Tuesday, September 27, 2005

Risalah Aqidah Yang Sahih Menurut Ahlul Sunnah Wal Jamaah Melalui Pegangan Salaf Soleh

Makluman !!!

Penulisan ini Ini hanyalah merupakan Muqadimah kepada Kitab Risalah Aqidah yang Sahih Menurut Ahlul Sunnah Wal Jamaah Melalui Pegangan Salaf Soleh yang ditulis oleh ustaz emran ahmad as-sabit al-qadahi pada 1425 Hijrah yang lalu. Oleh kerana kitab ini belum dicetak maka tidaklah dapat disebarkan kepada orang ramai melainkan juzuk muqadimah yang awal. wallahualam.


Muqadimah
Risalah Aqidah Yang Sahih Menurut Ahlul Sunnah Wal Jamaah Melalui Pegangan Salaf Soleh


بسم الله الرحمن الرحيم

Dimulai penulisan bab ini dengan lafaz Bismillah " Dengan Nama Allah" sebagai mengambil berkat dengan nama Allah dan menurut sunnah rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan darinya :

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر

" Setiap amal yang tidak dimulai dengan nama Allah maka ianya ditolak (sia-sia)" (Dikeluarkan oleh Ibn Hibban dengan 2 jalan, sebahagian ulama menghasankan sebahagian lagi mendhaifkannya. An-Nawawi menghasankan hadith ini, begitu juga Iraqi dan Ibn Hajar. Dikeluarkan oleh Khatib dalam Jami' 69/2 dengan pelbagai jalan dan lafaz. Syeikh Soleh Fauzan mengatakan hadith ini mempunyai asal dan kebanyakkan ulama' meletakkannya pada permulaan kitab.

Bahkan rasul sendiri diriwayatkan pernah menulis surat-surat baginda dan memulainya dengan nama Allah seperti surat baginda kepada raja Rom Herculis dan mengajak mereka kepada Islam (Lihat Bukhari dalam Kitab Wahyu no. 8 & Muslim no. 1773, Ahmad dan Za'dul Ma'ad no. 688/3).

Alhamdulillah segala puji hanyalah bagi Allah, selawat serta salam buat rasulullah salallahualaihiwasalam. Sesungguhnya sebesar-besar nikmat Allah kepada hambanya ialah nikmat Iman dan Islam. Tanpa nikmat iman dan Islam pada seseorang maka biarlah bertimbun harta dan kekayaannya , dunia dan segala isi walau dimiliki hanyalah sia-sia dan membawa celaka. Nikmat iman dan Islam bukanlah dapat dimiliki oleh semua orang bahkan ianya sememangnya rezeki dan nikmat yang perlu disyukuri oleh setiap insan yang memilikinya kerana telah dipilih untuk memiliki sesuatu yang berharga.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Quran :

" Dan sebelumnya kamu tidak pun mengetahui apakah itu Al- Kitab (Al-Quran) dan tidak juga mengetahui apakah itu Iman. Tetapi kamilah yang menjadikan Al-Quran itu cahaya dan pertunjuk kepada sesiapa yang kami kehendaki dari kalangan hamba kami." (As-Syura : 52).

Malah sesungguhnya hanya mereka yang diberi hidayah dan diterangkan hatinya sahaja oleh Allah swt barulah mendapat nikmat Islam yang begitu sukar.

" Barangsiapa yang dikehendaki Allah untuk diberi hidayah maka nescaya Allah akan melapangkan dadanya kepada Islam (Memeluk Islam)." (Al-An'am : 125).

Nikmat Iman dan Islam merupakan anugerah Allah kepada hambanya yang dipilih berdasar kehendaknya. Hanya dengan Iman dan Islam yang akan dapat menyelamatkan seseorang dari azab akhirat dan dengan Iman serta Islam jualah maka seseorang itu boleh berpeluang ke syurga dan mengecapi nikmat kekal abadi.

“ Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami akan jalan ini (Syurga) dan kalaulah tidak kerana hidayah Allah pastilah kami tidak akan beroleh pertunjuk (menuju syurga).” (Al-Araf : 43).

Allah swt memberi pilihan kepada hambanya sama ada hendak memilih Islam sebagai cara hidup dan beriman kepada-Nya atau pun engkar dan memilih jalan selain Islam sebagai cara hidup dan kufur pada-Nya. Ini kerana manusia diberikan pilihan dan akal untuk membuat keputusan dan pertimbangan. Kerana itu disebut bahawa tiada paksaan dalam beragama dan seseorang itu bebas memilih pegangan hidupnya.

Walaupun demikian, itu tidak bermakna segalanya tamat begitu sahaja, ini kerana Allah swt telah berfirman dari awal-awal lagi bahawa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi serta makhluk semuanya mempunyai matlamat dan tidak sia-sia. Maka begitulah jua dengan penciptaan manusia seperti dalam firmannya :

“ Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada kami.” (Surah Adz-zariyat : 56).

Melalui firmannya dapatlah difahami bahawa asal tujuan penciptaan manusia itu sendiri ialah sebagai hamba dan diciptakan demi beribadah serta melayani kehendak tuhan yang Maha Pencipta. Maka Allah selaku pemilik manusia dan pencipta yang mutlak menciptakan kita dengan tujuan supaya kita beribadah kepadanya demi keizzahan dan kemulianya. Lalu dia dengan segala kehebatan dan kemurahan rahmatnya akan membalas khidmat dan pengibadatan hambanya dengan balasan syurga yang tersangat nikmat dan tidak ternilai.


Sebagaimana yang diriwayatkan dari Muaz bin Jabal ra, bahawa baginda salalallahualaihiwasalam bersabda : “ Hak Allah ke atas hambanya ialah kewajipan bagi setiap hamba untuk menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya ,dan hak hamba ke atas Allah ialah untuk tidak mengazab hamba-Nya.” (Hadith Sahih, riwayat Bukhari no.77).

Walaubagaimanapun tidaklah Allah mengehendaki hambanya beriman secara paksa demi keizzahannya maka dia telah memberikan pilihan dan peluang kepada manusia untuk beriman dan beribadah kepadanya secara sukarela .

“Katakanlah berimannya kamu kepada-Nya (kepada Allah, yakni dengan menuruti Al-Quran) atau tidak beriman (maka sama sahaja bagi Allah dan langsung tidak memudharatkan Allah).” (Al-Isra : 107).

Namun secara hakikat Allah swt tetap menguasai hambanya dan dia berkuasa mengubah takdir hambanya yang telah ditetapkan oleh zat-Nya sendiri yang Maha Berkuasa. Setiap kebaikan dan pengibadatan yang dilakukan oleh setiap hamba kepada Allah tidaklah sia-sia bahkan sebaliknya demi kemanfaatan hamba itu sendiri.

“ Barangsiapa yang berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang dihidayahkan maka sesungguhnya dia telah membuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatan itu merugikan dirinya sendiri.” (Al-Isra : 15).

Demikianlah Allah menetapkan kelebihan bagi manusia dengan diberi akal dan pilihan. Manakala makhluk yang lain sama ada malaikat, haiwan dan tumbuhan dan lain-lain tidaklah mempunyai kelebihan seperti manusia. Bahkan mereka secara semulajadi telah difitrahkan dengan tertakluk kepada ketaatan dan melakukan hanya apa yang diperintahkan tanpa mempunyai ruang untuk melakukan sesuatu atas pilihan sendiri dan tidak bebas membuat pilihan.

Dan kepadanyalah (Allah), semuanya menyerah diri baik yang berada di langit dan di bumi sama ada secara sukarela mahupun paksa dan kepadanya mereka semua kembali.” ( Ali Imran : 83).

Begitulah takdir Allah kepada hambanya dan dia sesungguhnya Maha Berkuasa dan Maha pencipta serta Maha Mengetahui.


Kepentingan Aqidah

Membincangkan perkara Aqidah merupakan satu perbincangan yang mulia dan amat penting. Aqidah merupakan perkara dasar dan menjadi pokok serta usul kepada agama Islam. Bahkan seawal-awal perkara yang wajib diketahui bagi setiap mukallaf sebelum solat dan lain-lain kewajipan fiqhiyah ialah perkara aqidah dan mengucapkan syahadah. Maka tidak hairanlah mengapa Imam Abu Hanifah ra mengelarkan Aqidah sebagai “Fiqh Akbar” (lihat Syarah Aqidah Thahawiyah m/s 124).

Sesungguhnya kewajipan mempelajari aqidah sangatlah penting dan umat Islam sangatlah perlu segera berusaha menguasai ilmu ini yang sudah semakin lama ditinggalkan dan dibiarkan. Allah swt telah berfirman dalam Al-Quran sebagai mengesa hambanya yang beriman agar mempelajari soal tauhid dan aqidah iaitu melalui firman-Nya :

“ Dan ketahuilah (pelajarilah) sesungguhnya tiada tuhan selain Allah” (Muhammad : 19).

Mengetahui perihal aqidah dan pegangan dalam agama sangat penting kerana demikian itu merupakan dasar pokok ajaran Islam dan sewajibnya setiap mukallaf mahir dan menguasainya kerana aqidah diturunkan oleh Allah kepada semua makhluknya supaya mengesakannya tanpa mengira jantina, bangsa, taraf kecerdikan dan taraf kedudukan.

Bahkan setiap rasul dan para nabi yang diutuskan semuanya membawa mesej dan seruan yang satu iaitu aqidah dan tauhid kepada Allah swt.

“ Dan tidaklah kami mengutuskan sebelum kamu daripada rasul-rasul melainkan kami mewahyukan kepada mereka bahwasanya tiada tuhan selain aku maka sembahlah aku.” (Surah Al-Anbiya’ : 25)

Sesungguhnya matlamat aqidah ialah untuk mengetahui perihal hak Allah dan melaksanakan tugas sebagai hamba serta mengenal ke-Esaannya juga demi mentauhidkan Allah menurut cara dan jalan yang sebenarnya menurut kehendak dan pertunjuk-Nya. Bagi para rasul, merupakan kewajipan ke atas mereka untuk memurnikan aqidah umat mereka dari pencemaran dan kesesatan serta memerangi kebathilan. Sebagaimana sabda baginda salallahualaihiwasalam ;

“ Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka bersyahadah bahawa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai rasulullah.” (Hadith Sahih, riwayat Bukhari no. 25 & Muslim no.22).


Peranan Aqidah dalam kehidupan manusia sangatlah penting kerana dengan aqidah manusia akan terbimbing dan dipandu oleh pertunjuk ilahi. Tujuan Aqidah ialah supaya hamba mengenal dan mengetahui akan perihal pencipta dengan cara yang benar dan mengesakan-Nya dengan kaedah yang betul. Bahkan selama 13 tahun dakwah rasulullah salallahaualaihiwasalam di Makkah hanya menekankan aspek aqidah, tauhid dan akhlak semata-mata untuk melahirkan generasi rabbani yang terdidik dengan aqidah suci (lihat Sofiurahman Mubarakfuri, dalam Rahiq Mahktum’m/s 72).

Begitulah juga seperti apa yang diperintahkan oleh rasulullah salallahualaihiwasalam kepada Muaz bin Jabal ketika diutuskan sebagai naqib (utusan rasulullah) ke Yaman untuk berdakwah di sana dengan sabdanya kepada Muaz :

“ Seawal-awal perkara yang hendak kamu dakwahkan kepada manusia haruslah tauhid kepada Allah.” (Hadith Sahih, riwayat Bukhari no.6937).


Sebagaimana disebut oleh Imam Abd Izz dalam kitabnya Syarah Aqidah Thahawiyah menyebutkan bahawa hendaklah setiap muslim itu berada dalam aqidah yang sahih dan tetap meninggalkan dunia dengan aqidah yang sahih juga sebagaimana sabda baginda salallahualaihiwasalam ;

“ Barangsiapa yang mati dalam keadaan mengetahui bahawa tiada tuhan selain Allah ( memiliki aqidah yang benar) maka sesungguhnya dia akan masuk syurga.” (Hadith Sahih, riwayat Muslim no.43 dan Ahmad 69/1).


Sumber Aqidah Islam


Sesungguhnya memahami aqidah dan mempelajarinya tidaklah sama seperti mempelajari ilmu-ilmu lain, sekalipun feqah turut melibatkan soal halal dan haram namun aqidah bahkan lebih bahaya kerana ia melibatkan soal benar atau sesat. Memiliki Aqidah yang sahih dan benar mestilah dengan cara dan jalan ilmu pengetahuan serta menuruti apa-apa yang sudah jelas dan sabit diputuskan oleh para ulama’ salaf soleh terdahulu yang mengetahui kebenaran.

Aqidah merupakan perkara yang sudah disepakati oleh para ulama’ Ahlul Sunnah Wal Jamaah dan para imam salaf soleh sebagai perkara “Tauqifiyah” (iaitu perkara-perkara yang tidak diistinbatkannya melainkan dengan wujudnya dalil syara’). Dalil syara’ bermaksud Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih yang menjadi rujukan kepada sebarang permasalahan utama dalam hal agama. (lihat Aqidah Tauhid, m/s 8).

Oleh yang demikian para ulama’ bersepakat mengatakan sumber Aqidah Islam ialah Al-Quran dan Sunnah sahihah semata-mata dan diberhentikan setakat itu tanpa memperpanjangkan sesuatu hal yang tiada dalil. Kerana itu ia dinamakan perkara tauqifiyah iaitu berasal dari perkataan “tauqif” dari “ waqaf” yang bermaksud berhenti (lihat dalam lisanul Arab m/s 380 Jilid 9).

Dengan itu, setiap perkara yang tidak disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah maka ianya tidaklah menjadi rujukan dan sumber kepada Aqidah bahkan ditolak sebagai hujah dan menjadi dasar atau prinsip dalam ilmu aqidah.

“ Dan tiadalah pertunjuk melainkan dengan pertunjuk Allah dan kepadanya aku bertawakkal dan kepadanya aku kembali” (Surah Hud :88).

Para ulama’ menyebutkan bahawa dalam perkara Aqidah tidak boleh wujud perkara-perkara ijtihad dan pendapat akal, kerana perkara aqidah merupakan soal ghaib dan perkara yang tidak dapat dilihat dengan pancaindera sebaliknya aqidah merupakan iktiqad kepercayaan yang melibatkan dalil syara semata-mata (lihat Syarah Aqidah Tahawiyah m/s 32).

Malahan membincangkan soal aqidah Islam dan perihal tauhid kepada Allah maka hanya Allah swt sahaja yang mengetahui akan hakikat kebenaran dan ke-Esaannya tanpa selain-Nya maka sewajarnya setiap hamba menyembahnya dengan panduan dan pertunjuk yang diberi. Sehinggakan para rasul juga tidak terkecuali dari tidak mengetahui perihal ghaib.

“ Sesungguhnya aku tidaklah pula mengetahui perkara ghaib dan bukan pula aku ini seorang malaikat. Dan tidaklah aku mengikuti sesuatu melainkan apa yang telah diwahyukan kepadaku”.(Surah Al-An’am : 50).

Telah menjadi pedoman dan pegangan ulama’ salaf soleh dalam masalah aqidah dengan berpada pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan meninggalkan akal dan pendapat waras serta logik dalam memahami perkara aqidah dan mengistinbatkan maksud dasar aqidah dari dalil-dalil syara’ baik Al-Quran dan As-Sunnah.

Marilah kita mengambil iktibar dari kalam Imam Ibn Taimiyyah ra yang diriwayatkan pernah berkata : “Sesungguhnya iktiqad tidaklah diambilnya dari aku atau sesiapa yang lebih hebat dari diriku sebaliknya ambillah dari Allah dan dari rasul-Nya dan apa yang dihimpunkan oleh ulama salaf dan jika ianya dari Al-Qur’an wajiblah kita beriktiqad dengannya begitulah juga apa yang sabit jelas datang dari hadith yang sahih seperti Bukhari dan Muslim” (Hikayah Manazir Fi Wasitiyyah m/s 161 Jilid 3 , Muqadimah Syarah Aqidah Wasitiyyah).

Apa yang disebut dan dijelaskan dalam Al-Quran maka dipegang pada zahir ayat dan diimani dan dipegang tanpa ubah suai atau menggunakan akal. Sesungguhnya akal tidaklah dapat mengetahui perkara –perkara ghaib bahkan juga tidak mengetahui akan keadaan Allah dan bagaimana mengimani Allah menurut cara dan kaedah yang sepatutnya.

“Dan tidaklah kami berikan ilmu kepada manusia melainkan sedikit” (Al-Isra : 85).

Oleh yang demikian maka tiada jalan melainkan merujuk dan kembali kepada pertunjuk Allah iaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Amatlah besar dosa dan salah bagi mereka yang mengatakan sesuatu perihal Allah tanpa ilmu yang benar.

“Apakah kamu mengatakan perihal Allah tanpa ilmu ?” (Al-Baqarah : 80)

Bahkan pernah diriwayatkan bahawa Amirul Mukminin Abu Bakar ra pernah ditanya akan maksud ayat وفاكهة و أبا dalam surah Abasa ayat 31 iaitu apakah dimaksudkan dengan أبا maka lalu beliau berkata : “Dilangit manakah akan aku berlindung dan di bumi manakah akan aku berpijak jika aku berani mengatakan sesuatu tentang kitab Allah akan apa yang aku tidak ketahui” (lihat Syarah Aqidah Thahawiyah m/s 295 Jilid 1).

Sungguh manusia selamanya tidak akan mampu dengan fikirannya dan akalnya yang terbatas untuk mengetahui hakikat dan perihal aqidah melainkan apa yang ditunjukkan oleh Allah swt . Demikianlah para ulama salaf soleh berpegang dan menetapkan aqidah berdasarkan dalil yang sahih sebagaimana berkatanya Imam As-Syafie ra : “ Aku beriman dengan Allah atas apa yang di datangkan oleh Al-Qur’an dan sunnah dan aku beriman kepada rasul atas apa yang dibawanya iaitu sunnah” (lihat syarah Lumatul Iktiqad oleh Ibn Qudamah m/s 25).

Begitulah juga dengan kalam dari Imam Ahmad ra : “Kami beriman kepada Allah melalui Al-Qur’an dan as-sunnah tanpa membagaimanakan atau memperumpamakan dan kami beriman dengan apa yang datang dari rasul (sunnah)” (riwayat dari Abu Ya’la dalam Ibthal Ta’wilat lil Akhbar As-Sifat m/s 44 Jilid 1).

Secara rumusan, sumber dan rujukan aqidah Islam hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah tanpa menggunakan akal dan rayi (pendapat waras), ini kerana aqidah merupakan perkara teras dalam Islam dan merupakan pokok dasar agama Islam. Sesungguhnya baginda rasulullah salallahualaihiwasalam sendiri telah menjamin kesempurnaan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dan kecukupan kepada keduanya sebagai rujukan dan panduan tanpa perlu kepada selainnya terutama akal fikiran. Sebagaimana sabda baginda salallahualaihiwasalam :

" Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang jika kamu berpegang padanya tidaklah kamu sesat iaitu kitab Allah (Al-Quran) dan sunnah rasulnya." (Hadith Hasan, riwayat Malik dalam Muwatho (no 898), Hakim dalam Mustadrak no.63).


Bahkan Allah swt sendiri pernah berfirman mengenai kesempurnaan panduan dan sumber agama Islam (Al-Quran & As-Sunnah )sebagai panduan dunia akhirat dan pelbagai perkara terutama hal yang paling penting iaitu Aqidah.


"Sesungguhnya hari ini telah aku sempurnakan pada kamu akan agama kamu dan aku sempurnakan nikmatku pada kamu dan aku meredhai Islam sebagai agama kamu." (Surah Al-Mai'dah : 3).Maksud Aqidah & Pengertian


Aqidah dari sudut bahasa ialah :

Berasal dari perkataan العقد iaitu “Ikatan dan pegangan yang kukuh” pada sesuatu.
Apa yang menjadi pegangan seseorang dan dipegangnya dengan ikatan hati secara kukuh dan ikatan yang tidak nampak oleh zahir (lihat Lisanul Arab m/s 356 Jilid 6 cet. Darul Hadith, Kaherah).

Aqidah dari sudut istilah para ulama’ ialah :

Iman dan kepercayaan kepada Allah swt dan perkara-perkara keimanan yang dibawa oleh Rasulullah salallahualaihiwasalam berdasarkan kaedah dan cara yang diperintahkan oleh Allah swt dan sunnah rasul.

Keimanan kepada perkara keimanan dan dasar Islam seperti rukun Iman, rukun Islam, beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, perkara ghaib dan segala yang di bawa oleh rasul serta cara keimanan itu bertepatan dengan panduan yang diajarkan oleh rasulullah salallahualaihiwasalam.

(lihat Aqidah Tauhid, m/s 5, Aqidah Wasatiyyah m/s 117 Jilid 1).

Dalam memahami perkara aqidah, perlulah melihat tafsiran keseluruhan supaya dapat memahami Aqidah, Islam, Tauhid dan Iman dengan lebih jelas dan perbezaannya serta peranannya.

Islam merupakan agama yang sempurna dan merupakan sebaik-baik panduan mengenai cara hidup yang diturunkan oleh Allah swt kepada hambanya.Islam terbahagi kepada 2 bahagian iaitu perkara iktiqadiyah dan amaliyah.

Perkara pertama ialah iktiqadiyah, iaitu merupakan perkara yang melibatkan pegangan dan kepercayaan. Di sinilah Aqidah mengambil tempat sebagai salah satu dari juzuk penting isi dasar Islam. Perkara iktiqadiyah ialah sebenarnya apa yang dinamakan sebagai aqidah. Seorang muslim haruslah memiliki Aqidah Islam yang benar dan menepati panduan yang diturunkan oleh Allah swt untuk mengatakan dirinya sebagai seorang muslim (seorang Islam).

Perkara iktiqadiyah sangatlah penting dan utama, bahkan ianya merupakan pintu dan kunci kepada agama Islam dan pra syarat kepada redha Allah dan syurga. Sekalipun seseorang itu semasa hayatnya di dunia banyak melakukan kebaikan dan langsung tidak pernah mumbuat jahat atau dosa namun jika aqidahnya sesat atau dia tidak beraqidah dengan aqidah Islam maka tiadalah berguna amalannya sedikit pun. Kerana selama dalam kesesatan aqidah itu sebenarnya dia sudah secara lansung melalakukan dosa yang paling besar.

Perkara kedua ialah perkara amaliyah, iaitu perkara berkait dengan amalan zahiriyah dan ibadah berbentuk zahir seperti solat, puasa, zakat haji dan umrah. Perkara berbentuk amaliyah merupakan kewajipan untuk dilaksanakan menurut perintah dan kaedah yang ditunjukkan oleh baginda salallahualaihiwasalam serta pelaksanaanya merupakan bentuk ketaatan dan sebagai tanda bukti dari keyakinan dan keimanan kepada Allah yang merupakan perkara iktiqadiyah. (lihat Aqidah Tauhid, m/s 5).

Sebagai memudahkan dapatlah difahami dengan memiliki aqidah yang benar iaitu perkara iktiqadiyah, maka akan menghasilkan perkara amaliyah yang baik dan benar serta bermanfaat. Contohnya, mustahil mereka yang tidak beriman dan tidak memiliki aqidah yang benar (perkara iktiqadiyah) akan melakukan solat dan menunaikan kewajipan zakat, puasa dan lain-lain amalan wajib. (perkara amaliyah). Jika seseorang itu melakukan amalan wajib sekalipun seperti solat, puasa dan lain-lain namun tidak memiliki aqidah yang benar dan aqidahnya bathil (sesat) serta menyalahi aqidah muslim yang sebenar yang dikenali sebagai Aqidah Ahlul Sunnah Wal Jamaah maka amalan tersebut tetaplah merugikan dan tidak membawa manfaat.


Pengertian Aqidah

Aqidah yang merupakan satu pegangan dan keimanan yang kukuh bagi seseorang muslim perlulah berada pada landasan yang benar dan sahih . Kerana Aqidah yang sahih merupakan asas bagi agama dan syarat utama penerimaan amal soleh (lihat Aqidah Tauhid m/s 6).

Sesungguhnya Aqidah yang merupakan asas agama dan tidaklah diambil dari mana-mana pendapat imam , bahkan tidak pula dari ijtihad mana-mana ulama’ atau manusia sebaliknya aqidah di ambil secara langsung dan khusus dari sumber asli Islam iaitu wahyu dari Allah swt dan juga panduan serta hidayah rasul-Nya iaitu sunnah yang tidaklah rasul itu berbicara melainkan dari wahyu juga.

“Dan tidaklah dia (Muhammad) berkata menurut hawa nafsunya sebaliknya apa yang telah diwahyukan kepadanya” (An-Najm : 3).

Inilah prinsip ulama salaf dalam mengambil sumber aqidah seperti kalam Imam ibn Taimiyyah ra : “ Tidaklah aku menghimpunkan dalam kitabku melainkan aqidah salaf soleh dan bukanlah juga hanya dari Aqidah Imam Ahmad sahaja dan bahkan Imam Ahmad itu sendiri pun hanya menyampaikan ilmu yang datang dari nabi salallahualaihiwasalam dan andai sekiranya apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad itu ialah dari dirinya sendiri maka nescayalah kami tidak akan menerimanya” (lihat Muqadimah Syarah Aqidah Wasitiyyah, Majmuk Fatawa m/s 159 Jilid 3).

Demikianlah pegangan aqidah yang benar yang dipegang oleh para ulama salaf soleh . Sesungguhnya aqidah mereka diambil dari sumber yang sahih iaitu Al-Qur’an dan sunnah. Aqidah bukanlah mazhab atau pegangan ijtihad yang dibuat oleh mana-mana ulama dan mana-mana orang boleh memilih pendapat yang disukainya untuk dipegang sebaliknya aqidah ialah satu dasar dalam agama yang jelas dan kukuh tanpa goyah yang di ambil dari asas Islam iaitu kitab dan sunnah. (lihat Syarah Aqidah Thahawiyah m/s 33 Jilid 1).

Perumpamaan Aqidah untuk difahami ialah seperti yang digambarkan oleh Allah swt dalam Al-Qur’an :

“Perumpamaan Allah kepada kalimah yang baik ialah seperti pokok yang baik dan asalnya (akarnya) teguh dan cabangnya menjulang ke langit , menghasilkan buah dengan izin tuhan-Nya dan demikianlah perumpamaan Allah kepada manusia semoga mereka beroleh peringatan” (Ibrahim : 25).


كلمة طيبة - ( Kalimah yang baik )

Disebut oleh Ibn Katsir ra melalui riwayat yang dibawa oleh Ali ibn Abi Thalhah bahawa ianya ditafsirkan oleh Ibn Abbas ra sebagai “ Kalimah Syahadah” iaitu kalimah tauhid. Secara keseluruhannya ianya di maksudkan perkara-perkara aqidah yang menjadi iktiqad dan pegangan.

Manakala ayat

كشجرة طيبة – (Pokok yang baik)

Ditafsirkan sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman seperti yang diriwayatkan dari Ibn Umar ra dengan katanya : “ Diberitahukan kepada aku bahawa sesungguhnya orang yang beriman itu diibaratkan sebatang pokok” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 72 dan Muslim no. 2861).

Manakala ayat
أصلها ثابت – (Asalnya & Akarnya kukuh)

Sebagai membawa maksud aqidah yang benar itu ialah yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan keadaannya itu ialah kukuh, teguh dan tetap tanpa ragu dan goncang dan bagaimanakah hal ini mampu tercapai pada aqidah taqlid dan ikutan buta ? Maka jelaslah aqidah yang sahih itu ialah yang terhasil dari ilmu dan pegangan yang kukuh dari sumber yang juga yakin dan teguh iaitu kitab dan sunnah.

Dari kekukuhan dan keteguhannya aqidah itu akan menghasilkan buah dan amal yang baik seperti maksud ayat berikut :

و فرعها في السمآ ء توتى أكلها كل حين بأذن ربها - (Dan Cabangnya menjulang ke langit menghasilkan buah pada setiap waktu dengan izin tuhannya)

Iaitu cabangnya menuju ke langit mengeluarkan buah-buah dengan izin Allah iaitu sebagai membawa maksud hasil amalan soleh yang dilakukan dimisalkan seperti buah hasil dari pokok yang baik yang disepertikan kepada orang yang beriman yang memiliki akar iaitu asas aqidah yang kukuh teguh yang akan mengangkat amalan baik itu tadi ke langit untuk diterima oleh Allah swt.

Membawa hujah bahawa jika akar itu buruk atau rosak iaitu aqidah itu bukanlah aqidah yang sahih sebaliknya rosak, aqidah bathil maka akan menjadikan pokok itu juga rosak sekaligus amalan itu tidak akan sampai diterima dan akan ditolak.


Cabang dalam ayat ini juga bermaksud penujuan matlamat dari amalan soleh itu semuanya menuju kepada Allah di langit dan terhasilnya demikian itu melalui wujudnya aqidah yang sahih yang kukuh dan benar. Demikianlah tafsir Imam Ibn Katsir ra yang diriwayatkan dari Said ibn Jubair ra (lihat Mukhtasar Ibn Katsir ra 375 Jilid 2).

Pengertian kalimah yang baik itu ialah aqidah dan keadaan aqidah itu ialah tetap dan teguh tidak bergoyah dan berubah oleh ijtihad, pendapat manusia sebaliknya kerana aqidah itu ialah kalimah yang tetap dan teguh kerana di ambil dari sumber yang teguh pula iaitu Al-Qur’an dan sunnah.

Ini didasari dalam ayat seterusnya yang disebut oleh Allah swt :

“Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap (iaitu aqidah) di waktu kehidupan di dunia dan di akhirat” (Ibrahim : 27).

Sesungguhnya perkara aqidah ialah mengenal perihal Allah dan Ke-Esaannya dan mengenal pegangan yang sebenar mengenai agama Islam dalam perkara-perkara yang tidak dapat difikirkan oleh akal. Termausk hal aqidah ialah mengenali persoalan tauhid dan sifat Allah seperti yang dijelaskan oleh Allah sendiri dalam kitab-Nya dan disampaikan oleh pertunjuk rasul-Nya.

Maka dengan mengikuti rasul itu bererti mentaati perintah Allah sebagaimana para salaf soleh terdahulu menjadikan rasul sebagai ikutan dalam keimanan dan amal kepada Allah swt (lihat Syarah Aqidah Thahawiyah m/s 33 Jilid 1).

Aqidah merupakan pemisah antara hak dan bathil dan sesungguhnya aqidah yang sahih itu ialah aqidah yang dibawa oleh rasulullah sallahualaihiwasalam serta difahami dan diikut oleh para sahabat ra yang kemudiannya di ajarkan pula oleh sahabat kepada anak-anak mereka iaitu para tabien ra.

Maka golongan inilah yang dimaksudkan salaf soleh dan aqidah merekalah yang digelarkan sebagai aqidah yang sahih iaitu aqidah salaf yang membawa makna aqidah terdahulu yang sahih dari rasul salallahualaihiwasalam dan mereka inilah sebaik-baik umat.

Sabda baginda salallahualaihiwasalam melalui riwayat Aisyah ra :“ Sebaik-baik kurun manusia ialah kurun aku berada di dalamnya dan kemudian kurun kedua (Sahabat) dan kurun ketiga (Tabi’ien). “ (hadith Sahih riwayat Muslim no 1965 Jilid 2, Abu Daud no. 44 Jilid 5).

Aqidah mereka merupakan aqidah yang kukuh dan jelas yang bersumberkan wahyu dari Allah swt dan bersumberkan pertunjuk sunnah rasulullah sallahualaihiwasalam . Itulah sebenar-benar jalan dan pertunjuk serta pegangan yang diturunkan oleh Allah swt.

“ Katakanlah (hai Muhammad): "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah ke jalan Allah dengan bashirah (petunjuk dan ilmu), maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik." (Yusuf: 108).

Menurut Ibn Katsir ra , jalan dan seruan yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah seruan kepada aqidah iaitu dengan membawa kalimah syahadah sebagai simbolik kepada dakwah dan seruan tauhid membawa manusia kepada jalan rasul iaitu mentauhidkan Allah dengan hujah dan ilmu (lihat Mukhtasar Ibn Katsir m/s 336 Jilid 1).

Demikianlah dakwah Islam , perjuangannya mendukung perkara aqidah sebagai hal yang utama dan dasar dengan hujah dan ilmu.


Sesungguhnya aqidah yang benar itu jauh dari penyelewengan dan kejahilan akal dan penakwilan serta tafsiran yang menyimpang. Para ulama dalam membahaskan maksud penyelewengan dan penyimpangan aqidah telah meletakkan beberapa contoh seperti :

a) Kejahilan terhadap Al-Qur’an dan sunnah serta mempunyai ta’asub terhadap fahaman dan pegangan yang diikutinya tanpa hujah dan ilmu khususnya terhadap apa yang dipegang oleh golongan tua terdahulu

Ini disebut dalam firman Allah :

“Dan ketika dikatakan kepada mereka ikutlah apa-apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka bahkan berkata kami tetap akan menurut peninggalan bapa-bapa kami” (Al-Baqarah : 170).

Demikianlah golongan tua dan orang-orang desa dan kampung yang jahil terhadap Al-Qur’an dan sunnah sebaliknya masih berpegang kepada ajaran karut seleweng dan aqidah yang tidak benar seperti sifat 20 , aqidah berasaskan ilmu kalam dan mantiq akal yang ternyata bercanggah dengan Al-Qur;an dan sunnah serta aqidah salaf soleh yang dibawa oleh rasulullah.

Mereka orang kampung masih lagi berpegang kepada sifat 20 dan aqidah muktazilah yang sebenarnya pengasas sifat 20 itu sendiri iaitu Imam Abu Hasan Al-Asya’ari ra telah bertaubat dan menolak apa yang dipegang olehnya sendiri sebelum bertaubat dalam kitabnya “Al-Ibanah Fi Usul Ad-Diyanah” dan lain-lain.

Namun sikap ta’asub mereka yang keterlaluan dan kejahilan tok-tok guru pondok kampung yang masih berpegang teguh pada buku kuningnya itu sangatlah mengecewakan apabila merea berani mengajar aqidah tanpa ilmu dan menyebarkan kebathilan sedangkan Allah swt telah berpesan :

“ Wahai ahli kitab janganlah kalian melampaui batas dalam agama dan janganlah kalian mengatakan sesuatu perihal Allah kecuali dengan kebenaran” (An-Nisa : 171).

Perbuatan mereka seperti ahli kitab yang menyesatkan umat dengan kejahilan dan memaksa orang ramai tunduk dan taqlid buta kepada mereka supaya mereka dapat mengekalkan ketaatan orang kepada mereka.


b) Juga menyesatkan dan menyelewengkan umat ialah ilmu kalam dan mantiq akal yang dijadikan sebagai sumber aqidah oleh mereka yang jahil.

Ilmu kalam dan akal menurut Imam Abu Yusof ra (Ya’kub Ibn Ibrahim) merupakan sesuatu yang tercela dan dibenci oleh para ulama salaf soleh. Bahkan diriwayatkan beliau pernah berkata :

“ Ilmu kalam itu ialah suatu kejahilan dan mempelajarinya ialah kebodohan dan barangsiapa yang tidak mempelajarinya maka itulah kecerdikan” dan beliau berkata lagi “ Jika kamu berjumpa dengan ahli ilmu kalam maka hendaklah kamu berkata kepadanya “Wahai si Zindiq” dan lagi katanya “ Barangsiapa yang belajar ilmu kalam maka sesungguhnya dia telah menjadi zindiq” (lihat dalam riwayat yang pelbagai oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam Syarif Ashabul Hadith m/s 168).

Demikianlah juga celaan dari Imam Syafie ra yang diriwayatkan pernah berkata : “Hukum aku kepada mereka yang terlibat dengan ilmu kalam ialah disebatnya mereka itu dengan kayu dan dibaling dengan kasut lalu di bawa berarak ke sekeliling jalan-jalan sambil dilaungkan kepada orang ramai bahawa inilah hukuman bagi mereka yang meninggalkan kitab Allah dan sunnah rasul-Nya” (riwayat Baihaqi dalam Manaqib Syafie m/s 462 Jilid 1).


Malangnya hari ini ilmu kalam sudah menjadi ilmu usuluddin khususnya di jamiah Al-Azhar dan lain-lain tempat pengajian Islam lantaran jasa baik golongan sufi dan mereka yang taa’asub kepada fahaman asya’irah yang jahil dan engkar kepada sunnah rasulullah.

Tidak hairan apabila ramai ustaz dan guru yang mengajar aqidah mengunakan uslub ilmu kalam dan akal mantiq kerana mereka jahil akan sunnah rasulullah dan fahaman salafu soleh.


c) Ta’wilan dan tafsiran akal tanpa merujuk kepada sunnah dan panduan dari pegangan salaf soleh merupakan antara kerosakan dalam aqidah dan iktiqad kaum muslimin hari ini.

Bahkan hal inilah yang menjadi punca kepada perpecahan ummah dan berlakunya fitnah kerosakan di muka bumi Allah swt. Pembunuhan Khalifah Usman ra, Ali ibn Abi Talib ra para sahabar yang lain dengan kelahiran Khawarij , Syiah rafidhah, munculnya muktazilah, dan lahir pelbagai ajaran sesat dan fikrah jahannam ialah akibat dari penafsiran dan penakwilan yang bercanggah dengan pegangan salaf soleh (lihat Syarah Aqidah Thahawiyah m/s 286 Jilid 1).

Akibat dari tafsiran melulu dan menyimpang dari kebenaran inilah lahirnya pemahaman sesat dan salah sekaligus seterusnya membesar menjadi satu kerosakan kepada Islam dan ummah. Mereka ini semua lupa kepada pesanan Allah swt :

“Apakah kamu berani mengatakan sesuatu perihal Allah tanpa ilmu ?” (Al-Baqarah : 80).

“Katakanlah : “Rabbmu hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” ( Al A’raf : 33)

“Dan janganlah kamu mengikut sesuatu yang kamu tidak ketahui kerana Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu dan hati kamu semuanya akan ditanya dan dipersoalkan." (Al-Isra : 36).

"Dan jangan kamu berani mengatakan terhadap apa yang dikatakan oleh lidah-lidah kamu dengan dusta; bahwa ini halal dan ini haram, supaya kamu berbuat dusta atas (nama) Allah, sesungguhnya orang-orang yang berani berbuat dusta atas (nama) Allah tidak akan dapat bahagia." (an-Nahl: 116)

Bahkan baginda rasulullah juga tidak lupa memesan kepada umatnya supaya jangan berani mengikuti dan menyampaikan sesuatu tanpa ilmu yang akan membawa kesesatan seperti sabda baginda rasulullah : " Berhati-hatilah kamu terhadap apa yang disampaikan dari aku melainkan kamu mengetahuinya (akan kebenarannya)" (Hadith Hasan, Riwayat Tirmidzi, Abi Syaibah dan Ahmad).

Demikianlah larangan Islam dari mengatakan sesuatu tanpa ilmu yang akhirnya akan merosakan umat Islam terutamanya dalam hal aqidah yang bersangkut paut soal dasar dan pokok ajaran Islam yang paling utama. Membicarakan hal aqidah dengan kejahilan bererti menyesatkan agama Islam dari asasnya .

Thursday, September 22, 2005

Surah Al-Masad : Satu Pukulan Buat Golongan Yang Memusuhi Dakwah Sunnah


Bismillahirahmanirahim

“Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan maka binasalah dia * Tiadalah bermanfaat baginya segala harta bendanya dan apa yang diusahakannya * Dia akan memasuki neraka yang menyala apinya yang membakar * Juga isterinya yang mengangkat kayu api * Dan dilehernya dikalungkan tali yang kukuh dari api neraka” (Al-Masad : 1-5).


Surah ini termasuk surah Makkiyah iaitu surah yang diturunkan di Makkah seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Mardawaih dari Ibn Abbas ra dan Ibn Zubair ra serta ummul Mukminah Aisyah ra mengenai penurunannya di Makkah pada permulaan dakwah baginda yang membawa seruan aqidah yang sahih menurut apa yang diperintahkan Allah.

Aqidah yang sahih menjadi teras dakwah rasulullah dan para rasul terdahulu ini berdasarkan firman Allah swt :

“ Dan sesungguhnya telah kami bangkitkan pada setiap umat itu rasul-rasul yang mengajak menyembah Allah dan meninggalkan tahgut” (An-Nahl : 36).

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya : ’Bahawasanya tidak ada tuhan melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku’ ” (Al Anbiya 25).

Penyembahan Allah itu ialah pada uluhiyah kerana kepercayaan keimanan kepada Allah pada tauhid keimanan rububiyah itu telah dimiliki oleh semua manusia baik yang menyembah berhala itu sekalipun.

Allah berfirman tentang mereka :

"Katakanlah : 'Kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?’ Mereka akan menjawab : ’Kepunyaan Allah’, Katakanlah : ’Maka apakah kamu tidak ingat?’ Katakanlah : ’Siapa pemilik langit yang tujuh dan Pemilik ‘Arsy yang besar?’ Mereka akan menjawab : ’Kepunyaan Allah'. Katakanlah : ’Maka apakah kamu tidak bertaqwa?’. Katakanlah : ’Siapakah yang ditangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dilindungi dari (azab)-Nya, jika kamu mengetahui?’. Mereka akan menjawab : ’Kepunyaan Allah’. Katakanlah : ’(Kalau demikian), maka dari jalan manakah kamu ditipu?’ " (Al Mukminun 84-89).

Sekadar beriman Allah itu tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta sebagainya tidaklah mencukupi namun tauhid uluhiyah yang mengesakan Allah dalam pengibadatan dan tidak mensyirikkan-Nya dalam penyembahan itulah yang menjadi tugas utama para rasul.


Itulah sunnah perjuangan rasulullah dan isi pokok dakwah rasulullah ke muka bumi. Ini dibuktikan dengan sabda baginda rasululllah salallahualaihiwasalam : “ Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka bersyahadah bahawa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai rasulullah.” (Hadith Sahih, riwayat Bukhari no. 25 & Muslim no.22).


Maka kembali pada penafsiran surah Al-Masad, maka surah ini menjadi satu kunci permula dalam era dakwah baginda rasulullah.

Ianya dikatakan membuka lembaran baru kerana dalam surah ini sudah mula wujud bentuk penyerangan kepada golongan yang memusuhi dakwah Islam dan pembelaan dari Allah kepada dakwah rasulullah dan juga secara umum sebagai pembelaan Allah kepada para pemikul dakwah rasulullah iaitu perjuangan aqidah dan sunnah rasulullah.

Ketahuilah bahawa diriwayatkan oleh Imam Bukhari ra dalam sahihnya dari hadith Ibn Abbas ra dari nabi salalahualaihiwasalam yang keluar ke sebuah bukit lalu mendakinya dan kemudian menyeru penduduk Makkah dari kaum Qurasiy dengan menyeru mereka supaya keluar berkumpul mendengar pada satu pengumuman yang penting lalu berkata : “Apakah kalian akan mebenarkan aku jika aku memberitahu kalian bahawa di belakang bukit ini terdapat musuh yang akan menyerang kalian ?” Maka dijawab oleh mereka semua dengan mengatakan mereka akan mempercayai baginda dan dalam riwayat tambahan disebut oleh mereka bahawa “kami tidak mengenali engkau melainkan sebagai seorang yang dipercayai” maka lalu baginda rasulullah pun menyeru kaumnya dengan berkata : “Maka sesungguhnya aku ini ialah utusan yang mengingatkan kamu dengan azab yang pedih” lalu tiba-tiba disampuk oleh bapa saudaranya Abu Lahab : “Apakah hanya kerana ini engkau menghimpunkan kami ? Maka celakalah engkau” lalu turunlah wahyu Surah Al-Masad ini (Hadith sahih riwayat Bukhari no. 1394).

Segala puji hanyalah bagi Allah,


Meneliti surah ini membuatkan jiwa kita yang memikul sunnah terasa sedikit ringan dan tersenyum atas kemurahan Allah, benarlah dengan mengingati ayat Allah selain menambah iman maka ianya juga mengurangkan tekanan dan kesedihan.

Sedarilah wahai pejuang Islam yang mengingini sunnah rasulullah dan menuruti manhaj salaf soleh. Hari ini apabila kalian berusaha membuka sebuah wadah atau mencari sebuah peluang dan lapangan bagi menyampaikan amanah Allah yang berupa kebenaran.

Kalian mengusahakan mendapatkan sebuah wadah seperti mana usahanya baginda rasulullah mendaki bukit yang tinggi bagi mendapat tempat selesa menyampaikan seruannya semaksima mungkin kepada kaumnya maka demikianlah kalian berusaha membuka wadah dakwah, berusaha untuk menyebarkan faham sunnah kepada seramai mungkin pendengar dan pembaca di weblog ini.

Namun pada permulaannya apabila dakwah kalian itu hanya sekitar menyampaikan kebaikan dan perkara yang tidak menyinggung sesiapa maka mereka membenarkan, membiarkan dan bahkan menyukai engkau seperti mana kaum Quraisy berkata kepada baginda “kami tidaklah memandang engkau melainkan yang-baik-baik sahaja dan engkau di sisi kami ialah orang yang dipercayai (al-Amin)”.

Sebaliknya apabila kalian mula menyampaikan amanah Allah, memerangi kebathilan, menyampaikan azab dan ancaman siksa serta teguran yang menyingguh perasaan, pegangan, adat dan fahaman sesat-silap golongan terdahulu maka mereka akan segera mencelakakan engkau, menghina, menuduh pelbagai tuduhan kepada engkau dan mula memerangi engkau seperti yang menimpa baginda rasulullah salallahualaihiwasalam.


Bagaimana pendapat kalian melihat rasulullah ditentang, usahanya untuk mendapat wadah dakwah dan seruan dikhianati oleh bapa saudaranya sendiri dan dituduh sesat dan dicela dengan ucapan hina.

Bukankah kalian juga mengalami demikian ? Berpenat lelah kalian menulis dan mengumpulkan pelbagai bahan ilmiah, dengan hujah dan kefahaman sahih untuk dihidangkan kepada umat Islam supaya mengambil manfaat namun musuh-musuh agama Allah yang bertegak di atas kejahilan dan kedegilan mereka sebaliknya dengan mudah menghancurkan usaha dakwah dengan mulut-mulut dan tangan mereka.

“Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka dan Allah pasti menyempurnakan cahaya-Nya (agama Islam) walaupun orang-orang kafir itu membenci” (As-Soff : 8).

Kekafiran itu juga dapat difahami dengan makna yang lebih ringan seperti dari takrif bahasa iaitu “mengingkari” dan menolak lalu jika dikatakan seseorang itu mengkafiri sunnah tidaklah bermakna menafikan imannya sebaliknya dia kafir pada juzuk tertentu dalam Islam seperti tidak beriman dengan hadith rasulullah, enggan membersihkan sunnah baginda dari pencemaran dan dusta dan tidak menerima kebenaran kerana kejahilan dan ta’asub.

“Orang-orang yang berusaha hendak melemahkan ayat-ayat kami maka mereka itu akan mendapat siksaan” (As-Saba’ : 38).

Tidaklah kita mengkafirkan umat Islam yang beriman sebaliknya kita Cuma mengatakan bahawa kekufuran itu boleh berlaku dalam bentuk juzuk-juzuk seperti dia beriman pada hukum hudud dan qisas dan hukum Islam tetapi kufur pada mentaati sunnah rasulullah dan kufur dalam menerima kebenaran untuk tidak melakukan bid’ah dan kemaksiatan pada Allah.

Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah swt :

“Apakah kamu hanya beriman kepada sebahagian kitab dan kemudiannya kamu kufur pula pada sebahagian yang lain?” (Al-baqarah : 85).

Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuhmu yang nyata” (Al-Baqarah : 208).


Pengertian dari Ayat-ayat surah Al-Masad


Pemahaman dari ayat pertama iaitu “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan maka binasalah dia” (Al-Masad : 1).

Para ulama seperti Imam Ibn Katsir ra dan Imam As- Syaukani dalam tafsir mereka menyebutkan bahawa ketika Allah menyebut binasalah kedua tangan Abu Lahab itu maka ianya berbentuk doa dari Allah kepada Abu Lahab.

Bahkan nama sebenar Abu Lahab ialah Abd Uzza ibn Abd Mutholib ibn Hasyim namun dari kejadian pencabulan dan pertualangan beliau pada dakwah islam maka digelarnya oleh Allah dnegan Abu Lahab iaitu “Bapa percikan api & lidah Api” sebagai pertanda kehinaan dan penjanjian azab yang wajib berlaku.

Seterusnya kalimah itu ditegaskan dengan menambah ulang “Maka lalu binasalah akan dia” sebagai memberi erti bahawa pada doa yang diucapkan itu telah ditunaikan oleh Allah dengan memberi jaminan bahawa belum pun matinya Abu Lahab dan belum pun tiba hari akhirat maka Allah telah memberi jaminan bahawa doa itu telah tertunai dengan berkata “Maka lalu binasalah akan dia”.

Ayat ini memberi pengajaran besar kepada kita bahawa betapa ancaman dahsyat Allah kepada mereka yang menentang dakwah Islam dan terutama balasan segera kepada mereka yang menjadi punca pelemah dan pengacau dakwah dari dapat ditegakkan.

Mengapa Allah menuruni ayat ini dalam sighah “uslub” yang berbentuk doa ? Doa dari Allah ini bukanlah bermakna bahawa Allah perlu berdoa kepada diri-Nya sebelum berlakunya sesuatu sebaliknya bukankah Allah menyebut : “Apabila Dia Mengehendaki sesuatu urusan maka cukuplah Dia (Allah) berkata jadi maka terjadilah apa yang dikehendaki-Nya” (Yassin : 82).

Jawapannya ialah kerana Allah ingin mengajari hamba-Nya bahawa tidak salah mendoakan kejahatan kepada mereka yang melakukan pertualangan dan pelampauan kepada Islam sejak dari awal usaha gigih menegakkan islam itu dimulakan.

Atau keduanya ialah Allah ingin mengajari hamba-Nya supaya mengambil iktibar bahawa perbuatan melakukan pertualangan pada dakwah Islam sangatlah besar murka dan dosanya sehingga belum pun matinya si Abu Lahab ini kecelakaan dan kehancuran sudah siap tertulis baginya.

Bukankah jika Abu Lahab itu kemudiannya beriman kepada rasulullah dan memeluk Islam maka akan ternafilah mukjizat Al-Qur’an ? Bukankah jika masuk Islamnya Abu Lahab maka janji Allah dan doa Allah untuk mencelakakan Abu Lahab dan isterinya di dalam neraka akan menjadi tidak wajar lagi ?

Jawabnya bahawa perlakuan pertualang pada perjuangan dakwah Islam teruatama dakwah yang dibawa oleh rasulullah iaiatu seruan kepada pemurnian aqidah merupakan suatu dosa yang besar.

Kedosaan yang mampu membuatkan si pelakunya ternafi hak mendapatkan hidayah dari Allah dan akan mengundang kemurkaan dan kekekalan dalam kejahilan dan kebathilan selamanya.

Hal inilah yang disimpulkan dari ayat ini yang menyebabkan Allah swt mengatakan bahawa “maka lalu binasalah akan dia” iaitu satu penegasan pembalasan segera di dunia ini lagi Allah telah menutup pintu taubat dan hidayah kepadanya dan apatah lagi di akhirat dengan balasan siksa yang pedih sedia menanti.


“ Barangsiapa yang berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang dihidayahkan maka sesungguhnya dia telah membuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatan itu merugikan dirinya sendiri.” (Al-Isra : 15).

Sesungguhnya persoalan hidayah dan pertunjuk ialah milik mutlak Allah semata-mata dan lalu dari penelitian ayat pada surah ini dan lain-lain lagi ayat Allah maka kita mendapati rahsia-rahsia seperti ternafinya hak mendapatkan hidayah oleh sebahagian manusia ialah kerana perbuatannya yang menentang hidayah Allah dan usaha dakwah dan usaha penyebaran hidayah itu sendiri.

Dan tiadalah pertunjuk melainkan dengan pertunjuk Allah dan kepadanya aku bertawakkal dan kepadanya aku kembali” (Surah Hud :88).

Maka kerana itulah kita melihat mereka yang mendapat hidayah Allah itu terdiri dari golongan yang bersih peribadinya, tidak mempunyai hasad dan kebesaran diri seperti kedegilan bongkak dan sombong.


Punca Kemurkaan Allah dan Ancaman besar Kepada Abu Lahab dan mereka Yang Menentang dakwah rasulullah


Kemurkaan Allah kepada mereka ialah kerana mereka melakukan perkara berikut :

1) Mengecewakan dan menganiayai hamba-hamba Allah yang beriman yang berusaha gigih mencari wadah untuk menyebarkan keimanan dan aqidah yang sahih sebagai bukti keimanan mereka namun usaha mereka dengan mudah dihancurkan oleh golongan jahat ini akibat dengki , hasad dan kebencian mereka kepada kebenaran.

“Janganlah engkau(wahai Muhammad) berdukacita di atas perbuatan mereka dan merasa sempit hatimu di atas tipudaya mereka itu” (An-Nahl : 127).

Barangsiapa yang kafir maka janganlah engkau berdukacita di atas kekafirannya itu kerana kepada kamilah tempat kembalinya mereka itu dan akan kami mengingati mereka kembali apa yang telah mereka lakukan” (Luqman :23).


2) Menolak hidayah Allah sekaligus merasa diri sudah ego dan sombong dengan apa yang mereka punyai dan percayai dari bapa-bapa mereka, para amir dan guru-guru mereka tanpa menyelidiki benarkah kefahaman mereka itu atau sebaliknya bahkan dengan kejahilan itu mereka tanpa takut dan bimbang menolak hidayah dan bahkan menghina dan menentang semampu mereka akan kebenaran dakwah yang dibawa oleh para rasul dengan yang membawanya penuh keikhlasan.

Ini disebut dalam firman Allah :

“Dan ketika dikatakan kepada mereka ikutlah apa-apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka bahkan berkata kami tetap akan menurut peninggalan bapa-bapa kami” (Al-Baqarah : 170).

“Dan janganlah kamu mengikut sesuatu yang kamu tidak ketahui kerana Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu dan hati kamu semuanya akan ditanya dan dipersoalkan." (Al-Isra : 36).

“ Berkatalah kaum yang kafir itu, kami menjadi sial kerana kamu, hentikanlah dakwah kamu dan jika kamu tidak menghentikan dakwah kamu maka akan kami halau kamu dengan merejam kamu dan akan merasalah kamu siksa yang pedih dari kami” (Yassin : 18).

Bukankah perkataan ini sama seperti golongan yang menentang dakwah sunnah lalu menuduh para ustaz sebagai sesat dan mereka yang berdakwah di atas manhaj salaf soleh sebsgai sesat dan menyuruh wadah kefahaman yang menyebar dakwah ditutup dan tidak lagi meneruskan fungsinya supaya kejahilan dan pemahaman salah mereka terus kekal tanpa tercabar.

“Berkata rasul-rasul itu, kesialan kamu itu sesungguhnya kerana kesalahan kamu sendiri dan apakah hanya kamu diberi peringatan itu boleh menyebabkan kamu menjadi sial ? Bahkan kamu golongan yang melampau” (Yassin : 19).

Bagaimana dengan peringatan dan sedikit sahaja wadah yang ada ini dapat menggugat dan membahayakan mereka ? Jawabnya ialah bukan kerana sejauh mana kesan wadah yang ada dalam menyebarkan manhaj salaf soleh ini sebaliknya mereka bimbang langsung dengan segala kemampuan kita yang ada untuk tidak membenarkan tersebarnya dakwah rasulullah ini.


Seterusnya pada ayat “Tiadalah bermanfaat baginya segala harta bendanya dan apa yang diusahakannya” (Al-Masad :2).

Pada ayat ini Allah swt menegaskan bahawa manusia kerap memikirkan perihal material dan kebendaan sebagai perkara utama dalam kehidupan mereka. Hal ini kerana pemandangan mata kasar kerap hanya mampu melihat apa yang ada di sekeliling dan di sisi mereka.

Lalu penilaian mereka bahawa apa yang mereka miliki itu akan dapat dijadikan sebagai bekal dan mengambil kemanfaatan untuk melindungi diri mereka dan menyelamatkan mereka dari sesuatu kebahayaan.

Bukankah telah berkata kaum Thalut yang lemah iman mereka “ Tidak adalah kekuasaan bagi kami memerangi Jalut dan tenteranya” (Al-Baqarah : 249).

Hal ini kerana mereka menilai dengan mata kasar bahawa kebesaran dan ramainya tentera Jalut itu secara fizikal pasti akan menewaskan mereka. Namun sebaliknya golongan yang beriman yang mempercayai kekuasaan Allah atas makhluk-Nya dan mengetahui bahawa urusan sesuatu itu ditangan Allah maka mereka pun berkata : “ Bukankah telah berlaku banyak kejadian di mana golongan yang sedikit mampu menewaskan golongan yang ramai dengan izin Allah ?” (Al-Baqarah : 249).

Manakala merujuk kepada ayat ini menurut Ibn Abbas ra apa yang dimaksudkan dengan “apa yang diusahakannya” ialah anak-anaknya demikianlah juga yang diriwayatkan dari ummul Mukminah Aisyah ra, Mujahid, Atha dan Ibn Sirrin.

Pemahaman ayat ini menunjukkan jelasnya kekufuran golongan yang membenci dan menolak dakwah salaf soleh ini dengan mengambil hal zahir dan jelas pada mata mereka sebagai satu sandaran tanpa memikirkan keimanan dan perihal kebenaran hakikat tujuan syarak dan dakwah dari risalah ilahiyah.

Sebagaimana perbuatan Abu Lahab menafsirkan kekuatan itu pada harta dan anak-anak kerana bagi golongan arab, anak-anak itu merupakan penyokong setia dan kabilah (keluarga besar) itu menjadikan mereka dihormati dan harta mengukuhkan kedudukan duniawi mereka.

“Wahai manusia, takutlah kamu kepada tuhanmu dan takutlah kamu kepada hari di mana tidaklah dapat anak-anak itu menjadi pelindung kepada bapanya dan tidaklah pula ibu bapa itu menjadi perlindung kepada anak-anaknya” (Luqman : 33).

Bukankah hal ini sama seperti penentang dakwah sunnah ? Mereka menjadikan sijil serta pangkat akademik seperti Phd dan gelaran duniawi sebagai pengukur kebenaran dan menjadikan pengikut yang ramai sebagai hujah kesahihan sesuatu fahaman.

“Harta mereka dan anak-anak mereka tidak bermanfaat sedikit pun dalam menyelamatkan merea dari siksaan Allah” (Al-Mujadalah : 17).

Bukankah mereka akan berkata kepada kamu bahawa kami tidak akan menerima dakwah kamu yang lemah dan dhaif ini sedangkan kami mempunyai tok-tok guru dengan jumlah golongan pengikut dan penganut ajaran mereka yang ramai ?

Hal ini samalah seperti perkataan orang terdahulu yang mengingkari dakwah para rasul hanya kerana merasa diri mereka hebat dan besar dan mempunyai kedudukan dan pengikut yang ramai dan dakwah para rasul itu hanya diikuti oleh orang-orang yang susah dan lemah.

“Berkatalah orang-orang bangsawan yang sombong itu kepada golongan beriman yang merupakan golongan yang lemah dengan berkata : Apakah kamu beriman dan mengetahui bahawa Soleh itu benar-benar di utuskan oleh tuhannya ? Maka mereka menjawab : Sesungguhnya kami beriman dengan apa yang di utuskan oleh tuhan kepadanya” (Al-A’raf : 75).

“Berkatalah orang-orang yang sombong itu sesungguhnya kami kafir kepada apa yang kamu percayai itu” (Al-A’raf : 76).

Demikianlah, pada hari ini sekalipun kita tidak mengatakan bahawa teah kafir golongan Islam yang mengingkari dakwah sunnah tetapi kita mengatakan mereka telah kufur pada juzuk tertentu yang penting dalam ajaran Islam dan tidak pula kita mengeluarkan mereka dari Islam tetapi tidak pula menjadikan mereka sebagai seorang mukmin yang soleh.

Mereka tidak dapat menerima kebenaran dakwah sunnah lantaran di sisi mereka para guru-guru yang bersinggahsana dengan kerajaan dan kekuatan politik dan menguasai massa dan mempunyai pengaruh dan kedudukan lama dan sudah menguasai fikrah dan pemikiran mereka sekian lama dengan doktrin yang sudah disemai dalam jiwa dan minda mereka.

Mereka bahkan berkata kepada kamu pergilah engkau kepada tok-tok guru kami dan berdebat serta kemukakan apa yang kamu yakini benar maka jika dia mengikut kamu maka kami pun akan mengikut kamu.

Demikianlah keimanan agama mereka itu menyandar hanya kepada tok-tok guru mereka, pemimpin mereka dan ikutlah mereka menghalalkan apa yang dihalalkan olehnya dan mengharamkan apa yang diharamkan olehnya.

Mereka mengambil para pendeta (rahib) dan para alim ulama mereka sebagai tuhan sembahan selain Allah dan begitulah juga mereka mengambil Al-Masih anak Maryam sedangkan mereka tidaklah disuruh melakukan demikian sebaliknya disuruh supaya menyembah tuhan yang Esa (Allah), yang tiada tuhan selain Dia, Maha Suci tuhan dari apa yang mereka persekutukan” (At-Taubah :31).

Disebut oleh para mufassir bahawa dalam menafsirkan ayat ini maka terdapat hadith dari Abi ibn hatim ra yang menegur baginda dengan mengatakan sesungguhnya mereka golongan yahudi tidaklah mengambil paderi dan rahib serta ulama mereka sebagai tuhan maka dijawablah oleh baginda : “Bahkan mereka itu menghalalkan apa yang dihalalkan oleh ulama mereka dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh para ulama mereka maka itulah bentuk pengibadahan (menyembah) kepada para ulama mereka” (hadith hasan riwayat tirmidzi no. 3090, Baihaqi dan Ahmad).

Perihal ini ialah satu bentuk penyembahan tanpa mereka menyedari dan mengakui perbuatan mereka ialah satu penyembahan kepada guru-guru mereka. Bukankah sama sahaja pada hari ini ? Kesesatan yang banyak bercambah dengan kemungkaran yang berleluasa apabila sebahagian dari pejuang Islam ingin menyampaikan pesan rasulullah, memperbaiki kerosakan umat Islam dengan merawati umat dengan sunnah dan mendedahkan mudharat penyakit bahkan mereka dituduh sebagai sesat dan lain-lain kerana bertentangan dengan pegangan ulama mereka.

Apa dosa kita ? Hanya mendedahkan kesilapan para ulama mereka dan para pejuang Islam terdahulu sebagai mengambil teladan dan mempelajari salah silap terdahulu lalu memperbaiki diri supaya dakwah dan perjuangan kita lebih suci maka itu salahkah ?

Sebaliknya kerana ta’asub mereka menghalang dan bahkan seolah mengatakan pemimpin, ulama mereka suci, maha mulia tanpa ada sebarang kesalahan dan cacat cela dan sempurna dari salah silap maka Maha Suci Allah dan bebaslah kita dari golongan mereka dalam pegangan mereka.


Penafsiran ayat seterusnya ialah “Dia akan memasuki neraka yang menyala apinya yang membakar” (Al-Masad : 3).

Sesungguhnya bukanlah satu ancaman dan perjanjian azab yang biasa dalam ayat ini sebaliknya hal ini merupakan satu yang sangat istimewa dan sangat memecah kebiasaan Allah swt.

Bukankah dalam ayat al-qur’an yang lain juga Allah menjanjikan azab lalu apakah istimewanya ayat ini ? Maka menjawab hal ini ialah kerana beberapa hal. Pertamanya beza ayat ini dari ayat yang lain ialah dalam ayat ini perjanjian azab telah secara khusus disebut nama kepada Abu Lahab sedangkan pada kaum-kaum terdahulu Allah tidak pun mengatakan janji azab itu khusus pada mana-mana individu.

Sehingga dakwah Musa as kepada Firaun pun tidaklah disebutkan janji azab kepada Firaun secara khusus sebaliknya mengatakan sekiranya dia beriman akan mendapat balasan nikmat dan siapa yang engkar akan mendapat balasan azab.

Sebaliknya Allah dengan jelas menyebut secara khusus dan mengelarnya dengan Abu Lahab sebagai terus langsung azab tanpa bertangguh lagi. Bahkan ketika dijanjikan secara khusus azab siksa neraka itu Abu Lahab masih hidup dan berjalan-jalan di muka bumi Makkah menandakan betapa besar kemurkaan Allah yang tidak ada makhluknya menerima azab siksa yang demikian melainkan Iblis sebelumnya.

Telah diberi jaminan Abu Lahab yang masih hidup itu akan kekal di neraka, akan menjadi bahan bakar neraka serta disiksa dengan siksaan yang pedih bersama isterinya. Bukankah pada golongan yang lain Allah masih memberi peluang untuk bertaubat sebelum sampai ajalnya maka sebaliknya pada Abu Lahab seolah sudah tiada ampun dan maaf.

Kerana mustahil wahyu Allah itu berdusta ? Maka jika masuk Islamnya Abu Lahab akan terbatallah firman Allah ini sedangkan tidak mungkin dan mustahil Al-Qur’an itu tersilap dan nasakh dan mansukh hanya pada persoalan hukum-hakam bukan pada perihal jaminan janji dan perkara ghaib.

Allahuakbbar

Janji Allah bahawa Abu Lahab itu akan memasuki api neraka yang membakar maka apakah hanya khusus untuk Abu Lahab sahaja ayat ini ? Jawapannya tidak bahkan sebaliknya ayat ini terbuka dan umum untuk semua kerana dalam kaedah tafsir “Al-Ibrah li umumi lafdzi la bikhususis sabab” (Pengajaran itu tidaklah dengan sebab yang khusus sebaliknya dengan keumuman lafadz).

Secara ringkas menyebut bahawa siksaan api neraka yang panas membakar itu sangatlah dahsyat dan tidaklah mampu manusia menahani siksa dan derita penyiksaan di dalamnya.

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada neraka kerana yang menjadi bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu sedang yang menjaganya pula ialah malaikat yang kasar lagi keras dan tidaklah mereka menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan (menyiksa penghuni neraka) dan mereka membuat apa yang diperintahkan (tanpa ada belas kasihan)” (At-Tahrim :6).


Seterusnya sampailah kita kepada satu hal yang menarik dan memerlukan penumpuan perhatian kita sepenuhnya iaitu pada ayat “Juga isterinya yang mengangkat kayu api” (Al-Masad :4).

Perbincangan ini makin meluas apabila Allah swt menyebut bahawa turut dilaknat dan dicela serat dijanjikan azab neraka yang pasti ialah isteri Abu Lahab sedangkan mereka semua ini masih lagi bernyawa dan hidup di saat waktu turunnya wahyu Allah kepada baginda rasulullah.

Isteri Abu Lahab merupakan wanita yang terhormat selain juga cantik dikalangan kaum wanita Qurasiy dengan dikenali sebagai Ummul Jamil dan nama sebenarnya ialah Arwa binti Harb ibn Umaiyah dan dia ialah saudara perempuan Abu Sufyan serta termasuk golongan bangsawan terhormat dan menjadi wanita utama di zamannya.

Apakah yang dilakukan oleh wanita ini sehingga mengheretnya ke neraka ? Maka para mufassir menyebut bahawa Ummu Jamil ini tidak kurang makar dan jahat serta jenayahnya kepada dakwah rasulullah dengan beliau membantu suaminya dalam kejahilan dan kedegilan serta kekufuran memusuhi dakwah Islam.

Kerana itu Allah memberi perumpamaan “yang mengangkat kayu api” (Al-Masad :4). Iaitu perbuatan isterinya membantu suaminya melakukan kezaliman kekufuran kepada dakwah rasulullah sebagai turut membantu suaminya menambahkan azab siksa di neraka dengan mengangkat kayu api bagi menambah bakaran dan siksaan bakar api neraka pada suaminya.

Wanita yang mencintai suaminya sanggup melakukan apa sahaja tanpa memikirkan mengenai kebenaran. Wanita makhluk yang lemah akalnya dari lelaki dan mereka ini tidak mempunyai pendirian kukuh dalam agama sebaliknya agama mereka, iman mereka hanyalah bergantung dan bersandar kepada persekitaran mereka.

Mereka menurut bapa mereka jika beirman maka warisilah keimanan dan jika sebaliknya maka rosaklah mereka demikian juga setelah berkahwin maka agama mereka bertaut pada suami mereka.

Sekalipun kita tidak menafikan kepentingan persekitaran dalam Islam namun dari sudut keperibadian tidaklah kita menjumpai wanita yang tetap teguh dengan agamanya dalam persekitaran yang rosak, keluarga yang membusuk kecuali sedikit.

Hanya yang benar-benar bijak dan diberi anugerah Allah dengan kebijaksanaan dan kecerdikan serta hati dan jiwa yang mulia maka mampu mencapai darjat ini dan dalam Al-Qur’an Allah menukilkan kisah Asiah isteri Firaun yang mampu mencapai makam kedudukan ini.

“Dan Allah memberi contoh kepada orang-orang yang beriman iaitu isteri Firaun ketika dia berkata : Ya tuhanku binakanlah sebuah rumah untukku di sisi engkau dalam syurga dan lepaskanlah aku dari Fir’aun dan kejahatanya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim” (At-Tahrim : 11).


Wanita hari ini sangat kurang bijaknya, lemah imannya dan kurang taqwanya kepada Allah swt. Mereka bukan sahaja terdedah kepada persekitaran yang rosak dan buruk bahkan dibina peribadi mereka dengan tarbiyah yang bukan dari tarbiyah Islam lalu mengakibatkan dengan kelemahan akal dan kebodohan mereka maka jadilan mereka alatan pertualang bagi menghancurkan dakwah Islam.

Golongan munafiq dan mereka yang memusuhi dakwah sunnah akan mempergunakan dakwah wanita dan kelemahan pendakwah di sisi wanita sebagai satu serangan yang berkesan terhadap peribadi.

Ini disebabkan manusia secara fitrah lemah dan inginkan wanita tidak terkecuali kepada para pendakwah dan golongan penegak sunnah rasulullah : “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita…” (Ali Imran: 14).

Lalu apabila lelaki muslim terutama mereka yang membawa panji-panji sunnah dan dakwah kepada manhaj salaf soleh pastinya akan dimusuhi lalu golongan fikrah dan musuh sunnah akan mengadakan makar tipudaya dengan mencari kelemahan keburukan pejuang Islam dari sisi wanita.

Bukankah para ahli fikrah dan golongan pembenci sunnah ini agama mereka ialah siyasah dan politik ? Kebijaksanaan mereka menipu memutar belit dan mencari helal serta kelemahan musuh mereka sangatlah mudah. Mereka tidak mempunyai perasaan kasih dan hormat pada sesama muslim sebaliknya kerana agama mereka ialah fikrah yang didokong maka orang yang bukan fikrah dihalalkan oleh ulama dan pemimpin mereka untuk dimusuhi walau pun sesama umat Islam.

Hujah mereka ialah sabda rasulullah salallahualaihiwasalam : “Perang itu ialah satu tipu daya” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 3030 dan Muslim no. 1740 ).

Sesungguhnya kejahilan merekalah maka mereka memecah belahkan umat Islam dengan fikrah dan melakukan tipudaya kepada sesama muslim sedangkan hukumnya ialah haram dan berdosa melakukan tipudaya bahkan perang kepada orang Islam.

“Janganlah kamu menjadi seperti orang yang musyrikin iaitu mereka yang BERPECAH-BELAH dalam agama mereka dan setiap HIZBI (golongan, parti, jemaah) itu bergembira dengan apa yang merka punyai” (Surah Ar-Rum 31-32).

Kembali kepada membincangkan kedudukan wanita dalam peranan mereka kepada kejahatan dan kebaikan maka wanita itu lemah dan tanpa pengawasan dari ibu bapa terutama keluarga yang lemah dan tidak mampu mentarbiyah anak-anak dengan kefahaman yang sahih dari Al-Qur’an dan sunnah maka memudahkan wanita dan perempuan terpengaruh oleh fikrah dan belenggu hizbi jemaah.

Lalu dengan menyertai jemaah dan ditanah serta di asuh dengan ajaran agama fikrah lalu jadilah wanita ini pendokong setiap yang saggup menyerah segalanya baik kehormatan, tubuh badan dan wala setianya kepada jemaah dan pemimpin jemaah.


Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : “Sesungguhnya wanita itu adalah aurat, maka apabila dia keluar dari rumahnya, syaitan akan menghiasinya.” (Dikeluarkan oleh Al Bazzar dan At Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy Syeikh Al Albani dalam Irwaul Ghalil jilid I).

Sungguh pun yang berbicara dan bersabda ialah rasulullah namun para wanita ini tidak beriman dengan rasulullah sebaliknya memegang firman amirnya dan naqibah atau ulama kumpulan mereka.

Pedulikan rasululllah dan abaikan perintah serta pesanan baginda kerana agama yang benar ialah jemaahnya dan ajaran yang membawa syurga ialah fikrahnya dan orang ikutan teladannya ialah amir dan naqibahnya.

Kenapa hal ini berlaku ? jawapannya ialah mudahnya wanita itu terpengaruh kepada kejahatan dan kesesatan dan susahnya pula untuk dipulihkan dan ditarbiyah kembali kepada kebaikan dan kebenaran setelah dia menerima sesuatu fahaman ini disebabkan kurangnya wanita yang memiliki kecerdikan, mampu menilai kebenaran itu.

Lalu inilah punca baginda menyebut dalam hadith dari Imran bin Husain ra yang berkata, Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam pernah bersabda : “Sesungguhnya sangat sedikit penduduk syurga yang terdiri daripada golongan wanita .” (hadith sahih riwayat Muslim dan Ahmad).

Di dalam kisah gerhana matahari yang Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam dan para shahabatnya melakukan solat gerhana padanya dengan solat yang panjang , beliau Shalallahu ‘alaihi wassalam diizinkan Allah untuk melihat syurga dan neraka.

Ketika beliau melihat neraka beliau bersabda kepada para sahabatnya radliyallahu 'anhum : “ … dan aku melihat neraka maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali, aku melihat kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita.”

Sahabat pun bertanya : “Mengapa (demikian) wahai Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam?” Beliau Shalallahu ‘alaihi wassalam menjawab : “Kerana kekufuran mereka.” Kemudian ditanya lagi : “Apakah mereka kufur kepada Allah?” Beliau menjawab : “Mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu (yang tidak dia sukai) nescaya dia akan berkata : ‘Aku tidak pernah melihat sedikitpun kebaikan pada dirimu.’ ” (Hadith sahih riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radliyallahu 'anhuma).

Hadith di atas selain membuktikan bahawa kekufuran itu berjuzuk dan berbahagian dan tidak bermakna kufur itu hanya kufur pada Allah sebaliknya sebagaimana baginda mengatakan kufurnya wanita pada suami dan sebagainya maka demikianlah juga dengan golongan yang kufur kepada sunnah.

Kembali kepada golongan wanita maka mereka ini sangatlah jauh dari pertunjuk sunnah dan bimbingan dakwah salaf soleh. Ini disebabkan kaum lelaki sendiri kebanyakan memusuhi dakwah sunnah rasulullah dan apatah lagi kaum wanita yang lemah dan kurang akalnya dan tidak pula ramai yang mampu mengusahakan diri mempelajari sunnah dan manhaj salaf soleh yang sahih.

Apakah kita mampu menemui muslimah yang sanggup berusaha untuk memahami Al-Qur’an dan sunnah ? Mampu berusaha memahami perjuanagn yang sahih berdasar manhaj salaf soleh ? Bergigih mencari jalan kebenaran dan mengkaji sesuatu hadith berjam-jam lamanya untuk mencari kesahihan hadith, mengetahui kebenaran kisah-kisah cerita riwayat sirah, mengetahui aqidah yang sahih dengan menelaah kitab-kitab ulama salaf soleh dan usul-usul pegangan mereka dalam dakwah, perjuangan dan jihad ?

Sudah tentu jawapannya tiada dan ini hanya tidak lain berpunca dari kelemahan di pihak umat Islam sendiri khususnya jasa kejahatan para guru-guru yang menyesatkan.

Dari Shofiyah binti Syaibah berkata: “Ketika kami bersama Aisyah ra, beliau berkata: “Saya teringat akan wanita-wanita Quraisy dan keutamaan mereka.” Aisyah berkata: “Sesungguhnya wanita-wanita Quraisy memiliki keutamaan, dan demi Allah, saya tidak melihat wanita yang lebih percaya kepada kitab Allah dan lebih meyakini ayat-ayat-Nya melebihi wanita-wanita Anshar. Ketika turun kepada mereka ayat: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.” (Q.S. An-Nur: 31). Maka para suami segera mendatangi isteri-isteri mereka dan membacakan apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Mereka membacakan ayat itu kepada isteri, anak wanita, saudara wanita dan kaum kerabatnya. Dan tidak seorangpun di antara wanita itu kecuali segera berdiri mengambil kain penutup dinding (tirai) dan menutupi kepala dan wajahnya, karena percaya dan beriman kepada apa yang diturunkan Allah dalam kitab-Nya. Sehingga mereka (berjalan) di belakang Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam dengan kain penutup seakan-akan di atas kepalanya terdapat burung gagak.” (hadith sahih riwayat Muslim).

Sangat menyedihkan, wanita makhluk yang cantik dan indah, penuh kelembutan dan kasih sayang yang menyenangkan kita takala melihatnya, menghiburkan lagi mendamaikan akhirnya menjadi bahan bakar api neraka yang menyiksa dan sangatlah sedikit yang mampu ke syurga Allah swt.

Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam pernah bersabda : “Sesungguhnya sangat sedikit penduduk syurga yang terdiri daripada golongan wanita .” (hadith sahih riwayat Muslim dan Ahmad).

Imam Qurthubi rahimahullah mengulas akan hadith di atas dengan mengatakan : “Penyebab sedikitnya kaum wanita yang dapat masuk ke syurga adalah kerana hawa nafsu yang menguasai pada diri mereka, keconderungan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia, dan berpaling dari akhirat kerana kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka untuk tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal.

Kemudian mereka juga menjadi penyebab yang paling kuat untuk memesongkan kaum lelaki dari akhirat disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka, kebanyakan dari mereka memalingkan diri-diri mereka dan selain mereka dari akhirat, cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama dan sulit menerima jika di ajak kepada akhirat.” (Jahannam Ahwaluha wa Ahluha halaman 29-30 dan At Tadzkirah halaman 369).


Pada ayat yang terakhir Allah swt menyebut “Dan dilehernya dikalungkan tali yang kukuh dari api neraka” (Al-Masad : 5).

Makluman kaedah dan cara siksaan ini bukanlah sekadar menambah isi muka dalam kitab Allah tanpa membawa makna apa-apa sebaliknya ianya mengandungi tujuan memberitahu bahawa bagaimana Allah itu mahir dan tahu cara-cara menghukum dan mengazab hamba-Nya yang berdosa.

Bukankah banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan serba sedikit balasan yang menimpa dan cara Allah menghukum mereka di neraka nanti. Tujuan makluman ini ialah sebagai “li tahdzir” memberi peringatan dan teguran keras supaya segera sedar dan memikirkan perumpamaan sepertinya di dunia ini.

Bayangkan dengan api dunia ini kita tidak dapat menahan panasnya lalu bagaimanakah keadaan jika disiksa dengan dikalungkan pada lehernya pintalan tali-temali yang diperbuat dari api ?

Bukankah satu siksaan pedih yang digambarkan Allah dalam ayat ini ? Jawabnya ialah benar dan hal ini lantas membuatkan kita segera berasa insaf dan gerun dengan azab siksa dari Allah swt dan tidak lagi menurut hawa nafsu kejahatan dan menentang sunnah dan dakwah yang dibawa oleh rasulullah sebaliknya mengawal diri dan mentaati perintah Allah swt.

“Adapun golongan yang takut kepada kebesaran tuhan mereka maka mereka menahan hawa nafsunya (tidak menurut hawa nafsu) maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggal mereka” (An-Na’ziaat: 40).

“Golongan yang menghubungkan hubungan silaturahim kerana diperintahkan Allah maka mereka itulah yang takut kepada Allah dan takut kepada pembalasan yang buruk” (Ar-radd : 21).


Berkata Mujahid dan Urwah yang dimaksudkan dengan “Masad” itu ialah ikatan tali yang berpintal dari api. Juga diriwayatkan hal ini dari Al-Aufa dari Ibn Abbas dan Athiyah serta dhahak dari Ibn Zaid bahawa Ummu Jamil itu terkenal jahatnya dan selalu meletakkan duri-duri di laluan perjalanan baginda lalu kerana itu Allah membalas dengan mengadakan ikatan duri dari api yang berpintal yang dikalungkan ke lehernya dan hal ini hanyalah Allah yang mengetahui.

Wallahualam
Segala puji hanyalah bagi Allah swt.


(tamatlah buat masa ini tafsir ringkas surah Al-Masad oleh ustaz al-faqir emran ibn ahmad dengan tajuk Surah Al-Masad- satu pukulan buat golongan yang memusuhi dakwah sunnah semoga beroleh manfaat dari buah ilmu yang dinukil dari tafsiran para salaf soleh dan dikait dengan realiti semasa dengan kaedah yang sahih).Ustaz emran
san’a yaman

Rujukan tulisan

1) Al-Qur’an
2) Tafsir Ibn Katsir (Tafsir Al-Qur’anul Azim)
3) Tafsir As-Syaukani (Fathul Qadhir)
4) Qawaid Hisson Li Tafsiril Qur’an oleh Syeikh Abd Rahman Nasir Sa’di ra.
5) Kasyfu Syubhat oleh Syeikh Muhammad Abd Wahab ra
6) Irsyadul Usul Fi Qawaid Syariah oleh ust emran ahmad
7) Bayanu Tafsir fi Qawaid Tafsir oleh ust emran ahmad

Wednesday, September 21, 2005

Risalah Ustaz Emran Kepada Umat Islam


Bismillahirahmanirahim

Asalamualaikum warahmatullah

Alhamdulillah atas nikmat Islam maka jadilah umat Islam itu bersaudara. Apakah kita lupa wahai umat Islam akan firman Allah swt yang menyebut :

“Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam) dan janganlah kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara”
(Ali – Imran :102).


Bukankah Islam itu sebuah pengikat sesama aqidah dan menyatukan hati-hati dengan Islam dan sunnah yang dibawa oleh rasulullah ? Mengapa kita berpecah dan masih bertengkar sesama sendiri ? Atas jalan Islam yang di bawa oleh rasulullahkah kita ini berada atau kita berada di jalan yang bukan di bawa oleh baginda ? Ini kerana sekiranya kita tetap setia di atas jalan sunnah dan manhaj yang dibawa oleh baginda maka nescayalah hati kita bersatu dan kita terikat oleh persaudaraan dan kasih sayang.

"Dan siapa yang menentang Rasul setelah jelas bagi mereka petunjuk serta mengikuti jalan yang bukan jalannya kaum Mukminin, Kami biarkan dia memilih apa yang diingini nafsunya dan Kami masukkan dia ke jahanam sedangkan jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali.” ( An Nisa’ : 115) ]


Jawapannya ialah kerana kalian umat Islam kebanyakan telah meninggalkan sunnah rasulullah, meninggalkan kefahaman Islam dan keyakianan kalian kepada Islam sebaliknya kalian lebih yakin kepada jemaah kalian, kepada organisasi hizbi dan tanzim kalian daripada Islam.

Kalian lebih meredhai ikatan persaudaraan sesama anggota hizbi kalian, anggota jemaah kalian dari kalian meredhai ikatan persaudaraan Islam yang telah Allah jadikan.


Kalian merasa ikatan Islam belum cukup, merasa ikatan ukhuwah berasaskan aqidah belum sempurna sehingga kalian mengadakan pelbagai doktrin-doktrin baru dan fikrah (idea)-fikrah (idea) baru dalam agama Islam yang dapat menyempurnakan Islam yang bagi kalian masih belum sempurna.

“Celupan (acuan, sistem, manhaj) Allah , maka siapakah yang lebih baik celupannya dari Allah ? (Al-baqarah : 138).

“Barangsiapa yang mencari selain Islam sebagai Deen (agama & panduan) maka tidaklah akan diterima darinya sedikitpun dan dia di akhirat dari kalangan orang yang rugi.” (Surah Ali Imran 85).

Sangatlah menyedihkan, apabila ana sebagai guru agama dengan ikhlas hati berusaha semampu ana berusaha mendidik umat Islam dan masyarakat dengan kefahaman Islam yang sebenar menurut faham salaf soleh, dengan membawa hadith yang sahih yang bersih dari kepalsuan walau pun hanya dhaif ana berusaha menjaga keaslian sunnah, membela sunnah nabi salallahaualihwiasalam.

Mendedahkan kesilapan para manusia terdahulu dan pejuang islam yang berjuang sebagai panduan, sebagai teladan kepada pejuang silam hari ini agar tidak mengulangi hal yang sama namun sayang kerana ta'asub, kerana kalian ini sufi dan benci kepada sunnah nabi salallahualaihiwasalam dan ta'asub serta menyembah kubur-kubur dan guru-guru kalian, berpegang kepada tariqat kalian dan ajaran guru dan mazhab sufi kalian, kerana kalian berpegang kepada hizbi jemaah dan ajaran doktrin kalian maka akhirnya kalian sanggup menghina , mencela seorang muslim yang mengatakan tuhan-Nya ialah Allah ? Yang Mengajak kalian menyembah Allah ?

Mengajak kalian meninggalkan kesyirikkan dari mengambil guru-guru kalian, ajaran kalian, mazhab kalian, sufi kalian, tariqat kalian, jemaah kalian sebagai sembahan selain ALlah ??

“ Katakanlah (hai Muhammad): "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah ke jalan Allah dengan bashirah (petunjuk dan ilmu), maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik." (Yusuf: 108).

Kalian menghina, mencela dan menuduh ana dengan tuduhan sesat dan pelbagai lagi tanpa kalian dapat bawa bukti hujah ilmiah dan tidak pula kalian mampu membela tuduhan dan kepalsuan kalian yang ana bongkarkan.

“Orang-orang yang zalim itu mengikut hawa nafsu yang ada pada mereka dan jadilah mereka itu golongan yang berdosa” (Hud : 116).

Baginda rasulullah pernah bersabda : “Sesungguhnya bukti dan hujah keterangan itu mestilah diberikan oleh mereka yang mendakwa dan sumpah itu bagi mereka yang didakwa” (hadith sahih riwayat tirmidzi no. 1341).

Ternyata kalian menurut hawa nafsu, sikap degil dan enggan meninggalkan ajaran sesat dan ta'asub kalian kepada apa yang telah lama kalian amalkan hanya kerana merasa ianya datang dalam keadaan yang asing.

Dari Abu Sufyan Ats-Tsauri ia berkata :"Berbuat baiklah terhadap ahlus-sunnah karena mereka itu ghuraba" (Diriwayatkan oleh Al-Lalika'i dalam "Syarhus-Sunnah" No. 49).

Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan : "..... Tidak diragukan bahwa Ahli Naqli (dalil) dan Atsar pengikut atsar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan atsar para shahabatnya, mereka itu Ahlus Sunnah". (Talbisul Iblis oleh Ibnul Jauzi hal.16 dan lihat Al-Fashlu oleh Ibnu Hazm 2:107).

Ketahuilah, selama hidup yang diizinkan oleh Allah maka ana akan tetap membawa ajaran salaf soleh dan sunnah rasulullah dengan perjuangan aqidah yang sahih walau dihina dan dicaci dan dituduh sesat kerana inilah sumpah hidup mati ana agar tetap di jalan salaf soleh dan akan selamanya ana menentang bid'ah dan kejahilan dan kesesatan mereka yang bercanggah dengan jalan yang dibawa oleh rasulullah dan para sahabat ra.

Dari Mughirah ibn Syu’bah ra bahawa baginda rasulullah bersabda : “Tidaklah akan hilang segolongan dari umat aku mereka yang zahir di atas kebenaran sehinggalah datang ketentuan Allah ke atas mereka dan mereka tetap dalam kebenaran” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 3640 dan Muslim no. 1921).


Maka siapa yang mengikuti maka berolehlah ganjaran dari Allah dan siapa yang menentang maka bersedialah dari balasan dari ALlah swt.
Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada sesiapa yang engkau sukai tetapi Allah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya” (Al-Qasas :56).

Tidaklah ana mendoakan kejahatan kepada umat rasulullah, sebaliknya ana mendoakan siapa yang menyembah dan ana ulangi buat yang pekak dan buta matanya iaitu ana mendoakan kejahatan dan balasan neraka kepada mereka yang telah "menyembah" para guru-guru mereka dan menjadikannya tuhan lalu menghalang jalan dakwah Islam kerana mereka bukan lagi umat rasulullah...

Mereka sudah kufur apabila menyembah guru mereka, tokoh-tokoh tertentu, sebaliknya yang tidak menyembah dan melakukan kesilapan kerana kejahilan, kelemahan akal maka mereka inilah yang dimaafkan dan menjadi kewajipan ana untuk terus berdakwah menyedarkan mereka. Sebaliknya yang tetap menghalangi jalan dakwah sunnah walau sedar dan menyedari kebenarannya namun enggan menerima kebenaran maka mereka inilah yang didoakan dengan keburukan neraka moga mereka sedar dan takut lalu kembali kepada kebenaran.

Sabda rasulullah : " Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya Maka Allah akan memberikannya kefahaman dalam urusan agama." (Hadith Sahih, Muttafaqun Alaih –Disepakati oleh Bukhari no. 3116 & Muslim no. 1037).Ustaz emran ibn ahmad
San'a Yaman
"Ahlul Sunnah Wal Jamaah Seumur hidup"

Menolak Golongan Anti- Hadith (Golongan Bacaan, Ahlu Qur’an yang menolak berpegang kepada sunnah rasulullah)


Pada hari ini wujud pihak yang menolak berpegang kepada sunnah kerana dengan kejahilan mereka maka mereka mendakwa wujudnya hadith yang bertentangan dengan Al-Qur’an sedangkan hal itu ialah sangat mustahil berlaku jika hadith itu sahih dan pasti berlaku jika hadith itu ialah dusta dan direka oleh guru-guru agama.

Pertentangan Hadith dengan Al-Qur’an

Ulama Syam, muhadith abad ini Syeikh Muhammad Nashiruddin Al Bani ra ketika ditanya: "Ada sebahagian orang yang berkata bahawa apabila terdapat sebuah hadits yang bertentangan dengan ayat Al-Qur'an maka hadits tersebut harus kita tolak walaupun darjatnya sahih. Mereka mencontohkan sebuah hadits: "Sesungguhnya mayat akan disiksa disebabkan oleh tangisan dari keluarganya."

Mereka berkata bahawa hadits tersebut ditolak oleh Aisyah Radliyallahu 'anha dengan sebuah ayat dalam Al-Qur'an di surah Fathir ayat 18 : "Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain."

Bagaimana kita membantah pendapat mereka ini ?

Jawapan:

Mengatakan ada hadits sahih yang bertentangan dengan Al-Qur'an adalah kesalahan yang sangat jelas silapnya . Sebab tidak mungkin Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam yang diutus oleh Allah memberikan keterangan yang bertentangan dengan keterangan Allah yang mengutus beliau (bahkan sangat tidak mungkin hal itu terjadi).

Dari segi riwayat dan sanad, hadits di atas sudah tidak dipertikaikan lagi kesahihannya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra dari Umar bin Khattab ra dan Mughirah bin Syu'bah, yang terdapat dalam kitab hadits sahih (Bukhari dan Muslim).

Adapun dari segi tafsir, hadits tersebut sudah ditafsirkan oleh para ulama dengan dua tafsiran sebagai berikut :

1. Hadits tersebut berlaku bagi mayat yang ketika hidupnya dia mengetahui bahwa keluarganya (anak dan isterinya) pasti akan meronta-ronta menangis meraung (niyahah) apabila dia mati.
Kemudian dia tidak mahu menasihati keluarganya dan tidak berwasiat agar mereka tidak menangisi kematiannya. Orang seperti inilah yang mayatnya akan disiksa apabila ditangisi oleh keluarganya.

Adapun orang yang sudah menasihati keluarganya dan berpesan agar tidak berbuat niyahah, tapi kemudian ketika dia mati maka keluarganya masih tetap meratapi dan menangisinya (dengan berlebihan), maka orang-orang seperti ini tidak terkena ancaman dari hadits tadi.
Dalam hadits tersebut, kata al-mayyit menggunakan hurul alif lam (isim ma'rifat) yang dalam kaedah bahasa Arab kalau ada isim (kata benda) yang di bagian depannya memakai huruf alif lam, maka benda tersebut tidak bersifat umum (bukan arti dari benda yang dimaksud).

Oleh karena itu, kata "mayit" dalam hadits di atas adalah tidak semua mayat, tapi mayat tertentu (khusus).

Iaitu mayit orang yang sewaktu hidupnya tidak mahu memberi nasihat kepada keluarganya tentang haramnya niyahah (meronta meraung menangis) .

Demikianlah, ketika kita memahami tafsir hadits di atas, maka kinijelaslah bagi kita bahwa hadits sahih tersebut tidak bertentangan dengan bunyi ayat: "Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain."

Kerana pada hakikatnya siksaan yang diterima olehnya adalah akibatkesalahan dan dosanya dia sendiri iaitu tidak mahu dan gagal menasihati dan berdakwah kepada keluarga.

“ Wahai orang-orang yang beriman peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari apa api neraka…” (At-Tahrim : 6).

Inilah penafsiran dari para ulama terkenal, di antaranya ialah Imam An-Nawawi ra.

2. Adapun tafsiran kedua adalah tafsiran yang dikemukakan oleh SyaikhulIslam Ibnu Taimiyah Rahimahullah di beberapa tulisan beliau bahawa yang dimaksud dengan azab (siksaan) dalam hadits tersebut adalah bukan azab kubur atau azab akhirat melainkan hanyalah rasa sedih dan duka cita. Iaitu rasa sedih dan duka ketika mayit tersebut mendengar ratapan tangis dari keluarganya.

Tapi menurut saya (Syaikh Al-Albani), tafsiran seperti itu bertentangandengan beberapa dalil. Di antaranya ialah adanya hadits sahih riwayat Mughirah bin Syu'bah ra bahawa baginda rasulullah menyebut: "Sesungguhnya mayat itu akan disiksa pada hari kiamat disebabkan tangisan dari keluarganya."

Jadi menurut hadits ini, siksaan tersebut bukan di alam kubur tapi diakhirat, dan siksaan di akhirat maksudnya adalah siksaan neraka, kecuali apabila dia diampuni oleh Allah, kerana semua dosa pasti ada kemungkinan diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya." (An-Nisa' : 48).

Banyak hadits-hadits sahih dan beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa seorang telah mati itu tidak akan mendengar suara orang yang masih hidup kecuali saat tertentu saja.

Di antaranya (saat-saat tertentu itu) adalah hadits riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik Radliyallahu 'anhu : "Sesungguhnya seorang hamba yang meninggal dan baru saja dikuburkan,dia akan mendengar bunyi terompah (sandal) yang dipakai oleh orang-orang yang mengantarnya ketika mereka sedang berangkat pulang, sampai datang kepadanya dua malaikat."

Bilakah seorang mayat itu dapat mendengar suara sandal orang yang masih hidup? Hadits tersebut menegaskan bahwa mayat tersebut hanya boleh mendengar suara sandal ketika dia baru saja dikuburkan, iaitu ketika ruhnya baru sahaja dikembalikan ke badannya dan dia didudukkan oleh dua malaikat. Jadi, tidak setiap hari mayat itu mendengar suara sandal orang-orang yang lalu lalang di atas kuburannya sampai hari kiamat.

Sama sekali tidak !

Seandainya penafsiran Ibnu Taimiyyah di atas benar, bahwa seorang mayit itu boleh mendengar tangisan orang yang masih hidup, bererti mayat tersebut boleh merasakan dan mendengar apa yang terjadi di sekelilingnya, baik ketika dia sedang diusung atau dia dimakamkan, sementara tidak ada satupun dalil yang mendukung pendapat seperti ini.Hadits selanjutnya adalah: "Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang bertugas menjelajah di seluruh permukaan bumi untuk menyampaikan kepadaku salam yang diucapkan oleh umatku."

Seandainya mayat itu boleh mendengar, tentu mayat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam lebih dimungkinkan untuk mendengar.

Namun Mayat beliau yang jauh lebih mulia dibandingkan mayat siapapun, termasuk mayat para nabi dan rasul tidak dapat mendengar dan terpaksa disampaikan salam melalui malaikat. Seandainya mayat beliau Shalallahu 'alaihi wa sallam mampu mendengar, tentu beliau mendengar salam dari umatnya yang ditujukan kepada beliau dan tidak perlu ada malaikat-malaikat khusus yang ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan salam yang ditujukan kepada beliau.

Dari sini kita dapat mengetahui betapa salah dan sesatnya orang yangber-istighatsah (minta pertolongan) kepada orang yang sudah meninggal dunia, siapapun dia. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam adalah orang yang paling mulia di sisi Allah dan beliau tidak mampu mendengar suara orang yang masih hidup, apalagi manusia selain beliau. Hal ini secara tegas diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 194: "Sesungguhnya yang kalian seru selain Allah adalah hamba juga seperti kalian."

Juga di dalam surat Fathir ayat 14 :"Jika kalian berdo'a kepada mereka, maka mereka tidak akan mendengar do'a kalian."

Demikianlah, secara umum mayat yang ada di dalam kubur tidak mampu mendengar apa-apa kecuali saat-saat tertentu saja. Sebagaimana yang sudah diterangkan dalam beberapa ayat dan hadits di atas.

(Dikutip dari "Kaifa yajibu 'alaina annufasirral qur'anil karim" oleh Syeikh Al Albani ra , "Tanya Jawab dalam Memahami Isi Al-Qur'an").

Penjelasan Ustaz emran :

Permasalahan golongan anti hadith yang tidak menerima sunnah rasulullah maka mereka akan tetap mengatakan bahawa para ulama Islam berusaha keras melindungi hadith yang sahih dan sunnah dengan sedaya upaya mereka serta mengadakan pelbagai tafsiran bagi menyelamatkan hadith dari dituduh bertentangan dengan Al-Qur’an.

“Dan tidaklah dia (Muhammad) berkata menurut hawa nafsunya tetapi ialah dengan apa yang diwahyukan kepadanya” (An-Najm : 3).

Memanglah kami demikian bagi yang mencintai sunnah rasulullah maka kami akan membela sunnah dari dicemari dan dituduh dengan kejahilan.

Penjelasan mayat yang disiksa di hari akhirat kerana tangisan keluarganya maka dimaksudkan tangisan itu bukanlah sebarang tangisan sebaliknya ialah tangisan meraung meronta-ronta seperti adat jahiliyyah dengan menarik-narik rambut dan enggan menerima takdir Allah.

“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah dan tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan mereka yang kafir” (Yusof : 87).

Perbuatan ini sudah membawa kesyirikkan dan menolak takdir Allah dan penolakan serta perbuatan menentang dan enggan menerima qadha qadar Allah bererti mengundang dosa dan seseorang itu akan menerima balasan dari perbuatan keluarganya kerana kegagalannya menasihati mereka dari melakukan kemaksiatan tersebut.

“ Wahai orang-orang yang beriman peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari apa api neraka…” (At-Tahrim : 6).

Sabda baginda rasulullah : “ Setiap dari kamu merupakan pemimpin dan setiap dari kamu akan ditanyai mengenai apa yang kamu pimpin” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829).

Maka lantaran mayat itu bertanggungjawab atas keluarganya dan dia gagal memberi mereka wasiat dan nasihat serta bimbingan maka terpaksalah dia menanggung derita atas dosa mereka.

“Ditetapkan kepada kamu bagi yang hampir mati dikalangan kamu untuk meninggalkan kebaikan wasiat kepada kedua orang ibu bapa dan kaum kerabat secara baik sebagai suatu kewajipan ke atas orang yang bertaqwa” (Al-baqarah : 180).

Walaupun ayat di atas menyebut tentang wasiat harta namun secara umum juga bermaksud pesanan dan nasihat pertunjuk kebaikan dan apakah lagi yang lebih baik selain nasihat pada kebaikan agama ?