahih yang sampai kepada kita pada hari melalui riwayat yang sahih ialah :

Berdasarkan kepada riwayat Ibn Mas’ud ra :

الله اكبر , الله اكبر , لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

Isnad riwayat ini sahih daripada Ibn Mas’ud ra seperti yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah ra dalam Musnadnya no. 168 Jilid 2.

Berdasarkan riwayat Ibn Abbas ra pula :


الله اكبر , الله اكبر , لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
الله اكبر و اجل الله اكبر على ما هدانا

Isnad riwayat ini sahih daripada Ibn Abbas ra dan dikeluarkan oleh Baihaqi no. 315 Jilid 3.

Manakala Salman ra bertakbir dengan menyebut :

الله اكبر , الله اكبر , الله اكبر كبيرا

Riwayat ini sahih isnadnya seperti yang dikeluarkan oleh Baihaqi no. 316 Jilid 3.

Adapun apa yang ditambah-tambah pada zaman ini yang kemudian dijadikan satu rutin takbir dan cara bertakbir yang berkumandang di masjid-masjid amatlah jauh dari perbuatan salaf dan tiada asal dari pertunjuk salaf dan tidaklah mempunyai apa-apa riwayat dari rasulullah baik sahabat mahu pun tabien seperti yang disebutkan oleh Hafidz Ibn hajar ra dalam kitabnya Fathul Bari m/s 536 Jilid 2 dengan menyebut : “ telah diadakan bacaan takbir itu pada zaman ini (zaman beliau) sedangkan ianya sesuatu yang tiada asal usul (bid’ah)…”.Daripada Umm Athiyah ra : “ Rasulullah memerintahkan kami (para muslimah) supaya kami keluar pada hari Aidhil Fitri dan Adha yang hamba mahupun yang haid dan kanak-kanak serta orang tua maka yang didatangi haidh tidaklah bersolat sebaliknya mendengar khutbah dan mendoakan para muslimin maka aku berkata kepada baginda : wahai rasulullah dikalangan kami ada yang tidak mempunyai jilbabnya maka baginda bersabda : “ Maka pakaikanlah jilbab kepadanya oleh saudara perempuannya dari jilbab mereka” (Hadith sahih riwayat Bukhari no. 971 dan Muslim no. 890).

Demikianlah kesungguhan baginda ingin menegakkan sunnah supaya disuruh juga sekalipun yang tidak memiliki jilbab supaya dipinjamkan atau diberikan jilbab oleh saudara-saudaranya yang lain supaya wanita itu dapat keluar menyaksikan hari raya dan menikmati ganjaran pahala dan mendengar nasihat khutbah dan beraya bersama kaum muslimin.

Adapun umat Islam Malaysia pula sangat malang sudahlah kaum wanita jahiliyah ini tidak keluar pada waktu menunaikan solat dan sebaliknya duduk di rumah sahaja menonton televisyen sehingga setelah selesai solat dan selesai khutbah barulah mereka (kaum wanita Malaysia) akan keluar berhias-hias “tabarruj” cantik-cantik.

“Dan hendaklah kalian (para wanita) tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah.” ( Al-Ahzab: 33).

Sesungguhnya secara umum selain dari waktu yang diperintahkan dan disyariatkan mereka sewajarnya tidak berhias dan berada di rumah namun demikianlah terbalik masyarakat Islam apabila diperintahkan supaya keluar maka wanitanya tetap dirumah namun apabila dilarang keluar maka mereka beraksi rancak tidak sabar mempamerkan kecantikkan baju raya mereka ke khalayak ramai.

“Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluan-nya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (An-Nur: 31)

Daripada Jabir ibn Abdillah ra berkata : “Sesungguhnya nabi salallahualaihiwasalam sewaktu hari raya akan menukar jalan (sewaktu pergi dan kembali)” (Hadith sahih riwayat Bukhari no. 987).

Daripada Abu Hurairah ra berkata : “sesungguhnya baginda nabi salallahualaihiwasalam sekiranya keluar pada hari raya maka baginda akan kembali pada jalan yang lain dari jalan yang dilaluinya sewaktu keluar” (hadith sahih riwayat Ibn Majah no. 1301 dan lain-lain).

Orang ramai berusaha menyegerakan kembali dan pergi dengan melalui jalan yang sama kerana hal duniawi dan ini sangatlah dicela apabila hanya demi mengejar rancangan televisyen atau berkejar ke rumah kawan dan rakan atau bagi lelaki ke rumah perempuan idaman ini semua termasuk bahawa sesungguhnya puasa yang dilaksanakan hanyalah sebagai kewajipan bukan sebagai ketaqwaan.

Daripada Ali ibn Abi Tahlib ra yang berkata : “Sesungguhnya termasuk sunnah ialah keluar pada hari raya dengan berjalan kaki” (Hadith hasan riwayat Tirmidzi).

Juga dari riwayat Ibn Umar ra yang menyebut : “Sesungguhnya rasulullah salallahualaihiwasalam keluar pada hari raya degan berjalan dan pulang dengan berjalan” (hadith sahih riwayat Ibn Majah).

Walaubagaimana pun sekiranya tempat solat itu sangatlah jauh maka tidaklah mengapa jika menaiki kenderaan dan Islam ini bukanlah menyusahkan sebaliknya memudahkan.

“ Dan tidaklah kami menjadikan deen ini kepada kamu sebagai sesuatu yang menyusahkan” (Al-hajj : 78).

Sebaliknya sunnah pula janganlah ditinggalkan bahkan diamalkan jika berkemampuan untuk melaksanakannya dan keletihan dan kemalasan bukanlah alasan dan hujah yang sesuai dan wajar untuk meninggalkan sunnah apatah lagi Allah swt juga pernah berfirman :

“Dan bertaqwalah kamu kepada Allah semampu kamu” (At-taghabun :16).

Dan sabda baginda salallahualaihiwasalam : “ Apabila aku memerintahkan kamu dengan sesuatu urusan maka hendaklah kamu memenuhinya semampu kamu” (hadith sahih, riwayat bukhari dan Muslim no. 3199).


Daripada Ibn Abbas ra dan Jabir ra yang berkata : “Tiada diadakan azan pada hari Aidhil Fitri dan hari Adha” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 970 dan Muslim no. 886).

Juga berkata Jabir ibn Samrah ra bahawa beliau telah solat hari raya bersama rasulullah berkali-kali dan semuanya tanpa azan dan iqamah (hadith sahih riwayat Muslim no. 887 dan Abu Daud dan Tirmidzi).

Berkata Ibn Qayyim ra bahawa sunnah ialah tidak mengadakan seruan azan dan iqamah dan juga tiada mengadakan apa-apa seruan.

Wallahualam.


"Selamat Hari Raya Aidhil Adha"

dr : Ustaz Emran Sekeluarga.

Thursday, December 07, 2006

Tidak Mudah Bergelar Menantu

Menjadi lumrah bagi setiap pasangan suami isteri apabila menikah untuk berasa gugup dan memiliki perasaan gementar, khususnya di saat-saat waktu hari pertama dan awal pernikahan. Di campur dengan budaya yang kadang-kadang membantu memberi tekanan mental tidak kurang pelbagai cerita dan pengalaman orang memberikan gambaran yang mendebarkan untuk diharungi.

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
“Dan jika kamu hanya mengikut orang ramai di muka bumi ini nescayalah mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah” (Al-An’am : 116).

Dimulakan dengan permulaan berjumpa bakal keluarga isteri dan suami, masing-masing mula mengenali tabir belakang pasangan masing-masing. Bagi yang bercinta dengan pasangan mereka adakalanya tempoh awal pernikahan itulah mungkin perasaan cuak dan terkejut muncul. Tentunya ada yang mempersoalkan anaknya comel dan cantik, mengapa bapanya hitam, comot dan hodoh ? Atau ada pula yang timbul rasa, rimas takala mendapat ibu-bapa mertua yang terlalu over ramah, adik beradik baru yang entah mana datang mengucapkan tahniah selamat masuk ke ahli keluarga mereka dan menyoal dengan pelbagai macam soalan cepu emas yang tidak dapat dijawab.

Tidak mudah.

Budaya Melayu agak melucukan, sewaktu berakad nikah perlu pula bersalam di antara kadi dan pengantin lelaki. Hal ini adalah tidak perlu sebenarnya kerana pernikahan sudah cukup sah dengan lafaz dan tidak perlu pula menyebut nama penuh menurut kad pengenalan. Kebiasaannya Tok Kadi yang mewakili bapa perempuan bukannya bapa si perempuan itu sendiri. Kemudian mahu pula sesetengah kadi atau jurunikah itu memaksa si pengantin lelaki menghabiskan lafaz nikah dengan senafas.

Lafaz nikah yang panjang dengan nama penuh perepuan yang terkadang sukar disebut, bilangan mahar dengan ada sen pula yang menambah panjang perkataan, sungguh ada yang terpaksa mengulang nikahnya berkali-kali kerana jurunikah tidak berpuas hati atau saksi merasa tidak begitu lancar ucapan pengantin, macam-macam.

Sabda baginda : “Sesungguhnya agama ini ialah mudah dan tidaklah yang (sengaja) menyusahkan dirinya dalam hal agama ini melainkan dia akan dikalahkan (tidak mampu)”.

(hadith sahih riwayat bukhari syarah ibn hajar jilid 1 m/s 93).

Tidak hilang lagi gemuruh akad nikah tiba pula masanya upacara membatalkan air sembahyang. Adegan bersentuhan tangan dengan pasangan isteri. Bagi yang belum pernah bersentuhan lelaki dan perempuan sebelum nikah, saat inilah waktu yang cukup manis. Sejuk seram terasa bagi lelaki yang menyentuh kulit perempuan buat pertama kali terasa kulit lembut bagai sutera, rasa macam ada elektrik dan mahu sahaja dipegang tidak mahu lepas. Tetapi terpaksa bersabar masih banyak halangan perlu diharungi.

Buat pula ada keluarga yang mengada-gada, sewaktu upacara menyarung cincin dan menangkap gambar itulah akan diminta maca-macam aksi untuk diabadikan di dalam gambar. Mahu disuap dan menyuap pula suami isteri untuk dirakam gambar dan video oleh ahli keluarga, mahu itu dan ini. Seterusnya setelah itu sesi bersolat sunat pasangan suami isteri diikuti dengan menghadiri jamuan makan atau kenduri perkahwinan bagi sesetengah pasangan yang langsung mengadakannya sejurus selepas akad.

Badan Mulai Berpeluh

Setelah sesi jamuan selesai menjadi kewajipan untuk pihak keluarga lelaki pulang lalu meninggalkan si hero seorang diri di rumah pengantin perempuan untuk diuji keteguhan dan kelakiannya. Sejauh mana si romeo yang pandai memikat si perempuan dulu berhadapan dengan sejumlah angkatan keluarga dan adik beradik perempuan yang bersiap sedia dengan pelbagai soalan dan perasaan “ ingin tahu”.

Kalau dahulu boleh lagi bertemberang dan “bertakiyah” dengan si perempuan akan perihal kehidupannya namun kini di hadapan sejumlah adik beradik, pelbagai cerita dan isi peribadi bagai disiat-siat keluar untuk diteliti bagaikan pemeriksaan post-motem mayat. Semuanya dicungkil keluar habis-habisan oleh pihak keluarga si perempuan. Kebijaksanaan si lelaki menjawab persoalan dan memberikan jawapan sangat penting bagi mengelakkan dirinya dari terjerumus dalam kancah kegugupan dan kekantoian yang total.

Tentu lucu memberitahu anda seorang peguam kepada ahli keluarga perempuan apabila ada pakciknya yang juga merupakan peguam hadir bersama, pasti terbongkar rahsia bahawa pengetahuan anda hanyalah setakat kerani di pejabat guaman yang sememangnya itu memang kedudukan sebenar anda.

Rahsiakanlah apa yang tidak perlu diceritakan dan beritahulah apa yang boleh menjadi jawapan kepada banyak persoalan yang masih belum ditanyakan kerana selain menjimatkan masa boleh mematikan segala buah kunci dan modal mereka. Ceritakan yang baik-baik sekalipun ada ahli keluarga perempuan yang mahu tahu perihal yang tidak baik tentang diri anda seakan-akan mahu mengorek semua rahsia anda.

Kegelisahan anda sememangnya berbaloi, segala cerita, keramahan yang membuatkan anda berdebar, kegugupan dan perasaan cuak memanggil seorang tua yang tidak anda kenali sebelum ini atau seorang lelaki yang tidak pernah dijumpai sebagai bapa atau ayah dengan tiba-tiba sememangnya menyukarkan lidah buat kali pertama. Tetapi ianya berbaloi apabila anda sebagai hero akhirnya berjaya membolosi halangan keluarga selepas pernikahan dengan melangkahkan kaki ke bilik pengantin dengan si isteri sudah tersiap menantikan suami.

Diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Amru ra bahawa baginda rasulullah salallahualaihiwasalam pernah bersabda :
الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة
“Dunia ini ialah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia itu ialah perempuan yang solehah” .
(Hadith sahih riwayat Muslim no. 1467 dan Nasaie, Ibn Majah dan Ibn Hibban serta lain-lain).

Segalanya berbaloi bagi mereka yang mencari nikmat yang halal, ternyata manis, mulia dan suci apa yang ditetapkan oleh Islam dari perkahwinan dan hukumnya. Menyentuh pasangan masing-masing dan seterusnya bersama pada malam pertama sekaligus memberikan anda satu ketenangan, kebahagiaan yang sukar digambarkan dan kepuasan yang menyenangkan tanpa dihantui oleh apa-apa rasa bersalah.

Kekuatan dari malam pertama ini akan pastinya membantu dalam memberikan keyakinan mendepani hari-hari hadapan dan menghadapi ahli keluarga perempuan dari sudut mental. Sudah tentu anak gadis itu kini menjadi milik suaminya secara rasmi dan juga adat apabila telah melalui malam pertama, kegadisan sudah hilang sebaliknya kini bergelar isteri orang.

Gaya bercakap mula teratur, gementar semalam sudah beransur sembuh, perlahan-lahan tutur kata dalam bicara sudah dapat disusun dan lagak sebagai suami mula perlahan-lahan dibentuk. Berbicara dengan ahli keluarga perempuan sudah dipenuhi dengan keyakinan dan proses menyesuaikan diri mula menjadi perhatian. Masakan ibu mertua dan ahli keluarga perempuan mula dipuji dan adegan mengambil hati mula dijalankan kerana semalamnya belum sempat terlintas difikiran.

Berborak sakan dengan bapa mertua, bertukar janji dengan ibu mertua dan memberikan jaminan akan menjaga si isteri dengan baik. Melayani dan beramah-tamah dengan adik beradik si isteri, membuat jenaka dan lelucon mudah jika mempunyai bakat atau mempamerkan rasa gembira dan terima kasih serta berusaha menyesuaikan diri menyertai ahli keluarga perempuan semampu yang bisa.

Perjalanan cerita hanya bermula setelah perpisahan isteri dari ahli keluarganya untuk berpindah ke rumah suami atau bersama dengan keluarga suaminya. Di situlah salam dan pelukan, ciuman tangan dengan tangisan keluarga perempuan sebagai ucapan selamat tinggal dan selamat menjalani kehidupan baru sebagai isteri orang dengan doa jangan dilupakan keluarga dan hendaklah selalu berhubung dan mendoakan kebahagiaan anak mereka.

Bergelar Menantu

Pengalaman saya menjadi menantu belumlah mencukupi untuk ditulis, sekalipun pernah menjadi anak menantu kepada dua orang yang soleh, seorang ialah ulama arab Yaman yang alim dan seorang lagi ialah jurutera Melayu yang soleh. Adapun menempatkan diri sebagai menantu kepada keluarga arab tidaklah terlalu susah sekalipun budaya berbeza kerana sungguh menjadi rezeki saya dikahwinkan dengan anak gadis seorang ulama yang cukup memahami sunnah dan dijalankan segala upacara pernikahan dengan begitu mudah dan menyelesakan.

Malangnya menempatkan diri sebagai anak menantu kepada seorang ulama itulah yang payah, menjadi kewajipan mencontohi bapa mertua sekalipun sedar diri kita hanyalah siapa. Mereka orang arab tidak memanggil bapa mertua dengan panggilan “bapa” sebaliknya dengan gelaran “ammu” iaitu pakcik. Maka dari sudut panggilan kita lebih mudah berkomunikasi ditambah arab punya stail tidak begitu menjaga soal remeh temeh jadi mereka terbuka dan pernikahan ini ibarat menyerah anak gadis sepenuhnya kepada si lelaki.

Malangnya tradisi kabilah sahaja yang menjadikan kemanisan itu kadang-kadang berubah menjadi tawar apabila terpaksa mengikuti sistem mereka yang kolot dan ada kalanya bertentangan dengan Islam. Perkahwinan dengan gadis arab sangat susah, khasnya apabila terpaksa memahami budaya yang berbeza yang pasti buat pertama kalinya ada waktu benar-benar menguji kesabaran kita.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
“ Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah maka sesungguhnya Allah akan menyediakan baginya jalan keluar (dari kesusahan) dan memberikannya rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangkai olehnya” (Surah Thalaq : 2-3).

Menikahi gadis Melayu ialah yang terbaik jika diukur dari aspek keserasian dan kesesuaian baik dari sudut adat dan budaya atau cara hidup dan persefahaman yang mudah dicapai. Pengalaman saya menjadi menantu untuk kali yang kedua pun belumlah benar-benar matang dan berjaya untuk dituliskan sebagai pengajaran.

Bahkan terasa yang kedua lebih susah dari yang pertama apabila mendapat seorang jurutera muslim Melayu yang soleh sebagai bapa mertua yang begitu baik dan soleh berbanding diri sendiri. Pasti hal ini sedikit menyukarkan apabila ada orang yang lebih baik dari kita dan mereka mengharapkan perkara yang sama dari kita untuk menjadi seperti mereka.

Rezeki Allah kepada saya mendapat isteri yang solehah cemerlang dalam akhlak dan mentaati suami dengan baik hasil dari didikan ibubapanya yang memahami sunnah dan berusaha menerapkan akhlak Islam di dalam keluarga. Mereka berusaha gigih untuk mendapatkan yang terbaik sedang adakalanya saya yang sudah memiliki apa yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah tidaklah begitu bersyukur dengan berlengah dan banyak mengabaikan kewajipan saya.

Memperolehi keluarga baru bermakna saya mendapat ibu mertua dan bapa mertua disamping adik-beradik lelaki dan perempuan yang disebut sebagai ipar. Memiliki adik-beradik yang unik dan pelbagai dari pihak isteri saya sendiri ada kalanya tidak tahu bagaimana mahu memainkan peranan sebaiknya atau apa harus dibuat. Hendak berlagak sebagai abang masih terasa kurang sekali pengalaman saya disebabkan sejak kecil saya kurang mempunyai masa bersama ahli keluarga saya sendiri dan jauh dari kemesraan adik-beradik yang sepatutnya disebabkan pengajian saya yang selalu jauh dari keluarga.

Kemudiannya era perjuangan dan pengajian menjadikan saya menjauh lagi dari kedua-dua adik perempuan kesayangan saya sekaligus menjadikan saya cetek sekali dari memiliki ilmu “keabangan” (ilmu menjadi seorang abang yang cemerlang). Tidak tahu saya bagaimana hendak mencampuri urusan adik beradik isteri saya dan ada kalanya menjadi pertanyaan perlukah saya mencampuri urusan mereka atau cukup sekadar mengambil tahu dan cukup memerhatikan dari jauh. Ada waktu saya berfikir terasa mahu mengambil berat sehingga memerhatikan urusan setiap seorang dan berlagak sebagai seorang abang yang cakapnya perlu didengari oleh adik-adik atau ada waktu saya jadi memikirkan cukuplah ibu-bapa mertua saya menguruskan anak-anak mereka sendiri dan mereka lebih tahu urusan anak-anak mereka dari saya.

Ibu saya pula semenjak kecil mendidik saya supaya berdikari dan membuat keputusan sendiri dalam kehidupan serta faktor anak yatim apabila kematian arwah bapa saya menjadikan saya kurang memiliki perasaan “father and son relation” atau pengetahuan atau pengalaman mengenai hubungan ayah dan anak. Ditambah pula hubungan saya dengan bapa-bapa saudara agak dingin dan kurang mesra maka tidak hairan saya kurang memiliki sikap (senses) sebagai seorang anak dengan berkesan.

Kini berhadapan dengan bapa mertua saya membuatkan diri ini terasa seolah menghadapi seorang yang asing yang sukar saya temui cara dan bagaimana harus mendekatinya dan apakah pula caranya dan kenapa mesti mendekatinya dan apa yang mahu saya bicarakan dengannya. Beliau seorang yang lurus dan mudah, berjenaka tetapi serius dalam kerja berbeza dengan saya yang berjenaka dalam kerja tetapi serius setiap masa. Beliau rajin dan kuat ibadahnya serta mempunyai dedikasi dan istiqamah yang tinggi berbeza dengan saya yang mengikut musim dan situasi. Kita mempunyai seorang yang wajar dipanggil bapa dan bagaimanakah mahu membentuk jalinan hubungan dengannya dan apakah caranya dan sejauh mana kita perlu membentuk hubungan tersebut ?

Sabda rasulullah salallahualaihiwasalam :
خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلى
“ Sebaik-baik kamu ialah orang yang baik terhadap ahli keluarganya dan aku merupakan orang yang terbaik daripada kamu terhadap keluarga” .

(Hadith sahih riwayat Tirmidzi no. 3892 dan Ibn Hibban).

Adakalanya kata isteri saya, hubungan kami kurang mesra dan tidak seperti ayah dan anak (son and father) saya ketawa bahkan menjawab bangga kepada dia bahawa saya dan bapanya kami sama-sama “sporting”. Tetapi di dalam hati terasa sangsi apakah benar kami tidak mesra dan bagaimanakah mesra itu sepatutnya ? Tentu tidak ada kayu ukur yang tepat dalam mengambarkan darjah emosi dan ukuran hubungan yang perlu dimainkan oleh seseorang.

Bagaimanakah saya perlu lakukan ? Sejauh mana perlu saya capai untuk mendapat apa yang disebutkan kemesraan ayah dan anak di antara bapa mertua dan diri saya ? Ini ialah soalan objektif dari seorang yang mahukan segalanya tepat dan tetap iaitu melakukan apa yang perlu dan kemudian menganggap ianya sudah dilaksanakan dan selesai begitu sahaja. Sedangkan di dalam masalah hubungan di antara manusia ianya bukan objektif tetapi selalunya subjektif kerana melibatkan perasaan dan emosi pelbagai.

Tidak boleh hanya melaksanakan sesuatu lalu mendapat hasil yang kita jangkakan dengan mudah kerana manusia berwatak emosi pelbagai. Tidak pasti dengan memberikan hadiah kepada ibu-bapa mertua boleh membuatkan dia gembira bahkan mungkin sebaliknya. Juga dengan mencapai hubungan seperti berramah-mesra dan bergurau senda riang ria belum tentu menjamin hubungan sudah siap terjalin dan terjamin kerana boleh jadi ianya hanya luaran sebaliknya dalaman masih kosong dari kasih sayang.

Ibu mertua saya seorang yang mudah mesra, cepat ramah, senang dihampiri dan mudah disukai oleh sesiapa sahaja tetapi hatinya lebih lembut dari sutera dan awas perasaannya macam kapas mudah sekali terkoyak dan terluka sangat menghairankan saya bagaimanalah beliau boleh menjadi askar bahkan kata isteri saya pernah pula sampai ke pangkat Leftenan. Sangat sentimental dan sensitive pendek cerita sangat menyenangkan tetapi merisaukan bila hatinya terguris dan perasaannya tersentuh. Maka saya lebih senang mengambil jarak dan bersembunyi di belakang isteri kerana diri saya yang kasar ini pasti bukan matching yang sesuai untuk menjadi team yang rapat dengan beliau.

Demikianlah lumrah pasangan suami isteri, bagi mereka yang belum bersedia menghadapi keluaga mertua dan belum rapat ukhuwah mereka biasanya lebih senang dan selesa membiarkan isteri sahaja mengendalikan urusan dan perhubungan dengan keluarga dan ibu-bapa mertua. Anehnya kita akan melihat hal yang sebaliknya pula terjadi kepada pihak isteri kita apabila mereka dengan mudah sahaja diterima dan dapat menyesuaikan diri dengan pihak keluarga kita iaitu mertuanya.

Si Isteri biasanya dengan mudah akan menjadi “kamcing” dan mesra dengan ibu kita dan bila-bila sahaja tanpa sedar segala rahsia lahir kita sehingga dewasa terbocor satu-persatu dikorek oleh si isteri dari telaga simpanan si ibu. Tidak perlu menghairankan kita bahawa si isteri juga akan segera rapat dengan bapa kita sedangnya kita sendiri tidak serapat itu dan boleh jadi bapa kita yang terkenal garang, ego dan ditakuti selama ini serta mempunyai jurang seluas “jurang Mindanao” dengan kita tiba-tiba sahaja mesra dan “kamcing” dengan isteri kita, jangan terkejut.

Mungkin komposisi otak orang perempuan dan hatinya diciptakan untuk mudah menjalinkan hubungan silaturahim dan fizikal mereka yang keperempuanan itu mudah diberi simpati dan kasih sayang oleh sesiapa sahaja. Boleh sahaja kita sebut teori dan perihal ini sebagai dasar keperempuanan.


Islam Menjaga Martabat Wali & Keluarga Perempuan

Di dalam Islam bapa mertua memainkan peranan yang penting, pertamanya dia ialah wali yang sah dan utama bagi wanita yang bergelar isteri kita. Sekalipun anak gadisnya sudah bernikah, dia masih mempunyai peranan sebagai penasihat dan pembantu di dalam keluarga anaknya khasnya yang masih baru pembinaannya dan memerlukan kepada sokongan yang kuat dari pihak keluarga perempuan supaya memberikan kekuatan kepada isteri dalam memainkan tugasnya sebagai isteri dengan berkesan.

Daripada Abdullah ibn Amru ibn As ra bahawa rasulullah salallahualaihiwasalam pernah bersabda : “ dan bagi isteri kamu itu mempunyai hak ke atas kamu” .

(hadith sahih riwayat Bukhari no. 4903 dan Muslim no. 1159).

Bahkan di dalam kehidupan, tidak dapat lari dari pergaduhan rumahtangga dan juga permasalahan serta ujian seperti bala bencana, kemalangan, sakit demam yang memerlukan sokongan dan bantuan dari ahli keluarga khasnya wali perempuan yang akan menguatkan si isteri dalam istiqamahnya bersama suami dan rumahtangga yang dibina.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
“Dan hendaklah kamu saling bantu-membantu di dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa” (Al-maidah : 2).

Bayangkan sekiranya si suami seorang pendakwah, maka di dalam menghadapi menhah dan tribulasi tanpa mempunyai sokongan ibu-bapa mertua dan keluarga isteri dengan baik pastinya akan menyusahkan si pendakwah dan rumahtangganya dalam menjalankan syariat Allah sebaliknya dengan kekuatan dan sokongan ibubapa mertualah maka si isteri akan tetap bersama suami sekalipun si suami jatuh sakit atau ditimpa musibah seperti dipenjarakan dan sebagainya.

Demikian juga sebagai ibu-bapa mertua maka dia mempunyai hak berikut daripada menantunya untuk dipenuhi iaitu :

1) Dihormati sebagai ibu dan bapa kepada isterinya
2) Menjaga hubungan yang baik dengan pihak mertua dan tidak menghalang hubungan isteri dengan ibubapanya serta tidak menghalang isteri dari meneruskan kasih sayangnya kepada kedua ibubapanya.
3) Membalas jasa baik mereka yang sudi menyerahkan anak gadis kesayangan mereka kepada kita
4) Meneruskan kebajikan dan hubungan kebaikan dengan mereka
5) Membantu mereka apabila di dalam kesusahan
6) Mengasihi mereka dan anak-anak mereka yang lain (adik beradik ipar)
7) Menunaikan janji dan harapan mereka

Menjadi seorang menantu tidaklah mudah sebaliknya kita harus berusaha memastikan diri kita menunaikan harapan ibu-bapa mertua kita yang mahukan anak gadisnya hidup bahagia di bawah jagaan kita dan selamat serta sentosa. Bagi yang beragama tentunya mahukan anak perempuannya dipelihara dan dijaga serta dididik dengan didikan kasih sayang menurut syariat Islam serta dibentuk menjadi seorang muslimah yang berkeperibadian Islam dan boleh mendokong syariat Islam di dalam keluarganya seterusnya diterapkan kepada anak-anak dan keluarga.

Sabda baginda salallahualaihiwasalam kepada Tamim Ad-Dari ra :
الدين النصيحة , الدين النصيحة, الدين النصيحة
“ Sesungguhnya Agama itu ialah nasihat, sesungguhnya agama itu ialah nasihat, sesungguhnya Agama itu ialah nasihat.”

(Hadith Sahih, riwayat Muslim no. 95 Bab 55).

Semua ibu-bapa yang menikahkan anak perempuan mereka yang disayangi kepada si lelaki menantu mereka pastinya berhajatkan kepada harapan kebahagiaan anak gadis mereka di masa depan di dunia dan di akhirat. Mahukan kebaikan dan ingin melihat perkara yang baik terhasil dari pernikahan tersebut. Maka menjadi kewajipan bagi si menantu menjaga dan memastikan hasrat dan matlamat untuk kebahagian si isteri itu tercapai dengan menjadikan syariat Allah sebagai landasan hidup apabila kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat itu hanyalah dengan Islam.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ
“ Barangsiapa yang mencari agama selain daripada Islam maka tidaklah dia diterima (disisi kami) dan dia di hari akhirat kelak akan termasuk di kalangan mereka yang rugi” (Ali-Imran : 85).

Suatu masa akan tiba apabila kita sendiri akan berubah menjadi tua dan akan sampai waktu putaran masa kita pula memiliki anak-anak gadis dan menikahkannya kepada lelaki-lelaki yang kemudiannya menjadi menantu kita. Kita akan mempunyai harapan dan perasaan yang sama, matlamat dan keinginan yang sama dengan apa yang dimiliki oleh ibu-bapa mertua kita hari ini. Di waktu itu barulah kita akan fahami nilai hidup dan erti pusingan waktu maka oleh itu berubahlah segera menjadi menantu yang soleh.

Bersambung...


P/ s :

Makluman tulisan ini cumalah sedikit dari pengalaman buat pengajaran bersama dan apa yang baik boleh di ambil untuk dibuat pedoman dan panduan. InsyaAllah untuk para muslimah akan dikeluarkan panduan menjadi menantu perempuan yang soleh oleh Ustazah Nur & Umm Abdullah.

Monday, December 04, 2006

Islam dan Kristan Mendepani Yahudi Yang Jahat

Di dalam Bible terdapat apa yang dinamakan perjanjian lama (old testament) dan perjanjian baru (new testament) dan malangnya umat Kristian begitu mempercayai kitab Bible (injil) ini yang terbahagi kepada dua bahagian sedangkan umat Yahudi cuma mempercayai hanya satu bahagian iaitu old testament (perjanjian lama) dan mendustai perjanjian baru (new testament).

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu... " Al-Maiidah (5):48

Juga kita ketahui bahawa kristian hari ini terbahagi kepada pelbagai mazhab dan yang utama ialah protestant, katholik dan juga orthodoks. Sudah pasti yahudi memainkan peranan dalam perpecahan ini dan juga sudah pasti yahudi juga memainkan peranan dalam mengubah-suai dan menokok tambah kitab suci bible (injil) dan juga sudah pasti mereka juga berperanan menjadikan Kristian sebagai tunggangan mereka dalam mencapai matlamat jahat iaitu :

1) Ketuhanan Yahudi
2) Tiada tuhan melainkan yang mengasihi yahudi iaitu Iblis Lucifer
3) Menghambakan semua manusia kepada Yahudi
4) Menguasai dunia

Di sisi Yahudi, Krsitian dan pembawa agama ini iaitu Jesus (Isa) tidak mempunyai nilai dan tidak dihormati langsung oleh mereka dan bahkan Yahudi tidak pernah sekalipun menganggap Jesus sebagai nabi, rasul apatah lagi sebagai ruh suci atau anak tuhan dan juga sebagai jelmaan tuhan serta lain-lain kepercayaan Kristian yang pelbagai yang semuanya sebenarnya telah diasaskan oleh juga Yahudi bagi menyesatkan Kristian.

Sebaliknya hanya Islam satu-satunya agama yang memuliakan Jesus (Isa) dan menghormati kedudukannya sebagai wakil tuhan atau utusan Allah kepada manusia dan membersihkan dirinya dari elbagai tuduhan jahat Yahudi dan sikap melampau sebahagian golongan Kristian.

Jesus pernah menyebutkan perihal Muhammad apabila mengatakan :

"Aku akan mengutus Penolong yang berasal daripada Bapa kamu. Dia Roh yang akan menunjukkan apa yang benar tentang Allah. Apabila dia datang, dia akan memberi kesaksian tentang aku. " Yohanes 15:26

Di dalam keempat-empat ayat, perkataan "penolong" diterjemah daripada perkataan "Paraclete" ("Ho Parakletos" dalam bahasa Greek). Parakletos dalam bahasa Greek ditafsirkan sebagai "pembela", seorang yang merayu bagi pihak seorang lain, seseorang yang menasihatkan orang lain disebabkan rasa prihatin di atas kesejahteraan orang tersebut ("Beacon Bible Commentary", Jilid VII, m.s. 168).

Ayat-ayat ini memberitahu bahawa sebaik sahaja Jesus (a.s.) pergi, seorang Paraclete akan datang. Beliau akan memuliakan Jesus (a.s.), dan beliau akan membimbing manusia kepada kebenaran. "Paraclete" ini dikenalpasti dalam Yohanes 14:26 sebagai Roh Suci.
"Roh" menurut bahasa Bible bermakna "seorang nabi".

Sebagai contoh:

"Sahabat-sahabat yang aku kasihi! Janganlah percaya kepada semua Roh, tetapi ujilah mereka untuk memastikan sama ada mereka daripada Allah atau tidak. Hendaklah kamu berbuat demikian kerana banyak nabi palsu telah pergi ke serata tempat. " Yohanes 4:11

(Lihat juga 1 Yohanes 4:6), atau manusia yang diwahyukan, untuk contohnya baca 1 Korintus 2:10, 2 Tesalonika 2:22 dan lain-lain.

Dalam "Gospel Barnabas" Kristian, nama Muhammad disebut. Namun Gereja Trinitarian telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menghapuskan semua salinan "Gospel Barnabas" yang ada, dan menyembunyikannya daripada umum, atau mengatakan yang ia adalah palsu (lihat Bab 7). Atas sebab ini, adalah perlu untuk menunjukkan bawa Gospel-gospel yang digunakan oleh gereja Paul juga pada asalnya memperkatakan tentang Muhammad (s.a.w.).

Paraclete "akan memuliakanku" dan akan "menjadi saksiku". Sesungguhnya Muhammad (s.a.w.) mengakui kenabian Jesus (a.s.) dan memuliakannya dan mengangkatnya serta ibunya ke taraf penghormatan dan ketakwaan yang selayaknya, malah menjadikannya salah satu rukun kepercayaan yang mesti diimani oleh setiap Muslim.

"(Ingatlah) ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripadaNya, namanya Al-Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan (kepada Allah). " Al-Qur'an, Al-'Imran (3):45

Tiada seorang pun yang mendapati hal ini menakjubkan. Golongan Kristian biasanya memandang kaum Yahudi sebagai penyembah Tuhan yang benar dan pengikut agama yang sah, walaupun mereka dianggap terseleweng kerana tidak mengikuti Jesus (a.s.) sebaliknya membunuhnya. Malah kitab mereka digabungkan ke dalam Bible sebagai firman Tuhan yang tiada cacat cela.

Sebaliknya, umat Islam dipandang rendah sebagai pengikut-pengikut seorang nabi palsu dan golongan pengganas yang dahagakan darah atau orang gasar. Bagaimanapun, jika kita melihat pendapat orang Yahudi mengenai Jesus (a.s.), kita akan dapati rujukan awal di dalam "Talmud" Babilonia mengatakan bahawa "Jeshu ha-Nocri" adalah seorang nabi palsu yang digantung pada petang Paska atas kesalahan sihir dan ajaran sesat. Selanjutnya mereka mendakwa bahawa beliau adalah anak luar nikah seorang penzina Rom, dan banyak lagi tuduhan-tuduhan lain.

Josh McDowell adalah seorang sarjana Biblikal yang telah mengkaji pandangan Talmud Yahudi mengenai Jesus. Talmud, yang terdiri daripada Mishnah dan Gemara, adalah badan yang mempunyai kuasa mutlak mengenai tradisi Yahudi. Di dalam buku Mc Dowell bertajuk "Evidence that Demands a Verdict", beliau banyak memetik Talmud Yahudi untuk mendapatkan pendapat rasmi mengenai Jesus (a.s.).

Berikut adalah beberapa petikan dari buku beliau:

"Tol'doth Yeshu. Jesus dipanggil 'Ben Pandera'. Nota: 'Ben Pandera' bermakna 'anak Pandera'. Beliau adalah seorang askar Rom yang dikatakan oleh kaum Yahudi telah memperkosa Maryam yang kemudiannya melahirkan Jesus (dijauhkan Tuhan).

Yeb. IV 3:49a: "Rabai Shimeon Ben Azzai berkata (mengenai Jesus): 'Saya menemui gulungan salasilah di Jerusalam di mana direkodkan bahawa si polan adalah anak luar nikah seorang wanita penzina."


Joseph Klauner menambah: "Edisi terkini Mishnah menambah: 'Untuk menyokong kata-kata Rabai Yehoshua (yang di dalam Mishnah yang sama berkata: Apakah anak haram? Semua orang yang ibu bapanya layak mati oleh Beth Din), bahawa yang dimaksudkan di sini adalah Jesus tidak diragukan sama-sekali. "

Di dalam rujukan-rujukan purba mereka, kaum Yahudi telah menggunakan sistem yang merujuk kepada Jesus menggunakan nama-nama kod sementara melonggokkan ke atasnya berbagai tuduhan-tuduhan jahat dan kufur. Satu rujukan yang baik mengenai hal ini adalah "The Jewish Encyclopedia" dalam dua belas jilid. Berikut adalah maklumat yang diperolehi dari buku tersebut.

Di bawah tajuk "Jesus in Jewish Legend", Jilid VII, m.s. 170-173, kita dimaklumkan bahawa di dalam rujukan-rujukan Yahudi, Jesus dipanggil menggunakan nama-nama kod seperti "lelaki itu", "yang tidak diketahui", "Yeshu", "anak haram", "anak Pandera", "anak Stada", "Balaam" (pemusnah manusia) dan lain-lain. Kebanyakan tuduhan-tuduhan mereka terhadap Jesus (a.s.) melibatkan memperkecil-kecilkan peribadinya, mengaitkannya dengan kelahiran di luar nikah, mengaitkan ibunya Maryam (a.s.) dengan perbuatan sundal, menuduh Jesus melakukan sihir melalui penyalahgunaan nama Tuhan, dan mengaitkan beliau dengan kematian yang hina dan hukuman yang berat di akhirat.

Rujukan-rujukan mengenai Jesus di dalam rekod-rekod dan undang-undang Yahudi mendakwa Jesus dilahirkan oleh seorang yang dikenali sebagai penzina bernama "Maryam", yang mengandungkannya setelah berzina dengan seorang askar Rom bernama "Pandera" atau "Stada".

Jesus dikatakan telah mengembara ke Mesir dan bekerja dengan ahli sihir, berfoya-foya dengan seorang wanita dan dipencilkan, beliau mulai membuat perancangan mengakui dirinya tuhan dan menyesatkan Israel.

Beliau dikatakan telah menyisipkan rumus sihirnya ke dalam kulitnya dengan mengambil kertas kulit yang mengandungi ungkapan "diisytiharkan atas nama Tuhan" dan menyisipkannya ke bawah kulitnya untuk mencurinya dari Rumah Tuhan. Semua mukjizat-mukjizatnya telah dilakukan menggunakan kertas kulit yang dicuri ini yang kemudiannya dirampas semula daripadanya.

Judas Iskariot adalah orang yang menawarkan diri untuk mendapatkannya daripada Jesus. Satu pertarungan meletus di antara Jesus dan Judas. Judas mendapati beliau tidak dapat menyentuh Jesus, maka beliau "mengotorkannya". Judas menang dan Jesus melarikan diri. Empat puluh hari sebelum Jesus dihukum, pengumuman dibuat untuk memanggil sesiapa yang dapat membela Jesus.

Tiada sesiapa yang tampil. Sarjana-sarjana Israel mengikatnya di sebatang tiang, tetapi hawari-hawarinya menyerang mereka dan membebaskannya. Beliau menyamar dan menunggang keldai ke Jerusalam, tetapi Judas dapat mengenalinya dan membongkar penyamarannya.

Jesus kemudiannya digantung di sebatang pokok seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, tetapi beliau telah menyihir semua pokok-pokok dan beliau tidak dapat digantung. Akhirnya mereka menggantungnya pada batang pokok yang besar. Selepas mayat Jesus diletakkan di makam, mayat tersebut hilang dan pengikut-pengikutnya cuba mendakwa bahawa beliau telah dihidupkan semula, tetapi kemudiannya didapati bahawa "seorang pekebun bernama Judas" telah mengambil mayat Jesus dan menggunakannya untuk membenteng air di tamannya.

Mayat Jesus diambil semula dan dicampakkan di hadapan Ratu. Dengan cara ini, tipu helah hawari-hawari didedahkan dan orang ramai bergembira. Ensiklopedia ini juga mendakwa bahawa Qur'an "mengatakan secara tidak langsung" bahawa mayat Jesus dihina di jalan-jalan di Jerusalam. Dakwaan ini bukan sahaja karut dan tidak berasas, malah pengarang-pengarangnya dicabar untuk mengemukakan teks Qur'an yang membuat tuduhan jahat ini terhadap Jesus (a.s.), dan ibunya Maryam.

Ensiklopedia itu seterusnya mengatakan bahawa legenda Jesus ini telah menyebabkan "pengikut-pengikut Balaam mewarisi Neraka". Seorang ahli sihir, yang mana ahli sihir adalah satu daripada musuh ketat Judaisma, dikatakan telah menyeru Jesus dan dua orang lagi dari neraka dan bertanya mereka siapakah golongan yang paling dekat dengan Tuhan. Jesus kononnya telah menjawab bahawa "Israel" adalah golongan yang tertinggi kedudukannya di antara makhluk Tuhan dan menasihatkannya supaya tidak mengapa-apakan mereka, kerana melakukan apa-apa yang buruk terhadap mereka bermakna melakukan yang buruk terhadap "anak emas Tuhan" (untuk perbincangan lanjut mengenai hal ini, sila baca buku "The Plot Against Christianity" oleh Elizabeth Dilling).

(Pada tahun 1963, Persidangan Vatikan II diadakan. Pada persidangan ini, Gereja Katolik yang diwakili oleh Pope dan Vatikan membebaskan bangsa Yahudi daripada tanggungjawab membunuh Jesus. Bangsa Yahudi juga kini berkata yang pendirian rasmi mereka mengenai Jesus telah berubah (sila paca Yohanes 11:47-53, Mat. 12:39, Mat. 23:31-32, Lukas 11:47-48, Kisah Rasul-rasul 3:12-15, Matius 21:43, Lukas 23:2 dll).


Grolier's Encyclopedia berkata:

"... sumber-sumber Yahudi yang boleh dipercayai memberitahu kita bahawa beliau (Jesus) adalah seorang guru yang dihukum mati kerana kesalahan sihir dan nabi palsu, dan bahawa beliau mempunyai seorang saudara lelaki bernama Yakobus..."

H. Abdul Al-Dahir berkata pada muka surat 76 bukunya bertajuk "Mohammed A Prophesy Fulfilled" bahawa Buku Sanhedrin Talmud Yahudi mengatakan:
1. Jesus (a.s.) telah direjam dan kemudian "digantung" (disalib) (Sanh 43a-45b).
2. Hawari-hawari Jesus dibunuh (Sanh. 43a-b).
3. Jesus disalib sebagai seorang yang sesat (Sanh. 46a).
4. Jesus dibakar selepas dimasukkan ke dalam tahi binatang separas ketiaknya dan logam cair dituang ke dalam mulutnya yang terbuka yang membakar organ-organ dalamannya (Sanh.52a).
5. Jesus dicekik selepas dimasukkan ke dalam najis binatang tersebut (Sanh.56a, 106b).
6. Jesus berada di dalam Neraka di mana hukumannya adalah direbus di dalam air mani mendidih (Gitten 57A).
7. Jesus berlaku sumbang dengan binatang, merosakkan orang ramai, dan dimasukkan ke dalam Neraka (Sanh.105a).
8. Jesus tempang sebelah kaki, buta sebelah mata, bersetubuh dengan keldai, dan adalah seorang tolol yang tidak sedar akan sifat kebinatangannya (Sanh.105a, 105b).
9. Jesus cuba menggoda seorang wanita, dipencilkan oleh seorang Rabai, dan kemudian menyembah bata. Beliau adalah seorang penggoda dan melakukan sihir (Sanh. 107b).
10. Jesus adalah wadah utama undang-undang jenayah di dalam Talmud (indeks Sanhedrin, Dilling m.s. 51).

Setiap tuduhan baru yang dilemparkan dari pihak Yahudi mengenai kerosakan dan kekufuran Jesus akan diserang balas oleh pihak Kristian dengan menaikkan tarafnya ke taraf yang lebih tinggi. Sedikit demi sedikit, tetapi dengan pasti, Jesus diangkat daripada seorang utusan Tuhan yang terpilih kepada makhluk Tuhan yang termulia, kepada setaraf dengan malaikat-malaikat, kepada Anak Tuhan, dan akhirnya ke taraf Tuhan sendiri yang dijelmakan dalam bentuk manusia, dan sebagai wajah ketiga Tuhan dalam sifat Triun.

Ini menyebabkan manusia diberikan hanya salah satu daripada dua pilihan: sama ada Jesus adalah seorang yang paling jahat, kufur, nabi palsu dan ahli sihir yang menyalah gunakan nama Tuhan, atau beliau adalah Tuhan sendiri, yang telah turun dari langit untuk hidup di kalangan manusia dan mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa kita.

Bagaimanapun, Tuhan telah menurunkan Qur'an untuk menunjukkan bahawa hal yang sebenarnya adalah di pertengahan. Tuhan Yang Maha Berkuasa berfirman di dalam Qur'an:
"Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampau batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang terjadi dengan) kalimatNya yang disampaikanNya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh daripadaNya.

"Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulNya dan janganlah kamu mengatakan "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (daripada ucapan itu), (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa. Maha Suci Allah daripada mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaanNya. Cukuplah Allah untuk menjadi Pemelihara. " Al-Qur'an, Al-Nisaa (4):171Beberapa bahagian di dalam tulisan di atas dipetik dari laman website : http://www.geocities.com/huda_abdulrahim/index.html

Moga Allah memberkati pemiliknya yang gigih menterjemahkan tulisan-tulisan tokoh perbandingan agama ke dalam bahasa Melayu.