Wednesday, December 17, 2008

Generasi Al-Quran yang Unik

Muhasabah Tahun Baru !

Setelah puas saya berusaha akhirnya berpeluang juga untuk menjengah ke ruangan ini disebalik kesibukan yang pelbagai, kemudian saya berfikir apakah tulisan yang paling sesuai untuk dijadikan bahan bacaan sebagai mengisi momentum tahun baru ini, melihatkan suasana di sekeliling saya yang amat kacau maka saya memandang amat wajar penulisan seorang mujahid silam dijadikan sebagai bahan renungan buat kali ini....bacalah.


Generasi Al-Quran Yang Unik


Dakwah Islamiyah telah pun melahirkan satu generasi manusia, generasi sahabat Rasulullah SAW, Ridhwanullahi alaihim, iaitu suatu generasi yang paling istimewa di dalam sejarah Islam dan di dalam sejarah kemanusiaan seluruhnya.

Generasi itu tidak pernah muncul dan timbul lagi sesudah itu, walaupun terdapat juga beberapa peribadi dan tokoh tertentu di sepanjang sejarah, tetapi tidaklah lahir lagi segolongan besar manusia, di satu tempat yang tertentu pula, seperti yang telah muncul dan timbul di dalam peringkat pertama dari penghidupan dakwah ini.

Ini adalah satu fakta dan kenyataan yang terang dan memanglah telah berlaku, mempunyai maksud-maksud tertentu yang perlu kita perhatikan dan sayugia kita merenungnya bersungguh-sungguh, agar dapat kita menyelami rahsianya.

Al-Quran yang menjadi sumber dakwah ini masih berada bersama-sama kita. Hadis Rasulullah SAW dan petunjuk-petunjuk daripada perjalanan hidup dan sirahnya yang mulia itu juga masih ada di samping kita, seperti juga kedua-duanya telah ada bersama-sama dengan generasi yang terdahulu itu, tidak jejas oleh perjalanan sejarah dan tidak lapuk oleh perkembangan zaman; hanya diri peribadi Rasulullah SAW sahaja yang telah tiada lagi bersama-sama kita sekarang.

Adakah ini rahsianya?

Al-Quran yang menjadi sumber dakwah ini masih berada bersama-sama kita. Hadis Rasulullah SAW dan petunjuk-petunjuk daripada perjalanan hidup dan sirahnya yang mulia itu juga masih ada di samping kita, seperti juga kedua-duanya telah ada bersama-sama dengan generasi yang terdahulu itu, tidak jejas oleh perjalanan sejarah dan tidak lapuk oleh perkembangan zaman; hanya diri peribadi Rasulullah SAW sahaja yang telah tiada lagi bersama-sama kita sekarang.

Adakah ini rahsianya?

Tetapi Allah SWT telah membuat jaminan untuk memelihara Al-Quran, dan telah mengetahui bahawa dakwah ini boleh tegak selepas zaman Rasulullah SAW pun, juga boleh membuahkan hasil yang baik; lalu diwafatkan-Nya Rasulullah SAW setelah 23 tahun beliau menjalankan tugas berdakwah dan menyampaikan perutusan Ilahi dan Allah SWT akan tetap memelihara agamaNya ini hingga ke hari kiamat. Dengan demikian maka ketiadaan diri peribadi Rasulullah SAW itu tidak boleh dijadikan jawapan di atas kegagalan dakwah di zaman ini.

Yang demikian kita perlu selidiki sebab lain yang menjadi punca kegagalan itu. Mari kita lihat kepada sumber pengambilan generasi pertama itu. Mungkin sesuatunya telah berubah. Kemudian kita lihat pula kepada program dan jalan yang telah dilalui mereka, barangkali ada sesuatu yang berlainan dan berbeza.

Sumber pokok yang dicedok oleh generasi pertama itu ialah Al-Quran, hanya Al-Quran sahaja. Hadis Rasulullah SAW dan petunjuk-petunjuk beliau adalah semata-mata merupakan pentafsiran kepada sumber utama itu.

Ketika Assaiyidah `Aisyah Radhiallahu'anha ditanya mengenai kelakuan, perangai dan perjalanan hidup Rasulullah SAW maka beliau menjawab: yang bermaksud: “kelakuan dan perjalanan hidup beliau [Rasulullah SAW] itu ialah Al-Quran” (Hadis riwayat Nasai)

Hanya Al-Quran sahajalah yang menjadi sumber panduan mereka, perjalanan hidup dan gerak-geri mereka. Ini bukanlah kerana umat manusia di zaman itu tidak punya tamaddun, tidak punya kebudayaan, tidak punya pelajaran, tidak punya buku karangan dan tidak punya kajian!

Sekali lagi tidak!

Kerana sebenarnya di zaman itu telah pun ada tamaddun dan kebudayaan Romawi, buku-buku dan undang-undangnya, yang telah dan masih diikut dan dijadikan panduan oleh orang-orang Eropah sampai hari ini.

Di sana juga telah wujud peninggalan tamaddun Yunani (Greek), ilmu mantiknya, falsafah dan keseniannya, yang juga masih menjadi sumber pemikiran Barat hingga sekarang; malah di sana juga telah wujud tamaddun dan peradaban Parsi, keseniannya, sajaknya, syair dan dongengnya, kepercayaan dan sistem perundangannya, serta tamaddun lain, seperti tamaddun India, China dan lain-lain kebetulan pula kedua-dua tamaddun.

Romawi dan Parsi berada di sekeliling semenanjung Arab, baik di utara mahu pun di selatan, ditambah lagi oleh agama Yahudi dan Nasrani yang telah wujud di tengah-tengah semenanjung itu sejak berapa lama dahulu.

Jadi bukanlah faktor kekurangan tamaddun dan kebudayaan duniawi yang menyebabkan generasi pertama itu mencedok dari Kitab Allah (Al-Quran) sahaja dalam peringkat pertumbuhan mereka, tapi ialah justeru kerana “planning” yang telah ditentukan dan program yang telah diatur.

Dalil yang terang atas keadaan ini ialah kemurkaan Rasulullah SAW ketika beliau melihat Sayyidina Umar bin Al- Khattab R.A. ada memegang sehelai kitab Taurat. Melihat keadaan ini beliau pun bersabda: “Demi Allah sekiranya Nabi Musa masih hidup bersama-sama kamu sekarang pun, tidak halal baginya melainkan mesti mengikut ajaranku.” (Hadis riwayat Al-hafidz Abu Ya'la dari Hammad dari Asy-sya'bi dari Jabir)

Yang demikian maka dapatlah diambil kesimpulan bahawa Rasulullah SAW, bermaksud dan mengarahkan supaya sumber panduan dan pengajaran generasi pertama itu, dalam peringkat pertumbuhan mereka lagi, hanya terbatas kepada kitab Allah (Al-Quran) sahaja supaya jiwanya melurus ke arah programNya yang tunggal itu; oleh kerana itu beliau murka melihatkan Saydina Umar bin AI-Khattab R.A. cuba mencari panduan daripada sumber yang lain dari Al-Quran itu.

Rasulullah SAW bertujuan membentuk satu generasi yang bersih hatinya, bersih pemikirannya, bersih pandangan hidupnya, bersih perasaannya, dan murni jalan hidupnya dari sebarang unsur yang lain daripada landasan Ilahi yang terkandung dalam Al-Quranul Karim.Generasi sahabat-sahabat itu menerima panduannya daripada sumber yang tunggal itu sahaja. Oleh kerana itulah generasi itu telah berhasil membentuk sejarah gemilang di zamannya.

Tetapi apakah yang telah terjadi kemudiannya?

Sumber-sumber panduan itu rupanya telah bercampur baur!

Sumber itu telah dimasuki oleh falsafah Yunani (Greek), cara berfikir dan lojikanya, dongeng-dongeng Parsi dan pandangan hidupnya, cerita-cerita Israeliat Yahudi, falsafah Ketuhanan ala-Kristian yang telah bercampur baur di dalam tafsir Al-Quran dan ilmu Al-Kalam, dan juga telah dimasuki oleh saki baki peninggalan tamaddun zaman lampau yang sukar dikikis.

Di samping itu banyak lagi sumber panduan lain yang telah bercampur baur dengan tafsir Al-Quran, ilmu Al-Kalam, ilmu fiqah dan malah ilmu usuluddin juga.

Campuran panduan inilah yang telah melahirkan generasi-generasi berikutnya. Oleh kerana itulah maka bentuk generasi pertama iaitu generasi para sahabat Rasulullah SAW, tidak lahir lagi kemudiannya.

Memang tak dapat diragukan lagi bahawa bercampur-baurnya sumber panduan itulah yang menjadi faktor utama mengapa generasi berikutnya berlainan sama sekali dari bentuk generasi pertama yang unggul itu.

Di sana ada satu lagi faktor asasi selain daripada perubahan sumber itu, iaitu berbezanya cara menerima pengajaran antara generasi para sahabat Rasulullah SAW dengan generasi-generasi kemudiannya.

Mereka, iaitu para sahabat Rasulullah di dalam generasi pertama itu tidak mendekatkan diri mereka dengan Al-Quran dengan tujuan mencari pelajaran dan bahan bacaan, bukan juga dengan tujuan mencari hiburan dan penglipur lara.

Tiada seorang pun dari mereka yang belajar Al-Quran dengan tujuan menambah bekal dan bahan ilmu semata-mata untuk ilmu dan bukan juga dengan maksud menambah bahan ilmu dan akademi untuk mengisi dada mereka sahaja. Bahkan dia pelajari Al-Quran itu dengan maksud hendak belajar bagaimanakah arahan dan perintah Allah dalam urusan hidup peribadinya dan hidup bermasyarakat, juga urusan hidup mereka sendiri dari hidup masyarakat mereka.

Dia belajar untuk dilaksanakan serta merta, seperti seorang perajurit menerima, “arahan harian” atau “surat pekeliling” bagi dilaksanakan serta merta!

Juga tiada seorang pun dari mereka yang mencari pelajaran tambahan atau pun arahan tambahan dalam satu majlis pengajian atau suatu majlis taklimat sahaja, kerana dia tahu bahawa yang demikian itu akan menambah beratkan tugasnya, malah kadang-kadang dia cukup dengan hanya sepuluh ayat sahaja sehingga dia benar-benar menghafalnya dan dia laksanakan arahan-arahannya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud r.a.

Perasaan inilah perasaan belajar untuk melaksanakan, yang telah menambah luasnya lapangan hidup mereka, menambah luasnya ma'rifat dan pengalaman mereka dari ajaran Al-Quran itu yang tidak mungkin mereka capai kalau sekadar belajar dari Al-Quran dengan tujuan menyelidik dan mengkaji serta membaca sahaja. Perasaan belajar untuk melaksanakan ini jugalah yang telah memudahkan mereka bekerja dan meringankan beban mereka yang berat, kerana Al-Quran telah sebati dan menjadi daging, darah mereka.

Perasaan ini jugalah yang menanam Al- Quran ke dalam jiwa mereka hingga ia meresap menjadi panduan dalam gerakan mereka, ia melahirkan pelajaran yang menggerakkan aktiviti, pelajaran yang tidak lagi merupakan teori yang bersarang di dalam kepala manusia dan di halaman kertas dan akhbar-akhbar sahaja, bahkan ianya menjadi kenyataan yang melahirkan kesan dan peristiwa yang mengubah garisan hidup.

Al-Quran tidak-akan memberi dan mencurahkan isi perbendaharaannya kecuali kepada orang yang datang bertumpu kepadanya dengan roh dan jiwa ini: iaitu roh dan jiwa ma'rifat yang membuahkan amal dan tindakan. Al-Quran dating bukan sebagai sebuah buku penglipur lara, bukan sebagai sebuah buku sastera, juga bukan sebagai sebuah buku kesenian, sejarah dan novel, malah ia datang untuk dijadikan panduan hidup, panduan Ilahi yang tulen; dan Allah SWf sendiri telah merasmikan Al-Quran ini sebagai garis pemisah di antara hak dan batil.

Firman Allah:
Maksudnya: “Dan Al-Quran itu telah Kami bahagi-bahagikan dia agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dengan lambat dan tenang dan Kami menurunkannya dengan beransur-ansur.” (Al-Isra': 106)

AI-Quran ini tidak diturunkan sekaligus, malah ia diturunkan mengikut keperluan-keperluan yang sentiasa berubah, mengikut perkembangan fikiran dan pandangan hidup serta perubahan masyarakat. Ia diturunkan mengikut perkembangan masalah praktikal dan fakta kehidupan masyarakat Islam.

Ayat demi ayat diturunkan untuk suasana tertentu dan peristiwa khusus dan untuk membongkar isi hati manusia; untuk menggambarkan urusan yang mereka hadapi, dan menggariskan program kerja mereka dalam sesuatu suasana, juga untuk memperbetul kesilapan perasaan dan perjalanan hidup, supaya mereka sentiasa merasa terikat dengan Allah dalam setiap suasana.

Ia diturunkan secara beransur-ansur bagi mengajar mereka mengenal Allah SWT melalui sifat-sifatNya dan juga melalui bukti-bukti perkembangan dan perubahan alam. Dengan demikian mereka akan merasakan bahawa diri mereka terus menerus terikat dengan tertakluk kepada Allah SWT, terus menerus di bawah perhatian Ilahi.

Pada ketika itu mereka merasakan bahawa mereka sedang hidup di bawah pengawasan Allah SWT secara langsung.

Dasar “belajar untuk melaksanakan terus” itu merupakan faktor utama membentuk generasi pertama dahulu, manakala dasar “belajar untuk, dibuat kajian dan penglipurlara” itulah yang merupakan faktor penting yang melahirkan generasi-generasi kemudiannya. Dan tidak syak lagi bahawa faktor kedua inilah menapakan sebab utama mengapa generasi-generasi yang lain itu berlainan sama sekali dengan generasi pertama, generasi para sahabat Rasulullah SAW.

Di sana ada satu lagi faktor yang mesti diperhati dan dicatat benar-benar. Seorang yang menganut Islam itu sebenarnya telah melucutkan dari dirinya segala sesuatu dari zaman lampaunya di alam jahiliyah. Dia merasakan ketika dia mula menganut Islam bahawa dia memulakan zaman baru dalam hidupnya; terpisah sejauh-jauhnya dari hidupnya yang lampau di zaman jahiliyah; dan sikapnya terhadap segala sesuatu yang berlaku di zaman jahiliyah dahulu ialah sikap seorang yang sangat berhati-hati dan berwaspada.

Dia merasakan bahawa segala sesuatu di zaman jahiliyah dahulu adalah kotor dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan perasaan inilah dia menerima hidayah dan petunjuk Islam yang baru itu dan sekiranya dia didorong oleh nafsunya sesuatu waktu, atau sekali sekala dia merasa tertarik dengan kebiasaannya yang dahulu, atau kalau dia merasa lemah dari menjalankan tugas dan kewajipan kelslamannya sesuatu ketika, nescaya dia merasa bersalah dan berdosa, dan dia merasakan dari lubuk hatinya bahawa dia perlu membersihkan dirinya daripada apa yang berlaku itu; lalu dia berusaha sedaya upaya mengikuti panduan yang digariskan oleh Al-Quran.

Di sana juga terdapat pemisahan perasaan sepenuhnya di antara zaman lampau seseorang Muslim dalam keadaan jahiliyahnya dahulu dan zaman barunya di dalam Islam, yang akan menimbulkan pula pemisahan secara menyuluruh dalam segenap hubungannya dengan masyarakat jahiliyah.

Dia berputus arang berkerat rotan dengan tata hidup masyarakat jahiliyah dahulu dan berhubungan langsung selama-lamanya dengan masyarakat Islam; walaupun kelihatan pada lahirnya dia sering berhubungan dengan orang-orang musyrik di dalam lapangan perdagangan dan pergaulan hidup seharian, tetapi perpisahan perasaan dan pergaulan hidup seharian adalah dua hal yang berlainan dan berbeza sekali.

Di sana ada semacam pemisahan lagi, iaitu perpisahan suasana jahiliyah dalam kebiasaan dan pandangannya, adat resam dan hal-hal yang berkaitan dengannya, yang timbul dari pemisahan syirik ke akidah tauhid, dari konsep jahiliyah ke konsep Islam mengenai masalah hakikat hidup dan hakikat wujud; juga timbul dari percantumannya dengan perkumpulan dan organisasi Islam yang baru, di bawah pimpinan baru, dan sikap memberi segenap perhatian, kepatuhan dan kesetiaan kepada masyarakat, perkumpulan dan organisasi baru di bawah pimpinan baru itu.

Inilah dia persimpangan jalan dan permulaan langkah di jalan baru, langkah yang bebas merdeka dari segala tekanan adat resam yang dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat jahiliyah dan segala nilai yang menjadi kebiasaannya.

Di sana tiada risiko yang akan ditempuh selain dari ujian dan penderitaan, namun demikian dia secara otomatis telah bertekad tegas dan bulat untuk tidak akan kembali lagi kepada sebarang bentuk jahiliyah, kepada tekanan dan kebiasaan jahiliyah buat selamalamanya.

Kita sekarang sedang berada di tengah-tengah suasana jahiliyah yang serupa dengan suasana jahiliyah yang ada.pada zaman kedatangan Islam dahulu, malah lebih gelap lagi. Segala sesuatu di sekitar kita ialah jahiliyah konsep hidup manusia sekarang, akidah kepercayaan mereka, adat istiadat dan kebiasan mereka, sumber pelajaran seni dan sastera mereka, peraturan dan undang-undang mereka, hinggakan banyak perkara yang kita anggap sebagai pelajaran Islam, buku rujukan Islam, falsafah Islam dan pemikiran Islam sebenarnya adalah hasil ciptaan jahiliyah!

Oleh kerana itulah maka nilai Islam tidak tulus dan tidak hidup subur lagi di dalam jiwa kita, teori Islam itu tidak begitu terang lagi di dalam pemikiran kita, dan di kalangan kita sekarang tidak muncul lagi suatu generasi manusia raksaksa dari model yang dilahirkan oleh Islam di zaman pertama dahulu.

Oleh itu, di dalam program gerakan ke-Islaman, kita mesti membebaskan diri di peringkat permulaan, di peringkat taman kanak-kanak lagi, dari sebarang pengaruh jahiliyah yang selalu menghayati kita sekarang.

Kita mesti rujuk semula ke pangkal jalan, kepada sumber yang murni yang telah dicedok dan ditimba oleh orang-orang sebelum kita; iaitu sumber yang terjamin tidak bercampur baur dengan sumber yang lain.

Kita mesti kembali semula kepadanya untuk mendapatkan teori mengenai hakikat wujud seluruhnya dan juga hakikat wujudnya umat manusia ini dan segala pertalian di antara kedua jenis wujud ini dengan wujud yang hakiki, iaitu wujud Allah SWT.

Dari situlah kita mengambil pandangan terhadap hidup, kita mengambil nilai diri dan akhlak kita, serta kita mengambil panduan dan program pemerintahan, politik, ekonomi dan segala aspek kehidupan kita.

Bila kita rujuk semula, maka kita mestilah rujuk berdasarkan kaedah dan dasar “belajar untuk melaksanakan”, bukan dengan kaedah dan dasar belajar untuk mengetahui dan menglipur lara; kita rujuk kepadanya untuk mengetahui apa yang sebenar diminta kita lakukan, maka kita lakukan; dan di dalam perjalanan itu kita akan bersua dengan keindahan seni Al-Quran, dengan cerita dan kisah yang menyeronokkan dan juga dengan pandangan-pandangan kiamat di dalam Al- Quran juga dengan logik kesedaran hati nurani di dalam Al-Quran dan juga dengan semua yang dicari-cari oleh pakar-pakar penyelidik... ya, kita akan jumpai semuanya itu, bukan dengan maksud hendak belajar dan menglipur lara tapi dengan tujuan utama hendak mengetahui apakah pekerjaan yang Al-Quran kehendaki kita kerjakan? Apakah konsep umum yang Al-Quran kehendaki kita berkonsep?

Bagaimanakah tuntutan Al-Quran mengenai pandangan dan perasaan kita terhadap Allah SWT? Dan bagaimanakah tuntutan Al-Quran mengenai akhlak kita, realiti hidup kita, dan bagaimanakah corak sistem kita di dalam hidup ini?

Kemudian kita mesti membebaskan diri dari tekanan masyarakat jahiliyati, dari tekanan konsep jahiliyah, dari adat resam jahiliyah dan juga dari pimpinan ala jahiliyah di dalam hidup diri kita sendiri. Bukanlah tugas kita untuk berkompromi dengan realiti masyarakat jahiliyah sekarang dan bukan untuk tunduk dan menumpahkan kesetiaan kepadanya sebab keadaan realiti jahiliyah itu tidak memungkinkan kita berkompromi dengannya sama sekali.

Tugas utama kita ialah mengubah realiti masyarakat ini. Tugas utama kita ialah mencabut realiti jahiliyah itu dari akar umbinya, realiti yang bertentangan dan berlanggar secara prinsipal dengan aspirasi Islam dan dengan konsep Islam, reality yang menghalang kita dengan menggunakan kekerasan dan tekanan dari kita hidup seperti yang dikehendaki oleh program Ilahi.

Langkah pertama di dalam perjalanan kita ialah menghapuskan masyarakat jahiliyah ini, nilai-nilai dan teori-teorinya. Kita tidak boleh mengubah-suai sedikit jua pun untuk kemudiannya bertemu semula di pertengahan jalan.

Sekali lagi tidak! Kerana jalan kita adalah berlainan dan bersimpangan dengan jalan jahiliyah. Seandainya kita cuba berjalan seiring dengannya biar pun selangkah jua nescaya kita kehilangan pedoman dan kita akan meraba dalam kesesatan.

Di dalam hal ini kita akan menempuh berbagai bentuk kesusahan dan penderitaan, kita akan menyumbangkan pengorbanan yang besar dan dahsyat, tetapi tiada alternatif lain kalau kita benar-benar hendak mengikuti langkah generasi pertama yang diiktiraf oleh Allah, yang telah menghancur dan memusnahkan jalan jahiliyah itu.

Adalah baik sekali bagi kita tetap menyadari bentuk program dan landasan kita, menyadari tabiat sikap kita dan juga tabiat jalan yang mesti kita lalui untuk keluar dari suasana jahiliyah yang telah dilalui oleh generasi yang agung dan unik itu.

-dipetik dari buku Ma'alim Fi Toriq oleh As-Syeikh Sayyid Qutb rahimahullah..

Tuesday, December 16, 2008

Pendakwah Wajib Menguasai Ilmu Alat Islam

Tidaklah wajar bagi seorang pendakwah untuk terus berucap di hadapan khalayak ramai tanpa menguasai ilmu alat yang secukupnya bagi menyampaikan ilmu Islam yang diluar kemampuannya.
Contoh Ilmu Alat Di dalam Islam (Sila baca lanjut daripada buku Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jamaah oleh Al-Fadhil Syeikh Ismail Bin Omar )

Perkataan hadis "Sampaikanlah daripada aku walaupun sebuah ayat" tidak wajar menjadi alasan dan hujah untuk mencari makan dengan agama dan mengambil upah menyampaikan mesej Islam yang tersasar.

Matan hadis rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra itu berbunyi : "Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat dan ceritakanlah riwayat daripada Bani Israel, dan sesiapa mendustai aku dengan sengaja, maka disediakan tempat baginya daripada api neraka." (hadis riwayat Bukhari & Tirmidzi)

Ketahuilah, maksud hadis ini ialah menyampaikan "sebijik-sebijik seketul" seperti yang disampaikan oleh rasulullah, sedangkan yang "kita/ kalian/mereka" lakukan pula bukan menyampaikan sebaliknya "mengulas, menokok tambah, mentafsir ucapan tersebut, mensyarahkannya dan lain-lain yang menyalahi maksud menyampaikan."

Hal itu mengakibatkan alasan kita/kalian/mereka "hanya menyampaikan" tidak lagi dapat diguna pakai untuk berdakwah kerana lesen dakwah itu ditarik balik di atas kesalahan yang dilakukan kerana mencemari maksud asal arahan rasulullah.

Seperti yang dimaksudkan oleh hadis dengan riwayat yang lain apabila menyebut : "Semoga Allah memberikan nikmat kepada orang yang mendengar kata-kataku lalu dia menghafalnya kemudian menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana yang dia dengar."

Bahkan perlu diingatkan, kesilapan menafsirkan hadis dan agama dengan harapan untuk mengaitkan dengan isu semasa boleh jadi tidak menjadi tujuan ucapan rasulullah atau memenuhi "Maqasid Syarak" (kehendak syarak) mengakibatkan pendakwah hanya mengundang dosa menyampaikan apa yang tidak benar dalam erti kata lain berdusta.

Ada orang bertanya saya, apakah benar ada hadis yang mempromosikan bumi hijau ? Saya kata ada hadis mengalakkan kita memelihara alam sekitar lalu orang yang bertanya mengatakan apakah ada hadis yang menyebut sekiranya di tangan kita masih ada benih tanaman dan dunia sudah hampir kiamat maka hendaklah dia berusaha menanam benih itu sebagai bukti Islam mempromosikan pertanian ? Saya menjawab ada hadis lain yang maksudnya mempromosikan pertanian sebagai usaha kebajikan seperti hadis yang menyebut sekiranya tanamannya dimakan burung dan manusia maka dia mendapat pahala sedekah namun bukan hadis ini yang mana maksudnya ialah perumpamaan beramal seperti yang diriwayatkan oleh para ulama, iaitu kesempatan beramal itu hendaklah dimanfaatkan sebaik-baiknya sekalipun hampir pada hari kiamat. (Iklan )

Menyampaikan bererti mengungkapkan mesej rasulullah sama seperti yang disebutkan oleh baginda tanpa takwil, tanpa tambahan atau pengurangan dan tanpa pula menafsirkannya dengan maksud-maksud lain yang tidak diketahui pendek kata, hadis di atas bermaksud supaya yang hadir di majlis rasul itu berperanan menjadi perawi hadis, dan sampaikanlah walau sepotong ayat sekiranya jika itu sahaja yang mampu mereka hafal dari ucapan baginda.


Ini ditambah pula dengan baki hadis yang seumpama dengannya yang menyebut : "Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku, menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahawasanya telah aku sampaikan risalah-Mu kepada hamba hamba-Mu."

(Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir (2/240), Sunan Abu Daud 1825 dan disampaikan oleh Rasulullah Sallahualaihi wasallam dalam sabda baginda di dalam khutbah hajjatul wada’, di Lembah Uraynah, Bukit Arafah)

Mengambil iktibar hadis yang bermaksud : "Moga-moga yang hadir apabila mendengar ucapanku akan lebih memahaminya daripada mereka yang hadir."

Ini menandakan tugas perawi (serta peranan sebenar mereka yang nak berpegang dengan hadis ini) ialah menyampaikan sebijik-sebijik ucapan rasulullah atau potongan fakta dari agama ini tanpa tokok tambah dan sebagainya.

Seterusnya tinggalkan tugas mengulas, mengupas dan mensyarahkan ucapan tersebut kepada para ulama dan ahli yang pakar di dalam urusan agama untuk menunaikan kewajipan mereka.

Menurut riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud ra pernah menyebut : “Manusia akan selalu dalam keadaan baik selama mahu mengambil ilmu dari para pembesar(ulama') mereka dan jika mereka mengambil dari Ashaghir dan buruk, mereka pasti hancur.” (Ibn Abd Bar' Jami’ Bayan al Ilmi, m/s 248). Yang dimaksud Ashaghir adalah ahli bid’ah seperti yang diriwayatkan Ibnul Abdil Bar, bahawa Abdullah bin Mubarak ditanya, “Siapakah Ashaghir itu ?” "Dia menjawab,”Orang yang berbicara dengan ra’yu (akal iaitu menafsir sendiri tanpa merujuk dalil) Adapun orang yang mengambil ilmu daripada pembesar (Ulama') bukan termasuk Ashaghir.” (Jami’ Bayan al Ilmi, m/s 246

Dimaksudkan dengan pengetahuan mendalam ialah mereka (ulama’) haruslah memiliki kekuatan ilmu secara ilmiah terhadap kitab Alllah iaitu Al-Qur’an dengan menguasai ilmu alat dan kaedah seperti bahasa arab dan sasteranya, hadith dan usulnya serta ilmu tafsir dan kaedah penafsiran yang sahih, usul fiqh dan lain-lain ilmu yang berkaitan.

Firman Allah swt yang bermaksud : “ Maka kami memberi kefahaman kepada Sulaiman dan masing-masing kami berikan hukum (keputusan) dan pengetahuan.” (Al-Anbiya :79).

Kerana itulah pada kitab Al-Faqih Wal Mutafaqih oleh Imam Khatib al-Baghdadi ra menyebutkan bahawa Imam Syafie ra pernah menyebut : "Tidak halal bagi seseorang itu memberikan fatwa dalam agama kecuali mereka yang mengetahui tentang kitab Allah baik nasakh dan mansukhnya, muhkamat dan mutasyabihat, ta’wil dan penurunannya, makkiyah dan madaniyah dan lain-lain serta juga menguasai hadith seperti mana perlunya dia menguasai Al-Qur’an, mahir bahasa arab dan juga mahir ilmu usul dan kemahiran yang berkaitan." (lihat Al-Faqih Wal-Mutafaqih dan I’lamul Muwaqi’in oleh Imam Ibn Qayyim m/s 45 Jilid 1 dengan tambahan perkataan dari penulis).

Pengajaran daripada tulisan di atas :

1) Boleh berdakwah (bagi orang yang tak banyak ilmu & tak alim macam kita) dengan syarat menyampaikan ilmu yang dihafal sebijik-sebijik.
2) Alasan "Sampaikanlah daripada aku walau sepotong ayat" boleh diguna pakai jika kita hanya menyampaikan apa yang kita hafal atau dengar & baca dari sumber ilmu tanpa olah, ubah suai dan tokok tambah.
3) Mengulas ayat Quran dan hadis tanpa merujuk tafsiran dan menguasai ilmu alat adalah ditegah kerana dibimbangi maksudnya menyalahi tuntutan syarak (maqosid syarak) atau kehendak sebenar dalil.
4) Marilah kita bersama-sama menguasai ilmu alat dan bantu membantu, siapa "teror" maka silalah ajar kawan-kawan yang lain dan jangan memperendahkan semangat mereka atau padamkan semangat mereka dengan celaan tapi berilah sokongan dan bantuan.


Wallahua'alam

Monday, December 01, 2008

SEORANG MUSLIM TIDAK DIKAFIRKAN KERANA DOSA-DOSANYA

Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa seorang mukmin meskipun melakukan dosa-dosa kecil dan besar tidak boleh dikafirkan dengan semuanya itu. Meskipun dia meninggal dunia dalam keadaan belum taubat, selama masih dalam tauhid dan keikhlasan, urusannya terserah Allah.

Jika Dia menghendaki, Dia akan mengampuni dan memasukkannya ke syurga pada hari Kiamat dalam keadaan selamat, beruntung dan tidak disentuh oleh api neraka, tidak disiksa atas segala dosa yang pernah dilakukannya, ini boleh sahaja terjadi kerana perbuatan yang dilakukan oleh hamba tersebut yang mengundang rahmat Allah swt dan kasih-Nya kepada hamba tersebut.

Namun apabila Allah kehendaki, bisa saja Dia menyiksanya di neraka untuk sementara, namun azab itu tidak kekal, bahkan akan dikeluarkan untuk dimasukkan ke tempat kenikmatan yang abadi (syurga).

Guru kami (Al-Imam Abu Thayib) Sahal bin Muhammad (As- Sha'luki) rahimahullah berkata:"Seorang mukmin, walaupun disiksa di neraka, ia tidak akan dicampakkkan seperti dicampakkannya orang kafir. Ia pun tidak kekal seperti orang-orang kafir, dan ia tidak akan celaka seperti celakanya orang kafir."

Ertinya, bahwa orang kafir akan diseret ke neraka dan dalam keadaan tersungkur wajahnya, dibelenggu, dibebani dengan beban yang berat. Sedangkan seorang mukmin yang dihukum di neraka, ia akan masuk seperti tahanan yang masuk penjara di dunia dengan berjalan, tanpa dijungkirbalikkan, atau dicampakkan seperti pada orang kafir.

Erti ucapan:"..dia tidak akan dicampakkan seperti orang kafir yaitu bahwa orang kafir dimasukkan seluruh tubuhnya ke neraka dan setiap kali kulitnya gosong, kemudian diganti dengan kulit yang baru, agar ia betul-betul merasakan siksa-Nya, sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an:" Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (An-Nisaa:56)

Adapun orang-orang beriman, wajah-wajah mereka tidak akan disentuh oleh api neraka, dan anggota sujud mereka juga tidak akan dibakar api neraka, kerana Allah telah mengharamkan neraka untuk membakar anggota-anggota sujud.

Erti ucapan beliau:"...mereka tidak akan kekal didalamnya seperti orang kafir...". Orang-orang kafir kekal di neraka dan tidak akan dikeluarkan selama-lamanya, sedangkan pelaku dosa-dosa besar dikalangan mukminin tidak akan kekal di neraka (jika masuk).

Makna ucapan beliau:"..tidak akan celaka seperti celakanya orang kafir..". Bahwasanya orang-orang kafir putus asa untuk mendapat rahmat Allah, mereka juga tidak mempunyai harapan sama sekali untuk senang. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tidak putus-putusnya mengharap rahmat Allah disetiap keadaan. Kerana pada akhirnya seorang mukmin akan masuk syurga, disebabkan mereka diciptakan untuk masuk surga dan syurga diciptakan untuk menjadi miliknya, sebagai keutamaan dan kurnia dari Allah azza wa jalla .
Dalilnya sabda Nabi sallallahu'alaihi wa sallam:"Allah mengharamkan bagi api nereka untuk menjilat bekas-bekas sujud dan lainnya." (HR. Bukhari)

Ushulus Sunnah wa I’tiqod ad-Dîn

Thursday, November 27, 2008

Respon Terhadap Isu Yoga


Kelemahan institusi agama tanahair (yang berpunca daripada agamawan yang kurang mengkaji) disebabkan puluhan tahun yang dahulu pengetahuan agama hanya diambil oleh golongan yang tercicir pelajaran dari subjek sains dan konvensional mengakibatkan pelajar kurang cerdik ini sekarang mendominasi (menguasai) jabatan penting kerajaan dan majlis agama sebagai orang penting disebabkan SISTEM MALAYSIA ialah berdasarkan faktor senioriti (lama & tempoh berkhidmat) bukan kepada pencapaian dan hasil kajian.

Hal ini menyebabkan kita dapat melihat kurangnya penguasaan kemahiran agama dengan kebijaksanaan IQ berfikir bagi menggunakan dalil (hujah) agama untuk menyelesaikan masalah kehidupan dengan berkesan.

Tidak seperti Negara lain, ulama dan pegawai agama pembuat keputusan kita tidak menguasai keseluruhan mazhab Islam seperti Syafie, Maliki, Hanafi dan Abu Hanifah yang juga merupakan Ahlul Sunnah Wa Jamaah sebaliknya para agamawan tanahair hanya menguasai Mazhab Syafie sahaja dengan juzuk yang kecil dan hanya merujuk pada kitab2 yang kecil jumlahnya.

Kelemahan mereka di sudut ilmu juga turut dibebani dengan gejala akhlak dan uslub (sikap) mentaliti masyarakat yang begitu ta'asub (melampau di dalam mempercayai sesuatu) sehingga mengakibatkan benda yang furu (remeh dan ranting) di dalam agama di anggap besar sedangkan Islam mengalakkan kita berfikir dan berbahas mencari kebenaran.

Sikap jumud (beku) dan tidak mesra manusia (kerana para agamawan lebih suka menjadi wakil tuhan dan begitu mudah menjatuhkan hokum dan sibuk bercakap soal hokum) seolah-olah Islam hanya untuk menghukum manusia sedangkan 2/3 daripada agama itu ialah dakwah yang menyeru manusia dan hokum Cuma 1/3 tidak dimanfaatkan dengan berkesan.

Sebelum membuat fatwa tentang YOGA, apakah peranan majlis agama dan Jabatan rasmi agama tanahair sebelum ini di dalam mempromosikan tentang PANDUAN MENJAGA KESIHATAN CARA ISLAM ? kaedah MEDITASI cara ISLAM ? Panduan Menghilangkan Stress menurut ISLAM bagi menyelesaikan masalah manusia ?

Jawapannya kurang atau hampir tiada.

Kemudian apabila Islam Tanahair( ISLaM MELAYU BUKAN ISLAM SEBENAR) tidak menmpunyai usaha mengurangkan beban emosi dan kesihatan manusia maka datangnya YOGA mengisi ruang VAKUM di dalam masyarakat dan kekosongan tersebut dengan segera menjadi pilihan popular warga kota dan mereka yang stress dan inginkan kehidupan yang sihat.


Maka kemunculan Fatwa seperti ini tentulah dicemuh, kenapa sekarang baru nak sibuk bila orang dah ramai buat YOGA, kenapa sebelum ini tidak ? Apakah kerana ianya tiada di dalam buku Proedur Jabatan Agama iaitu MEMIKIRKAN PERSOALAN MANUSIA DAN BAGAIMANA HARUS MEMBANTU MEREKA DENGAN AGAMA ?

Pendapat Ulama Mengenai Hukum YOGA

YOGA sekiranya mempunyai pengaruh keagamaan dan spiritual yang bukan berasal dr Islam maka ditolak dan boleh membawa syirik kerana mencari ketenangan selain jalan yg dianjurkan oleh Islam ialah syirik.

Masalahnya YOGA dilakukan dengan campuran perbuatan fizikal (senaman jasad) yang halal dan ucapan serta amalan spiritual (yang diharamkan) kerana mempunyai pengaruh agama HINDU.

Misalnya ucapan seperti "Omm", tafakur dan pemusatan hati dan pemikiran, mengabungkan diri dengan alam ialah suatu yang ditegah serta disebut sebagai "penyatuan" yang berasal dr ugama Hindu. Maka hal ini ditegah oleh Syarak berdasarkan hadis sahih yang baginda pernah bersabda : "Barangsiapa yang meniru perbuatan sesuatu kaum maka dia termasuk di dalam kaum tersebut." (hadis sahih)

Kemudian di dalam ayat al-quran, disebut di dlm surah Ali-Imran yg berbunyi " Barangsiapa yang mencari jalan hidup (termasuk juga jalan ketenangan hati dan panduan pembersihan jiwa) yang selain daripada Islam maka tidaklah diterima di sisi Allah." (Al-Imran: 85)

Kesimpulannya pengharaman YOGA sewajarnya sejak dahulu bukan sekarang, ulama Islam perlu membuat kerja rumah dan kajian sejak dahulu tentang masalah umat Islam bukan menunggu sehingga sudah parah baru membuat keputusan yang mengakibatkan kemarahan orang.

Keputusan Majlis Fatwa perlu disokong, kerana mereka mewakili nama Islam malangnya sikap mereka kurang brhikmah di dalam tindakan dakwah kerana tidak selari dengan usaha dakwah dan seruan memberikan kefahaman kpd orang ramai.

Apapun kita perlu memahamkan org ramai kenapa Yoga ini haram dan kita perlu menyokong Majlis Fatwa dan Kita perlu ubah sikap dan cara pengendalian Fatwa di Malaysia.

Perlu diingat sekalipun agama ialah suci dan terpelihara dr salah, namun orang yang mengendalikannya tidak terlepas dr kesalahan.

Wallahualam.

Saturday, November 08, 2008

Kepentingan Ikhlas di dalam Amalan


Para ulama Rabbani yg terdiri daripada mereka yg aktif dalam pendidikan rohani dan yang berjalan kepada Allah tlh bersetuju, bahawa kepentingan ikhlas bg setiap amal utk bekalan akhirat dan bg setiap org yg meniti jln menuju Allah.Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali berkata di dlm Muqaddimah kitab An-Niyyah Wal-Ikhlas Qash-Shidq, yg memakan seperempat bahagian dr kitab Al-Ihya' :

"Dgn hujjah iman yg nyata dan cahaya al-Quran, mereka yg mempunyai hati mengetahui bahawa kebahagiaan tdk akan tercapai kecuali dgn ilmu dan ibadah. Semua org pasti akan binasa kecuali mereka yg berilmu. Mereka yg berilmu pasti akan binasa kecuali yg aktif beramal. Semua org yg aktif beramal akan binasa kecuali mereka yg ikhlas."

Jadi sebutan mereka yg ikhlas amat rentan. Amal tanpa niat adalah ketololan, niat tanpa ikhlas adalah riya', yg bererti sama dgn kemunafikan dan tdk berbeza dgn kederhakaan. Ikhlas tanpa kejujuran dan perlaksanaan adalah sia-sia.

Allah tlh berfirman ttg setiap amal yg dimaksudkan utk selain Allah, sbg suatu yg tdk bermatlamat. Di dlm al-Quran Allah tlh berfirman yg bermaksud :

"Dan Kami hadapi segala amal yg mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yg berterbangan." (al-Furqan: 23)

Perkara yg serupa dgn apa yg dikatakan oleh al-Imam al-Ghazali itu sblmnya juga tlh dikatakan oleh seorang Rabbani yg arif bernama Sahl bin Abdullah at-Tustary, "Semua manusia spt org yg sdg mabuk kecuali mereka yg berilmu. Semua org yg berilmu adalah org yg bingung kecuali mereka yg mengamalkan ilmunya."

Dlm lafaz lain beliau berkata, "Dunia ini adalah kebodohan dan kematian kecuali ilmu. Semua ilmu merupakan hujjah ke atas pemiliknya kecuali yg diamalkannnya. Semua amal akan sia-sia kecuali yg dilaksanakan dgn ikhlas. Ikhlas itu dlm bahaya yg besar sehingga tetap berakhir dgnnya."

Sebahagian yg lain juga berkata, "Ilmu itu laksana benih, amal laksana tanaman dan airnya adalah ikhlas."

Ibn 'Atha'illah berkata dlm Al-Hikam, "Sesungguhnya Allah tdk menyukai amal yg mendua (berbelah bahagi), dan tdk pula hati yg mendua. Amal yg mendua tdk diterima dan hati yg mendua juga tdk akan diterima."

Amal yg tdk disertai ikhlas adalah ibarat gambar yg mati, dan raga tanpa jiwa. Allah hanya menginginkan hakikat amal, bkn rupa dan bentuknya. Maka dr itu Dia menolak setiap amal yg pelakunya tertipu dgn amalnya.

Dlm hadith shahih riwayat Abu Hurairah, bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

"Sesungguhnya Allah tdk melihat kpd jasad dan rupa kamu, tetapi Dia melihat kpd hati kamu." Baginda memberi isyarat ke arah hati dgn jari-jari tangannya lalu berkata, "Taqwa itu letaknya di sini." Dan Baginda memberi isyarat ke arah dadanya sebanyak tiga kali." (HR Imam Muslim)

Allah berfirman ttg mereka yg menyembelih haiwan qurban, iaitu yg dilakukan oleh mereka yg menunaikan haji dan umrah :

"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tdk dpt mencapai (keredhaan) Allah, tetapi ketaqwaan drp kamulah yg dpt mencapainya." (al-Hajj: 37)

Allahu a'lam..


Fit-Thariq Ilallah: An-Niyyah Wal-Ikhlas, Syeikh Yusuf al-Qaradhawi

Wednesday, October 22, 2008

Kewartawanan Yang Tidak Bertanggungjawab

Tanggungjawab kewartawanan yang paling utama ialah melaporkan berita yang diperolehi dengan amanah dan jujur tanpa tokok tambah dan ulasan yang membawa kesan buruk atau mengakibatkan berita yang tersiar menyimpang daripada perkara sebenar yang berlaku.
Seorang wartawan Berita Harian yang menghadiri Persidangan Dewan Undangan Negeri (DUN) Kelantan misalnya apabila mendapati Baginda Sultan Kelantan , DYMM Tuanku Ismail Petra Sultan Yahya Petra bertitah merasmikan Persidangan kali ke 3 (Belanjawan) bagi tempoh penggal pertama Dewan Negeri Kelantan, Kota Bharu, yang ke 12 tahun 2008 di Dewan Undangan Negeri Kelantan, Kota Darulnaim, Kota Bharu semalam yang di dalam ucapan baginda menegur dan memberikan pandangan berkenaan perkara yang dirasakan boleh diperbaiki oleh Kerajaan Negeri Kelantan ternyata bertindak keji apabila melaporkan berita sebagai Sultan murka kerajaan Pas gagal tadbir Kelantan di muka hadapan Berita Harian.


Media massa hari ini terlalu keji apabila menyiarkan laporan berita berat sebelah, penuh tokok tambah dan tidak bersikap profesionalisme apabila berhadapan dengan perkara yang melibatkan persoalan politik.

Murka bermaksud "Marah dan menginginkan hukuman dijatuhkan kepada pihak yang dimurkai" dan hal ini jauh sekali terjadi kepada Sultan Kelantan sekiranya kita membaca teks ucapan baginda dan nada suara yang dititahkan yang mana penuh dengan hormat, berterima kasih dan bersifat kerjasama di antara pihak istana dan kerajaan negeri.

Malangnya sikap "wartawan bodek" yang dimiliki oleh kebanyakkan pemberita dan wartawan Melayu seperti yang terjadi kepada wartawan berita Harian sangatlah memalukan negara bangsa dan agama apabila mereka melaporkan berita, menulis dan melakukan edit berita hanya untuk memenuhi keperluan politik dan untuk mengambil hati pihak tertentu bagi mendapatkan habuan dan balasan material.

Hal ini sangatlah berdosa dan ditegah oleh Islam dan menyalahi adat budaya ketimuran dan tercela oleh nusa dan bangsa.

Allah swt berfirman dengan maksudnya :

"Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. " (Al-Maidah ; 8)

Perbuatan tidak jujur menyampaikan berita, menokok tambah maklumat supaya memenuhi kepentingan pihak tertentu ialah sikap pengkhianat, munafiq dan perangai mereka yang keji dan boleh dibeli serta tidak boleh dipercayai.

Allah swt befirman dengan maksudnya :

"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. " (Al-Anfaal : 58)

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang tidak jujur." (Al-Muthofifin : 1)

Sikap wartawan yang tidak berlaku adil, tidak jujur dan mencari peluang untuk memburukkan pihak tertentu demi mencari publisiti dan kedudukan dengan jalan mudah ternyata sangat keji dan menjadikan mereka wajar dipecat dan dilarang daripada menjadi saksi dan pelapor berita dan khabar.


Wartawan Bukan Melayu Lebih Telus dan Berani

Sebagai anak Melayu yang beragama Islam, saya malu apabila melihat Wong Choon Mei yang bertugas di Malaysiakini sejak tiga bulan berani memikul tanggungjawab terhadap kesilapan laporan berita yang mengisahkan perihal Manisfesto Najib sekaligus meletakkan jawatan beliau selaku wartawan Malaysiakini.

Orang bukan Melayu, sekalipun bukan beragama Islam, tidak diajari tentang hal agama seperti sifat benar, jujur dan ketaqwaan ternyata lebih mulia sikap dan perilaku mereka daripada wartawan pengampu Melayu yang beragama Islam disebabkan oleh kerakusan anak-anak bangsa Melayu terhadap imbuhan wang, pangkat dan dunia.

"Ia salah saya dan saya bersedia bertanggungjawab terhadapnya serta meletak jawatan," kata wartawan itu seperti yang dilaporkan dalam laman web Malaysiakini. Ketua Pengarang Malaysiakini, Steven Gan dilaporkan menerima peletakan jawatan Choon Mei yang berkuat kuasa serta-merta.

Meletakkan jawatan bermakna dia hilang pekerjaan dan sumber pencarian tetapi demi kebenaran maka dia bertanggungjawab maka sekiranya anak-anak Melayu beriman kepada agama melebihi lelaki Cina ini nescaya dia akan mempercayai rezeki di tangan Tuhan dan dia perlu bertanggungjawab melaporkan berita yang benar dan sekiranya dia terancam kedudukan dan jawatan kerana bersikap jujur maka rezeki tuhan ada di mana-mana.

Malangnya ramai wartawan Melayu Islam tidak beriman kepada tuhan dan tidak bertawakal kepada-Nya sebaliknya lebih beriman dan percaya kepada kedudukan pangkat, harta dan pujian Ketua Pengarang mereka.

Wartawan Perlu Menyampaikan Kebenaran

Tugas wartawan ialah melaporkan berita dan kerja mereka hanyalah menyampaikan bukan mengubah dan menokok tambah berita yang diterima.

Di dalam Islam kerja mereka ibarat para perawi hadis (hadis dari sudut bahasa boleh juga dimaksudkan sebagai berita) yang mana tugas itu cukup mulia dan dipelihara oleh kod etika dan prinsip-prinsip yang ketat apabila menerima berita, cara penerimaan dan kod pembawa berita dan isi berita semuanya perlu dikaji dan diselidiki untuk memastikan kebenaran berita yang dibawa, disampaikan dan diterima.

Rasulullah s.a.w:
“Katakanlah kebenaran walaupun ia pahit” (Riwayat Ahmad, Ibn Hibban, al-Hakim, dinilai sahih oleh al-Albani).


Ketua Pengarang Bersikap seperti Abu Jahal

Adalah mengecewakan apabila ketua pengarang, editor dan pengarang majalah dan suratkhabar
serta penyunting skrip berita dan sebagainya baik media cetak dan elektronik tidak lagi menjadikan kebenaran dan kesahihan laporan sebagai satu keutamaan sebaliknya menumpukan kepada sensasi, gempak dan bodek sebagai bahan sajian dan prosedur kepada media mereka.

Abu Jahal yang menjadi musuh Islam dan musuh Rasulullah sewaktu dakwah di Mekah dahulu, sangat anti kepada segala yang dibawa oleh baginda tanpa soal selidik dan siasat sebaliknya terus "Melabel" dan "menolak" walaupun tidak memberi peluang kepada diri sendiri untuk mendengar dan mengkaji berita yang dibawa baginda.

Maka tindakan yang sama turut dilakukan oleh Ketua Pengarang hari ini apabila menyajikan berita yang telah diedit, diubah suai dan ditokok tambah sesuai dengan hawa nafsu dan kehendak pihak politik yang menjadi pelabur dan pemegang saham atau pemberi lesen kepada mereka. Mahu tidak mahu, segala berita yang dilaporkan hanyalah menjadi bacaan dan cerita yang sudah di edit bukan lagi benar tetapi dusta dan fitnah.

Etika kewartawanan sudah tidak lagi diendahkan dan hanya kepalsuan yang menjadi teman dan penipuan menjadi bahan mencari makan kerana duit akan diterima melalui penipuan dan pembohongan dan kerugian akan diperolehi melalaui kebenaran dan ketaqwaan.

Baca lanjut :

http://motivasiminda.wordpress.com/2007/03/22/isu-etika-kewartawanan/


Rakyat Malaysia Jauh ketinggalan dari aspek Maklumat dan Informasi Kebenaran

Informasi kebenaran yang mengandungi maklumat yang sah dan terkini jika diperolehi oleh rakyat akan boleh menganggu gugat status politik, mengubah skop pemikiran dan seterusnya boleh mengubah masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Misalnya apakah reaksi ramai apabila mendapat tahu daripada sumber informasi berita yang sahih dan benar tanpa edit bahawa :

Seorang Menteri bernama *********** mempunyai harta sejumlah RM 49 Juta hasil daripada lesen perniagaan atau menjadi penaung syarikat sekian dan sekian.

Seorang Menteri mempunyai hubungan luar nikah dengan seorang gadis ******* dan terlibat dengan gejala ******* maka apakah yang berlaku ?

Seorang gadis diculik dan dibunuh secara kejam kerana kegagalan pihak polis disebabkan lambat bertindak kerana pegawai XXXXX

Sudah tentu akan berlaku perubahan besar kepada minda masyarakat, keputusan politik dan pengaruh serta sosio-budaya.

Malangnya sikap edit dan penyembunyian fakta kerap berlaku apabila melaporkan sesuatu berita misalnya :

Contoh yang mungkin berlaku


Realiti - Polis menembak penjenayah yang cuba melarikan diri

Berita - Berlaku tembak menembak di antara polis dan penjenayah apabila cuba melarikan diri

Tujuan di buat edit berita ialah supaya menyembunyikan sikap polis yang terus menembak penjenayah sekalipun penjenayah didapati tidak memiliki senjata api kerana mahu menyelesaikan kes dengan mudah (tanpa perlu perbicaraan, mahkamah dan sebagainya) namun hal ini jika diketahui oleh orang ramai akan menimbulkan bantahan,reaksi negatif daripada pengamal undang-undang dan pihak hak asasi manusia maka berita di edit dan fakta disembunyikan.

Perkara dan amalan sebegini biasa berlaku di negara-negara dunia ketiga dan bahkan turut wujud di negara maju seperti Amerika Syarikat , Britain dan sebagainya maka kerana itulah mereka mempunyai Special Branch seperti CIA contohnya untuk menghilangkan bukti, mengawal rakyat dan menyekat kebocoran maklumat yang tidak wajar seperti ini.


Kerana itu di dalam negara-negara dunia ketiga, apabila kuasa politik masih di dominasi oleh kelompok tertentu maka berita dan informasi maklumat banyak dipalsukan dan rakyat hanya menerima berita dan maklumat yang sudah siap diedit.

Allah swt befirman yang bermaksud :

"…. janganlah kamu menyamarkan kebenaran dengan kebatilan serta kamu sembunyikan kebenaran walhal kamu tahu (hakikat sebenarnya)” (Surah al-Baqarah: 42)

Kesimpulannya

Berhati-hatilah di dalam menerima berita

Islam menekankan konsep berhati-hati menerima dan menyampaikan berita juga di dalam sesuatu maklumat informasi. Justeru itu Nabi s.a.w bersabda: “Cukuplah untuk seseorang itu dianggap berdusta dengan dia menceritakan setiap yang dia dengar. (Riwayat Muslim)

Kata al-Imam Malik bin Anas (meninggal 179H): “Ketahuilah, tidak selamat seseorang yang menceritakan setiap apa yang dia dengar, dan seseorang tidak menjadi imam (pimpinan) sama sekali apabila dia menceritakan setiap yang dia dengar”. (Riwayat Muslim dalam Muqaddimah Sahihnya)

Sebagai rakyat Malaysia yang berfikiran matang, waras dan berpelajaran maka saya menyeru orang ramai supaya menasihati rakan karib dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan supaya kita semua bersikap jujur dan amanah di dalam menyampaikan maklumat.

Moga-moga melalui pesan-pesan di atas kebaikan ini akan tersampai kepada mereka yang berada di meja pengarang, lapangan kewartawanan dan mereka yang bertindak sebagai pembuat keputusan di dalam negara kita supaya bersikap jujur dan amanah.

Segala puji hanyalah bagi Allah swt.

Monday, October 13, 2008

Prosedur Syariah Yang Jahiliyyah

Saya hanya mampu ketawa di dalam kesedihan apabila mendengar radio IKIM kerap mengumandangkan wawancara dengan wakil jabatan agama dan pegawai undang-undang syariah yang sibuk bercakap soal memartabatkan undang-undang syariah di Malaysia.

Komen ringkas saya kepada mereka ialah "Pergi balik pejabat untuk bakar dulu buku "Peraturan Prosedur" undang-undang syariah jahiliyyah yang ada di setiap negeri sebelum bercakap soal memperjuangkan hukum syariah !
(Gambar-Hiasan, DISCLAIMER : kepada Orang yang suka mencari kesalahan orang lain, saya tak berniat menghina mana-mana undang-undang kerajaan negeri atau peraturan yang dibentuk dengan DYMM Sultan, saya juga bukan nak memberontak ke kang tak silap aku kena pulak masuk ISA, anggaplah apa yang saya tulis di sini luahan perasaan di blog sendiri, so syoh-syoh pi tempat lain.. jangan dok cari salah saya, kalau masalah saya diselesaikan dengan segera, automatik saya akan puji balik siapa yang saya kritik, amacam ok tak ?)Puncanya

Baru-baru ini saya dikecewakan oleh pegawai penguatkuasa syariah yang menegaskan hukum syarak tidak dapat dilaksanakan kerana terpaksa menurut prosedur dan peraturan syariah !

Sejak pemergian saya ke Jabatan Agama Islam Daerah XXXXX , itulah kali pertama di dalam hidup saya menjumpai undang-undang terbodoh dan tercela yang pernah direka oleh manusia.

Prosedur Enakmen Jenayah Syariah lebih mencari kesalahan orang daripada menyelesaikan masalah orang !

Peranan Jabatan Agama Islam sepatutnya berkhidmat untuk manusia bagi :

1) Membantu orang ramai memahami agama Islam
2) Memudahkan umat Islam menunaikan kewajipan agama dan menguruskan kepentingan hal ehwal agama Islam
3) Berperanan sebagai badan rasmi yang menguatkuasakan syariat Islam bagi kepentingan Umat Islam

BUKAN

1) Berkhidmat untuk Tuhan dan negara dengan bermaksud "MENJADI WAKIL TUHAN YANG HEBAT, SUCI DAN MURNI, KAMILAH PEGAWAI AGAMA YANG AGUNG, GAGAH PERKASA DAN KAMU SEMUA WAHAI MANUSIA, ADALAH MAKHLUK HINA DAN DOSA...!!!

KAMU NI JAHAT, SUKA BUAT MAKSIAT, KAMI ADALAH MALAIKAT YANG BERTANGGUNGJAWAB MENGINTIP MANUSIA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DAN MENGUAT KUASA KAN SYARIAT, AWAK SEMUA INI (ORANG RAMAI) IKUT SAHAJALAH UNDANG-UNDANG YANG KAMI BUAT (PROSEDUR) APA BISING-BISING !

KAMI KAN CERDIK, PEGAWAI AGAMA !!! KAMI NI MENGAJI MESIR, JORDAN, SYIRIA...KAMI TAHULAH BUAT PROSEDUR...SEBAB TU MENYENANGKAN KERJA KAMI BOLEH MINUM KOPI, KELUAR RELAKS-RELAKS WAKTU PEJABAT.. (ALA KAN KERJA KERAJAAN)

ADAPUN KALIAN RAKYAT JELATA , ORANG AWAM IKUT SAHAJALAH PROSEDUR..JANGAN MENYUSAHKAN KAMI...NAK URUS..PI KAUNTER, ISI BORANG...DAN IKUT PROSEDUR..!!

err...Tuan Yang Maha Mulia Pegawai Agama, " kami ada masalah, kami nikah di..." HUH INI TAK IKUT PROSEDUR...TAK IKUT UNDANG-UNDANG....KAMU DI DENDA..KAMU DITANGKAP...KAMU NI JAHAT...ORANG JAMAI NI JAHIL...BODOH AGAMA...!! (slurpp..emm sedap air kopi ni..err..Liza (gadis genit bertudung litup yang kerja di Pejabat Agama merangkap orang suruhan ustaz-ustaz) tolong buatkan saya kopi (dengan nada yang manja...halus gitu..ala Liza kan baikkk...Baiklah boleh ustazzz...(liza menjawab)

HAH KAMU...KERANA KAMU LANGGAR PROSEDUR..SAYA TAK BOLEH NAK BUAT APA LAGI DAH..INI UNDANG-UNDANG...KITA IKUT PERATURAN..JADI KAMU KENA IKUT...!! SAYA SIBUK NI...HUBUNGI PEGAWAI LAIN...SAYA ADA KERJA...(sambil berjalan pergi)

Demikianlah sandiwara kisah benar yang berlaku di beberapa pejabat agama yang saya dan orang ramai lawati !!

Kisah-kisah Syariah

Sebenarnya banyak sangat cerita dan kisah-kisah berkaitan mahkamah syariah dan pejabat Agama sehingga saya sendiri malas hendak menulis di sini. Seorang kawan yang pernah berkahwin di luar negara tanpa keizinan pejabat agama, akhirnya dipenjara setelah pulang dan ada yang didenda.

Lebih lucu ada cerita orang lelaki yang bernikah dengan gadis warga Indonesia, anak pertama dan kedua sudah mendapat warganegara, kemudian anak ketiga lahir dan mereka tidak mempunyai surat sijil nikah menyebabkan anak pertama dan kedua yang sebelum ini merupakan warganegara ditarik balik (dilucut hak warganegara) gara-gara tiada sijil nikah.

Bukan apa, nak buat sijil nikah (kertas) bodoh itu pun macam nak kena masuk Universiti, proseddur (peraturannya) cukup jahiliyyah, menyusahkan dan membodohkan.


Kalau pernikahan sudah sah disisi Syarak, keluarkan sahajalah sijilnya cepat-cepat buat apa nak mesti lengkapkan perosedur ?

Oh ini prosedur tak lengkap..tak boleh buat surat nikah..kelak mengundang pelbagai seribu satu masalah lain..

Seorang kawan hampir bercerai disebabkan surat nikah dikeluarkan setelah mereka mendapatkan anak (pendek cerita) anak tersebut dianggap anak luar nikah. Menyebabkan pelbagai prosedur perlu dilalui untuk mensah tarafkan anak tersebut.

Wahai jabatan agama kenapa anda perlu menjadi Sherlock Holmes ? Menyiasat mengalahkan detektif ?

Kalau pasangan itu sudah pun mempunyai wali, ada saksi dan mahar maka nikahkan sahaja tanpa perlu persusahkan kenapa mesti melalui prosedur ketat yang meggilakan ?

Oh Kami takut perkahwinan sendiket berlaku, YA RABBI !!! Perkahwinan Sendiket atau sebagainya boleh diselesaikan jika dapat aduan dan jika tidak kenapa nak pergi selongkar bawah kain orang ?

Prosedur ciptaan Manusia dipakai akhirnya Syariah tinggal Nama


“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. kerana itu Barangsiapa yang engkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Al-Baqarah : 256)

Maka berkata pula Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah ra : “Thaghut itu setiap yang diagungkan tanpa kerana ketaatan kepada Allah dan rasulnya baik daripada manusia atau syaitan atau pun daripada berhala.” (Jami Rasail dengan tahqiq m/s 373 Jilid 2)

Prosedur Syariah itulah Taghut yang merosakkan sistem masyarakat Islam hari ini apabila agama menjadi badan robocop yang kaku, jumud dan bodoh.

Cadangan Memperkasakan JABATAN AGAMA DAN MAHKAMAH SYARIAH

Memohon supaya JABATAN AGAMA ISLAM mengamalkan kaedah “Memudahkan bukan Mempersusahkan” dan berperanan membantu umat Islam menyelesaikan urusan dan masalah di dalam urusan agama supaya imej Islam sebagai agama yang mesra dan memudahkan terpelihara.

Penerangan :

Islam ialah agama yang mudah tetapi Pengurusan Jabatan Agama Islam, prosedur, peraturan dan sebagainya yang telah menjadikan urusan hal ehwal Islam menjadi rumit, renyah dan memakan masa disebabkan oleh urusan berkaitan borang, bidang kuasa dan kadang-kala hanya kerana persoalan alamat dan kawasan.

Menggunakan budi bicara di dalam sesuatu urusan sangatlah penting kerana hal ini bertepatan dengan sikap Islam iaitu “murunah” yang disebut sebagai fleksibel.

Mengunakan budi bicara lebih baik dan berkesan berbanding prosedur kerana masalah umat Islam pelbagai, berbeza situasi dan mustahil manusia sekalipun pintar mampu mencipta prosedur yang bertepatan dengan semua situasi.

Tambahan pula pegawai agama bukanlah lulusan pengajian yang pintar di zaman sekolah (disebabkan kebanyakkan pegawai agama ialah mereka yang kandas pelajaran di zaman sekolah sehingga memaksa mereka memilih pengajian agama di IPt kerana tiada pilihan)

Allah swt berfirman :

مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
"Barangsiapa yang disesatkan Allah , Maka tidaklah ada sesiapa yang memberikannya pertunjuk dan Allah membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan." (Al-A'raf : 186)


Kaedah “Pendakwah bukan Penghukum” perlu diguna pakai oleh setiap pegawai Agama Islam di dalam Jabatan Agama Islam.


Penerangan :

Para ulama terkenal seperti Dr Yusof al-Qaradhawi di dalam buku-bukunya selalu memesan agar para hakim dan penguasa urusan hal ehwal Islam mempermudahkan masyarakat.

Bahkan apabila ditanya mengenai suatu kes pernikahan yang tidak sah menurut mazhab syafie kepada beliau (Dr Yusof Al-Qaradhawi) beliau menasihati supaya disahkan pernikahan tersebut melalui mazhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah sebagai menyelamatkan pasangan tersebut daripada hukuman zina.

Beliau (Dr Yusof Al-Qaradhawi) di dalam kenyataan bertulis mengatakan hendaklah pihak jabatan agama berusaha menyelamatkan umat islam daripada melakukan kesalahan dan berusaha mencari jalan mengelakkan orang daripada dihukum dengan segala daya upaya kerana Islam ialah agama dakwah kasih dan seru bukan agama yang suka menghukum.

Islam ialah agama yang terakhir di dalam menghukum, bahkan kaedah feqah juga menyarankan sekiranya ada walau sedikit sahaja keraguan wajarlah digugurkan kewajipan hudud.

“Idraul Hudud bil syubhat” (Maka gugurkanlah hudud dengan syubhat)

Masalah :

Semua orang mengakui sikap ustaz, pegawai agama, dan penguasa jabatan agama yang cukup suka menghukum, cepat membuat pra-sangka, andaian dakwaan dan suka mencari kesalahan dan bahkan wujud bahagian siasatan menyiasat sedaya upaya bagi memastikan tiada keraguan di dalam sesuatu permohonan.

Sebaliknya mempermudahkan urusan agama, tidak membawa kerugian, sekalipun wujud orang ramai yang suka mengambil kesempatan tetapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk bersikap ketat di dalam prosedur dan ketat di dalam urusan.

Sikap suka ambil kesempatan umat Islam perlu ditangani dengan cara lain yang seperti dakwah, pendidikan dan seruan baik bukan dengan mengenakan prosedur yang membuatkan orang benci kepada Islam.

Prosedur Syariah kini menjadi duri dalam daging di dalam Masyarakat Islam

Perkara yang sahih dan benar disisi Al-Quran dan As-Sunnah menjadi tidak sah dan tidak benar disebabkan bercanggah dengan prosedur dan hal ini sungguh mencelakan dan telah membuatkan ramai pegawai agama berkata : Kami terpaksa mengikut prosedur sekalipun bercanggah dengan hukum syarak dan hukum Al-Quran dan As-Sunnah !!!


صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ
"Sibghah (celupan & sistem ) Allah dan siapakah yang lebih baik sibghahnya (celupan & sistemnya) daripada Allah? dan hanya kepada-Nya-lah Kami menyembah." (Al-Baqarah : 138)


Allah swt berfirman :

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً
"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa : 65)

p/s :

Saya memohon maaf atas ketelanjuran bahasa yang digunakan, al-maklumlah sebagai manusia siapa tidak marah apabila agama kita diejek kerana bersalahan dengan prosedur ?

Lebih malang, saya dan isteri ke pejabat agama bersama bapa mertua (bapa isteri) menguruskan soal pendaftaran nikah yang tidak pernah selesai sejak hampir 10 bulan akhirnya diberitahu pendaftaran tidak dapat dibuat sekalipun pernikahan itu sah kerana tidak menurut prosedur !!!

Puas bapa mertua (bapa isteri) menjelaskan bahawa dia (wali) yang menikahkan, cukup saksi dan hampir semua keluarga datang (datuk dan nenek) ke majlis pernikahan dan punyai bukti, gambar dan sebagainya bahawa nikah berlaku.

tetapi Pejabat Agama enggan mengeluarkan sijil kerana tidak mengikut prosedur jahiliyyah mereka yang disembah oleh mereka !!!

Pegawai agama yang mengendalikan sessi temu, berkata bahawa pernikahan itu sah tetapi ianya bercanggah dengan prosedur dan kami mengikut prosedur !!!

Siapa tidak berang ?

Pilihan yang tinggal ialah saya perlu bernikah semula dengan mengikut prosedur dan itu pun berisiko kerana Anak pertama saya pula terpaksa dilucutkan hak warganegara jika saya bernikah semula !!

Siapa tak mengamuk ?

Semoga Allah membuka hati meraka yang berakal untuk mengubah hal ini....atau saya perlu mengubahnya sendiri ?

Wallahualam

Tuesday, September 30, 2008

Selamat Hari Raya Aidhil Fitri

Assalamualaikum warahmatullah,
Kehadapan semua pengunjung yang dihormati,Ustaz Emran sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidhil Fitri kepada semua ahli pengunjung dan tetamu http://www.ustaz.blogspot.com / dengan lafaz “ Aidhul Mubarak..Taqabbalallah huminna waminkum.”


Yang ikhlas,
Emran Ahmad
Professional Ubudiyah Menuju Mardhotillah

Sunday, September 28, 2008

Mana yang perlu dihiaskan, rumah atau penghuninya ?


Sepanjang masa ini sudah kelihatan banyak rumah-rumah yang sibuk berkemas dan dihiaskan cantik-cantik sebagai persiapan menyambut hari raya. Mengecat rumah, memasang lampu berkelip dan tidak kurang yang mengupah pakar untuk melakukan pengubahsuaian di saat-saat akhir.


Banyak duit, masa dan tenaga dihabiskan bagi mempersiapkan rumah dan menghiasinya agar kelihatan cantik bagi menyambut hari raya.

Persoalannya ialah, yang manakah lebih utama untuk dihiaskan apakah rumah atau penghuninya ?


Rumah hanya binaan

Adapun penghuni rumah ialah manusia yang tinggal di dalamnya dan merekalah yang menjadi sebab dan akibat kepada sesebuah rumah itu sama ada bagus, buruk dan seronok atau menyedihkan untuk di diami.


Hiasi penghuni rumah dengan akhlak, adab dan agama yang mulia akan menyebabkan rumah tersebut diberkati sekalipun buruk.

Rezeki datang melimpah ruah masuk dan tetamu merasa keseronokkan berada di dalamnya walaupun sempit.

Itulah dia nikmat yang diberikan tuhan, tidak dapat dilihat dengan mata kasar tapi terasa sendiri oleh hati.

Pandanglah dengan mata hati...
Hiasilah penghuni rumah dengan iman dan taqwa, suburi taman ukhuwah dengan kasih sayang

Friday, September 26, 2008

Muslim lupa Sejarah mengakibatkan Lupa Nilai Diri


Prof. Dr Ataullah Bogdan Kopanski ketika berceramah kepada pekerja-pekerja di syarikat saya ada menyebutkan bahawa salah satu sebab utama punca kekalahan umat Islam Andalus kepada tentera Salibiyah ialah di sebabkan kemewahan yang dikecapi oleh mereka menyebabkan mereka sayang akan dunia dan takut kehilangan segala keselesaan yang dikecapi sehingga menjadikan mereka lemah jiwa dan minda kerana dikawal oleh ketakutan dan kehilangan semangat perjuangan.

Disebabkan muslim sudah sampai ke sebuah peradaban yang tinggi, mereka mula lupa diri dan dilalaikan dengan kemewahan serta melupakan asal usul sejarah dan nilai agama mereka dan matlamat asal yang perlu mereka perjuangakan. keselesaan menyebabkan hati mereka lemah.


Penyakit Al-Wahn Punca kekalahan Umat Islam

(Askar Amerika Berehat di dalam Masjid di Iraq yang telah mereka tawan)

Daripada Thauban, katanya: Sabda RasululLah s.a.w : “Akan tiba masanya umat-umat lain akan mengajak satu sama lain untuk membinasakan kamu (umat islam) sebagaimana orang mempelawa satu sama lain kepada dulang makanan (menjamah hidangan makanan)" . Seorang sahabat bertanya “Apakah disebabkan bilangan kami sedikit pada masa itu ya Rasulullah?” Baginda menjawab “Bahkan bilangan kamu diwaktu itu adalah ramai tetapi kamu adalah ghutha` (sampah sarap dan buih) di atas air ketika banjir. Allah akan cabut ketakutan dari dada musuh kamu dan dia akan campakkan dalam hati kamu penyakit al-wahn.” Seorang sahabt bertanya pula ” Ya Rasulullah apakah dia al-wahn itu?” Jawab Rasulullah : “Cinta dunia dan takut mati.” (Riwayat Abu Daud. Al-Albani mensahihkannya ( Al-Albani, Silsilah al-Ahadis al-Sahihah. 2/647 Riyadh : Maktabah al-Ma`arif).

Umat Islam begitu takut dengan perkara yang direka oleh barat atau oleh apa yang telah dimomokkan kepada kita seperti peperangan, pergaduhan, perselisihan antara kaum, kemiskinan dan dan sebagainya.

Kita takut untuk melaungkan azan dengan kuat kerana takut menganggu jiran

Kita takut untuk berprinsip menyatakan pendirian kerana takut dilabel ekstrimis

Kita takut untuk menyatakan orang lain salah kerana takut dibenci

Kita takut berjihad kerana tidak mahu mati dan cintakan dunia.

Kita bangsa penakut

Ingatlah kembali pesanan Khalifah ‘Umar bin al-Khattab yang berucap ketika membuka Baitul Muqdis, setelah umat Islam berjaya membebaskan kota suci itu: “Kita dahulunya adalah kaum yang hina, Allah telah memuliakan kita dengan Islam, andainya kita mencari kemuliaan selain dari apa yang telah Allah muliakan kita dengannya maka kita akan dihina oleh Allah.” Riwayat ini sanadnya dikatakan sahih oleh al-Hakim dan disokong oleh al-Zahabi (Al-Hakim, al-Mustadrak, 1/237, Beirut: Dar al-Ma’rifah).

Ketahuilah,
Kita tidak akan mulia dengan ekonomi, kita tidak akan mulia dengan polisi dan sistem politik dan kita tidak akan menjadi mulia dengan demokrasi atau disebabkan oleh pelbagai kelebihan kita yang lain.

Kita hanya akan mulia dengan Islam

Malangnya umat Islam telah lupa akan hal itu !

Monday, September 22, 2008

Pesona Wanita Muslimah


Makhluk yang unik, indah dan menawan tidak lain dan tidak bukan ialah kaum wanita, mereka diciptakan dengan penuh keistimewaan dan keasyikkan. Saban waktu hidup mereka digambarkan bak bunga yang mekar mewangi di taman. Kelembutan, kecantikan dan kebaikan mereka selalu di dambakan oleh kaum lelaki kerana mereka ialah mahluk ciptaan Allah swt yang istimewa.

Perempuan atau wanita ialah salah satu daripada dua jantina bagi manusia; iaitu lelaki dan perempuan. Penggunaan perkataan "perempuan" dalam bahasa Melayu adalah khusus untuk manusia; bagi haiwan, jantinanya dirujuk sebagai betina.

Perkataan lain yang membawa erti perempuan adalah wanita, gadis, dara, betina. Faktor-faktor biologi bukannya penentu yang tunggal untuk memastikan adakah seorang itu dianggap sebagai perempuan. Sesetengah perempuan mempunyai perbezaan hormon atau kromosom yang abnormal (seperti hiperplasia andrenal kongenital, sindrom ketidaksensitifan androgen yang lengkap ataupun sebahagian, ataupun keadaan interseks yang lain), dan terdapatnya juga perempuan-perempuan yang, pada awal kehidupan mereka, tidak mempunyai fisiologi perempuan yang tipikal (perempuan transeksual).

Ciri-ciri seorang wanita

Allah swt befirman (dengan maksudnya ):
“Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. (Ali-Imran : 36)

Islam menetapkan seseorang manusia itu sebagai wanita apabila dia memiliki 2 sifat, iaitu mempunyai sifat fizikal sebagai wanita seperti mempunyai kemaluan wanita, buah dada serta lain-lain yang seumpamanya (hormon dan lain-lain) setelah dilahirkan (secara asal, bukan melalui pembedahan plastik atau pemasangan alat tiruan) dan kerana itu Islam melarang penyerupaan wajah atau perilaku di antara kedua-dua jantina tersebut.

Sabda rasulullah ; “Allah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan juga melaknat wanita yang menyerupai lelaki.” (Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abu Dawud (4098); and Ahmad 2/325; dan Ibn Hibban (1904); dan lain-lain)

Manakala sifat yang kedua bukti seseorang itu merupakan wanita ialah apabila dia di datangi haid setelah baligh.

Diriwayatkan oleh Jabir ra bahawa Rasulullah s.a.w menemui Saidatina Aisyah r.a yang kebetulan sedang menangis. Baginda bertanya: Kenapakah dengan dirimu ini? Saidatina Aisyah menjawab: Aku haid sedangkan mereka semua sudah bertahalul. Aku belum lagi bertahallul dan Tawaf di Baitullah. Mereka sedang mengerjakan Haji. Rasulullah s.a.w bersabda: “Ini adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah terhadap setiap anak perempuan Adam.” (Hadis sahih di dalam Sahih Muslim no. 2127)

Islam tidak memasukkan faktor perasaan dan kehendak hati sebagai pertimbangan untuk menetapkan jantina manusia dan hal ini merupakan penolakkan kepada golongan yang ingin menukar jantina mereka dengan alasan bahawa naluri mereka kononnya tidak bersama dengan jantina yang dimiliki.

Seorang yang memiliki sifat lelaki, sekalipun beliau mendakwa mempunyai naluri dan perasaan kewanitaan tetap tidak boleh menukar jantinanya di sisi Islam kerana perasaan, dorongan hati hanyalah permainan syaitan yang berlegar di ruang minda manusia semenjak kecil dan ramai yang terjebak oleh permainan hati dan perasaan yang dipandu oleh syaitan ini.

Mereka terpedaya, kononnya jiwa mereka terperangkap di dalam jasad yang salah sekaligus telah membuatkan mereka jatuh kufur dan murtad daripada agama apabila mendakwa tuhan tidak berlaku adil, tuhan tersilap di dalam meletakkan jiwa mereka dan tuhan sebenarnya tercuai di dalam pengawasannya terhadap kelahiran mereka apabila dikeluarkan ke muka bumi melalui jasad yang salah.

Allah swt befirman (dengan maksudnya) :
“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Al-Baqarah : 255)

Allah swt befirman (dengan maksudnya) :
“Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Al-Mukmin : 57)

Demi tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan kebesarannya tanpa cuai, memasakkan bumi dan segala isinya dengan teguh untuk manusia tidak mungkin sama sekali cuai tetapi mereka telah disesatkan oleh syaitan dan hawa nafsu mereka.

Allah swt befirman (dengan maksudnya) :
“Sesungguhnya tidaklah mereka itu buta mata mereka tetapi sebaliknya yang buta itu ialah hati mereka.” (Al-Hajj : 46).

Sesungguhnya mata mereka telah dibutakan daripada melihat kebenaran tuhan dan kehidupan yang diciptakan. Mereka berkata kami tidak bernafsu kepada lawan jantina kami, katakanlah orang yang sakit juga tidak dapat bernafsu, kerana itu ubatilah dahulu penyakit yang bersarang di dalam hati, rawatilah kebutaan yang menebal di dalam diri, demi tuhan kamu akan melihat dan ketika itu kamu akan menyedari betapa tergiurnya kamu terhadap rahmat tuhan yang telah diciptakan-Nya.

Pesona Wanita IslamIslam tidak melarang kecantikkan, keindahan dan hiburan, malah agama ini menyuruh umat-Nya supaya bersenang-lenang dan hidup dengan penuh aman damai. Kerana itu di dalam beberapa hadis baginda rasul sendiri ada menyebutkan bahawa baginda sangat sekali menyenangi wanita, bauan harum dan perkara-perkara yang menghiburkan keluarga.

Allah swt berfirman (dengan maksudnya) :
“Di hiasi di dunia itu (pada pandangan manusia) dengan kecintaan pada wanita.” (Ali Imran: 14)

Bahkan di dalam AlQuran, Allah swt menjanjikan kepada orang lelaki yang beriman dan beramal soleh dengan balasan bidadari sebagai menggalakkan mereka beribadah. Bidadari itu ialah wanita yang sempurna sifatnya dan teramat cantik jasadnya serta dipenuhi dengan segala ciri keperluan yang merupakan idaman kaum lelaki.

Allah swt berfirman (dengan maksudnya) :
“Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik- baik lagi cantik-cantik.” (Ar-Rahman : 70)

Oleh yang demikian, tidak salah jika kita mengatakan bahawa wanita dunia yang mempesonakan itu haruslah sekurang-kurangnya memiliki ciri yang paling hampir dengan si bidadari.

Wanita pesona ialah wanita yang menjadi idaman semua dan merupakan impian setiap gadis dan wanita untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Pesona bermaksud menawan dan menjadi pujaan para lelaki dan mendapat penghormatan daripada kaum sejenisnya sendiri.

Ada beberapa petua yang boleh kita pelajari bagi mendapatkan sebuah pesona buat diri.

Setelah puas menyelidiki buku-buku dan petua berkaitan wanita di dalam Islam dan sebagainya maka saya penuhi sedikit ruangan ini dengan catatan mengenai syarat menjadi wanita pesona yang saya temui :


Tidak bermakna cantik tetapi mesti lawa

Ramai akan menyangka bahawa wanita yang mempesonakan itu haruslah cantik dan menghairahkan tetapi telahan dan sangkaan itu ternyata agak silap. Bukan jasad cantik yang semua orang lelaki selalu cari tetapi mereka melihat kepada lawa.Lawa bermaksud tidaklah buruk, tidak hodoh dan tidaklah tertolak tetapi seseorang itu dianggap lawa kerana disebabkan pemakaian dan cara penampilan imej seseorang yang menarik dan mampu memikat hati-hati dan mata yang melihat.

Pemakaian

Tentu anda biasa melihat wanita yang berkulit gelap, tidaklah memiliki potongan badan yang ramping tetapi dengan pakaian menutup aurat yang dipadankan ketubuhnya, berjubah labuh misalannya, bertudung litup dan warna pakaian yang bersesuaian dengan warna kulit, bedak yang lembut di muka dengan senyuman ikhlas di wajah wanita tersebut, maka apakah lelaki yang memandang tidak akan mengatakan dia itu lawa ?

Tidak lawa ? Pasti anda berbohong !

Lawa terhasil apabila wujud gabungan penampilan imej yang baik dengan pemakaian yang sesuai, menutup aurat dan menyelesakan pemakai bukannya yang sendat sehingga terseksa ketika berjalan, bukanlah warna yang terang sehingga menyakitkan mata dan bukanlah yang terbuka di sana sini sehingga setiap kali terpaksa ditutupi dengan tangan.

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : “Sesungguhnya wanita itu adalah aurat, maka apabila keluar, syaitan akan menghiasinya.” (Dikeluarkan oleh Al Bazzar dan At Tirmidzi dan disahihkan oleh Syeikh Al Albani dalam Irwaul Ghalil jilid I).

Ramai gadis murahan (kerana murah dibeli atau didapati) , baik di IPT atau sudah bekerja suka sekali memakai seluar jeans dan seluar ketat yang menampakkan bentuk pinggul mereka. Mereka tidak sedar bahawa lelaki suka sekali melihat hanya untuk menjamu nafsu tetapi tidak ada yang akan sudi mengambil gadis sebegitu sebagai teman di dalam kehidupan.

Pemakaian seksi menyeksa batin lelaki, membuatkan mereka tergoda, namun daripada sudut pandang psikologi, perbuatan wanita memakai pakaian seksi terbabit hanya akan meruntun nafsu lelaki supaya menyeksa kaum wanita, disebut menghukum dan menganaiyai wanita itu di atas katil dengan kekuatan seks luar biasa dan memperlakukan pelbagai tindakan luar batasan bagi memuaskan nafsunya yang diruntun secara tidak normal oleh wanita itu dengan pemakaiannya yang seksi.

Gejala ini disebut pembalasan dendam daripada lelaki yang kemudiannya akan meninggalkan wanita tersebut setelah kepuasannya dipenuhi, perbuatan ini jauh daripada cinta, jauh daripada kasih dan segalanya yang selama ini di dambakan oleh seorang wanita tetapi dipandu oleh nafsu dan runtunan syahwat.

Pemakaian yang menutupi aurat, bermaksud menutupi seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan bukan hanya memakai tudung, tetapi mesti labuh sehingga menutupi dada, juga tidak terbuka dan terdedah di bahagian lain serta tidaklah ketat dan sendat menampakkan bahagian dan bentuk badan.

Allah swt berfirman (dengan maksudnya) :
“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Ahzab : 59)

Percayalah pemakaian sopan, beradab dan menutup aurat akan membawa kepada kebaikan diri, keselamatan dan juga penampilan imej yang baik dan akan mengundang bukan sahaja keredhaan tuhan tetapi juga keredhaan seluruh makhluk termasuk manusia yang melihat.

Penampilan imej
Menghasilkan imej yang menarik sangat mudah tetapi mengekalkannya itu yang amat payah. Postur yang betul perlu dipelajari, bagaimana cara berdiri, berjalan, duduk dan ketika tunduk mengambil barang atau sesuatu yang tercicir di atas lantai.

Mulakan dengan postur yang betul ialah satu kemestian, tidak ramai menyedari wanita kerap membongkok ketika berjalan, khasnya bila mereka memakai tudung yang labuh atau berpakaian sopan, ini tidak betul kerana tawadhuk itu di hati bukan dengan berjalan tertunduk-tunduk sehingga menyakitkan tulang belakang.

Jalan dengan meluruskan posisi badan, kepala tegak dengan langkah yang aman dan damai pasti akan menghasilkan pemandangan seorang wanita anggun yang sedang berjalan. Betulkan posisi duduk, cara meletakkan tangan , kaki dan punggung bagaimana melabuhkan diri amat berguna bagi membina imej yang positif dan mempesona.

Ini tidak hanya berguna ketika anda bertemu orang ramai tetapi perlu dilatih di dalam rumah sehingga anda menjadi suri rumahtangga dan bergelar isteri yang anggun dan memikat di sisi suami.

Baginda bersabda : “Dunia itu ialah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita yang solehah.” (hadis sahih, riwayat Muslim no. 3628).

Siapa tidak bangga memiliki isteri anggun dan bergaya, melihatnya duduk di sofa sahaja membuatku terpesona, bergaya, anggun dan jelita. Cara letak tangannya, cara memegang gelasnya, cara menghidangkan makanan di atas meja, cara mengambil sesuatu, gerak langkahnya, cara dia menyentuh diriku, aduh aku suami bahagia punyai isteri yang istimewa.

Demikian keluh seorang suami yang memiliki isteri yang kebetulan telah dilatih dengan disiplin latihan pesona wanita semenjak kecil.

Allah swt berfirman (dengan maksudnya) :
“ Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah diciptakan bagi kamu dari diri kamu isteri-isteri supaya kamu bersenang-senang kepadanya..” (Ar-Rum : 21).

Selesaikan postur, cara berinteraksi pula menjadi topik utama, perkataan yang diucapkan, percakapan dan tutur kata memainkan peranan. Pilihan ayat yang tepat gagal digunakan oleh ramai wanita kerana tidak sabar untuk bercakap.

Berfikir sebelum bercakap

Berfikir sebelum bercakap membantu seorang wanita untuk menghasilkan ayat yang tepat, menarik dan sesuai untuk digunakan pada situasi tertentu. Sesetengah lelaki, misalannya suami anda adakalanya memiliki sensitiviti tertentu terhadap penggunaan bahasa.

Contohnya saya pernah menerima aduan mengenai seorang kawan yang berasal daripada utara Kedah yang telah bernikah dengan seorang gadis Kelantan, beliau mengatakan bahawa apabila mendengar isterinya bercakap di dalam bahasa Kelantanis serta merta beliau cepat sekali bernafsu !

Seorang yang lain pula mengatakan, beliau pantang mendengar wanita bercakap di dalam loghat Terangganu kerana akan mematikan selera beliau sedang rakan yang lain pula mengatakan dia tak mampu bertahan dengan bahasa utara yang agak pekat, menyakitkan telinga katanya !

Demikian antara contoh keperluan bagi kita memilih perkataan dan bahasa yang sesuai untuk berbicara khasnya bagi wanita yang menginginkan pesona.

Kegelojohan bercakap boleh membawa padah, ramai wanita tidak menyedari bahawa lelaki kurang memahami percakapan dan butir perkataan yang keluar daripada mulut mereka. Wanita menyifatkan sesuatu secara maksud tersirat tetapi lelaki kerap mengambil apa yang terzahir daripada perkataan.

Wanita mungkin berbicara kepada suaminya, yang dia terluka ketika memasak di dapur tadi tetapi sekarang sudah sembuh dan lukanya pun sudah hilang. Suami mungkin akan membalas dengan mengatakan apakah sudah dibubuh ubat pada luka ? Memesan supaya berhati-hati di dapur atau paling kurang berkata kalau sudah sembuh baguslah.

Komunikasi wanita sering mempunyai agenda tersimpan yang tidak diluahkan !

Hakikatnya boleh jadi wanita itu ingin perhatian lebih daripada suaminya seperti melihat bekas luka di badannya, bertanya di mana luka itu berada dan kemudian paling penting bertanya masakan apakah yang dibuat oleh isterinya kerana besar kemungkinan tujuan wanita itu menceritakan kisah lukanya di dapur itu bertujuan supaya suaminya mengetahui masakan yang dihidangkan itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh atau istimewa.

Pasti hancur hati wanita tersebut apabila si suami mengatakan dia tidak sempat hendak makan bersama kerana sibuk dan terpaksa kembali ke pejabat dan menyuruh isterinya makan sendiri terlebih dahulu.

Siapa yang bersalah ?

Tiada siapa yang bersalah di dalam hal ini kerana sifat lelaki dan wanita ternyata berbeza termasuk pandangan dan pemikiran mereka walau bagaimanapun seorang wanita pesona dia mampu berkomunikasi dengan bahasa yang sesuai dan boleh difahami oleh pasangannya dan hal ini memerlukan kepada kebijaksanaan otak atau pendedahan informasi maklumat seperti yang ditulis oleh artikel seperti ini.

Antara perkara yang sempat saya tuliskan lagi berkenaan imej ialah seorang wanita pesona haruslah mampu menzahirkan keceriaan dan ketenangan di dalam jiwanya.

Huru-hara bukan sifat wanita pesona tetapi kelembutan, ketenangan dan kedamaian ialah imej yang perlu ditampilkan bersama dengan pemakaian. Seorang wanita pesona, wajahnya sering memaparkan senyuman, tawa riangnya tidaklah melampaui batasan dan perwatakkannya terkawal dan dikawal hanya oleh dirinya yang menafikan bahawa wanita pesona itu haruslah seperti robot bergerak yang dikawal.

Dia mengawal dirinya ketika berjalan, melangkah dan hidup dengan yakin dan tawakal kepada tuhan di dalam masa yang sama hidup mesra seperti manusia lainnya. Kepura-puraan atau lakonan tidak berlaku dan tidak dapat dilihat di wajahnya tetapi ini semua terhasil akibat latihan dan disiplin diri bertahun-tahun lamanya.

Pesona wanita tidak dapat dibina di dalam satu hari tetapi imej dan peribadi dibentuk dengan perubahan sedikit demi sedikit tetapi berterusan.

Kata kunci bagi penampilan imej ialah berhati-hati

Berhati-hati dan berfikir sebelum melakukan sesuatu akan mendorong kita bertindak dengan lebih tepat dan bermanfaat ketika melaksanakan sesuatu perkara.

Anda pasti tidak mahu gelagat anda ketika mengorek hidung akan dikenang oleh seorang lelaki seumur hidup dan memori sebegitu pasti tidak manis dibuat cerita.

Janganlah anda lupa, cukup lama masa diperlukan untuk membina imej yang baik dan peribadi pesona tetapi sekejap sahaja waktu yang diperlukan untuk memusnahkannya. Itulah yang disebutkan sebelum ini bahawa tidak susah untuk membina pesona wanita tetapi terlalu susah untuk mengekalkannya.

Berhati-hati di dalam perbualan, pergerakkan dan perlakuan akan mengundang kepada kebaikan kepada diri sendiri. Kita tidak tahu bila dan di mana orang akan melihat kita, namun dengan sikap berhati-hati kita akan lebih perihatin dan lama-kelamaan sikap ini akan bersebati di dalam diri sehingga membentuk sebuah disiplin hidup yang mempesona.

Tidak perlu jadi bagus tetapi mesti menjadi orang yang baik
Apabila artikel ini ditulis ada suara-suara sumbang yang mengatakan bahawa saya cuba memaksa orang supaya berlagak bagus. Di dalam kelas agama yang dikendalikan oleh saya kepada pekerja wanita di dalam syarikat yang saya bekerja agak ramai wanita yang mengatakan mereka sudah pun mempunyai keyakinan bahawa mereka sudah cukup baik cuma tidak bagus.

Mereka berkata kami ni memanglah tak bagus sangat, tetapi tidaklah sampai buat …itu dan ini, daripada perkataan mereka, kita mengerti bahawa mereka mengakui yang mereka baik cuma belum sampai ke tahap bagus.

Sebenarnya untuk menjadi seorang wanita pesona tidak perlu bagus tetapi mestilah memiliki ciri-ciri orang yang baik. Apakah dia ciri-ciri orang yang baik ? Marilah kita lihat.

i) Baik hatinya iaitu jauh daripada hasad dengki,sifat tamak dan suka membantu orang lain dengan ikhlas.
ii) Menyukai kebaikan dan membenci kejahatan
iii) Tidak mengumpat dan mencela orang lain kerana hatinya baik maka dia suka memaafkan
iv) Berfikiran positif dan berbaik sangka
v) Patuh dan taat kepada agama semampu dirinya
Sekiranya anda memiliki ciri-ciri di atas maka sudah pasti anda ialah seorang yang memiliki hati yang baik. Namun jika setelah membaca ciri-ciri di atas pun anda masih berkata ; Apalah ustaz ni, kami ini manusia bukannya malaikat nak buat semua-semua tu, maka sudah pasti saya pula akan berkata, panduan ini untuk manusia dan bukannya untuk iblis !

Orang yang baik maka sudah pasti dirinya akan turut mempesonakan orang lain. Setiap insan yang dikasihi tuhan pasti juga akan turut dikasihi oleh makhluk-makhluk-Nya cuma musuh-musuh tuhan yang terlalu ramai membuatkan kita kurang menyedari realiti ini.

Bagi seorang muslim dalam mencari pasangan maka hendaklah melihat kepada agama sebagaimana pesan baginda rasulullah salallahualaihiwasalam : “Wanita itu dinikahi kerana empat perkara iaitu kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya, kerana agamanya maka pilihlah yang beragama nescaya kamu akan beruntung” (hadis sahih riwayat bukhari dan muslim).

Adakalanya kita melihat wanita yang hodoh, tidak cantik dan tidak pula menarik, namun kebaikan hatinya kadang-kala boleh menembusi Arasy di langit ! Para malaikat bergegar-gegar mendoakan kebaikan untuknya dan kita akan dapat lihat hidupnya berakhir dengan penuh kebaikan, keberkatan dan kegembiraan. Sekalipun mungkin tiada jodohnya di dunia ini, saya yakin tiada siapa berani menafikan keutamaan dirinya.

Kita cuma perlu sedar, dia terlalu mahal untuk lelaki hina di atas muka bumi ini.

Allah swt berfirman (dengan maksudnya) :
"Barangsiapa yang mengerjakan amalan-amalan soleh, baik lelaki mahupun perempuan, sedang mereka orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka itu tidak dianiayai walau sedikitpun." (An-Nisa':124).


Kaya tidak penting tetapi bukan sekali-kali miskin

Dimaksudkan oleh saya dengan kata-kata ini bahawa kekayaan itu tidak penting ialah kerana tidak semua wanita cemerlang, anggun dan pesona itu daripada golongan orang yang kaya akan tetapi tidak pernah ada wanita yang pesona itu terdiri daripada orang yang miskin meminta-minta.

Diriwayatkan oleh Fadholah ibn Ubaid ra yang menyebut beliau mendengar baginda rasulullah bersabda : “Berbahagialah mereka yang diberi hidayah Islam dan hidup dengan bercukupan dan bersederhana.” (hadis sahih riwayat tirmidzi ).

Allah swt berfirman (dengan maksudnya) :
“Jika mereka itu fuqara (miskin) maka akan dikayakan oleh Allah dari rezeki-Nya..” (An-Nur : 24).

Ya, bukanlah bermakna miskin itu bererti miskin harta dan wang ringgit tetapi bermaksud miskin jiwa dan miskin maruah. Disebutkan di dalam sejarah Islam melalui riwayat Ibnu Ishak yang ditolak oleh sebahagian ulama’ (saya bawa kisah ini kerana berkenaan dengan tajuk yang dibincangkan) mengenai kisah seorang wanita cemerlang yang masih berusia belasan tahun. Bapanya pergi berjuang, di dalam rumah cuma tinggal tabung bekas wang yang kosong.

Kemudian datanglah datuknya yang tua dan buta tetapi merungut-rungut akan sikap bapanya yang lebih pentingkan agama dan perjuangannya daripada keluarga. Apabila ditanya oleh datuk yang tua itu ketika menziarahi cucunya apakah bapa-mu meninggalkan wang dan harta ?

Lantas si gadis muda ini mengutip ketulan batu-batuan di jalanan dan dimasukkan ke dalam uncang wang sebagai konon bukti bahawa bapanya meninggalkan belanja. Mendengar bunyian tabung yang berisi dan merasa ada ketulan harta di dalamnya maka si datuk pun berasa tenang. Namun hakikatnya bapa mereka telah mendermakan seluruh hartanya di jalan Islam. (Sekiranya ada pihak yang mahu menyangkal kisah ini, tolong jangan lakukannya di sini)

Itulah Asma Binti Abu bakar radiallahuanha yang terkenal di dalam sejarah, pantang meminta-minta ! Maruah keluarga, bapanya dan perjuangan yang di dokongi keluarganya itu lebih utama daripada wang dan harta.

Miskin bermaksud lemah, tidak berdaya dan tidak berusaha untuk mengubah nasibnya kerana dia tidak mempunyai misi dan visi di dalam kehidupan, jiwanya miskin daripada kekuatan iman dan tawakkal serta keberanian untuk bangkit mengubah nasib dan masa depan hidupnya.

Wanita pesona tidaklah sama sekali miskin, mereka mungkin tiada harta tetapi pantang sekali meminta-minta. Mereka berdikari dan bersikap bersederhana dan bercukupan dengan apa yang ada serta bersabar dengan segala kekurangan dan kelemahan yang menimpa. Mereka tidaklah ghairah mengejar harta dunia seolah-olah mereka begitu terdesak dan miskin sehingga adakalanya orang-orang menyangka mereka ini merupakan wanita yang berasal daripada golongan yang kaya-raya.

Pada hari ini ramai sekali wanita yang miskin, mereka sanggup menjual tubuh badan mereka demi kemewahan dan pulangan harta dunia. Ternyata tubuh mereka boleh dibeli dengan wang ringgit dan kasih sayang mereka boleh dibeli untuk tempoh tertentu berdasarkan harga. Tawar menawar belaku dan lelaki boleh memiliki mereka dengan pulangan keseronokkan dunia.

Wanita murahan yang miskin seperti ini bukanlah wanita pesona idaman lelaki.

Jangan terkeliru !

Hari ini orang berkata artis wanita menjadi idaman dan impian semua lelaki, bohong dan dusta. Lihatah perceraian dan perpisahan saban hari yang terjadi dan menimpa para artis wanita. Bahagiakah mereka ?

Televisyen dan media mengkhayalkan kita mengenai glamour dan popular serta kekayaan dan kemewahan tetapi hakikatnya mereka hidup tidak lebih bahagia daripada kita. Seorang artis wanita hidup di dalam dilemma, ketakutan, cemburu dan resah selalu. Takut disaingi oleh artis baru yang lebih cantik, lebih popular, cemburu kepada suami yang mengahwininya kerana cantik dan glamour disebabkan kini sudah ada yang lebih glamour dan cantik daripadanya, resah selalu oleh gossip dan isu yang boleh menjatuhkan reputasinya, dilemma dan susah hati kerana setiap hari sudah berusia.

Pendek kata, mereka tidak semuanya yang menemui jalan bahagia.

Wanita yang kaya jiwanya, tenang hidupnya dan berwawasan akan menjadi cahaya dan pelita kepada lelaki. Di saat suaminya kebuntuan dia akan membantu menyinari hidup rumahtangga dengan cahaya iman, keanggunan dan kepesonaan yang tiada tandingan.

Pendek kata, mereka selalunya berakhir hidup dengan bahagia.

Kepandaian bukanlah syarat tetapi tidaklah pula bodoh
Kita sudah pun hampir menyentuh keseluruhan aspek luaran, peribadi seorang wanita pesona tetapi kali ini biarlah kita melihat pula kata-kata hikmah pesona wanita yang ke-empat ini iaitu kepandaian tidaklah menjadi syarat dan kewajipan tetapi tidaklah pula seorang wanita pesona itu bodoh yang bermaksud jahil dan tidak mengetahui apa-apa.


Allah swt berfirman (yang bermaksud) :

"Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus." (Al-Hajj : 54)

Mustahil orang yang bodoh dan jahil dapat menjadi wanita pesona, mulia dan anggun sebaliknya mereka cuma akan menjadi hamba, kuda tunggangan lelaki dan makhluk hina yang menghembuskan nafas kerana sistem pernafasan manusia berfungsi sedemikian.

Langsung tidak mengerti untuk apa, kenapa dan mengapa mereka dilahirkan ke muka bumi. Wanita pesona sebaliknya mampu berfikir dan sentiasa berfikir bagi mendapatkan maklumat dan pengetahuan terhadap perkara yang mereka tidak ketahui.

Tiada siapa dilahirkan pandai, berilmu dan disebabkan itulah kita belajar daripada kejahilan, belajar mengenal kehidupan dan menjadi pandai membezakan di antara perkara yang benar dan salah.

Mereka rajin belajar dan gigih mempelajari segala jenis ilmu yang dianggapkan berguna di dalam kehidupan. Mereka suka membaca, suka mempelajari sesuatu yang baru dan tidak malas daripada berusaha mendalami pengetahuan dan pengalaman mereka.

Bermula dengan ilmu yang disifatkan teori, mereka kemudian akan beramal dengannya sehingga dapat memiliki kemahiran dan pengalaman.

Wanita istimewa, anggun dan pesona tiada yang jahil tetapi penuh informasi dan berpengetahuan.

Mungkin mereka tidak sebijak Enstain, Al-Kawarizmi dan Imam Syafie tetapi mereka pastinya tidak sebodoh haiwan yang tidak tahu untuk berubah bagi membaiki kesilapan. Mereka belajar dan terus belajar serta beramal dan mengubah kesilapan mereka menjadi pengalaman dan pengajaran.

Mereka suka menghadiri kelas dan kuliah ilmu, mereka mencintai pengajian agama dan keilmuan yang membantu dan menyumbang kebaikan di dalam kehidupan mereka dan orang lain. Buku-buku merupakan hadiah kesukaan mereka dan bahan bacaan sering menjadi tatapan mereka untuk mengetahui dunia luar dan kehidupan ini.

Mereka sentiasa ingin mengetahui tentang matlamat hidup mereka, tujuan dan perkara pokok yang perlu mereka lakukan. Ini disebabkan mereka mahu hidup mereka dapat memberi sesuatu makna, menyumbang sesuatu atau beroleh pengertian dan sebuah nilai di dalam kehidupan ini.

Wanita pesona sentiasa bermatlamat, dengan ilmu dan maklumat yang mereka miliki, digunakan untuk membetulkan kembali hala tuju dan landasan yang dilalui kerana itu kita lihat, mereka tidak pernah sesat, sentiasa mendapat pertunjuk dan hidayah, sentiasa berobjektif dan jarang membuang masa atau melakukan sesuatu dengan sia-sia.

Sungguh, kita pasti akan lihat diri mereka benar-benar berguna !


Rawatan diri mesti bermula hari ini

Kata pepatah Melayu ada menyebut, “Melentur buluh biarlah daripada rebungnya” namun hari ini ramai ibubapa tidak dapat mendidik anak-anak dengan sempurna disebabkan kerana faktor pekerjaan. Pasangan suami isteri yang sibuk bekerja telah menjadikan budaya mengupah orang gaji sebagai satu fenomena yang meluas diamalkan pada masa kini. Sejak kecil anak-anak sudah terpisah daripada susu ibu yang penuh dengan vitamin dan zat khasiat semulajadi yang digantikan dengan protein rekaan dan susu lembu berbentuk tepung.

Kasih sayang yang dahulunya terjalin melalui sentuhan, persahabatan ibubapa dengan anak kini digantikan dengan kasih wang ringgit apabila ibu dan bapa membuktikan kasih sayang mereka melalui pembelian barangan seperti mainan atau memberikan duit kepada anak-anak sebagai tanda kasih.

Anak-anak diajarkan dengan kehidupan material semenjak kecil
Bahkan sekolah yang dihadiri oleh anak-anak kita juga bukanlah tempat yang sesuai untuk melenturkan buluh tetapi sebaliknya lebih merosakkan dan menjadi tempat anak-anak kita belajar perkara yang tidak sepatutnya pula.

Tidak hairanlah gadis-gadis genit, tidak berilmu yang matang tubuh badan tetapi tidak pada umur dan usia kelihatan berkeliaran memakai seluar jeans ketat menampakkan pinggul dengan baju t-shirt yang menghairahkan berkepit di jalanan bersama remaja-remaja lelaki yang mengambil kesempatan kerana ingin mencuba keseronokkan dunia dewasa.

Mereka hanya mahu berseronok, kemudian apabila tiba saat-saat tergoda oleh nafsu syahwat maka jawapan yang sama akan diberikan iaitu mereka hanya mahu berseronok.

Keseronokkan menjadi satu budaya dan kegilaan pada hari ini iaitu semua orang ingin berseronok, persoalannya mengapa mereka mahu berseronok ? dan mengapakah mereka memilih cara yang tidak sihat dan kotor untuk berseronok ?

Jawapannya ialah kerana dunia hari ini tidak seronok.

Negara dan masyarakat tidak seronok, keluarga dan ibubapa tidak menyeronokkan dan kewujudan agama, masjid serta sistem yang ada tidak menyeronokkan.
Mengapa terjadi demikian ? sudah pasti wujud penyelewengan di dalamnya.

Keluarga berlaku penyelewengan menyebabkan ianya tidak lagi seronok seperti sepatutnya, agama sebagai panduan di dalam kehidupan dilaksanakan dengan tidak betul sehingga tidak lagi menampakkan ianya menyeronokkan manusia.

Sungguh kelam sekali dunia ini, mujurlah di dalam kegelapan dan kehitaman malam itu terdapat cahaya dan sinar yang memancar cerah. Mereka keluar daripada rumah-rumah yang mulia, berjalan dengan membawa cahaya dan sinar gembira, terpapar senyuman manis dan mesra di bibir-bibir mekar mereka.

Itulah wanita pesona.

Tidakkah anda ingin menjadi salah seorang daripada mereka ?

Segala puji hanyalah bagi Allah swt


21 Ramadhan 1429