Monday, January 29, 2007

Perbezaan Antara Il’lah dan Rabb


Allah swt menyebutkan dalam Al-Qur’an perkataan Ar-Rabb pada tempat yang khusus dan juga menyebut pula Al-I’lah pada tempat yang khusus. Mengambil contoh pada surah An-Nas apabila Allah swt menyebutkan :


قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ *إِلَهِ النَّاسِ*

“ Katakanlah Aku berlindung dengan Rabb manusia * Pemerintah manusia * I’lah manusia” (An-Nas : 1-3).

Allah swt menyebut Rabb pada ayat pertama kemudian menyebut pula Malik (yang diterjemahkan sebagai raja atau pemerintah) kemudian menyebut pula perkataan I’lah. Sekalipun dalam ilmu tafsir dan kaedah I’rabul Quran kita akan menemui satu kebiasaan pengulangan ayat Al-Qur’an dengan mengunakan perkataan yang berbeza tapi bermaksud sama namun pada kalimah I’lah dan rabb ini adalah berlainan kerana mempunyai pemahaman yang tidak sama dari sudut penggunaa istilahnya di dalam Al-Qur’an.

Memang mustahil menterjemahkan perkataan I’lah dan rabb ini dalam bahasa Melayu kerana kelemahan pebendaharaan kata Melayu yang tidak sekaya pebendaharaan kata bahasa Arab namun mungkin dari sudut kefahaman kita mampu menghuraikan demi beroleh kemanfaatan dalam memahami usul tauhid.

Penggunaan kalimah rabb kerap di dalam Al-Qur’an misalnya pada firman Allah swt : “ Katakanlah siapakah rabb tujuh petala langit dan Rabb arasy yang agung ?* Mereka akan mengatakan Allah” (Al-Mukminun : 86-87).

Rabb pada perkataan bermaksud pentadbir atau pengurus dan sesuai disebut pada takrifan yang diberi oleh para ulama sebagai pendidik dan di antara makna lain ialah pada pemahaman kalimah Ar-Rabb ialah pemilik langit dan bumi serta yang menciptakannya dan yang mendidik makhluk dengan kehidupan dengan mengurniakan akal dan pemikiran dan fitrah dan anggota jasad dan memahamkan pula makhluk itu bagaimana menjalankan fungsinya .

Kesimpulannya jika meneliti makna Rabb dalam Al-Qur’an semuanya akan membawa kaitan kepada penciptaan alam, pemberi rezeki dan pemberi nikmat kepada manusia dan jika Allah menyebut kekufuran manusia maka dikaitkan pada perkataan rabb apabila manusia kafir pada rabb yang telah mengurniakan rezeki, nikmat dan pelbagai pemberian.

“Dan orang-orang yang kafir pada rabb mereka maka azab jahannam itulah balasan mereka dan seburuk-buruk tempat balasan” (Al-Mulk : 6).

Adapun makna I’lah ianya lebih khusus dari makna Ar-Rabb apabila I’lah ini merujuk kepada “yang disembah” dan ianya membentuk kata ilahiyah iaitu pengibadahan dan dalam Al-Qur’an selalu mengaitkan perkataan I’lah ini dengan sembahan dan ibadah dan ini dapat dilihat pada firman Allah swt :

“Berkatalah mereka (Anak-anak Ya’kub) kami menyembah I’lah engkau dan I’lah bapa-bapa-Mu iaitu I’lah Ibrahim, Ismail dan Ishaq iaitu I’lah yang Esa dan pada-Nya kami menyerah” (Al-Baqarah : 133).

Demikian I’lah ini ditumpukan pada kalimah khas yang membentuk maksud yang menjadi tujuan ibadah apabila I’lah ini disebut oleh Allah swt dengan firman-Nya : “ Sesungguhnya Alllah itulah I’lah yang satu maha suci Dia dari mempunyai anak” (An-Nisa : 171).

Pada ayat di atas menyebutkan Allah itulah I’lah yang satu (Esa) dan bersih dari tuduhan bahawa Allah mempunyai anak dan sekutu dan hal ini menyampaikan pemahaman bahawa kalimah I’lah itu digunakan juga pada setiap yang diambil sebagai tuhan dan tempat sembahan.

“Mereka berkata apakah kamu yang melakukan (kerosakkan pada berhala) ini pada I’lah-I’lah kami wahai Ibrahim ?” (Al-Anbiya : 62).

Demikian Allah menyebutkan bagaimana golongan musyrikin di zaman Ibrahim mengambil berhala-berhala sebagai I’lah selain Allah swt dan serupa dengan mereka yang mengambil Isa a.s sebagai I’lah apabila mendakwa dianya ialah anak Allah swt dan perbuatan kafir musyrikin mengambil berhala sebagai I’lah dalam masa yang sama mereka mendakwa beriman pada Allah swt sebagai Rabb yang menciptakan langit dan bumi.

“ Katakanlah siapakah rabb tujuh petala langit dan Rabb arasy yang agung ?* Mereka akan mengatakan Allah” (Al-Mukminun : 86-87).


Sekaligus dari penerangan ringkas kita memahami bahawa di antara Ar-rabb itu dan I’lah mempunyai perbezaan dan membawa kepada maksud yang tidak sama apabila kita melihat golongan kafir musyrikin di zaman rasulullah menerima Allah sebagai tuhan yang memberi rezeki di langit secara lain mengiktiraf hak Allah sebagai Ar-Rabb dan dalam masa yang sama melakukan syirik pada hak Allah sebagai I’lah yang satu dengan mengambil berhala sebagai I’lah-I’lah yang disembah di bumi sebagai perantaraan.

Inilah yang diperjelaskan dalam beberapa hadith yang berkaitan mengenai kafir musyrikin Mekah yang sentiasa menyebut nama Allah pada lisan-lisan mereka seabgai tuhan yang sedia maklum yang memiliki kedudukan Ar-rabb namun dalam masa yang sama mensyirikkan Allah pada kedudukan I’lah yang menyangkut sekitar pengibadahan.

Allah swt menyatakan bagaimana kaum kafir ini menyebut :

“Apakah kamu menjadikan I’lah-I’lah yang banyak itu sebagai hanya satu ? Sungguh ini suatu perkara yang ajaib (pelik)” (Shad : 5).

Bahkan cukup melihat dalam kisah Walid Ibn Mughirah yang mendatangi rasulullah dalam riwayat Ibn Abbas ra mengenai bagaimana hatta termasuk Abu Jahal mengucapkan Demi Allah, demi Allah, Demi rabbul Ka’bah dan macam-macam lagi ucapan yang menunjukkan keimanan mereka pada Allah namun sama sekali itu tidak bernilai di sisi Allah (lihat Al-Mustadrak oleh Hakim hadith sahih disepakati oleh Ad0zahabi).

Demikian juga apabila kaum kafir Quraisy mengadakan perbincangan apakah tuduhan yang sesuai untuk diucapkan pada Muhammad bagi menjatuhkan kedudukannya lalu mereka berkata apakah mahu dituduh baginda sebagai kahin (dukun) ? Lalu dijawab oleh yang ada demi Allah dia bukanlah kahin (dukun) kerana kita mengenali sifat seorang dukun, apakah sebagai orang gila ? Demi Allah dia tidaklah gila , apakah seorang penyair ? apakah seorang penyihir ? yang mana semuanya dijawab oleh sesama mereka demi Allah, demi Allah (lihat Sirah Ibn Hisyam m/s 172 Jilid 1 dan Bidayah wan Nihayah).

Penggunaan kata, demi Allah, demi tuhan ka’bah oleh lisan kafir Quraisy sekaligus menunjukkan sekalipun kafir Quraisy itu menyembah berhala namun mereka masih beriman pada Allah namun apakah itu mencukupi untuk menghentikan dakwah baginda rasulullah yang berteraskan pada firman-Nya :

“ Dan tidaklah kami mengutuskan sebelum kamu daripada rasul-rasul melainkan kami mewahyukan kepada mereka bahawasanya tiada tuhan selain aku maka sembahlah aku.” (Al-Anbiya’ : 25).

Bagi para rasul, merupakan kewajipan ke atas mereka untuk memurnikan aqidah umat mereka dari pencemaran dan kesesatan serta memerangi kebathilan syirik. Sebagaimana sabda baginda salallahualaihiwasalam ;

“ Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka bersyahadah bahawa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad sebagai rasulullah.” (Hadith Sahih, riwayat Bukhari no. 25 & Muslim no.22).

Demikianlah secara ringkas yang memahamkan kita bahawa dakwah para rasul diteraskan pada tauhid uluhiyah bukanlah hanya semata-mata pada rububiyah yang juga turut dimiliki oleh kebanyakkan kafir Quraisy yang mengakui kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memberi rezeki namun dalam masa yang sama mensyirikkan Allah pada tauhid uluhiyah dengan menyembah berhala yang terdiri dari para solihin dan kubur-kubur para nabi.


Walalhualam

p/s :

Musyrikin dan sifatnya yang dimeterai dalam Al-Qur’an ialah kekal sepanjang zaman apabila kita lihat pada hari ini pun wujud kesan-kesan syirik dan kejahilan apabila manusia yang mengaku Islam pada nama dan lisan-lisannya berzikir menyebut nama Allah seperti mana para musyrikin menyebut demi Allah, demi Allah dan lain-lain tapi pada pengamalan ibadah mereka dipenuhi syirik dan mungkar dari deen para rasul.

Mirip seperti musyrikin perbuatan jahil mereka apabila masih ada amalan memuja kubur para orang-orang soleh, para wali, keterlaluan memuja golongan soleh dan guru-guru dengan menggantungkan gambar-gambar habib-habib, hadad hadid yang mereka anggap soleh lalu memuja dan mengambil sebagai perantara mereka dengan Allah dan beramal zikir-zikir ganjil yang diwarisi dari habib-habab kebab dan hadid hadad mereka.

Juga kita lihat mereka tidak kurang mengadakan perbincangan mirip kafir Quraisy dengan mengatakan apakah tuduhan yang patut kita ucapkan pada baginda rasulullah dan pengikutnya yang sejati ? Cuma mungkin kerana zaman berubah maka gila, penyihir dan penyair tidak lagi menjadi idea mereka sebaliknya timbul idea baru dan tuduhan berbentuk baru iaitu apakah terrorist ? Apakah salafi ? Apakah wahabi ? Apakah sesat ?

Maka akhirnya terhasillah kesepakatan mereka menuduh golongan yang menuruti sunnah rasulullah dan menjauhi kesesatan bid’ah sebagai wahabi, sesat dan anti mazhab dan memecah belah seolah-lah iblis menyampaikan ilham kepada mereka.

Segala puji hanyalah bagi Allah swt.

Wednesday, January 10, 2007

Memahami Hadith Yang Agung


عن أمـيـر المؤمنـين أبي حـفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عـليه وسلم يـقـول : إنـما الأعـمـال بالنيات وإنـمـا لكـل امـرئ ما نـوى . فمن كـانت هجرته إلى الله ورسولـه فهجرتـه إلى الله ورسـوله ومن كانت هجرته لـدنيا يصـيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

Maksudnya :

Daripada Amirul Mukminin Abi Hafs (gelaran kuniyah Umar), Umar bin Khattab ra yang berkata : Aku mendengar rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda : “Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat dan setiap manusia itu ialah dengan apa yang diniatkan. Barangsiapa yang berhijrah kepada Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan rasul-Nya dan barangsiapa yang hijrahnya itu untuk tujuan dunia yang akan diperolehinya atau perempuan yang hendak dinikahinya maka hijrahnya itu kepada apa yang diniatkannya”.


On the authority of Omar bin Al-Khattab, who said : I heared the messenger of Allah salla Allah u alihi wa sallam say : "Actions are but by intention and every man shall have but that which he intended. Thus he whose migration was for Allah and His messenger, his migration was for Allah and His messenger, and he whose migration was to achieve some worldly benefit or to take some woman in marriage, his migration was for that for which he migrated."

Hadith di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari (no. 1) dan Muslim (no.1907) di dalam kitab sahih mereka yang dianggap sebagai kitab paling sahih selepas Al-Qur’an.

Hadith ini bersendiri riwayatnya daripada Yahya ibn Said Al-Ansori daripada Muhammad ibn Ibrahim daripada Alqamah ibn Waqqas Al-Laisi daripada Umar Ibn Khattab radiallahuanhu dan inilah jalan riwayat yang paling sahih seperti yang disebutkan oleh ulama seperti Imam Ali ibn Madini dan lain-lain. Juga berkata Imam Al-Khuttobi bahawa tidaklah aku mengetahui adanya perselisihan di kalangan ahli hadith berkenaan hal tersebut (mengenai riwayat ini yang paling sahih berbanding yang lain).

Dikeluarkan juga hadith ini oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya pada kitab Talaq no. 2201 dan Imam Tirmidzi pada bab Fadhailul Jihad no. 1647 dan Imam Ibn Majah pada bab Zuhud no. 4227 dan Nasaie pada bab Taharah no. 60 serta turut dimuatkan di dalam Muwatha Imam Malik no. 983 dan Musnad Ahmad pada no. 43 / 1 dan dikeluarkan juga oleh Imam Daruquthni serta Imam Ibn Hibban dan Imam Baihaqi di dalam kitab hadith mereka..

Hadith ini begitu besar pengaruh dan peranannya di dalam agama, sehingga berkata Abd Rahman ibn Mahdi : “Jikalau aku mengarang bab-bab maka nescaya akan aku jadikan hadith Umar mengenai amal dengan niat itu di setiap bab.” Dan katanya lagi ; “Barangsiapa yang hendak mengarang kitab maka hendaklah memulakan dengan hadith setiap perbuatan itu dengan niat.”

(Disebutkan oleh Imam Nawawi ra di dalam Kitab 40 Hadithnya m/s 42 dan syarah Muslim 53 /13 dan Imam Ibn Hajar ra di dalam Fathul Bari 11/1 )

Diriwayatkan juga bahawa Imam Syafie ra pernah berkata : “ Hadith ini ialah sepertiga ilmu dan termasuk (diguna pakai) dalam 70 buah bab feqah.”

Juga berkata Imam Ahmad ra bahawa usul Islam itu ialah pada 3 buah hadith iaitu hadith Umar ibn Khattab ra (hadith amal dengan niat) dan hadith Aisyah ra (Barangsiapa yang mengadakan urusan baru dalam agama kami) dan hadith Nu’man ibn Basyir ra (Halal itu jelas dan haram itu jelas).

(Lihat Fathul Bari oleh Imam ibn Hajar ra 11 / 1)

Demikian juga pesanan para ulama yang lain seperti Imam Al-Hakim, Imam Ishaq ibn Rahawih, Imam Abu Daud dan lain-lain bahawa hadith ini merupakan usul hadith dan sumber ilmu.

Asbab Wurud Hadith

Diriwayatkan oleh Imam Tibrani di dalam Mu’jam Kabir dengan Isnad perawi yang siqah daripada Ibn Mas’ud ra yang berkata : “ Bahawa di sisi kami terdapat seorang lelaki yang meminang seorang perempuan yang disebut sebagai Umm Qais tetapi wanita itu menolak pinangan lelaki tersebut sehingga si lelaki tadi sanggup berhijrah maka berhijrahlah lelaki tadi lalu berhasil menikahi wanita tersebut maka kami memberi gelar kepadanya sebagai “Muhajir Umm Qais” (penghijrah Umm Qais).”

Juga terdapat riwayat yang serupa daripada Said Ibn Mansur ra di dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih menurut syarat Syaikhan daripada Ibn Mas’ud ra mengenai kisah Muhajir Umm Qais ini.Memahami Hadith

إنـما الأعـمـال بالنيات
(Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat)


Disebutkan oleh para ulama bahawa yang dimaksudkan setiap amal itu dengan niat ialah bermakna penjelasan baginda rasulullah bahawa tidaklah berlaku sesuatu perbuatan itu melainkan dengan niat. Adapun amal di sini ialah amalan ibadah dan niat itu berlaku sebagai penentu kepada amalan ibadah yang dilakukan. Sekiranya berlaku amalan tanpa niat maka tidaklah dianggap sebagai ibadah dan tidak diterima.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Al-baqarah : 225).

Berdasarkan hadith rasulullah salallahualaihiwasalam : “Diangkat kalam daripada tiga golongan iaitu kanak-kanak sehingga baligh, orang yang tidur sehingga terjaga dan orang yang gila sehingga berakal” (hadith sahih riwayat Abu Daud no. 4398 dan Nasaie serta Ibn Majah).

Demikian pendapat sebahagian ulama yang mengatakan ianya sebagai perintah syarak untuk berniat bagi melakukan setiap ibadah atau perkara syarak kerana berdalilkan kepada hadith ini.

Niat bermaksud hasrat atau tujuan dan ianya berlaku dengan perbuatan hati yang menandakan kewarasan seseorang serta kemampuannya sebagai manusia untuk bertindak dengan kehendak dirinya.

Maka niat menurut ulama menjadi penentu kepada penerimaan sesuatu amalan dan perbuatan syarak sehingga sekiranya niat itu rosak maka amalan ibadah tidak akan diterima dan jika niat tersebut soleh dan baik maka amalan tersebut akan diterima.

Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa rasulullah pernah bersabda : “Sesungguhnya Allah itu baik dan tidaklah menerima selain yang baik.” (Hadith sahih riwayat Muslim no. 1015).

Sebahagian ulama pula menyebut “ Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat” ialah bermaksud amal di sini ialah amalan ibadah atau pebuatan syarak, dan dengan niat bermaksud bahawa baginda rasulullah hendak menjelaskan kepada kita bahawa amalan ibadah itu hanya jatuh dan berlaku dengan niat dan inilah pendapat yang paling sahih terhadap makna hadith ini.


لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan dia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (Al-Baqarah : 286)


مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya tetap beriman tetapi barangsiapa yang terang dadanya (hatinya) kepada kekufuran maka bagi mereka kemurkaan Allah dan disediakan kepada mereka azab yang besar” (Surah An-Nahl ayat : 106).


Niat Membezakan Adat (kebiasaan) dengan Ibadah

Dimaksudkan niat disisi para fuqaha ialah ianya membezakan amalan ibadah daripada amalan adat (kebiasaan) dan juga membezakan amalan yang dilakukan secara tidak sengaja atau paksaan dengan menjadikannya sebagai satu amalan yang dilakukan dengan penuh kesedaran, keyakinan dan bertujuan.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.”
(Al-Bayinah : 5)

[1595] Lurus bererti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.

Dilakukan niat sebagai membezakan amalan berdiri untuk bersolat kepada Allah swt dan menunaikan ibadah kepada-Nya dengan perbuatan berdiri biasa yang dilakukan tanpa tujuan apa-apa atau berdiri sekadar melihat-lihat alam sekitar.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Al-baqarah : 225).

Demikian juga niat bermaksud membezakan amalan puasa yang dilakukan kerana Allah swt semata-mata dengan ikhlas dan mengabdikan diri kepada-Nya daripada amalan menahan makan dan minum semata-mata kerana sakit atau untuk mengurangkan berat badan atau dilakukan kerana menunjuk-nunjuk di hadapan manusia (bermaksud riya) mahukan penghormatan dan perhatian.

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُون * َ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ
“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari solatnya, Iaitu orang-orang yang berbuat riya*.” (Al-Maun : 4-6).

* Riya ialah melakukan sesuatu amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah akan tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat.


Niat Membezakan Di Antara Suatu Ibadah dengan yang Lain

Juga disisi fuqaha niat bermaksud membezakan di antara perbuatan ibadah yang dilakukan dengan sesuatu ibadah yang lain sehingga tidak berlaku percampuran dan ketaatan ditunaikan dengan penuh kekusyukkan (penuh ketelusan dan keinsafan).

Niat memisahkan ibadah yang wajib dan sunat serta ibadah yang diperintahkan oleh Allah swt ditunaikan pada waktu dan tempat yang sesuai dengan apa yang diperintahkan bukan menyalahinya.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً
“Maka apabila kamu telah menyelesaikan solat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah solat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya solat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman.” (An-Nisa : 103).

Melalui niat maka ibadah yang wajib dapat ditunaikan dan ibadah sunat pula dapat ditunaikan tanpa berlaku percampuran kerana yang dilakukan ialah ibadah tetapi ketaatan kepada Allah jelas ditunaikan dan dipersembahkan dengan penuh kesedaran, pemahaman dan tujuan.

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ
“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.” (Ibrahim : 27).

Oleh kerana itu maka para fuqaha menetapkan bahawa niat hendaklah dilakukan dengan penuh kesedaran, penetapan dan juga penjelasan terhadap sesuatu ibadah yang dilakukan. Mengenai hal ini sebagai sedikit contoh, para fuqaha menetapkan bahawa tidak boleh melakukan perpindahan niat daripada sesuatu ibadah kepada sesuatu ibadah yang lain sebaliknya setiap perbuatan itu hanyalah boleh dilaksanakan dengan satu niat.

Misalnya seseorang yang sedang menunaikan solat fardhu tidak boleh dipertengahan solat menukarkan niatnya kepada solat sunat dan sekiranya dia melakukan hal yang demikian maka solatnya menjadi batal. Demikian juga apabila dia menunaikan solat sunat kemudian bertukar niatnya kepada solat fardhu maka menjadi batal solatnya.

Juga disebutkan oleh fuqaha bahawa tidak boleh melakukan perpindahan niat daripada suatu solat sunat yang khusus kepada solat sunat lain yang tertentu kerana ianya membatalkan solat. Demikian disebutkan oleh fuqaha bahawa setiap perbuatan ibadah itu mempunyai niat yang khusus dan sekiranya ditukar atau berlaku perubahan kepada niat maka batal dan rosaklah amalan tersebut.

(lihat di dalam Kitab Sahih Fiqh Sunnah m/s 307 Jilid 1)


Niat ialah Syarat Penerimaan Sesuatu Ibadah

Para ulama sepakat menyatakan bahawa keikhlasan itu ialah syarat utama penerimaan sesuatu ibadah dan ini berdasarkan kepada hadith Umar ibn Khattab ra dan juga dalil-dalil lain yang cukup banyak daripada Al-Qur’an dan sunnah.

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ
“Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.” (Az-Zumar : 11).

Berkata Fudhail Ibn Iyad ra, “Hendaklah kamu ikhlas dan benar dalam beramal, ikhlas apabila kamu beramal hanya kerana Allah dan benar apabila amalan kamu itu menepati pertunjuk sunnah”. Sesungguhnya sunnah itu berperanan sebagai penerang dan penjelas bagi Al-Qur’an di samping sebagai pertunjuk yang sahih selepas Al-Qur’an.

قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي
“Katakanlah: "Hanya Allah saja yang aku sembah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku". (Az-Zumar : 14)


لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ
“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keredhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Al-Hajj : 37)


Daripada Abi Hurairah ra yang berkata : Telah Bersabda rasulullah salallahualaihi wasalam : “Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad kamu juga tidak kepada rupa kamu tetapi Dia melihat kepada hati-hati kamu” (riwayat lain menyebut dan amalan kamu). (Hadith sahih riwayat Muslim no. 2564)

Ikhlas ialah darjah dan kedudukan seseorang yang tercapai melalui mujahadah dan keinsafan serta penyerahan dirinya kepada Allah swt dan melakukan amalan ibadah dengan ikhlas ialah dicapai melalui perbuatan hati iaitu niat.

Maka niat (perbuatan) kepada mengikhlaskan diri kepada Allah menjadi wajib dan disepakati hal ini disisi ulama Islam. Bagaimanapun perlulah difahami bahawa beza niat dan ikhlas ialah niat bermaksud perbuatan hati dan ikhlas pula ialah kedudukan ibadah tersebut atau perihal keadaan ibadah dan amalan yang dilakukan.

Oleh yang demikian setiap ibadah wajib dilakukan secara ikhlas kerana Allah swt tanpa selain-Nya dan jika sesuatu ibadah itu dibuat selain Allah tidaklah dinamakan ikhlas sebaliknya disebut sebagai syirik.

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ
“Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.” (Az-Zumar : 11).

Perlaksanaan niat kepada semua ibadah itu menjadi wajib apabila tidak tercapai ikhlas melainkan dengannya maka kerana itu persoalan niat perlulah difahami oleh umat Islam. Disebabkan niat sebagai amalan hati yang menjadi alat kepada mencapai kedudukan ikhlas maka tidak hairan para ulama sejak dahulu sehingga kini mementingkan persoalan niat dan hati.

Diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dengan isnad yang terputus daripada Umar ra yang berkata : “ Tidak ada amal bagi mereka yang tiada berniat.” (Dikeluarkan oleh Baihaqi di dalam Sunan Kubra m/s 41/ 1 daripada hadith Anas secara marfu).

Juga dengan isnad yang dhaif daripada Ibn Mas’ud ra yang diriwayatkan pernah berkata : “ Tidak bermanfaat perkataan kecuali dengan amal dan tidaklah bermanfaat amal kecuali dengan niat dan tidaklah bermanfaat perkataan, amal dan niat kecuali dengan menepati sunnah.”

Bahkan pernah disebutkan di dalam kitab Jami Ulum Wal Hikam karangan Imam ibn Rejab ra di dalam bab niat akan perihal ulama terdahulu seperti Nafi Ibn Jubair ra yang dikatakan kepadanya “Apakah kamu tidak mahu pergi menunaikan solat jenazah ? Lalu dijawab kepada temannya, pergilah kamu dahulu sedang aku mahu berniat terlebih dahulu” kemudian barulah dia pergi.

Disebutkan bahawa Abdullah ibn Mubarak ra pernah mengatakan : “ Kadang-kadang amalan yang kecil menjadi besar dengan sebab niat dan kadang-kadang amalan yang besar menjadi kecil disebabkan juga oleh niat.”

Diriwayatkan Muthorif Ibn Abdullah ra pernah menyebutkan : “ Pembaikan hati itu ialah dengan pembaikan amal dan pembaikan amal ialah dengan memperbaiki niat.”

(Dikeluarkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyatul Auliya m/s 199 Jilid 2).

Perlaksanaan niat pula diwajibkan kepada sesetengah ibadah dan sebahagiannya menjadi perselisihan di kalangan ulama Islam. Misalnya para ulama bersepakat bahawa niat menjadi syarat kepada sahnya solat seseorang seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Munzir An-Naisaburi ra di dalam kitabnya Al-Ijmak

(Juga disebutkan di dalam Mughni Muhtaj m/s 148 /1 dan Bidayatul Mujtahid m/s 167 Jilid 1).

Manakala bagi mengangkat wudhuk sebahagian ulama mewajibkannya serta menjadi syarat sahnya sesebuah wudhuk dan pendapat ini dipegang oleh mazhab Malik, Syafie, Ahmad dan juga Abi Saur serta Daud Az-Zahiri. Manakala sebahagian lain mengatakan tidak wajib berniat ketika mengangkat wudhuk dan ianya bukan syarat sah wudhuk seperti mazhab Abi Hanifah dan As-Sauri.

(lihat Bidayatul Mujtahid m/s 15 / 1).

Walaubagaimanapun semua ulama bersepakat bahawa setiap ibadah itu wajib ditunaikan dengan penuh ikhlas dan jauh daripada riya’ (menunjuk-nunjuk kepada manusia) dan syirik (dilakukan kepada sesuatu yang selain kepada Allah) cumanya apakah perlu niat dilakukan pada setiap perbuatan tersebut atau tidak dan pendapat yang dipegang oleh jumhur ialah niat wajib dilakukan pada setiap waktu ibadah adapun cara dan pelaksanaan niat tersebut hal itu menjadi khilaf (perbezaan pendapat di sisi ulama Islam).

Niat ialah Amalan Hati

Adapun niat itu ialah amalan hati dan bukannya di lisan demikian menurut pendapat ulama dan padanya khilaf apakah dizahirkan niat di dalam setiap permulaan ibadah maka pendapat yang paling tepat ialah niat dilakukan pada setiap sebelum amalan ibadah (seperti pendapat Imam Ahmad ) dan niat itu dilakukan di dalam hati bukan di lisan dan inilah yang disebutkan oleh Syeikhul Islam Ibn taimiyyah ra.

(lihat Majmuk Fatawa m/s 233 / 22).


قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
“Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menzahirkannya, pasti Allah Mengetahui". Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Ali-Imran : 29).

Berkata Syeikhul Islam Ibn taimiyyah ra : “ Tidaklah ada riwayat daripada baginda nabi salallahu alaihi wasalam atau daripada mana-mana sahabat yang melafazkan niat mereka sebelum mengangkat takbir ketika solat….”

(lihat Majmuk Fatawa m/s 238 / 22)


وإنـمـا لكـل امـرئ ما نـوى
(Setiap manusia itu ialah dengan apa yang diniatkan)

Di dalam hadith ini maksud yang hendak disampaikan ialah sebagai penjelas dan pemutus kepada kedudukan hadith yang pertama yang bermaksud bahawa setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang akan dinilai melalui niatnya baik lelaki dan perempuan di sisi Allah swt.

Mengenai hal ini hendaklah difahami bahawa amalan itu berkait dengan niat seseorang dan keputusan hukum ke atas setiap manusia ialah ditentukan dengan berdasarkan niat dan juga amalan mereka.


akan bersambung...
insyaAllah

Saturday, January 06, 2007

Sebuah Pertanyaan ?


Pada suatu masa dahulu saya sempat mengikuti kuliah oleh Syeikh Dr Musfir Al-Ghamidi di Ma’had Rabitah Alam Islami Mekah sewaktu beliau mensyarahkan kitab Jami Ulum Wal Hikam oleh Ibn Rejab Al-Hanbali.

Di dalam mensyarahkan persoalan jihad, beliau menolak kewajipan berjihad di Iraq dan Afghanistan serta di Palestin sebaliknya mengatakan jihad itu mesti dengan izin pemerintah (waliul Amr) dan sekalipun tanahair Islam diserang misalnya seperti Iraq maka umat Islam tidak wajib pergi ke sana tanpa izin pemerintah masing-masing dan tanahair Islam yang diserang wajib mempertahankan diri masing-masing sehingga mereka tidak mampu lagi mempertahankan diri mereka barulah jatuh hukum jihad kepada wilayah dan umat Islam lain yang berhampiran.

Ini bermakna, umat Islam Iraq wajib mempertahankan diri mereka sendiri tanpa bantuan umat Islam luar yang tidak mendapat keizinan pemerintah mereka yang sekuler dan yang tidak mahu menegakkan Islam di dalam pemerintahan masing-masing. Para pemuda Islam tidak wajib pergi ke Iraq dan lain-lain tempat bahkan berdosa pergi ke sana disebabkan perbuatan mereka di anggap bughah (pemberontak dan pengganas) kepada kerajaan.

Kemudian apabila saya berusaha mempersoalkan kenyataan fatwa ini maka beliau segera memotong dan menjawab sesungguhnya Allah swt tidak akan mempersoalkan hamba-hamba-Nya dengan sesuatu yang kita tidak mampu.

Allah tidak akan mempersoalkan kamu mengapa kamu tidak pergi berjihad ke Iraq dan membela nasib umat-umat Islam di Iraq dan Palestin serta Afghanistan ? Sebaliknya setiap seseorang itu dipersoalkan sekadar kewajipannya seperti solat, puasa, zakat dan haji serta lain-lain amalan kebajikan yang mampu dilakukannya.

Allah tidak akan mempersoalkan kamu apakah usaha kamu apabila Masjidil Al-Aqsa dicemari oleh yahudi dan hampir di bakar oleh mereka. Juga Allah tidak akan mempersoalkan kalian mengenai apakah usaha kalian apabila askar kuffar Amerika membunuh anak-anak kecil Iraq dan memperkosa gadis-gadis Islam dan membunuh para pemuda Islam serta menakluki wilayah Islam kemudian mengantikannya dengan kerajaan Syiah.

Allah tidak akan mempersoalkan kalian di akhirat dengan soalan demikian ?

Pendapat di atas merupakan fatwa yang dipegang oleh sebahagian besar umat Islam yang merasaan pemergian keluar ke tempat-tempat peperangan di antara umat Islam dan kuffar ialah bukan jihad sebaliknya ialah keganasan dan kedosaan.

Mereka mengatakan sekiranya pengganas (mengikut pandangan mereka) seperti Osama Bin Laden dan gerakannya Al-Qaeda tidak wujud maka situasi umat Islam kini adalah lebih baik.

Malangnya jika kita mengatakan demikian maka siapakah yang berperang di Iraq sekarang bagi mewakili umat Islam sekiranya bukan anggota mujahidin yang dianggap pengganas oleh Amerika ?

Sejak tewasnya askar Iraq pimpinan Saddam Hussain maka perjuangan menentang Amerika di Iraq diketuai oleh kumpulan Al-Qaeda Iraq yang pernah dipimpin oleh Syeikh Abu Mus’ab Al-Zarqawi ra dan sehingga kini mereka masih menentang Amerika yang disokong oleh Syiah di Iraq.

Apakah Iraq akan lebih baik tanpa golongan mujahidin (yang disebut sebagai Al-Qaeda) dan askar Amerika menguasai Iraq tanpa tentangan dan tumpah darah kemudian menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Syiah pimpnan Nuri Al-Maliki dan Moqtada As-sadr yang memiliki Askar Al-Mahdi-nya ?

Lalu hiduplah umat Islam Iraq dengan syiah memimpin mereka dan demokrasi dikalungkan ke leher mereka dan menjadilah askar-askar kuffar Amerika sebagai hero umat Islam sedunia kerana menyelamatkan rakyat Iraq dari kesengsaraan kezaliman kerajaan Saddam Hussain.

Apakah ini lebih baik daripada situasi sekarang ?

Disebabkan kumpulan ulama Islam seperti Syeikh Dr Safar Al-Hawali pada hari ini dan seangkatan ulama sebelumnya seperti Syeikh Dr Abdullah Al-Azzam ra yang menyeru umat Islam menegakkan jihad dan memelihara aqidah Islam maka bangkitlah para pemuda arab dari seluruh dunia untuk menyahut seruan jihad dan terjadilah pertentangan terhadap kuffar di mana-mana ceruk dunia Islam melawan dan mengangkat senjata menyandang gelaran pengganas yang cuba dilabelkan kepada mereka oleh CIA dan Mossad melalui rangkaian media massa maka jadilah lisan-lisan umat Islam termasuk pembaca berita di Malaysia menyebut para pemuda Islam yang menyahut seruan jihad sebagai pengganas.

Mereka ini berusaha melawan dan memastikan Amerika tidak mudah memenangi mana-mana wilayah Islam melainkan terpaksa melalui pengorbanan dan kasualiti yang besar serta memberi tentangan yang cukup hebat terhadap kuffar sehingga begitu mengerunkan mereka dari mana-mana kerajaan Islam di dunia sekarang ini.

Tidak ada sebuah negara Islam pun di dunia hari ini yang layak di takuti oleh Amerika Syarikat dan sekutunya Britain kerana mereka memiliki kekuatan menguasai kesemua negara di dunia hari ini melalui pengaruh mereka dan setiap negara lain terpaksa tunduk kepada desakan mereka sebaliknya kumpulan pengganas antarabangsa yang disebut mujahidin Al-Qaeda ini pula yang ditakuti setiap waktu oleh kumpulan kuffar ini.

Mengapa ?

Sekiranya anda bersolat Jumaat dan mendoakan kumpulan mujahidin di dalam doa-doa masing-masing di seluruh dunia maka kumpulan mujahidin yang manakah yang di maksudkan oleh anda ?

Sila nyatakan siapakah yang anda maksudkan mujahidin di waktu ini ?

Wahai umat Islam sekalian !

Ternyata di dalam kefahaman anda terhadap agama terdapat banyak kecelaruan dan kesilapan sekalipun anda mungkin seorang ustaz, guru agama, pengkaji sanad-sanad hadith dan juga seorang kadhi atau mufti.

Tetapi apakah fikrah (kefahaman) murji’ah dan kesesatan masing menyalut pemikiran anda ?

Menjawab persoalan yang maha penting berkenaan aqidah anda apakah anda seorang ahlul sunnah yang hakiki dan mempunyai kefahaman yang sahih maka perlulah anda mengetahui perkara terbabit :

1) Apakah Makna Ahlul Sunnah Wal Jamaah ?
2) Dasar Aqidah Ahlul Sunnah Wal Jamaah
3) Al-Wala Wal Bara’
4) Maksud Murji’ah
5) Apakah Jihad sudah terhenti d zaman ini ? Jihad tidak lagi fardhu (wajib) disebabkan yahudi (Zionis) telah menguasai dunia melalui PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu) dan menetapkan seluruh negara mengikuti peraturan sedunia dan hidup aman damai jangan kacau Yahudi nak buat kerja jahat di Palestin dan seluruh dunia dan kalau nak kacau juga mesti melalui uslub aman damai melalui mesyuarat supaya bagi masa yahudi nak bunuh habis-habisan umat Islam sementara negara-negara Islam sibuk bermesyuarat dan nak susun ayat untuk dibuat resolusi dan kemudian bila mesyuarat hampir tamat yahudi pun berhenti berehat dari kerja jahatnya dan kemudian menerima resolusi dan bantahan dari umat Islam dengan bercuti 2-3 hari dari kerja jahatnya ?
6) Apakah jihad itu mesti dengan izin pemerintah ?
7) Jihad itu apakah dengan membasmi kemiskinan ? atau Jihad itu bermaksud dengan senjata dan nyawa ?
8) Apakah syarat-syarat keIslaman ?
9) Apakah perkara yang boleh menjatuhkan kekufuran dan bilakah orang-orang ini boleh dibunuh ?
10) Apakah boleh menjatuhkan hukuman bunuh kepada mereka yang berwala kepada kuffar ? serta kepada mereka yang membunuh ahlul sunnah dan berhasrat menegakkan pemerintahan syiah yang sesat dan penuh kebahtilan ?
11) Apakah maksud ubudiyah ?
12) Apakah menghadiri exam dan peperiksaan di universiti itu satu kewajipan supaya mendapat sijil dan bolehkah hal itu menjadi pengecualian kepada para pemuda Islam untuk menjadi alasan mereka tidak perlu pergi berjihad di medan peperangan ?
13) Apakah kerana kerajaan melarang umat Islam dari terlibat dengan aktiviti keganasan itu menjadi alasan dan hujah untuk mengatakan umat Islam di negara tersebut tidak perlu meninggalkan universiti, bidang pekerjaannya untuk pergi mengangkat senjata melawan musuh-musuh Allah ?
14) Apakah askar Amerika yang menakluk wilayah umat Islam itu bukan musuh Allah dan bukan musuh agi umat Islam ?
15) Apakah kedudukan undang-undang dunia PBB mengenai keamanan itu yang direka berdasarkan protokol zionis itu perlu dipatuhi melebihi kitab Al-Qur’an dan sunnah rasulullah ?
16) Apakah jihad itu hanya mempertahankan diri bukan menyerang musuh ?
17) Apakah kita mesti hidup aman damai sampai mati dan tidak boleh menyerang negara-negara bukan Islam untuk memastikan Islam yang menguasai dunia dan menguasai pemerintahan dunia bukan yahudi dan bukan Amerika ?
18) Apakah kita tidak akan ditanya mengenai apa yang berlaku dan menimpa umat Islam di seluruh dunia hanya disebabkan kita bukan seorang pemerintah dan bukan pula mempunyai kekuatan ? Adakah disebabkan kita seorang penebar roti canai maka kita terselamat dari soal jawab mengenai umat Islam di Iraq dan lain-lain tempat di hadapan Allah swt ?

Permasalahan Yang Tidak Dapat Di Jawab

Pelbagai persoalan tidak mungkin dapat dijawab dalam sekelip mata dan mustahil seorang ulama boleh maksum dari sebarang kesalahan demikian memerlukan kepada umat Islam mengkaji dan memiliki sifat kebaikan dalam dirinya iaitu “menginginkan islah” (menginginkan kebaikan) kepada diri dengan mengkaji dan memikirkan perihal kehidupan ini akan arah tuju dan matlamat hidup masing-masing.

Allah swt telah berfirman :
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
“Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. (Adz-zariyat : 56)

قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
“Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah iaitu tuhan sekalian alam.”
(Al-An’am : 162).

Benarlah sabda baginda rasulullah salallahualaihiwasalam : “ Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan kepadanya maka diberikan kepadanya akan kefahaman dalam agama.” (Hadith sahih riwayat Bukhari dan Muslim).

Relakah anda mati dalam sistem kuffar ? terjajah minda anda oleh penjajahan pemikiran dari usaha zionis (yahudi) yang memonopoli seluruh hidup anda dengan kedustaan. Yakinkah anda televisyen yang selama ini menyiarkan siaran akhbar dan berita semuanya itu benar atau hanyalah rekaan dan bukan kisah benar ?

Bilakah anda akan berjihad (membunuh dan dibunuh) di jalan Allah swt ?


إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-baqarah : 218).


وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ
“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tua-mu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.” (Al-Hajj : 78).


Berkata Syeikh Abi Zakaria Ahmad ibn Ibrahim (ابن النّحّاس ) di dalam kitab-Nya
مشارع الاشواق إلى مصارع العشاق bahawa jihad itu kerap di salah ertikan oleh musuh-musuh Islam kepada umat Islam dengan gambaran yang salah dan kerap di salah fahami oleh ahli ilmu sendiri apabila menganggap ianya tidak harus dengan peperangan sedangkan yang dimaksudkan dengan jihad itu ialah bertemu musuh dan membunuh mereka dengan segala kemampuan.

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ
وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(At-Taubah : 5).

Maksud jihad itu ialah mencapai kemenangan dan menegakkan kalimah Allah swt serta menghapuskan bathil dan tidak tercapai hal itu melainkan melalui pertumpahan darah dan pembunuhan.

Sabda baginda rasulullah : “ Berjihadlah menentang musyrikin dengan harta kamu, diri kamu dan juga melalui lisan-lisan kamu..” (Hadith sahih riwayat Abu Daud, Nasaie dan Ahmad).

Cumanya jihad itu dilaksanakan dengan bertahap iaitu menyeru musuh kepada dakwah Islam melalui lisan dan dakwah kepada kitab dan sunnah dan kemudian menghapuskan mereka yang menolak seruan tersebut sebagai menyucikan dunia daripada kesyirikan dan kebathilan.

Inilah yang disebutkan di dalam sebuah hadith riwayat Muslim yang baginda rasulullah pernah memerintahkan sahabat ra supaya menyeru musuh kepada dakwah Islam sebanyak tiga kali dan kemudiannya memerangi mereka setelah engkar terhadap seruan tersebut (hadith riwayat Muslim no 1357 Jilid 3).

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ
“ Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, ialah para ulama, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”
(Faathir : 28).

Malangnya disebabkan para ulama yang penakut dan demi ingin tidak mahu umat melihat mereka sebagai penakut di hadapan musuh-musuh Allah lalu mengubah ayat-ayat Allah kepada tafsiran pelbagai yang menyesat dari kitab dan sunnah serta jalan pemahaman salaf soleh lalu menisbahkan kefahaman mereka sebagai kefahaman salafi.

Apakah jihad mesti dengan izin pemerintah ?

Permasalahan ini perlu dijawab oleh ahli ilmu dengan perbincangan yang mendalam dan dipenuhi suasana kesedaran dan keikhlasan dalam mencari kebenaran bukan dalam kewujudan niat untuk pepentingan politik dan juga jauh dari kepentingan duniawi serta kewujudan takut kepada pihak manusia yang lemah disisi Allah di hari akhirat kelak.

Jihad itu ialah disebabkan kekufuran dan inilah yang dipegang oleh Imam Syafie ra dan berlakunya jihad itu bertahap kepada umat Islam dan daripada jihad Makki berpindah kepada jihad Hijri sehingga sampai kepada zaman jihad al-Madani.

Pada Jihad Madani ini memiliki tiga marhalah iaitu :

a) Jihad dengan hujah dan bayan (dakwah)
b) Jihad peperangan tetapi dengan izin bukan wajib
c) Jihad peperangan yang wajib kepada umat Islam

Mengenai apakah jihad wajib dengan keizinan imam di setiap wilayah maka jawapannya ialah tidak disebabkan pada situasi hari ini kedudukan pemerintah ialah ditaati hanya dalam hal keduniaan dan ketaatan kepada mereka hanyalah dalam perkara yang menepati syarak manakala dalam hal yang menyalahi syarak misalnya dengan mengabaikan jihad yang wajib maka ketaatan kepada mereka ialah tidak wajib.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ
“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, nescaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dia-lah Sebaik-baik penolong.” (Ali-Imran 49-50).

Ketaatan kepada pemerintah yang keluar dari ketaatan dan wala kepada Allah kepada berwalakan dan mentaati pemikiran serta panduan kuffar ialah tidak wajar serta perlu difahami keluarnya kita dari mentaati mereka ialah bukan sebagai pengganas atau pemberontak (bughah) sebaliknya ialah sebagai menuju kepada perintah Allah yang menyeru supaya bersatu bersama kumpulan mujahidin yang tetap di atas sunnah dan pertunjuk Allah swt dalam memerangi kuffar.

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ
“Dan jika mereka berpaling, Maka ketahuilah bahwasanya Allah Pemimpin-kamu. Dia adalah Sebaik-baik pelindung dan Sebaik-baik penolong.” (Al-Anfaal : 40).

Diriwayatkan dari Auf bin Malik ra yang rasulullah salallahualaihiwasalam bersabda : “Hendaklah sesiapa yang dibawah kepimpinan pemerintah dan dia melihat pemimpinnya melakukan maksiat maka hendaklah dibenci apa yang dilakukan oleh pemimpin itu dari maksiatnya namun jangan sekali-kali mencabut tangannya dari ketaatan kepada pemimpin itu” (Hadith Sahih, riwayat Muslim no. 1855).

Dari Wail bin Hujr radhiallahu 'anhu, dia berkata :Salamah bin Yazid Al-Ju'ti pernah bertanya kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam : "Wahai Rasulullah, kalau kita diperintah oleh sultan yang meminta haknya, tetapi tidak mahu menunaikan hak kami, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Maka Rasulullah salallahu 'alaihi wa sallam berpaling darinya. Kemudian Salamah bertanya lagi dan Rasulullah berpaling lagi. Kemudian Salamah bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, maka ia ditarik oleh Al-Asy'ats bin Qais. Maka Rasulullah salallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Dengar dan taatlah kalian, kerana mereka akan memikul dosa-dosa mereka dan kalian juga akan memikul dosa-dosa kalian (sendiri)." (hadith sahih riwayat Muslim 3/1474).

Pelbagai hadith yang datang membawakan dalil-dalil ketaatan kepada pemimpin semuanya mensyaratkan seorang pemimpin itu mestilah ditaati hanya dalam perkara kebaikan dan yang menepati syarak sebaliknya apabila seseorang pemimpin itu telah mengalihkan wala (ketaatan) dirinya sendiri daripada kitab dan sunnah kepada taghut (kuffar) dan kesesatan yang dibawa oleh percaturan politik kuffar melalui protokol zionis maka terangkatlah tangan-tangan yang wajar diberi wala (ketaatan) kepadanya menuju kepada tangan-tangan yang berjihad di jalan Allah swt melalui jalan yang sahih.

Jihad mempertahankan wilayah umat Islam daripada serangan kuffar ialah fardhu ain ke atas setiap umat Islam dan hal ini telah disepakati oleh ulama dahulu dan sekarang termasuk empat mazhab. Menjadi kewajipan ke atas umat Islam yang wilayah mereka dicerobohi oleh kuffar untuk mempertahankan tanahair Islam sehingga anak tidak perlu meminta izin ibubapanya dan rakyat tidak perlu menantikan izin dari ketuanya.

Sekiranya umat Islam di wilayah tersebut tidak mampu menolak pencerobohan kuffar maka hukum kewajipan ain ini tersebar kepada wilayah Islam yang berhampiran sehingga ke seluruh alam Islam untuk menghalau penceroboh kuffar dari tanahair Islam.

Maka persoalan jihad ini perlu difahami akan maksud dan tuntutannya oleh setiap umat Islam dan Syeikhul Islam ibn Taimiyyah ra menyebutkan bahawa jihad mempertahankan diri dan wilayah Islam ini merupakan jihad yang paling dahsyat dari segala jenis jihad dan sebarang usaha membebaskan tanahair Islam daripada kuffar perlulah dilaksanakan.

Di dalam Hasyiah Ad-Dusuki bahawa disisi Malikiyah menjadi kewajipan kepada umat Islam mempertahankan wilayah Islam yang diceroboh oleh kuffar sehingga kepada perempuan, hamba dan kanak-kanak dan perlulah mereka keluar membela tanahair Islam dari musuh yang menyerang sekalipun dilarang oleh pemimpin dan suami atau pemilik mereka. (lihat dalam Hasyiah Ad-Dusuki 174/2)

Demikian juga di dalam Nihayah Al-Muhtaj oleh Ar-Ramli As-Syafie bahawa di dalam syafiyah sendiri berpendapat sekiranya jarak musuh dan kita amatlah dekat dan mereka menceroboh ke dalam negeri kita maka diwajibkan kepada ahli negeri untuk mempertahankan wilayah Islam sehingga terhadap mereka yang tidak perlu berjihad seperti orang kanak-kanak, hamba sahaya dan wanita.

Kedudukan Iraq yag diceroboh dan sebelum ini Afganistan dan Palestin serta pelbagai lagi tempat di dunia Islam memberikan keadaan wajib mempetahankan Islam bukan hanya kepada wilayah terbabit sahaja sebaliknya juga kepada seluruh tanahair Islam yang lain untuk mengirim pasukan dan tentera serta pemuda untuk turun berjihad bagi menunaikan tuntutan fardhu kifayah ke atas umat Islam di wilayah yang jauh dan dalam situasi sekarang seluruh umat Islam menanggung hukum fardhu ain disebabkan penceroboh kuffar sehingga kini gagal dikeluarkan dari wilayah-wilayah Islam akibat kekuatan mereka.

Siapakah khalifah umat Islam hari ini ?

Kedudukan umat Islam hari ini tanpa khalifah dan pemerintah yang menyatukan seluruh umat Islam di bawah satu payung kerajaan menjadikan pelbagai hujah dan dalil berkaitan ketaatan kepada pemerintah dinilai semula bagi mencapai maksud syarak.

Disebabkan umat Islam telah ditewaskan dalam perang dunia apabila jatuhnya kerajaan Islam Turki Utmaniyah maka khalfah telah dihilangkan daripada umat Islam maka menjadi kewajipan ke atas setiap muslim untuk menegakkan keutuhan syariah yang telah dicemari oleh setiap kuffar tanpa mengira pangkat dan kedudukan dan tanpa memerlukan kepada izin sesiapa.

Pemecahan negara-negara umat Islam kepada pemerintahan yang berbeza-beza oleh kuffar ialah satu sistem yang tidak boleh diterima sebagai sebuah kerajaan yang sah disebabkan mereka tertegak melalui perancangan jahat zionis (yahudi) dan kuffar. Penubuhan negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia ialah juga melalui perancangan barat supaya wilayah-wilayah umat Islam ini tidak bergabung menjadi sebuah negara yang satu lalu dipecahkan mereka melalui sistem penjajahan oleh barat.

Kewujudan pemerintah di negara-negara masing-masing hanyalah sebagai boneka barat dan kuffar bagi mengekalkan keamanan mereka dan memelihara kepentingan mereka di negara tersebut. Maka hukum dan pemerintahan sebegini tidak layak menerima ketaatan daripada umat Islam dan keluarnya umat Islam ke medan-medan jihad ialah tanpa perlu memohon izin daripada mereka.

Pemerintah yang wujud pada masa kini ialah “pemerintahan urfi” iaitu pemerintahan adat dan budaya setempat yang memikul tugas sebagai pemimpin setempat dan berdasarkan adat budaya sesuatu kawasan yang tidak memikul tugasan sebagai pemerintah agama atau wliul amr yang memiliki tugas-tugas syarak seperti memelihara aqidah, memelihara agama dan menegakkan hukum Islam serta memelihara hak-hak umat di dalamnya.

Maka ketaatan kepada mereka ialah dalam hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang keduniaan dan urusan pentadbiran kehidupan bukan persoalan syarak dan agama.

Apakah kita tidak akan ditanya oleh Allah swt mengenai jihad ?

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ
“Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, Maka Tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan.” (Al-Anbiya : 47).

Seorang pembuat roti canai di tanah Melayu ini bolehkah membuat alasan bahawa beliau seorang yang miskin, lemah dan tidak bekemampuan untuk dipertanggungjawabkan terhadap apa yang berlaku di dunia Islam yang lain ? Apakah seorang kerani yang bekerja di syarikat swasta boleh membuat alasan bahawa beliau tidak terlibat dengan apa yang berlaku di tanahair Islam di Iraq dan pembunuhan ke atas umat Islam di sana ?

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan dia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."
(Al-Baqarah : 286).

Sekalipun Allah tidak membebankan hamba-hamba-Nya dengan sesuatu yang tidak mampu dipikul oleh mereka namun bukanlah dimaksudkan dalam ayat ini sebagai pengecualian dan alasan terhadap mereka yang sengaja lari dari kewajipan syarak.

Solat itu merupakan kewajipan yang difardhukan ke atas setiap umat Islam dan ianya mampu ditunaikan kerana itu ianya difardhukan oleh Allah swt maka demikian juga jihad terhadp orang-orang kafir itu merupakan sesuatu yang mampu dilakukan sekiranya tidak pasti tidak akan diperintahkan oleh Allah swt.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kebakhilan dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (At-Taghabun : 16).

Dan sabda baginda salallahualaihiwasalam : “ Apabila aku memerintahkan kamu dengan sesuatu urusan maka hendaklah kamu memenuhinya semampu kamu” (hadith sahih, riwayat bukhari dan Muslim no. 3199).

Apakah Allah swt tidak akan mempersoalkan hamba-hamba-Nya dengan sesuatu yang berkait mengenai jihad, kewajipan mengangkat senjata ke atas musuh-musuh Islam yang zalim ke atas umat Islam ? Tidak akan mempersoalkan langsung hamba-hamba-Nya ke atas kekejaman musuh Allah kepada mujahidin dan pejuang agama-Nya ?

Di dalam hadith yang sahih disebutkan bahawa rasulullah bersabda: “Tidaklah bergerak seorang anak adam itu di hari kiamat sehinggalah disoal oleh tuhannya mengenai lima perkara iaitu mengenai umurnya kemanakah akan dihabiskan ? mengenai waktu mudanya ke manakah dipenuhi ? hartanya dari manakah diperolehi dan ke manakah pula dibelanjakan ? dan apakah yang diperbuat dengan ilmu yang dimiliki ?” (hadith sahih riwayat Tirmidzi no. 2416).

Apakah jawapan kita terhadap umur yang dihabiskan bukan di jalan Allah ? Apakah dengan mengatakan dihabiskan usia untuk mencari sijil dan ijazah dari universiti lalu mendapatkan pekerjaan dan gaji yang selesa itu satu alasan ? Mendapatkan jawatan yang selesa, pekerjaan yang enak ? memperolehi kenderaan yang mewah, tempat tinggal dan rumah yang selesa serta keduniaan itu boleh menjadi alasan disisi Allah swt dan boleh memuaskan kehendak Allah swt yang maha perkasa dari persoalan terhadap umur manusia ke manakah di habiskan ?

Golongan kuffar mampu membuat perencanaan jahat terhadap Islam lalu melaksanakannya terhadap memerangi Islam di mana-mana sahaja. Mereka mampu mencipta pelbagai alatan yang tidak pernah dimimpikan oleh umat Islam. Demi keduniaan manusia boleh berusaha melakukan sesuatu yang mustahil sedangkan demi agama manusia tidak mampu berbuat apa-apa ?

Demi cinta kepada wanita seseorang boleh mengorbankan apa yang dimiliki, demi cita-cita seseorang boleh berusaha keras dan gigih mencapai apa yang diingini tetapi demi jihad di jalan Allah swt seseorang itu membuat alasan kerana beliau ialah seorang pekerja juruteknik yang tidak memiliki apa-apa kekuatan untuk keluar di jalan Allah swt.

Sabda rasulullah salallahualaihi wasalam : “Barangsiapa yang mampu menyekat wajahnya dari kepanasan api neraka maka lakukanlah walaupun dengan sebiji buah tamar.” (Hadith sahih riwayat Tirmidzi dan Ibn Majah).

Baginda juga bersabda : "Jagalah dirimu dari api neraka meski pun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma, maka jika tidak dapat maka sepatah kata yang baik." (Sahih Bukhari & Muslim).


Rujukan :

1) مشارع الاشواق إلى مصارع العشاق
2) لا طريق غير الجهاد لتحرير المسجد الاقصى
p/s :

Penulis tidak bertanggungjawab di atas isi kandungan tulisan di atas memandangkan apa yang ditulis hanyalah merupakan idea dan terjemahan dari kitab-kitab yang disebutkan di atas serta apa yang tercatat di atas hanyalah sebagai salah satu idea kreatif dalam hak kebebasan menyuarakan pendapat dan idea. Sebarang tindakan terhadap artikel di atas tidak ada kena mengena dengan penulis.

Sebarang usaha dan tuduhan mengaitkan penulis dengan gerakan keganasan adalah tidak wajar dan penulis berlepas diri daripada mana-mana usaha keganasan.

“Peace, No War”