Saturday, July 29, 2006

Nasihat Kepada Umat Islam : Ikutilah Perjuangan Sunnah


بسم الله الرحمن الرحيم
Segala puji bagi Allah dengan segala kebesaran dan kesucian, Dia-lah Allah tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta Dialah tuhan yang pada-Nya kita menyembah dan menyerah diri.

“Dan kepada-Nyalah (Allah), semuanya menyerah diri baik yang berada di langit dan di bumi sama ada secara sukarela mahupun paksa dan kepada-Nya mereka semua kembali.” (Alil -Imran : 83).

Ketahuilah muslimin sekalian,

Sesungguhnya penciptaan manusia baik lelaki dan perempuan ialah untuk beribadah kepada Allah swt dan menjadi hamba kepada zat-Nya yang Maha Kuasa.

“ Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaKu” (Adz-zariyat : 56).

"Barangsiapa yang mengerjakan amalan soleh, baik lelaki mahupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik" (An-Nahl:97).

"Barangsiapa yang mengerjakan amalan-amalan soleh, baik lelaki mahupun perempuan, sedang mereka orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka itu tidak dianiayai walau sedikitpun" (An-Nisa':124).

Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal ra, bahawa baginda rasulullah salalallahualaihiwasalam pernah bersabda : “ Hak Allah ke atas hamba-Nya ialah kewajipan bagi setiap hamba untuk menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya ,dan hak hamba ke atas Allah ialah untuk tidak mengazab hamba-Nya.” (Hadith Sahih, riwayat Bukhari no.77).

Dimaksudkan dengan menyembah Allah ialah beribadah kepada-Nya dengan kaedah dan jalan yang ditunjukkan oleh Allah swt melalui pertunjuk yang sahih iaitu Al-Qur’an dan sunnah rasul-Nya.

Inilah agama Islam yang dibawa oleh para rasul terdahulu seperti katanya nabi Allah Syuaib as kepada kaumnya yang diabadikan Allah dalam firman-Nya :

“ Dan tiadalah pertunjuk melainkan dengan pertunjuk Allah dan kepada-Nya aku bertawakkal dan kepada-Nya aku kembali” (Surah Hud :88).

Hendaklah menyembah Allah swt itu dengan jalan dan pertunjuk yang dibawa oleh Allah swt melalui para rasul-Nya dan ikutilah serta pegangilah ia sesungguhnya dan janganlah kalian menyalahinya.

" Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul.." (An-Nisa :59).

" Dan apa-apa yang diperintahkan (ditinggalkan ) oleh rasul maka ambillah (taatlah) dan apa-apa yang ditegahnya maka tinggalkanlah" (Al-Hasyr: 7).

" Dan taatlah kamu kepada Allah dan kepada rasul jika kamu benar-benar beriman " (Al-Anfaal : 1).

"Barangsiapa yang mentaati rasul maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah" ( An-Nisa : 80).

Telah bersabda baginda rasulullah kepada kita semua dengan sabdanya yang mulia : “ Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang jika kamu berpegang padanya tidaklah kamu akan sesat iaitu kitab Allah (Al-Quran) dan sunnah rasulnya.” (Hadith Hasan, riwayat Malik dalam Muwatho no 898, Hakim dalam Mustadrak no.63).

Juga diriwayatkan dari Abd Rahman bin Yazid dari Abdullah ibn Mas’ud ra yang telah berkata “ Bersedikit dan berpada (beramal) dalam sunnah lebih utama dari bersungguh-sunguh dan banyak dalam bid’ah” (lihat dalam Sunan Darimi no. 217).

Inilah jalan dan pertunjuk yang sahih dalam beribadah iaitu menetap pada pertunjuk sunnah yang dibawa dari Al-Qur’an dan ajaran rasul kepada umat-Nya iaitu para sahabat ra dan dipelihara oleh ummah melalui ilmu dan manhaj yang dikenali sebagai salafus soleh. Dari riwayat Aisyah ra bahawa baginda rasulullah pernah bersabda:
“ Sebaik-baik kurun manusia ialah kurun aku berada di dalamnya dan kemudian kurun kedua (Sahabat) dan kurun ketiga (Tabi’ien). “ (Hadith sahih riwayat Muslim no 1965 Jilid 2, Abu Daud no. 44 Jilid 5).

Begitu juga seperti yang disampaikan oleh Sufyan ibn Uyainah dengan berkata aku mendengar Asim berbicara kepada Abu Al-Aliyah dengan katanya “ Tetaplah pada perkara yang awal-awal dipegang dan diperintahkan (oleh para sahabat) sebelum khilafnya ummat”. Dan telah berkata juga Al-Auza’ie “Bersabarlah di atas sunnah dan berhentilah pada apa yang golongan terdahulu berhenti padanya (yakni pada perkara yang para sahabat berhenti dari melakukannya) dan berkatalah dengan apa yang dikatakan oleh mereka (para sahabat) dan berpadalah dengan apa yang mereka merasa cukup (sebagai panduan mereka) dan laluilah jalan salaf soleh.” (Riwayat Abu Nu’aim dalam Hilyatul Auliya 143 Jilid 6).

Inilah manhaj dan jalan kita dalam beribadah kepada Allah sebagai golongan yang beriman kepada Al-Qur’an dan sunnah. Kita mentaati Al-Qur’an sebagai kalam Allah dengan menyakini ianya lengkap dan sempurna sebagai panduan dalam kehidupan.

“ Dan tidaklah kami tertinggal dalam Al-Quran itu akan sesuatu (melainkan telah kami terangkannya) dan kepada tuhanlah mereka akan dihimpunkan .” (Surah Al-An'am : 38).

Lalu bukankah Al-Qur’an juga memerintahkan kita supaya mentaati rasulullah dan menuruti sunnah dan perintah serta panduannya ?

" Dan apa-apa yang diperintahkan (ditinggalkan ) oleh rasul maka ambillah (taatlah) dan apa-apa yang ditegahnya maka tinggalkanlah" (Surah Al-Hasyr: 7).

" Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul.." (An-Nisa :59)

Bukankah mentaati rasulullah, menuruti sunnahnya itu sebagai tanda keimanan ?

" Dan taatlah kamu kepada Allah dan kepada rasul jika kamu benar-benar beriman " (Surah Al-Anfaal : 1).

Juga bukankah dengan mentaati rasul dan menuruti sunnahnya itu sebagai tanda bahawa kita telah mentaati Allah dan menurut perintah-Nya di dalam Al-Qur’an ?

"Barangsiapa yang mentaati rasul maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah" (Surah An-Nisa : 80).

Maka wahai umat Islam, berimanlah kalian kepada ayat Al-Qur’an dan sunnah rasul kalian yang disampaikan oleh Allah swt dengan jalan yang terpelihara oleh ummah dan ulama’ yang mewarisi kenabian.

Sunnah rasul kalian itu bukanlah dari hawa nafsunya sebaliknya ialah wahyu kenabian yang dibimbing oleh tarbiyah Allah.

“Dan tidaklah dia (Muhammad) berkata menurut hawa nafsunya sebaliknya apa yang telah diwahyukan kepadanya” (An-Najm : 3).

Demikianlah dalam hadith yang sahih baginda rasulullah bersabda : “Bukankah aku ini diberikan oleh Allah akan Al-Qur’an dan sesuatu yang sepertinya ? (iaitu sunnah)” (hadith sahih riwayat Abu Daud no. 4604 dan Ibn Majah).

Bahkan secara jelas dalam hadith Abdullah ibn Amr bin Al-Ash ra yang selalu menulis sabda baginda dan meriwayatkan hadith baginda pernah ditegur oleh para sahabat yang lain mengenai perbuatan beliau dengan kata mereka baginda rasulullah itu manusia biasa ada kalanya menuturkan sesuatu yang bukan dapat dibuat panduan maka lalu beliau (Abdullah ibn Amr bin Al-Ash ra) bertanya kepada rasulullah dan dijawab oleh baginda: “Tulislah ! Demi Zat yang jiwaku ditangan-Nya tidaklah keluar dari lisanku selain yang benar” (hadith sahih riwayat Abu Daud no. 3646).

Maka ternafilah fitnah kejahilan oleh mereka yang bergerak dan melata di muka bumi namun lebih hina dari haiwan dan binatang serta tumbuhan.

Mereka mengatakan sunnah rasulullah bukan lagi panduan, ianya kalam manusia yang biasa, boleh salah dan silap lalu cukup kita hanya dengan Al-Qur’an sedang Al-Qur’an itu menyuruh kita berpegang kepada sunnah dan panduan rasulullah.

Mereka ini bebas bergerak dan diberi bantuan, mereka mengelar diri mereka ahli Al-Qur’an kerana mereka menolak sunnah dan anti kepada hadith dan sunnah. Maka mereka inilah golongan sesat yang telah kufur kepada Allah dan rasul-Nya dan menyangka mereka lebih bijak dari ulama’ dari sahabat dan salaf soleh ummah.

" Sungguh sangkaan mereka langsung tidak membawa manfaat pada mereka (dalam membawa mereka) kepada kebenaran sedikitpun" (Surah Yunus : 36).

"Dan janganlah kamu mengikut sesuatu yang kamu tidak ketahui kerana Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu dan hati kamu semuanya akan ditanya dan dipersoalkan." (Surah Al-Isra : 36).

“ Dan Allah mengangkat darjat orang yang beriman dan yang memiliki ilmu beberapa darjat dan Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (Surah Al-Mujadalah :11).

" Dan sebelumnya kamu tidak pun mengetahui apakah itu Al- Kitab (Al-Quran) dan tidak juga mengetahui apakah itu Iman. Tetapi kamilah yang menjadikan Al-Quran itu cahaya dan pertunjuk kepada sesiapa yang kami kehendaki dari kalangan hamba kami." (Surah As-Syura : 52).

Tidakkah mereka berasa risau dimasukkan ke dalam golongan yang menolak sunnah rasulullah ? Sedang baginda salallahualaihiwasalam menyebut dalam riwayat Abu Hurairah dengan sabdanya : “ Setiap Umatku akan masuk syurga melainkan mereka yang mengingkari” Maka sahabat bertanya, siapakah yang ingkar itu wahai rasulullah ? Siapa yang mentaati aku maka dia akan masuk syurga dan siapa yang menderhakai aku maka dialah golongan yang mengingkari.” (Hadith Sahih riwayat Bukhari no. 728).

Setiap umat rasulullah itu selama masih beriman baik yang melakukan dosa atau pun tidak tetap dapat berkunjung ke syurga setelah diazab dan diseksa dan selesai menerima balasan dosa selama mereka masih bertauhid dan beriman kepada Allah dan rasul.

Sabda baginda rasulullah : “ Barangsiapa yang mati dalam keadaan mengetahui bahawa tiada tuhan selain Allah
(memiliki aqidah yang benar) maka sesungguhnya dia akan masuk syurga.”
(Hadith Sahih, riwayat Muslim no.43 dan Ahmad 69/1).

Namun dalam hadith yang awal baginda menyebut : “ Setiap Umatku akan masuk syurga melainkan mereka yang mengingkari” Maka dari hadith di atas menunjukkan kita bahawa telah kufur golongan yang mengingkari sunnah dan hadith baginda yang terbukti sahih darinya kerana baginda secara terang menyebut mereka tidak akan masuk syurga sedangkan seluruh umat baginda yang beriman akan masuk syurga walaupun melakukan dosa setelah diazab dan selesai menerima hukuman (lihat lanjut dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah oleh Imam Ibn Abi Izz ra).

“ Barangsiapa yang berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang dihidayahkan maka sesungguhnya dia telah membuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatan itu merugikan dirinya sendiri.” (Surah Al-Isra : 15).

" Dan sebelumnya kamu tidak pun mengetahui apakah itu Al- Kitab (Al-Quran) dan tidak juga mengetahui apakah itu Iman. Tetapi kamilah yang menjadikan Al-Quran itu cahaya dan pertunjuk kepada sesiapa yang kami kehendaki dari kalangan hamba kami." (Surah As-Syura : 52).


Wahai muslimin sekalian,

Janganlah kita tidak beribadah kepada Allah sedangkan matlamat kita diciptakan oleh Allah swt ialah untuk menyembah-Nya dan beribadah kepada-Nya.

Ingatilah Allah dalam setiap masa baik di kala waktu berjalan, diam dan suka atau ketika waktu derita.

“Ingatilah kamu akan aku nescaya aku akan mengingati kamu dan bersyukurlah kepada aku dan janganlah kamu kufur kepada aku” (Al-Baqarah : 152).

“Iaitu orang-orang yang mengingati Allah ketika berdiri , duduk dan sewaktu berbaring dan mereka memikirkan kejadian langit dan bumi sambil berkata : Wahai tuhan kami sesungguhnya tidaklah Engkau menjadikan segalanya ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau maka peliharalah kami dari siksaan neraka” (Alil-Imran : 191).

Ketahuilah wahai manusia baik yang masih bujang, sudah bekeluarga, miskin dan hina atau kaya dan mulia bahawa orang yang beriman itu ialah mereka yang sentiasa mengingati Allah dan dan membenarkan perintah Allah dengan mentaatinya serta melakukannya sedaya upaya mereka dan meninggalkan larangan Allah semampu daya mereka.

“Sesungguhnya orang yang beriman itu ialah apabila disebut nama Allah kepada mereka maka gementarlah hati-hati mereka dan apabila dibacakan ayat Allah maka bertambahlah iman mereka itu” (Al-Anfaal : 2).

“Dan bertaqwalah kamu kepada Allah semampu kamu” (surah : at-taghabun :16).

“Sesungguhnya jawapan orang-orang yang beriman, apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka maka mereka menjawab : “Kami mendengar dan kami patuh.” Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.” (An-Nur: 51-52).


Wahai kaum muslimin sekalian,

Sebagai penutup peringatan dari ana sebagai hamba Allah yang menyampaikan pesan para salaf soleh dan pesan peringatan dari rasulullah maka hendaklah kita semua berpegang kepada sunnah rasulullah dengan sebaik-baik pegangan.

Ingatlah akan hadith dari riwayat Irbad ibn Sariyah ra bahawa baginda rasul salallahualaihiwasalam pernah bersabda : “ Aku berpesan kepada kamu supaya bertaqwalah kamu kepada Allah, dan dengar serta patuhlah kepada pemimpin walaupun dia diangkat dari hamba habsyi.

Sesungguhnya sesiapa yang hidup selepas aku pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpeganglah kamu pada Sunnah aku dan sunnah khulafa Ar-Rasyidin yang diberi pertunjuk selepas aku . Peganglah ia (sunnah) sesungguh-sungguhnya sehingga kalau pun kamu terpaksa mengigitnya dengan gigi geraham kamu. Dan berhati-hatilah kamu dengan perkara baru !!! Sesungguhnya setiap perkara baru (dalam agama) ialah bid’ah !!! dan setiap bid’ah itu sesat !!! (Hadith Sahih , riwayat Tirmidzi (no.2676) , Abu Daud (no. 4607) dan Ahmad (no.12561).

Ingatlah, fahamilah, yakinlah dan berimanlah kalian umat Islam kepada sunnah rasulullah dan amalkanlah sunnah dengan kefahaman yang sahih.

Pelajarilah ilmu dari ulama dan fuqaha ummah dan janganlah kalian mengambil ilmu dari mereka yang jahil dan tiada pertunjuk dan berada dalam kesesatan. Iaitu mereka yang menuruti akal fikiran dan fikrah (idea) ilham mereka dalam agama.


“Apakah kamu tahu akan perihal golongan yang mengambil hawa nafsunya sebagai tuhan ?” (Al-Furqan : 43).

Diriwayatkan Abdullah Ibn Mas'ud ra pernah menyebut bahawa “Manusia akan selalu dalam keadaan baik selama mahu mengambil ilmu dari para pembesar ummah iaitu ulama' mereka dan jika mereka mengambil ilmu dari As-shaghir dan buruk, mereka pasti hancur.”

Mereka yang dimaksudkan sebagai As-shaghir adalah ahli bid’ah seperti yang diriwayatkan Ibnul Abdil Bar, bahawa Abdullah bin Mubarak ditanya, “Siapakah Ashaghir itu ?”. Dia menjawab,”Orang yang berbicara dengan ra’yu (akal & menafsir sendiri tanpa merujuk dalil). Adapun orang yang mengambil ilmu dari pembesar ummah (Ulama') bukan termasuk As-shaghir ” (Lihat Ibn Abd Bar' dalam Jami’ Bayan al Ilmi, m/s 248).

Juga diriwayatkan Ali bin Abi Thalib ra pernah berkata, " Lihatlah dari mana kamu mengambil ilmu kerana ilmu adalah agama.” ( Lihat Al Khatib Al Baghdadi, dalam At Tankil, m/s 121). Pernyataan ini dinukil dari beberapa ulama salaf yang lain seperti Ibnu Sirin Adh Dhahak bin Muzahim dan yang lain ( Lihat Syarah Shahih Muslim m/s 14 Jilid 1 , Sunan Ad Darimi m/s 124 Jilid 1) .

Ketahuilah wahai saudara muslimin sekalian,

Bukanlah ulama’ mereka yang membaca buku-buku fikrah (idea) harakah dan semangat dari ulasan beberapa orang manusia yang menulis tentang agama sedangkan dia bukanlah ulama’ dan mengetahui kaedah dan manhaj ilmu Islam.

Lalu golongan ini menulis mengenai jihad, mengenai dakwah, mengenai harakah, mengenai isu-isu Islam dan perkara besar dalam Islam sebaliknya juga bukanlah ulama itu sepatutnya beku dengan ilmu yang hanya ada di kitab tanpa memahami waqi dan situasi umat Islam semasa dan seharusnya mereka mampu beramal dan mengamalkan sunnah menurut situasi dan keadaan yang ada.

“ Dan Allah mengangkat darjat orang yang beriman dan yang memiliki ilmu beberapa darjat dan Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (Surah Al-Mujadalah :11).


Sabda rasulullah : " Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya Maka Allah akan memberikannya kefahaman dalam urusan agama." (Hadith Sahih, Muttafaqun Alaih –Disepakati oleh Bukhari no. 3116 & Muslim no. 1037).

Permasalahan umat Islam hari ini ialah kerana mereka enggan kembali kepada pertunjuk sunnah dan ingin kekal dalam kejahilan dan pembahruan bid’ah dalam agama tanpa ingin merasa cukup dengan sunnah dan terpedaya oleh godaan dunia.


Telah berkata Sufyan As-Sauri bahawa “ Bid’ah lebih disukai oleh Iblis dari maksiat kerana maksiat manusia akan bertaubat darinya sedang bid’ah manusia akan merasa tidak bersalah dan berterusan melakukannya.”. (Sila lihat Hilyatul Auliya oleh Abu Nu’aim m/s 26 Jilid 7).

Bid’ah dari sudut bahasa bererti “Memulakan sesuatu atau mencipta sesuatu tanpa pernah ada contoh atau teladan tentangnya.” (Mu’jam Muqayis Al-Lughah no.209 Jilid 1), (Fathul Bari 253 Jilid 13). Sebahagian mengatakan ianya sesuatu yang tiada asal juga ada mengatakan ianya ialah perekaan sesuatu yang baru tanpa pernah dicipta sepertinya atau diketahui sepertinya (Lihat Al-Ainul lil Khalil bin Ahmad 54 Jilid 2).

Bid’ah dari sudut ta’rifan istilah fuqaha secara umum ialah “ Mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang seakan-akan perkara agama dengan maksud dibuat untuk mendekat diri pada Allah swt”.(Sila lihat Imam Syatibi dalam Al-I’tisom no.37).

Juga disebut oleh Imam Ahmad bin Hajar Al-Haisami “ Bid’ah ialah apa yang tidak dibina berasaskan dalil syar’ie…” (Al-Fatawa Al-Hadisiyah,m/s 281).

“Sesungguhnya hari ini telah aku sempurnakan pada kamu akan agama kamu dan aku sempurnakan nikmatku pada kamu dan aku meredhai Islam sebagai agama kamu.” (Surah Al-Mai’dah : 3).

Pada hari ini, manusia dalam berdakwah, berjihad mereka tidak menurut sunnah, sebaliknya suka menurut fikrah manusia dan idea pihak tertentu yang lahir dari ilham, pemahaman dan buah fikiran bukan kepada wahyu, sunnah dan kefahaman ilmu salaf soleh.

Maka inilah bid’ah yang membahayakan dan mengakibatkan umat Islam kerugian dalam perjuangan menegakkan Islam. Malang sekali apabila para ustaz dan ustazah, para ilmuan dan cendiakawan, golongan intelektual Islam lebih menyukai perjuangan Islam yang berkonsepkan fikrah dan jemaah sehingga mewujudkan perpecahan di kalangan ummah.

Mereka menuruti individu tertentu dan tokoh manusia dari kalangan jemaah dan pertubuhan dakwah Islam yang telah lama meninggal dunia sedangkan perjuangannya sudah berlalu yang tinggal hanya doa dan kenangan. Jalannya ada yang benar dan ada yang salah sebagai manusia ianya fitrah lalu cukuplah kita jadikan sebagai sampingan dan ambil sunnah sebagai dasar dan panduan.

“Janganlah kamu menjadi seperti orang yang musyrikin iaitu mereka yang BERPECAH-BELAH dalam agama mereka dan setiap HIZBI (golongan, parti, jemaah) itu bergembira dengan apa yang mereka punyai” (Surah Ar-Rum 31-32).

Dalam hadith baginda dari riwayat Abdullah ibn Mas’ud bahawa baginda salallahualaihiwasalam pernah bersabda yang bermaksud “ Aku bersama kamu di telaga Al-Hau’d ketika para malaikat menghambat sekumpulan dari umat aku dan aku mengenali mereka dari ummat aku, maka aku berkata kepada tuhan (Allah) Wahai tuhan mereka umatku, maka dijawab Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat selepas kematianmu (yakni mereka telah menyeleweng,). (Hadith Sahih disepakati Bukhari no. 6576 & Muslim no. 2257).

Kembalilah kepada As-Sunnah dan bersamalah dengan golongan Ahlul Sunnah Wal-Jamaah seperti mana di sebut dalam hadith baginda yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ra yang bermaksud “ Akan datang kepada umatku perkara seperti yang pernah menimpa kaum bani Israel , selangkah demi selangkah sehingga akan berlaku dikalangan mereka yang berzina dengan ibunya secara terang-terangan. Sehingga ada umatku akan melakukan sedemikian. Sesungguhnya umat bani Israel berpecah kepada 72 golongan dan akan berpecah umatku kepada 73 golongan dan kesemuanya di neraka kecuali satu golongan. Maka bertanyalah para sahabat ra siapakah golongan yang satu itu wahai rasulullah ? Maka jawab baginda “ Golongan yang aku berada di dalamnya dan para sahabatku .” (Hadith Hasan, riwayat Tirmidzi no.26 Jilid 5, Hakim no.218 Jilid 1).

Hendaklah kita berada dalam kelompok Ahlul sunnah wal Jamaah baik dalam hal aqidah, ibadah, amal dakwah, jihad dan harakah serta kehidupan kita menuruti pertunjuk sunnah rasulullah salallahualaihiwasalam dalam perkara keagamaan.

Adapun urusan kehidupan umumnya dan aspek sosial yang tidak berkait dengan agama maka tidaklah mengapa kita menjadi kreatif, inovatif dan bijaksana mengatur apa yang terbaik untuk dunia kita.

"Belum tahukah kamu, bahawa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi; dan Dia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmat-Nya yang terlihat mahupun yang tidak kelihatan." (Luqman: 20).

“ Dan tidaklah dijadikan pada agama ini sesuatu yang menyusahkan” (Surah Al-hajj: 78).

Cukuplah kita pada pertunjuk dari sabda baginda rasulullah : “Perkara yang Halal itu ialah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab (Al-Qur’an) dan apa yang haram itu ialah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan apa yang didiamkan olehnya maka ianya termasuk apa yang dimaafkan kepada kalian” (hadith hasan riwayat Tirmidzi no. 1726, Ibn majah, Hakim).

Juga sabda baginda rasulullah : “Sesungguhnya agama ini ialah mudah dan tidaklah yang (sengaja) menyusahkan dirinya dalam hal agama ini melainkan dia akan dikalahkan (tidak mampu)” (hadith sahih riwayat bukhari syarah ibn hajar jilid 1 m/s 93).

“Katakanlah; jika kamu benar-benar cintakan Allah maka ikutlah aku (rasul) maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa kamu dan sesungguhnya Allah Maha Pengasih” (Alil-Imran –31).


صلي الله علي نبيِّنَا محمد وآله و صحبه والتابعين لهم باِحسن إلي يوم الدين والحمد لله الرب العالمين

.
…………………………………………….

Berikut ialah soalan-soalan yang ditujukan dalam kuliah dan petikan isi jawapan secara ringkas

1) Siapakah yang berhak mentafsir Al-Qur’an dan apakah untuk menterjemahkan makna hadith dan sunnah juga memerlukan kepakaran khas ?

Isi jawapan :

Sememangnya Al-Qur’an itu diturunkan kepada semua hamba Allah swt untuk difahami dan ditadabur serta diambil pelajaran darinya oleh setiap umat Islam dan mereka yang kafir supaya kembali kepada ajaran yang benar.

Tidak benar jika dikatakan Al-Qur’an itu hanya khusus untuk para ulama’ dan orang ramai tidak boleh mengambil pengajaran dari Al-Qur’an dan tidak benar orang ramai mesti taqlid buta kepada ulama dan menuruti apa sahaja tafsiran dari kitab Allah tanpa ilmu.

Juga lebih-lebih tidak benar Al-Qur’an itu boleh ditafsir sesuka hati oleh sesiapa sahaja tanpa ilmu dan tidak benar setiap orang boleh berfatwa dengan Al-Qur’an tanpa ilmu kerana ianya kesesatan maka ianya salah dan berdosa.

Dari riwayat Ibn Abbas ra bahawa baginda bersabda :“Barangsiapa yang mengatakan sesuatu perihal Al-Quran dengan menggunakan akalnya atau dengan apa yang tidak diketahuinya maka bersedialah dia dengan tempat di neraka.” (Hadith hasan, riwayat Ibn. Jarir 34 Jilid 1 & Tirmidzi no. 2950).

Oleh yang demikian jawapan ahlul sunnah dalam hal ini ialah menetapkan bahawa sesiapa yang dapat memahami isi kandungan Al-Qur’an dengan ilmu dan pemahaman yang sahih menurut kehendak sunnah yang mentafsirkan Al-Qur’an maka bolehlah dia mengamalkan Al-Qur’an namun untuk memberi fatwa dan berhukum dengan Al-Qur’an dan mentafsir isi kandungannya untuk orang lain maka hendaklah mereka itu ulama dan memiliki kemahiran dan ilmu yang mencukupi.

Dari riwayat Mujahid ra yang pernah berguru dengan Ibn Abbas ra berkata “ Tidak halal bagi sesiapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkata sesuatu perihal Al-Quran sedang dia tidak menguasai bahasa arab.” (lihat Mabahis Fi Ulum Quran m/s 302 ).

Selain memahami usul tafsir, fiqih dan usulnya, mengetahui dan memiliki kemahiran bahasa arab dan sasteranya. Mereka juga harus mempunyai kekuatan dalam hadith dan ilmunya serta mengetahui kaedah dan memiliki kemahiran dan kelebihan dalam pemahaman terhadap uslub dan gaya bahasa Al-Qur’an.


2) Salahkah kita memahami hadith pada makna umum ?

Isi Jawapan :

Memahami sunnah dan hadith hendaklah dengan ilmu seperti Al-Qur’an dan mengetahui makna hakikatnya yang dikehendaki oleh penuturnya iaitu rasulullah salallahualaihiwasalam dengan meneliti isi sunnah dan hadith yang lain yang menerangkan makna hadith tersebut atau isi Al-Qur’an.

Jika tidak maka para ulama akan melihat kepada asar dan riwayat dari para sahabat yang memahami sunnah dengan pemahaman dengan sebaik-baik pemahaman.
Tidak benar dan salah jika kita hanya memahami hadith pada makna umum walaupun pengajaran itu pada makna umum namun jika dalam permasalahan hukum dan dijadikan pengamalan maka hendaklah memiliki kaedah ilmu hadith.

Pertama memastikan kesahihan sanad hadith dan hukum hadith itu maqbul (diterima) untuk diamalkan iaitu sekurangnya hasan lighairih dan tidak mengambil yang dhaif kerana agama Islam ini hujjah dan hadith dhaif tidak dapat dijadikan hujah.

Kedua hendaklah dilihat apakah hadith itu dimaksudkan kepada sesuatu yang umum atau khusus dan ianya tidak disalah gunakan tanpa menurut maksud yang sebenar.

Contohnya pada hadith dari riwayat Umar Al-Khatab ra yang menyebut bahawa rasulullah salallahualaihiwasalam pernah bersabda :

“ Hendaklah Kamu berada dalam jamaah dan jauhilah kamu dari perpecahan sesungguhnya syaitan itu bersama seorang dan menjauh apabila berdua dan barangsiapa yang menginginkan tempat tinggal di syurga maka hendaklah berada dalam jemaah” ( Hadith Sahih riwayat Tirmidzi, Ibn Majah dan Humaidi).

Dari Huzaifah al-yamani ra akan hadith yang berbunyi : “Hendaklah kamu beriltizam dengan jemaah umat Islam dan kepimpinannya” (hadith sahih riwayat bukhari dan Muslim).

Serta apa yang disebut oleh hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu dalam Sahih Muslim yang menyebut :

“ Barangsiapa yang keluar dari ketaatan kepada kepimpinan umat Islam dan memecah belahkan jemaah (masyarakat Islam) maka matinya merupakan kematian jahiliyah” (hadith sahih riwayat Muslim).

Hadith-hadith di atas kerap disalah gunakan oleh para ustaz yang belum cukup ilmunya, para pengerak dakwah dengan memutar belit makna hadith dengan menyimpulkan bahawa menyertai jemaah yang ditubuhkan oleh mereka dan organisasi tanzim mereka sebagai wajib sedangkan maksud hdith di atas bukanlah jemaah atau organisasi yang dicipta atau ditubuhkan oleh mana-mana umat Islam.

Maksud hadith di atas seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Mubarakfuri dalam kitabnya Syarah Jami’ Tirmidzi Tuhfatul Ahwazi mensyarahkan hadith ini dengan menyebut dalam hadith ini ialah bermaksud menetapkan diri bersama kepimpinan masyarakat Islam kerana Islam itu ialah sudah merupakan sebuah jemaah dan dalam riwayat Khalid bin Sabi’ di sisi Tibrani menambah apabila kamu melihat Khalifah maka taatilah dan apabila tiada khalifah maka berperanglah ( Sila lihat Tuhfatul Ahwazi m/s 385 Jilid 6).

Sesungguhnya hadith di atas menjadi fitnah apabila disalah maksud sehingga berpecah- belah umat Islam yang asalnya sudah satu jemaah di bawah aqidah dan kalimah tauhid. Apabila masing-masing mendakwa jemaah dan hizbi merekalah yang wajib diintima dan disertai sedangkan mereka telah berdusta dan berbohong dengan hadith baginda tanpa ilmu.


"Dan jangan kamu berani mengatakan terhadap apa yang dikatakan oleh lidah-lidah kamu dengan dusta; bahwa ini halal dan ini haram, supaya kamu berbuat dusta atas (nama) Allah, sesungguhnya orang-orang yang berani berbuat dusta atas (nama) Allah tidak akan dapat bahagia." (an-Nahl: 116)

Sedang baginda Salallahualaihiwasalam bersabda : " Berhati-hatilah kamu terhadap apa yang disampaikan dari aku melainkan kamu mengetahuinya (akan kebenarannya)” (Hadith Hasan, Riwayat Tirmidzi, Abi Syaibah dan Ahmad).

Kesimpulannya hendaklah memahami hadith dan sunnah menurut ilmu dan pemahaman para salaf soleh yang mengetahui akan maksud sebenar dan berada dalam pertunjuk sunnah.


3) Apa pandangan ustaz terhadap jemaah Ikhwan Muslimun ? Hassan Al-banna ? Syed Qutb ? Dr Yusof Al-Qaradhawi ?

Jemaah Ikhwanul Muslimin pada sejarahnya ditubuhkan sebagai sebuah badan dakwah dan As-Syahid hasan Albanna semoga Allah memberkatinya menceritakan tujuan penubuhannya dalam bukunya “Risalah ta’alim” dan lain-lain sebagai sebuah gerakan yang akan menegakkan khilafah Islamiyah dan memperjuangkan Islam dengan perjuangan yang sahih untuk menentang jahiliyah dan menegakkan daulah Islam setelah gugurnya khilafah Islamiyah di Turki.

Ana sendiri mengagumi dan menghormati tokoh ikhwan muslimun sebagai pejuang Islam yang berhak menerima penghormatan dan doa dari kaum muslimin seperti Hasan Albanna, Syed Qutb ra, Abd Qadir Audah, Abu Ala’ Almaududi dan lain-lain.

Namun organisasi ini semakin lama semakin dipenuhi ta’asub dan taqlid buta serta mula dipenuhi oleh mereka yang ta’asub kepada pemimpin gerakan mereka sehingga mereka mengagung-agungkan tokoh mereka lebih dari para salaf soleh dan ulama’.


Mereka membahagikan ulama kepada dua iaitu yang menyertai mereka dengan mengelar ianya ulama’ haraki yang bergerak berjuang untuk Islam dan ulama yang bukan haraki atau tidak mempunyai fikrah (idea) pemahaman seperti mereka dalam hal dakwah dan perjuangan.

Permasalahan golongan ini pernah disebutkan oleh muhadith terkemuka Syeikh Nasiruddin Albani ra dalam kuliahnya bahawa mereka ini (ikhwan Muslimun) terlalu ta’asub, gopoh, mereka tidak menekankan aspek ilmu dan kefahaman Islam yang sahih terlebih dahulu sebelum berjuang sebaliknya menekankan aspek mengikat ahli dan orang ramai dengan jemaah mereka.

Mereka lebih menekankan aspek wala’, uslub berharakah, menekankan aspek kesetiaan ahli dan mengajar usul 20 ikhwan yang ditulis oleh imam mereka supaya ahli menetap diri dalam jemaah lebih banyak dari mereka mengajar ahli dan orang ramai tentang aqidah yang sahih, tentang ibadah yang sahih, tentang akhlak Islam dan tentang sunnah rasulullah.

Apabila ditegur jemaah ini maka mereka tidak menerima teguran sebaliknya memperlecehkan orang yang menegur dengan berkata “Apa jasa engkau untuk Islam sedang kami walaupun demikian sudah melakukan pelbagai perkara” lalu mereka memperlecehkan ulama rabbani yang menegur mereka dengan katanya mereka yang berdakwah dan bergerak itu lebih baik dari ulama yang duduk diam sahaja tanpa berdakwah”.


Pandangan peribadi ustaz emran,

Tidak mengapa menyertai jemaah ini dan mengambil manfaat namun hendaklah mereka dalam jemaah ini mengetahui dan menjaga adab dan tertib mereka serta memelihara perkara berikut :

a) Tidak ta’asub kepada pemimpin harakah mereka sebaliknya mengikuti dan mematuhi arahan sekadar dalam organisasi dan dalam hal agama hendaklah mereka (umat Islam) mematuhi para ulama’ yang benar ilmunya menurut sunnah dan bukan mereka yang hanya bergelar ulama namun tidak memiliki ilmu,serta mentaati pemerintah kerajaan yang memerintah selama tidak mengarahkan kepada melakukan kejahatan dan jika mengarahkan keburukkan maka janganlah taat dalam hal itu namun tetap tidak menarik ketaatan dalam hal lain yang baik.

Diriwayatkan dari Auf bin Malik ra yang menyebut bahawa baginda rasulullah pernah bersabda :

Hendaklah sesiapa yang dibawah kepimpinan pemerintah dan dia melihat pemimpinnya melakukan maksiat maka hendaklah dibenci apa yang dilakukan oleh pemimpin itu dari maksiatnya namun jangan sekali-kali mencabut tangannya dari ketaatan kepada pemimpin itu” (Hadith Sahih, riwayat Muslim no. 1855).

b) Hendaklah berpegang dan memahami bahawa jemaah mereka hanya sebagai badan dakwah dan organisasi tanzim yang mempermudahkan urusan dakwah dan perjuangan Islam bukan sebagai matlamat dan bukan sebagai pokok dasar Islam.

Haram hukumnya jika mereka menganggap jemaah mereka wajib diintima dan wajib diikut oleh orang ramai lalu memaksa para ibu-ibu, wanita dan kanak-kanak dan orang muda serta awam yang lain menyertai dan berbai’ah kepada pemimpin mereka.

Jika mereka melakukan demikian maka jemaah ini haram dan jatuh hukum sebagai salah satu puak khawarij yang terkeluar dari landasan sunnah dan masyarakat Islam yang merupakan sebuah jemaah yang satu.

“ Bersatulah kamu semua di atas tali Allah dan janganlah kamu berpecah-belah” (Ali-Imran : 103).

Selama mereka berdakwah dan menyeru kepada kebaikan maka jemaah ini diterima tetapi jika mereka telah melanggar batasan, mula menyeru orang tidak kepada Islam tetapi kepada tanzim mereka, kepada meramaikan ahli anggota mereka maka mereka sudah lari dari kebenaran dan jemaah mereka sudah menjadi sebuah ajaran baru dan ingin menubuhkan sebuah fahaman fikrah baru dalam Islam dan membunuh sunnah dan ajaran yang dibawa oleh rasulullah salallahualaihiwasalam.

c) Wajiblah mereka menjadikan jemaah mereka hanya sebagai wadah dan tidak membeza-bezakan di antara umat Islam yang lain dengan ahli jemaah mereka. Barangsiapa yang mengadakan bid’ah dengan membeza-bezakan ahli jemaah mereka dengan umat Islam yang bukan ahli jemaah mereka maka hukumnya haram dan dia telah berdosa pada Allah dan rasul.

Sekiranya mereka lebih mengutamakan ahli jemaah mereka dari bukan ahli jemaah mereka yang lain dan menganggap ahli jemaah mereka lebih utama dari umat islam yang lain maka hukumnya berdosa dan hendaklah diperangi mereka dan fikrah ajaran mereka.
Baginda rasulullah pernah menyebut : “Tidak sempurna iman seseorang kamu selagimana dirinya tidak mengasihi saudaranya sepertimana mengasihi dirinya sendiri” (hadith sahih, riwayat bukhari dan Muslim).

“Janganlah kamu menjadi seperti orang yang musyrikin iaitu mereka yang BERPECAH-BELAH dalam agama mereka dan setiap HIZBI (golongan, parti, jemaah) itu bergembira dengan apa yang merka punyai” (Surah Ar-Rum 31-32).

Hendaklah mereka menghormati orang yang bukan ahli jemaah mereka dan tidak membezakan kasih sayang mereka sesama umat Islam, dan tidak berbelah bagi ketaatan kepada pemimpin pemerintah negara umat Islam, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda.

d) Hendaklah jemaah mereka membawa manfaat kepada umat Islam bukan merugikan, atau membawa perpecahan, menambah kesesatan dan bid’ah kepada Islam sebaliknya hendaklah jemaah dan organisasi harakah mereka membantu para ulama’ dalam amal ma’ruf nahi mungkar, membantu kerajaan dan pemerintah dalam menyatukan rakyat dan masyarakat dan menjaga keamanan, menolong sesama umat Islam, memupuk dan menyemai tarbiyah Islam dalam bimbingan dan panduan sunnah.

Sekiranya jemaah mereka yang ada hari ini menjaga hak-hak di atas dan melaksanakan Islam dengan pertunjuk sunnah yang sahih maka digalakkan kepada umat Islam supaya meramai-ramaikan diri menyertai gerakan harakah ini dan sekiranya sebaliknya mereka tidak melakukan hal demikian dan melanggar hak dan batasan sunnah maka hendaklah dijauhi dan ditentang gerakan mereka.


Walalhualam.

4) Bukankah hikmah itu barang kehilangan orang mukmin dan jika kita menjumpainya maka kita boleh mengambil manfaat darinya seperti dalam sebuah hadith lalu bukankah demokrasi dan hizbi politik itu dibolehkan dan bukankah dalam Al-Qur’an menyebut hizbullah iaitu parti Allah ?

Hadith yang menyebutkan bahawa hikmah itu barang kehilangan orang yang beriman ialah dari riwayat Abu Hurairah ra dengan katanya telah bersabda rasulullah : “Kalimah hikmah itu ialah barang kehilangan orang yang beriman dan di mana sahaja kamu menjumpainya maka kamu berhak memilikinya”.

Hadith ini isnadnya dhaif jiddan dan ianya pula gharib asing iaitu dhaif pada perawi dan matannya dan perawi dalam hadith ini iaitu Ibrahim ibn fadhl Al-mahkzumi itu hadithnya dhaif dan buruk hafalannya. (hadith ini terdapat dalam sunan tirmidzi no 2687).

Adapun pada masalah parti Allah iaitu hizbullah dalam firman Allah swt : “Barangsiapa yang mentaati Allah dan rasul-Nya dan orang-orang yang beriman maka mereka itulah hizbullah (iaitu golongan yang Allah bersama dengannya) dan golongan yang Allah bersama dengannya itulah golongan yang berjaya” (Al-Maidah : 56).

Ayat ini bukanlah menunjukkan hizbullah itu parti politik yang Allah berada sebaliknya menunjukan golongan yang Allah bersama dengan mereka iaitu golongan yang beriman dan bersama dalam perpaduan dan kesatuan jemaah masyarakat tanpa berpecah dan menegakkan Islam haknya di dalamnya.

Demokrasi bukanlah dari Islam dan ianya dari system acuan kufar dan Demokrasi itu bukanlah syura dan Islam menerima syura dan khilafah bukan pemerintahan beraja atau system berparlimen yang jauh dari kebenaran.

Sesiapa yang benar-benar memahami siyasah syar’iyah akan mendapati syura berbeza dengan demokrasi walaupun pelajar muda yang belajar di kuliah siyasah syar’iyah di Jordan mengatakan wujud persamaan namun itu hanya dari kejahilan.

“Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam) dan janganlah kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara” (Ali-Imran : 102).

Sunday, July 23, 2006

Berjihad Dengan Israel Dan Amerika ialah Fardhu Ain bagi Setiap Muslim


Kewajipan berjihad menentang israel dan kezaliman mereka serta memerangi musuh Islam seperti Amerika dan negara -negara kuffar ialah satu kewajipan yang wajib ke atas setiap individu umat islam tanpa perlu diperbincangkan lagi.

Imam Ibnu Taimiyyah berkata : "Jika musuh hendak menyerang kaum muslimin, maka menolak musuh itu menjadi wajib atas semua orang yang menjadi sasaran musuh dan atas orang-orang yang tidak dijadikan sasaran mereka.

"Perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah, dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.." (Al-Anfaal : 39).

Menjadi kewajipan bagi setiap muslimin tua dan muda baik yang mampu atau tidak untuk keluar berjihad menentang musuh-musuh Allah dan menyerang kedudukan mereka, kekuatan mereka dan menghancurkan segala kemampuan mereka sehingga terhapus kezaliman mereka dan terbunuh semuanya musuh Allah dan tiadalah yang tertegak di muka bumi melainkan agama yang diredhai Allah iaitu Islam.


Ar Ramli (Dari Mazhab Syafi'i) mengatakan : "Maka jika musuh telah masuk kedalam suatu negeri kita dan jarak antara kita dengan musuh kurang daripada jarak qashar sholat, maka penduduk negeri tersebut wajib mempertahankannya, hatta (walaupun) orang-orang yang tidak dibebani kewajiban jihad seperti orang-orang fakir, anak-anak, hamba sahaya dan perempuan.

Ibnu Qudamah (dari Mazhab Hambali) mengatakan :"Jihad menjadi fardu 'ain didalam 3 keadaan:

a. Apabila kedua pasukan telah bertemu dan saling berhadapan.


b. Apabila orang kafir telah masuk (menyerang) suatu negeri (diantara negeri negeri Islam), Jihad menjadi fardu ain atas penduduknya untuk memerangi orang kafir tsb dan menolak mereka.

c. Apabila Imam telah memerintahkan perang kepada suatu kaum, maka kaum tsb wajib berangkat.

Hendaklah golongan ahlul sunnah wal jamaah dan mereka yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah menyedari bahawa telah jatuh hukum wajib berjihad dan tidaklah tertunai kewajipan jihad itu dengan berdemonstrasi dan menandatangani memorandum dan bantahan terhadap musuh-musuh Allah sebaliknya terlaksana jihad itu apabila mengangkat senjata dan membunuh musuh-musuh Allah dan menumpahkan darah mereka ke bumi Allah.

Sabda rasulullah : "Barangsiapa yang mati sedangkan ia tidak berperang, dan tidak tergerak hatinya untuk berperang, maka dia mati diatas satu cabang kemunafikan."

(HR Muslim, Abu Daud, Nasai, Ahmad, Abu Awanah dan Baihaqi)

Sabda rasulullah lagi : "Sesiapa yang tidak berperang atau tidak membantu persiapan orang yang berperang, atau tidak menjaga keluarga orang yang hendak berperang dengan baik, nescaya Allah timpakan kepadanya kegoncangan." Yazid bin Abdu Rabbihi berkata : "Didalam hadith yang diriwayatkan ada perkataan "sebelum hari qiamat."

(HR Abu Daud, Ibnu Majah, Darimi, Tabrani, Baihaqi dan Ibnu Asakir).


"Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk (tidak turut berperang) dari kalangan orang-orang yang beriman selain daripada orang-orang yang ada keuzuran dengan orang-orang yang berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang karena uzur) dengan kelebihan satu derajat. Dan tiap-tiap satu (dari dua golongan itu) Allah menjanjikan dengan balasan yang baik (Syurga), dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang dan tidak ada uzur) dengan pahala yang amat besar."

(QS An-Nisa 95)

Menentang musuh-musuh Allah khasnya Israel dan Amerika merupakan kewjaipan ke atas setiap umat Islam Malaysia dan ianya dilakukan dengan perjuangan bersenjata dan pertumpahan darah terhadap musuh Allah bukannya dengan berdemonstrasi dan menandatangani surat bantahan.

Sabda nabi Muhammad saw :

"Perangilah orang-orang musyrik itu dengan hartamu, diri dan lisanmu."
(Abu Daud, An Nasa'i, Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi, Baghawi dan Ibnu Asakir dari Anas ra)

Beliau bertanya lagi : "Apakah Jihad itu? Baginda menjawab: "Engkau perangi orang-orang kafir jika engkau menjumpai mereka dimedan perang." Dia bertanya lagi : "Jihad macam mana yang paling utama?" Baginda menjawab : "Sesiapa yang dilukai anggota badannya dan dialirkan darahnya." (HR Ahmad)

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), (yaitu orang-orang) yagn diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." QS At-Taubah ayat 29)


Marilah berjihad menentang musuh-musuh Allah dan bersama dengan kelompok mujahidin dan pembela agamanya dari kalangan ahlul sunnah wal jamaah dan jauhilah dari firqah-firqah sesat dan menetaplah diri bersama kumpulan salaf soleh yang berpegang teguh kepada Allah dan rasul dengan pertunjuk yang selamat dan manhaj yang terpelihara.


"Kerana itu, semestinyalah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang dijalan Allah. Barangsiapa yang berperang dijalan Allah, lalu ia gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar." (QS An-Nisa ayat 74).


p/s :

Kepada sesiapa yang ingin berjihad menentang Israel dan Amerika dia boleh melakukannya ketika waktu ini dengan tanpa memerlukan izin pemerintah, tanpa memerlukan izin ibubapa dan tanpa memerlukan izin daripada walinya dan bahkan dia boleh melakukan musafir secara sembunyi dan menuju ke tempat-tempat wujudnya musuh-musuh Allah dengan bekalan zakat dari umat Islam.

Cumanya adalah dinasihatkan merujuk kepada fatwa ulama setempat dan merujuk serta mendapatkan maklumat sebenar tentang peranan yang boleh dimainkan dan apakah kewajaran yang perlu dilakukan sebelum melakukan musafir secara membuta tuli tanpa persiapan.

Hendaklah diketahui teerlebih dahulu di manakah kedudukan musuh, bagaimana cara menghadapi mereka, siapakah yang bergelar musuh, di manakah sasaran yang wajar, cara untuk melakukan musafir dan bagaimanakah peranan yang perlu dimainkan dan siapakah yang perlu diberi ketaatan dan wala serta sokongan.

Oleh itu sebelum berangkat ke medan jihad pastikan anda telah dengan semua hal di atas sebelum anda melakukan kesilapan mengabungkan diri dengan musuh ALlah (kumpulan syiah) yang mendakwa mereka berjihad untuk agama Allah sedangkan hakikatnya anda tersalah masuk kumpulan.

Kenali dahulu kepada siapakah harus anda emmberikan ketaatan dan sokongan untuk bersama mereka mendapatkan syurga Allah swt.

Segala puji hanyalah bagi Allah swt.


(Buat makluman, ana tidak memiliki sebarang maklumat melainkan apa yang disampaikan oleh siaran dan rangkaian berita Al-Jazeera oleh itu sebarang usaha mengaitkan ana dengan kumpulan militan dan pengganas (pada pandangan musuh Islam) akan menghadapi tindakan undang-undang).

Thursday, July 20, 2006

Perlawanan Persahabatan Antara Hizbullah dengan Israel ,Iran menjadi Penyokong, Amerika menjadi Pengadil

Bismillahirahmanirahim,

Pemahaman dan jalan Ahlul Sunnah Wal Jamaah dalam beragama dihasilkan dari dua sikap dan sifat iaitu "Al-Wala" iaitu ketaatan kepada kitab dan sunnah serta menuruti jalan orang yang beriman dan "Al-bara" iaitu bermaksud pelepasan dan membebaskan diri dari golongan yang menyalahi kitab Allah dan sunnah rasul-Nya serta menyisihkan diri dari menuruti golongan yang menyalahi jalan orang yang beriman.

"Barangsiapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang yang beriman maka kami membiarkan dia berleluasa dengan kesesatan yang dialaminya itu dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang seburuk-buruk tempat kembali" (An-Nisa : 115).

Maka berkata Al-Imam Syirazi dalam kitabnya bahawa ayat di atas memerintahkan kita kepada menuruti "jalan orang yang beriman" dan larangan menyalahi mereka serta mengikuti jalan orang yang beriman itu ialah wajib (Al-Luma' Fi Usul Fiqh m/s : 180).

Jalan orang yang beriman di dalam ayat ini merujuk kepada sebaik-baik golongan manusia yang beriman iaitu mereka yang beriman di zaman rasul dan hidup di bawah pertunjuk Allah dan di zaman penurunan wahyu iaitu para sahabat ra dan kemudian para anak-anak mereka dan seterusnya cucu mereka yang disebut sebaik-baik golongan.

" Golongan yang terdahulu daripada Muhajirin dan Ansor dan golongan yang mengikuti mereka dengan ehsan maka telah redhalah Allah kepada mereka dan mereka pun merasa redha dengan Allah" (At-taubah : 100).

"Muhammad itu rasul Allah dan golongan yang bersamanya bersikap keras terhadap kuffar dan berkasih sayang di antara mereka dan kelihatan dari mereka beruku' dan bersujud dan mereka mencari fadhilat dari Allah dan redha-Nya" (Al-fath : 29).

Diriwayatkan oleh Ibn Umar ra yang bermaksud " Akan datang kepada umatku perkara seperti yang pernah menimpa kaum bani Israel , selangkah demi selangkah sehingga akan berlaku dikalangan mereka yang berzina dengan ibunya secara terang-terangan. Sehingga ada umatku akan melakukan sedemikian. Sesungguhnya umat bani Israel berpecah kepada 72 golongan dan akan berpecah umatku kepada 73 golongan dan kesemuanya di neraka kecuali satu golongan. Maka bertanyalah para sahabat ra kepada baginda akan siapakah golongan yang satu itu wahai rasulullah ? Maka jawab baginda " Golongan yang aku berada di dalamnya dan para sahabatku ." (Hadith Hasan, riwayat Tirmidzi no.26 Jilid 5, Hakim no.218 Jilid 1).


Nabi Salallahualaihiwasalam bersabda melalui riwayat Aisyah ra : " Sebaik-baik kurun manusia ialah kurun aku berada di dalamnya dan kemudian kurun kedua (Sahabat) dan kurun ketiga (Tabi'ien)" (Hadith Sahih, riwayat Muslim no.1965 Jilid 2, Abu Daud no. 44 Jilid 50).

Bosan dan Jelik dengan Ruangan Sembang-sembang Kosong Agama

Ana ada meluangkan sedikit masa menziarahi Al-Ahkam.net dan membuatkan ana merasa sangat sedih dengan sikap kejahilan yang ditunjukkan oleh para penforum yang masing-masing membawa slogan " Marilah kita bersatu (bahasa mudahnya jom join hizbullah-Iran dan juga Syiah) dalam menentang Israel".

Kiranya mereka semua konon dalam nak menyatukan umat islam mengutip sekali syiah-syiah yang memang menunggu masa menyusup jarum dan bom tangan dalam umat islam bagi menghancurkan Islam dari dalam dengan alasan kita kena bersatu dalam menghadapi musuh .

Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan bahawa nabi salallahualaihiwasalam pernah keluar menuju Badar dan tiba-tiba datang seorang dari kaum musyrikin yang mengikuti lalu berhasil menemui baginda lalu berkata : Sesungguhnya aku hendak mengikuti kamu dan rela berkorban bersama kamu" lalu dijawab oleh baginda dengan bersabda ; "Apakah kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya ? lalu dia menjawab tidak maka dijawab oleh baginda : "Pulanglah kerana saya tidak akan meminta pertolongan kepada orang yang musyrik".


Perlawanan Persahabatan Antara Hizbullah dan Israel

Perjuangan Hizbullah bukanlah perjuangan Islam tetapi perjuangan Syiah dan jihad mereka ialah jihad menegakkan agama syiah bukan Islam. Jihad bersama mereka ialah jihad demi agama mereka seperti mana jihad Amerika menentang umat islam.

Mengapa Amerika menentang islam ? Adakah kerana Islam itu menjejaskan ekonomi mereka ? Jawapannya ialah kerana Islam menjejaskan kestabilan hidup mereka apabila islam yang sahih akan memerangi mereka sehingga tiada fitnah di muka bumi dan semua deen itu kembali kepada Allah.

Kerana itu Islam yang sahih diperangi oleh Amerika dan musuh-musuh Allah dan lalu mereka berusaha mengubah-suai ajaran islam seperti cadangan Australia mahu mengadakan pusat kajian islam bagi melahirkan ulama Islam yang menepati kehendak mereka dan menjauhi keganasan (bahasa mudah ialah jihad).

Hizbullah, bukanlah parti Allah atau kumpulan Allah sebaliknya mereka ialah hizbu syaitan dan perlawanan mereka dengan Israel hanyalah perlawanan persahabatan dan seperti biasa Syiah memang tidak segan silu menumpahkan darah orang awam dan rakyatnya seperti mana mereka telah pernah menumpahkan darah para sahabat nabi radiallahuanhum dan para ulama Islam sebelumnya.

Bahkan ulama seperti Dr Said Hawa juga menyebutkan perihal Syiah seperti pada bukunya "KHOMEINISME(Fahaman Khomeini)KEGANJILAN PADA AKIDAH DAN PENDIRIAN" ditajuk "Keinginan Untuk Menguasai Dunia Islam Serta Usaha Menukarkannya Kepada ‘Reka Bentuk’ Syiah dengan membawa isi-isi dan hujah berikut :

Kewujudan gerakan ‘Harakah Al-Amal’ dan ‘Hizbullah’ di Lebanon dan Syria sebagai salah satu anggota pengerak bersenjata Syiah yang menjadi askar syiah di Lubnan dan memelihara kepentingan syiah. (lihat m/S 494).

Gerakan bersenjata Harakah Al-Amal yang diasaskan oleh Musa Al-Sidr di Lubnan pada 1975 ialah untuk mempertahankan maslahat perjuangan syiah serta menjadi anak buah Iran di Lubnan bagi memeliharakepentinagn syiah.

Mereka beraliran syiah ja'fariyah dan juga imamiyah yang berbahaya kepada umat Islam khasnya beraliran ahlul sunnah wal jamaah.

Mengapa Hizbullah Muncul Sekarang ?

Penaklukan Amerika kepada umat islam di Iraq dan pembunuhan umat Islam di Afghanistan dan lain-lain tempat di dunia Islam mengapa tidak pernah kita dengar suara Hizbullah ?

Mengapa sewaktu perang Amerika- Afghanistan, Iraq- Amerika dan sehingga sebelum ini kita mendapati usaha jihad hanya dimonopoli oleh golongan mujahidin yang terkenal sebagai salafi jihadi ?

Mengapa Osama Bin Laden dan angkatan mujahidin yang digelarkan Al-Qaeda diburu dan ditakuti oleh Amerika dan Israel serta gerakan perjuangan Hamas dan Al-Qaeda di Palestin dibimbangi oleh Israel dan di manakah Hizbullah sewaktu itu ?

Menyepi diri ? Sebabnya Hizbullah menyedari dirinya ialah syiah yang beriman bukan dengan apa yang diimani oleh ahlul sunnah wal jmaah...

Mereka tidak akan menyokong perjuangan jihad ahlul sunnah yang dianggap oleh mereka sebagai perjuangan nasibi (gelaran kepada ahlul sunnah) dalam menentang sahabat mereka dan juga isteri mut'ah mereka (Amerika dan Israel).

lihatlah kalam Musa Al-Sidr (pemimpin harakah al-amal) dengan berkata : " Bukanlah menjadi urusan kita berperang dengan Israel....".

Bahkan tokoh terkenal Syiah sekarang ini Al-Sajistani juga pernah memberi fatwa bahawa bolehnya bekerjasama dengan Amerika maka apa lagi yang hendak diungkapkan tentang kepalsuan syiah dan perjuangan mereka dalam memerangi Amerika ?

mereka mustahil mahu memerangi Amerika jika tiada kepentingan untuk Syiah mereka dan bukannya untuk umat islam khasnya yang mendokong fahaman ahlul sunnah wal jamaah.

Oleh itu, hanyalah orang bodoh yang gembira dengan hizbullah dan perjuangannya dan hanya yang jahil menyokongnya kerana apa yang kamu sokong ialah segolongan kuffar yang menentang kekufuran yang lain dan kita berharap (ahlul sunnah) moga kedua-dua kumpulan kuffar ini benar-benar berperang sehingga mengurangkan musuh yang perlu kita hadapi.

Mengapa Israel Menyerang Lubnan dan Hizbullah ?

Sebabnya ialah Israel merupakan musuh utama Islam dan dengan menyerang Lubnan dan Hizbullah maka gerakan syiah akan mendapat kredit dan keuntungan serta populariti murahan secara cepat dan mudah untuk mengalihkan tumpuan umat islam kepada politik dunia dan sandiwara Amerika-Iran.

Maka secara mudah simpati umat islam kepada perjuangan jihad oleh mujahidin Islam yang beraliran ahlul sunnah seperti salafi jihadi yang dikenali sebagai Al-Qaeda dan kumpulan aqidah wal tauhid dilupakan dan dipadamkan secara perlahan dari berita dan ingatan.

Itulah tujuan mereka disebabkan taktik mereka sebelum ini tersilap menyebabkan Amerika mengalami ketewasan yang sangat dahsyat di Iraq dan korban yang dialami oleh askar Amerika begitu besar dan memalukan mereka. Oleh itu pengalihan sasaran tumpuan media dari isu Iraq kepada isu lain diperlukan dan Lubnan serta hizbullah menjadi sasaran dan Israel (pelakon watak jahat) yang setaraf dengan Amerika diperlukan bagi memainkan wayang besar untuk digandingkan dengan Hero baru beraliran syiah (Hizbullah).

Apakah ada perjanjian rahsia antara Iran dan Amerika serta Israel ?

Jawapannya ialah ya dan Allah akan dedahkan kepalsuan mereka tidak lama lagi.

Iran dan Hizbullah apakah hubungan mereka ?

Iran ialah ketua negara daulah Syiah dan Hizbullah ialah pejuang-pejuang yang bertaraf mujahidin bagi agama syiah seperti mana mujahidin ahlul sunnah dan negara Islam aliran ahlul sunnah belum tertegak kerana sehingga kini belum berjaya.

Perlu diingat !!!
tertegaknya daulah Iran -syiah itu pun dengan bantuan kerajaan Amerika dan musuh Islam maka tentunya hendak membina daulah Islamiyah yang lawan kepada Amerika juga memerlukan bantuan dari Allah dan rasul serta mujahidin ahlul sunnah yang soleh dan terpelihara dari kebathilan.


Amerika tidak menolong Israel ?

Kali ini Amerika tidak menolong Israel sebab perlawanan ini ialah perlawanan persahabatan dan Amerika mengetahui Israel tidak akan mengalami apa-apa bahaya seperti selalu dan Lubnan serta Hizbullah akan menerima sedikit habuan dari mereka sebagai membayar harga darah yang ditumpahkan.

Harganya ialah promosi dan digembar-gemburkan sebagai musuh Amerika yang utama, sebagai hero hebat yang perlu diberi sokongan oleh umat islam dan syiah perlu berdamai dengan ahlul sunnah dan umat islam di Malaysia termasuk pemforum Al-Ahkam.net perlu masuk menjadi ahli syiah supaya bersama-sama menentang Israel demikianlah hasrat mereka.

Iran tidak akan Diserang Oleh Amerika ?

Amerika dan Iran merupakan pasangan suami-isteri yang bernikah secara mut'ah dan mereka tidak akan mungkin berperang melainkan untuk menambah perisa dalam lakonan mereka dan mungkin akan berkasar-kasar sedikit kerana seks itu kalau tidak kasar tidak sedap dan kurang nikmatnya maka demikianlah pasangan suami isteri ini.

Iran Mengaarahkan Hizbullah Aktif , Amerika meminta bantuan Israel menjadi pelakon wayang dunia ?

jawapannya ialah ya dan skrip mereka sudah pun dibocorkan oleh sejarah dunia dan di dalam kitab dan sunnah buat yang beriman kepada Allah dan rasul dengan manhaj yang sahih.

Mujahidin Al-Qaeda yang bergelar "salafi Jihadi" termasuk tokoh mereka Osama Bin Laedan, Abu Mus'ab Al-Qarzawi ra dan lain-lain dengan Hizbullah Syiah Lubnan serta Iran yang mankah lebih ditakuti oleh Amerika ?

Sekalipun Al-Qaeda belum ada peluru berpandu dan bom atom tetapi mengapa Amerika cukup takut pada Al-Qaeda ? Ditawarkan ganjaran berjuta dollar terhadap kepala pemimpin mereka ?

Mengapa Amerika dan seluruh negara umat Islam yang diketuai oleh pemimpin yang taat kepada Amerika takut kepada mujahidin yang dianggap pengganas berbanding syiah ?

Mengapa ? maka itulah jawapannya bahawa Sekalipun Iran memiliki senjata nukler maka Amerika sedikit pun tidak takut kerana itu ialah isterinya selepas ISrael.

Sekalipun Iran memiliki negara, memiliki senjata nukler dan pelbagai lagi kekuatan tentera tetapi Amerika sedikit pun tidak takut kepada syiah dan hizbullah serta gerakan mereka kenapakah itu ???

Mengapa Amerika tetap takut kepada Osama ben Laden dan kumpulan mujahidin di negara Islam dan takut kepada gerakan mujahidin Al-Qaeda ??

Mengapa ?

Jawapan mudah kerana hero-hero mujahidin yang berfahaman salafi jihadi ini tidak mengikut skrip arahan Amerika tetapi mengikut skrip dari arahan Allah dan rasul berdasarkan manhaj yang sahih.

Sebab itu untuk lakonan baru yang hendak dibuat bagi mennghilangkan malu Amerika maka pelakon upahan seperti hizbullah syiah diperlukan.

Surah al-Baqarah 221: (maksudnya) "Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman (memeluk ugama Islam); dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu".

Sekalipun menarik hati kita akan cara lakonan sebuah filem dunia arahan bersama Iran dan Amerika maka janganlah cepat terpengaruh untuk segera mengabungkan diri bersama mereka kerana gerakan dakwah salafiyah yang menurut sunnah sekalipun kecil bilangan pendokong dan lemah kekuatannya itu adalah lebih baik bagi kamu.

Memetik kata-kata Dr Asri Zainul Abidin : "Sejarah syiah tidak pernah membukti mereka ingin berperang dengan Kristian. Bacalah sejarah!! Taqiyyah mereka lebih tebal dari senjata mereka. Yang ada sekarang ialah penyembelihan kaum sunni di Irak yang dilakukan secara licik oleh pimpinan Syiah yang menguasai politik Irak tajaan Amerika. Sepanjang sejarah, hanya kaum sunni yang membuka wilayah, kota dan negara dan mengibarkan bendara jihad menentang kuffar.

Adapun syiah sejarah mereka ialah memerangi para pemerintah dan mengkhinati beberapa ibu kota umat Islam, termasuk Baghdad pada zaman lampau. Ini bukan penyataan ekstrimis sunni, tetapi realiti yang dicatatkan oleh sejarah.

Sejarah ialah guru kita yang mengajar bagaimana kita menilai.

Jangan lupa juga, bahawa kemenangan Khomeini adalah hasil bantuan Amerika pada tahun 1979. Ketua turus tentera Amerika Pakatan Atlantik di Eropah telah berada di Iran sepanjang bulan Januari 1979 tanpa disedari oleh Syah Iran. Dia berperanan memujuk general-general tentera agar tunduk kepada kehendak rakyat.

Dalam masa yang sama dia meminta agar Syah Iran pergi bercuti pada 11 Januari 1979.

Kesempatan itu untuk memberi ruang kepada rakyat Iran terus menjatuhkan Syah.Akhirnya, Khomeini yang dalam buangan pulang melakukan revolusi.

Slogannya "Kemerdekaan, Kebebasan, Keadilan Dan Republik Islam".Selepas pungutan suara yang membawa undian rakyat sebanyak 98% untuk Khomeini, perlembagaan pun digubal. Khomeini menduduki makam wilayah fakih, iaitu naib kepada Imam Mahdi yang mempunyai kuasa mutlak ke atas perlembagaan. Dia berhak menafsir, mengubah dan menghapuskan undang-undang yang digubal. Kuasa mutlak ini telah menghapuskan slogan keadilan dan kemerdekaan yang dilaungkan. Dia berada di atas undang-undang dan perlembagaan.

Puak sunni adalah minoriti terbesar Iran. Mereka sekitar 25-> 30%. Semua agama seperti Yahudi, Kristian dan Majusi dilindungi oleh perlembagaan Iran. Malangnya tidak untuk Ahli Sunnah. Unit perisikan khas Khomeini yang tidak boleh dicabar oleh undang-undang telah bertindak sezalim-zalimnya terhadap minoriti sunni. Kata Dr Saif ALLAH Muhammad al-Di'yan: "Golongan yang taksub ini telah membunuh dan menawan para ulama dan pendakwah Ahli Sunnah serta isteri-isteri mereka. Mereka memenjara, mengazab dan mencemarkan maruah. Tiada seorang pun ulama sunni yang selamat.

Paling utama yang diazab dan diseksa sehingga mati oleh mereka ialah al-Syeikh Ahmad Mufti Zadah, pemimpin Ahli Sunnah di Iran. Sesiapa yang selamat ?jumlahnya amat sedikit- dipenjarakan di rumah masing-masing dan diharamkan menemui orang ramai. Mereka dilarang mengajar dan mentarbiah masyarakat. Tujuannya melaksanakan agenda mensyiahkan kaum sunni dan menghapuskan sunnah sama sekali di Iran.

Kawasan sunni diharamkan mendapat kemudahan yang diperolehi oleh oleh rakyat Iran lain. Adapun sekolah, masjid dan hospital mereka seakan di kurun pertengahan. Semuanya buruk, mundur dan usang. Sementera Tehran, sekalipun terdapat gereja, pusat kegiatan Kristian, kuil Yahudi, Majusi, Bahai, Hindu dan berbagai lagi puak sesat, namun Tehran menjadi satu-satunya ibu kota di dunia ini yang tidak terdapat padanya masjid untuk golongan sunni. Adapun jawatan-jawatan dalam kerajaan sama ada di peringkat atasan ataupun bawahan tiada seorang pun Ahli Sunnah mendudukinya". (Dr Saif ALLAH Muhammad al-Di'yan, Iran Bain al-Tasyaiyu' wa al-Libiraliyyah, himpunan karya dalam Mustaqbal al-'Alam al-Islami, Tahaddiyat fi 'alam mutaghaiyir 453-454, Majalah al-Bayan).


Sedangkan Ahli Sunnah telah diseksa di zaman Syah Iran kerana terlibat membantu dan menyokong gagasan Revolusi Khomeini. Inilah balasan yang mereka terima. Apa yang hendak dihairankan, Khomeini dalam bukunya Tahrir al-Wasilah menghalalkan harta seorang sunni untuk diambil dan dirampas dalam apa bentuk sekalipun. Sementara dalam buku yang sama beliau mengharamkan solat ke atas jenazah seorang sunni. Banyak lagi jika hendak diungkitkan. Bacalah buku-buku Khomeini sendiri seperti Tahrir al-Wasilah, Kasyf al-Asrar,Hukumah Islamiyyah dan sebagainya.

Ada orang kata kita kena sokong Iran, sebab ketika Rum menentang Parsi, orang Islam menyokong Rum. Al-Quran pun merakamkan hal ini dalam Surah al-Rum. Saya katakan: ya! Benar. Rum benar-benar menentang Parsi. Rum lebih baik daripada Parsi dari segi nilainya.

Namun orang Islam akhirnya menumbangkan Rum, seperti mana mereka juga menjatuhkan Parsi. Mereka tidak pernah kata penyelewengan Kristian Rum itu benar Malangnya, adakah Iran akan benar-benar menentang Amerika?!!

Adakah Syiah kurang bahaya?!! Di Malaysia ada yang ambil kesempatan berkempen Syiah di saat ini. Ada yang mengangkat gambar Khomeini, Khomeinei dan Sajastani..."

Dipetik dari Tulisan Dr Mohammad Asri Zainul Abidin.

Matlamat Iran Dan Amerika ?

Keduanya mempunyai matlamat yang sama iaitu hendak mewujudkan perang dunia ketiga yang baru dan mencapai apa yang diimpikan oleh agama masing-masing.

Mereka memerlukan "perang dunia" baru untuk membuat alasan berperang menguasai dunia dan mengenepikan segala suara-suara dunia dan keamanan yang ada.

Tanpa perang dunia maka Iran tidak boleh menguaai dunia dan menegakkan empayar islam Syiah yang akan menguasai seluruh dunia Islam dan hidup berdamai dengan Kuffar seperti Amerika dan menjadi pasangan suami-isteri mut'ah yang bahagia.

Amerika pula memerlukan perang bagi mendapat alasan untuk menghancurkan Islam dan dapat hidup selesa dengan isterinya iaitu Iran yang cantik dan putih melepak.

Cukuplah disini saya terangkan tanpa perlu melibat lebih jauh akan pemahaman dan kepercayaan Iran syiah tentang Imam Mahdi dan mahu menjadikan dunia ini dibawah kekuasaan Syiah dan bekerjasama dengan kuffar untuk itu.

Mereka lebih benci kepada ahlul sunnah daripada benci mereka kepada Amerika dan kuffar.

Hukum Menyokong Hizbullah ?

Hukum menyokong hizbullah ialah haram dan Berdosa dan Tidak boleh sama sekali melahirkan sokongan kepada mereka dan juga musuh-musuh Islam yang lain yang kini sedang giat menentang Islam.

Berkata Al-Imam Barbahari ra : " Ketahuilah bahawa Sesungguhnya islam itu ialah sunnah dan sunnah itu ialah islam dan tidaklah tertegak salah satunya melainkan dengan kedua-duanya".

Ketahuilah bahawa Umar ibn Abd Aziz ra pernah menyebut : "Beramal dengan tidak memiliki ilmu akan merosakkan dengan lebih banyak dari apa yang diperbaikinya".

Prinsip Ahlul Sunnah Wal Jamaah dalam Isu Ini ?


Syeikhul Islam Ibnu Taimiah menyebut, “…dan barangsiapa yang berhujah dengan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijmak, maka diiktibarkan dia sebagai Ahli Sunnah Wal Jamaah…” (rujuk Majmu’ Al-Fatawa Al-Kubra juzuk 3 ms. 348) .

Berdasarkan hal ini hendaklah kita menetap diri dahulu dengan keilmuan dari kitab dan sunnah sebelum membuat sesuatu keputusan untuk menyokong atau menolak sesuatu perjuangan.

Hendaklah menetapkan diri bersama kumpulan aqidah dan tauhid kepada Allah dan mereka yang berjuang di jalan Allah dengan bersandarkan kitab Allah dan sunnah rasulullah.

Sabda baginda salallahualaihiwasalam :

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

“ Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang jika kamu berpegang padanya tidaklah kamu akan sesat iaitu kitab Allah (Al-Quran) dan sunnah rasulnya.”
(Hadith Hasan, riwayat Malik dalam Muwatho no 898, Hakim dalam Mustadrak no.63).

“ Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah maka sesungguhnya Allah akan menyediakan baginya jalan keluar (dari kesusahan) dan memberikannya rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangkai olehnya” (Surah Thalaq : 2-3).

Di antara prinsip yang perlu dipegang oleh ahlul sunnah wal jamaah ialah tidak mengambil musuh-musuh Allah sebagai teman setia dan sebagai rakan dan kawan dalam perjuangan serta kehidupan.

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil musuh ku sebagai teman-teman setia kamu.." (Al-Mumtahanah :1).

Apa perlu Kita Lakukan Sekarang ini sebagai umat Islam yang menetap diri pada Kitab dan sunnah ?

1) Menjauhi kejahilan dan golongan sesat dan ahli bid'ah yang melakukan kerosakan kepada akal fikiran kita dan mencelarukan pemikiran umat Islam dengan ilmu agamanya yang menyesat.

2) Berhati-hati dengan kewujudan golongan syiah dan mereka yang dikhuatiri menganut fahaman dan agama syiah...ingatlah bahawa syiah ini suka pada takiyah jadi mereka selalu sahaja berdalil dan berdusta.

3) Menyertai dan menghimpunkan diri dengan tokoh-tokoh sunnah dan pembela aqidah dan yang aktif di jalan dakwah manhaj ahlul sunnah wal jamaah dan bersamanya dalam mengerakkan dakwah salaf soleh yang disebut sebagai salafi.

4) Meninggalkan jemaah dan parti politik yang turut disertai dan diketuai oleh orang-orang syiah kerana mereka bukan perjuangan yang benar kerana tidak menumpukan pada aqidah.

5) Berpegang teguh pada kitab dan sunnah menurut fahaman manhaj ahlul sunnah wal jamaah dan dibuktikan dengan kesahihan riwayat dan kita amalkan pada keadaan realiti walaupun dibenci dan dituduh dengan pelbagai tuduhan.


(akan bersambung dengan izin Allah swt )

Thursday, July 13, 2006

Rumahtangga Muslim Yang Solehah

Rumahtangga dan kekeluargaan merupakan satu institusi mulia yang telah ditetapkan oleh Allah stw sebagai satu fitrah dan sebagai pengimbang kehidupan manusia di dunia ini. Allah swt telah menetapkan dan meletakkan kedudukan rumahtangga dan keluarga sebagai pegimbang dan pengawal asas duniawi dan kehidupan manusiawi di dunia ini. Dimaksudkan dengan makna pegimbang dan pengawal asasi ialah keluarga berperanan mengawal dan membentuk peribadi kemanusiaan kepada kebaikan asasi sebagai seorang manusia sekalipun jauh dari bimbingan agama.

Di alam yang luas ini, dari pelbagai bangsa dan etika serta budaya, tidak semua makhluk manusia beriman kepada Allah swt dan wujud lebih jutaan billion manusia di dunia ini yang kafir namun bersyukur kita dengan kewujudan institusi kekeluargaan sejak zaman dahulu menjadikan sifat manusiawi seseorang itu terkawal dan terbentuk sekurang-kurangnya sebagai manusia piawai kualitinya terpenuhi dengan kewujudan keluarga.

Sejahat-jahat seorang manusia itu hari ini, kekeluargaan yang pernah dimilikinya ketika kecil menjadikan dia masih layak dikatakan sebagai manusia. Misalnya, seseorang itu belajar mengasihi ibu dan bapa, belajar kewujudan perkara yang dinamakan sebagai baik atau sebagai jahat, mempelajari sifat menghormati, mempelajari moral dan cara bertingkah laku sebagai manusia , cara memakan dan meminum sebagai manusia, cara berjalan sebagai manusia dan lain-lain.

Demikianlah rahmat Allah kepada manusia secara umum kepada semua hamba-Nya baik yang beriman atau yang tidak beriman namun tetap mendapat rezeki di dunia ini secara adil dan salah satu rezeki dan nikmat dunia yang paling besar ialah keluarga.

“ Sesungguhnya fitrah yang diciptakan Allah dan ditetapkan manusia dengannya (tertakluk kepada fitrah tersebut).” (Surah Ar-Rum :30).

Kekeluargaan Muslim

Rumahtangga muslim merupakan sebesar-besar nikmat kepada seseorang manusia, ini kerana disamping keluarga dan rumahtangga ini mampu memenuhi kehendak fizikal dan mental manusia maka ianya juga mampu membekalkan agama dan hidayah pertunjuk kepada seseorang manusia itu sehingga lahirnya anak yang kecil itu sudah disuluhi oleh cahaya iman dan Islam dan lahir sebagai seorang Islam tanpa perlu bersusah payah mencari hidayah.

Rumahtangga Islam yang terbina dari panduan syariat Islam dan menjalankan kewajipannya menurut panduan dari Al-Qur’an dan sunnah merupakan penyelamat kepada pelbagai masalah dan merupakan perlindungan kepada ahlinya dari kesesatan dan kerosakan.

Membina sebuah rumahtangga Muslim bukanlah mudah sebaliknya prosesnya memakan masa dan memerlukan usaha yang berpanjangan dan dimulai sejak dari tunas kecil sehingga kepada akar yang mendasar. Pembinaan rumahtangga muslim itu memerlukan kepada beberapa perkara asas sebagai benihnya iaitu :

a) Ikhlas
b) Ilmu yang sahih dari kitab dan sunnah
c) Amal yang berterusan


Ikhlas

Keikhlasan merupakan benih pertama dan asasi dalam menghasilkan rumahtangga muslim. Ini bermula dari niat yang bersih dan terpelihara dari kepentingan dunia dan pembinaan rumahtangga itu diniatkan khusus sebagai ibadah kepada Allah swt.

وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
“ Dan tidaklah kamu diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas kepada-Nya melalui deen yang lurus” (Al-Baiyinah : 3).

Niat dan tujuan itu merupakan asas amalan dan salah satu penyebab penerimaan atau penolakkan amalan itu di sisi Allah lalu niat membina ibadah rumahtangga muslim ini jika dibuat dengan ikhlas dan hati itu dibersihkan dari kotoran nafsu dan dunia serta dikhaskan kepada Allah swt maka benih pertama dalam penumbuhan rumahtangga muslim itu akan berjaya.

Seorang lelaki yang berniat ikhlas mahu menegakkan rumahtangga muslim maka baginya sudah pahala dan ganjaran di sisi Allah swt baik dia berjaya atau tidak. Niat yang ikhlas itu akan sampai kepada Allah swt sebagai ibadah dan doa lalu akan dibukakan jalan dan dipermudahkan kepadanya.

Keikhlasan itu terpapar apabila sejak dari sebelum bernikah lagi apabila seseorang yang ikhlas mahu menegakkan rumahtangga muslim maka tidaklah dia mencari pasangan yang kerana dunia (cantik, kaya, berketurunan bangsawan) sebaliknya yang dicarinya ialah pasangan yang beragama sebagai tanda keikhlasannya membina rumahtangga Islam.

Ilmu yang sahih dari kitab dan sunnah

Ilmu yang sahih merupakan syarat penting dalam penerimaan sesuatu amalan atau penolakkan di sisi Allah swt sesudah niat yang ikhlas. Ini kerana tanpa ilmu yang tinggal hanya kesesatan dan kejahilan. Terlalu ramai orang yang mempunyai niat yang bersih dan ikhlas namun tanpa ilmu menyebabkan amalan mereka menjadi sia-sia sebaliknya mengundang celaka dan bala kepada mereka.

Sabda baginda Salallahualaihiwasalam :

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهوا رد
“ Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu urusan baru dalam agama kami sedang ia bukan dari kami maka sesungguhnya ianya ditolak.” (Hadith sahih disepakati Bukhari 156 Jilid 8 & Muslim no.4467) .

Ilmu berperanan membimbing manusia ke jalan yang benar dan sahih serta memelihara dari kejahatan dan keburukkan yang tidak diketahui oleh orang ramai. Tidak semua ilmu itu sahih sebaliknya wujud ilmu yang sebenarnya kesesatan dan kepalsuan hasil dari taqlid (ikutan buta) hasil dari pegangan dan kepercayaan palsu yang tiada dasar dan jaminan akan kesahihannya.

Sabda baginda salallahualaihiwasalam :

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله
“ Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang jika kamu berpegang padanya tidaklah kamu akan sesat iaitu kitab Allah (Al-Quran) dan sunnah rasulnya.” (Hadith Hasan, riwayat Malik dalam Muwatho no 898, Hakim dalam Mustadrak no.63).

Ilmu yang sahih ialah apa yang datang dari kitab dan sunnah menurut kaedah dan cara para salaf soleh dalam pemahaman terhadap ilmu agama kerana merekalah (para salaf soleh) merupakan sebaik-baik umat dalam beragama.

Ilmu yang sahih dapat menjadi pemandu kepada seseorang itu dalam membina rumahtangga muslim yang soleh dan sebenar menurut pertunjuk sebaik-baik manusia dan penghulu segala rasul iaitu Muhammad salallahualaihiwasalam.

Keilmuan itu terhasil dari pemahaman yang mendalam terhadap agama dan mampu membezakan antara yang benar dan salah. Tidak cukup bergelar ustaz dan ustazah namun tidak mampu menilai kebenaran dan kebathilan jalan dan perjuangan yang ditempuhi dalam kehidupan apakah benar atau sebaliknya.

Keilmuan yang sahih dari kitab dan sunnah menyebabkan seseorang itu tidak salah memilih cara dan kaedah yang sahih dalam membina rumahtangga muslim. Misalnya, seorang lelaki yang memiliki ilmu yang sahih tidak akan membina rumahtangganya melalui cara yang salah seperti “berdating”, bercinta tanpa arah, melakukan maksiat sebaliknya beliau akan menjaga dirinya dan memilih pasangannya dari golongan yang beriman dan beragama.

“Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang sangat keji dan seburuk-buruk jalan (dalam memenuhi fitrah)” (Al-isra : 32).

Amal yang berterusan

Keilmuan itu terhasil dengan pengamalan dan pelaksanaan dan tidaklah membawa apa-apa hasil dari ilmu yang mendalam dan niat yang ikhlas tanpa diakhiri dengan amal dan berjihad (bergigih usaha) melaksanakan apa yang dipelajari dan difahami teruatama dalam kehidupan dengan berusaha mencapai tujuan iaitu beribadah kepada Allah dan membina rumahtangga muslim yang soleh sebagai salah satu ibadah kepada Alah swt.

Amalan yang berterusan itu bermakna tiada putus dan tidak berhenti sekerat jalan sebaliknya berterusan walaupun perlahan dan lambat tanpa perlu tergopoh-gapah. Beramal dengan Islam dan berusaha mendirikan rumahtangga muslim dengan tidak berputus asa dan berterusan mencuba dengan ilmu dan kefahaman yang sahih maka insyaAllah segala yang menjadi halangan pasti akan dapat ditempuhi dan rumahtangga muslim pasti akan tertegak walau pun memakan masa yang cukup lama.

Seorang lelaki yang gigih berusaha membina rumahtangga muslim pasti akan menemui pelbagai halangan ini kerana apa yang diusahakan olehnya itu merupakan satu perkara yang besar maka pastilah pelbagai ujian dan halangan akan menimpanya. Lalu dengan kegigihan dan usaha serta tawakal kepada Allah swt maka akhirnya dia akan berjaya.

Terhasilnya rumahtangga muslim memakan masa dan mungkin apa yang diusahakan sekarang baru terlihat hasilnya pada masa akan datang atau pada generasi anak cucu yang kemudian. Namun semuanya dilakukan kepada Allah swt lalu tidak perlu dibimbangi segala usaha pasti dinilai oleh Allah swt.

Beramal dalam mendirikan rumahtangga Islam bermaksud melakukan usaha dari aspek berikut :

i) Berusaha memperbaiki diri dan membina peribadi muslim dalam diri

Dimaksudkan melakukan usaha memperbaiki diri ialah mempertingkatkan kemajuan diri dan keadaan diri dari jahil kepada ilmu, dari miskin kepada kaya, dari hina kepada mulia dari sakit kepada sihat dengan usaha yang gigih.

Juga bermaksud membina peribadi muslim dengan menambahkan keilmuan dan kefahaman serta memperbanyakkan amalan serta usaha gigih untuk membentuk diri sebagai hamba Allah swt yang berkualiti.

Peribadi muslim bermakna mempunyai aqidah yang sahih, pengamalan ibadah yang sahih dan berkualiti, bermuamalah dan berhubungan dengan sesama manusia melalui muamalah yang sahih dan mulia serta mempunyai akhlak muslim yang mulia dan soleh di samping beramal kepada Islam melalui keilmuan dan kefahaman yang benar.


ii) Berdakwah dan menyampaikan ilmu kepada orang lain serta berusaha membentuk peribadi muslim dalam peribadi orang lain

Beramal dengan berdakwah ialah setelah terhasil peribadi muslim dalam diri yang dapat menjadi contoh dan teladan keapda orabng lain serta mempunyai kualiti ilmu yang dapat di sampaikan dan disebarkan.

Berusaha membentuk peribadi muslim dalam jiwa orang lain ialah dengan bertahap dan berperingkat serta dimulai dengan ahli keluarga terdekat terlebih dahulu.

Tidaklah benar berdakwah kepada orang lain dengan melupakan diri sendiri dan ahli keluarga terdekat. Bahkan mereka merupakan tanggungjawab yang akan ditanyai kepada kita terlebih dahulu.

iii) Mencari pasangan yang soleh / solehah

Pasangan yang soleh atau solehah merupakan pembantu dalam agama dan komponon penting dalam membina rumahtangga yang soleh. Tanpa isteri tidak akan wujud keluarga dan terlahirnya anak maka perlulah dicari isteri yang solehah dan suami yang soleh sebagai teman hidup dan pembantu dalam agama.

Seorang perempuan boleh meminang lelaki seperti yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Khadijah ra yang mulia dan begitu juga pihak wali keluarga perempuan untuk meminang lelaki yang soleh sebagai pasangan kepada anak perempuan mereka dibolehkan bahkan tiada kurang atau aibnya.

Bersegera kepada kebaikan ialah apabila menyegerakan pernikahan dan perkahwinan dalam usia muda dan remaja dan membantu pihak yang berhajat supaya dapat segera bernikah dan berkahwin.

Umur yang paling sesuai dalam bernikah ialah 17 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi lelaki. Bahkan setelah biologi seseorang perempuan itu sudah mampu untuk melahirkan anak maka sebenarnya waktu itu sudah sesuai untuknya bernikah jika bertemu calon yang sesuai.

Pemikiran bahawa pernikahan itu mesti perlu habis belajar terlebih dahulu dan sebagainya yang membawa kepada melambatkan nikah merupakan pemikiran sekuler yang kufur dan derhaka dan kafir dan dicela oleh Islam.

Pemikiran ini satu pemikiran kuffar dan pemilik pemikiran ini perlu dikenakan celaan agama dan dihukum oleh pemerintah Islam jika wujudnya sebuah Negara Islam. Hukum pemilik pemikiran ini samalah seperti hukum mereka yang menahan fitrah pada perkara yang lain seperti menyekat seseorang dari makan dan minum dan jika membawa kematian maka perlakunya boleh dikenakan hukuman qisas maka demikianlah bagi mereka yang menyekat fitrah seksual dari disalurkan kepada jalan yang halal (nikah) maka pelakunya wajib dikenakan hukuman dan boleh dijatuhkan hukuman ta’zir oleh pemerintah Islam yang adil.

Sekiranya berlaku zina oleh anak akibat penyaluran fitrahnya kepada jalan yang halal (nikah) tidak dipenuhi oleh keluarganya (ibu dan bapa) maka pemerintah boleh menjatuhkan hukuman ta’zir kepada ibu dan bapa tersebut sebagai punca berlakunya zina oleh anak mereka.

Pernikahan itu merupakan ibadah dan dilakukan secara berjemaah dan bergotong royong sesama muslim. Di sana dengan pernikahan melahirkan ukhuwah dan kerjasama ibadah yang membawa ganjaran pahala yang besar di sisi Allah swt.

Sabda baginda : “ Sesungguhnya kamu diutuskan untuk memudahkan manusia dan bukan untuk mempersusahkan” (hadith sahih, Riwayat jamaah kecuali Muslim).

Pemikiran kuffar sekuler yang menimbulkan konsep kahwin selepas belajar sebenarnya ditimbulkan dari sebab maddiyah (kebendaan). Punca mengapa tidak boleh kahwin sebelum habis belajar ialah kerana belum mempunyai kerja, belum mempunyai wang, belum ada kemampuan untuk menyara keluarga, takut untuk makan pasir, belum mempunyai rumah, harta dan lain-lain.

Sabda baginda : “Sesungguhnya agama ini ialah mudah dan tidaklah yang (sengaja) menyusahkan dirinya dalam hal agama ini melainkan dia akan dikalahkan (tidak mampu)” (hadith sahih riwayat bukhari syarah ibn hajar jilid 1 m/s 93).

Pemikiran ini ialah pemikiran kebendaan yang ditimbulkan oleh kuffar dan mereka yang tidak beriman dengan Allah dan pemikiran ini perlu dicela serta pemiliknya perlu ditegur dan dibetulkan serta di dakwahkan dengan baik. Sekiranya pemilik pemikiran ini tetap degil dengan kebathilan dan enggan meninggalkan pemikiran ini maka dirinya boleh dihukum dan dicela serta dihinakan.

Perkahwinan dan pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang menjadi fardhu kifayah kepada umat Islam yang lain untuk membantu mendirikannya untuk seorang bujang jika si bujang itu tidak mampu bernikah dengan berdikari sendiri.

Bahkan pernikahan yang merupakan kerjasama ibadah antara keluarga lelaki dan keluarga pihak perempuan merupakan rahmat dari Allah swt. Oleh itu sekiranya seorang lelaki itu masih belum tamat belajar dan perempuan itu pun belum selesai belajar maka jika dinikahkan tiada salahnya. Ini bahkan dituntut supaya mereka saling membantu dalam pelajaran dan memelihara diri mereka dari kemaksiatan sehingga pengajian lebih berkat dan dirahmati Alah swt.

“Dan hendaklah kamu saling bantu-membantu di dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa” (Al-maidah : 2).

Mengenai soal kewangan dan biaya kehidupan maka pihak keluarga lelaki dan pihak keluarga perempuan boleh bekerjasama menyara anak mereka yang bernikah sehingga selesai belajar dan mampu berdikari sendiri. Ini bahkan dituntut oleh Islam sebagai satu kerjasama mulia mendirikan ibadah dan mencegah maksiat dan kerosakan.

“ Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah maka sesungguhnya Allah akan menyediakan baginya jalan keluar (dari kesusahan) dan memberikannya rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangkai olehnya” (Surah Thalaq : 2-3).

Penyelamatan apakah yang lebih bernilai selain dari menyelamat agama, maruah, harga diri dan kehormatan ? Dengan hanya nikah itu mampu menyelesaikan banyak perkara sosial yang lain maka sangat besar cela dan murka Allah dan Islam kepada mereka yang menghalang pernikahan tanpa sebab yang kukuh dan hanya kerana keduniaan.

Perlulah diingati hadith baginda seperti dari riwayat Abdullah ibn Umar ra bahawa baginda nabi pernah bersabda :

“ Setiap dari kamu merupakan pemimpin dan setiap dari kamu akan ditanyai mengenai apa yang kamu pimpin” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829).


iv) Mendidik isteri dan anak serta keluarga

Barangsiapa yang diberi rezeki oleh Allah swt untuk dapat berpeluang menikmati rezeki berkeluarga dan mempunyai isteri atau suami maka hendaklah bersyukur dengan sebesar-besar syukur kerana masih ramai bujang yang tidak mampu bernikah kerana terzalim oleh keadaan.

Hendaklah menghargai rezeki dan nikmat dari Allah swt dengan memberi didikan dan pengajian kepada isteri dan anak-anak dengan didikan dan tarbiyah Islamiyah. Seorang suami bertanggungjawab kepada isterinya dan ibubapa bertanggungjawab kepada anaknya dalam membentuk peribadi dan jiwa anaknya.

Didiklah isteri dan anak-anak dengan tarbiyah Islamiyah dan kasih sayang serta layani mereka dengan sebaik mungkin kerana ianya merupakan tanggungjawab dan akan disoal di hadapan Allah swt.

Mendidik isteri dan anak-anak dengan tarbiyah Islam suoaya mereka menjadi peribadi muslim dan dinaungi oleh rumahtangga Islam yang soleh. Mendidik mereka dengan aqidah yang sahih, ibadah yang benar, ilmu dan kefahaman yang sahih, akhlak yang soleh dan mulia.

v) Mempertahankan keluarga dari kerosakan dan kejahatan

Memelihara rumahtangga dari unsur kejahatan dan kemaksiatan merupakan kewajipan dan tanggungjawab baik suami dan isteri. Hendaklah suami itu memelihara isterinya dan anak-anaknya dari kerosakan baik fizikal ataupun pemikiran dan mental.

Menjaga keluarga dari kerosakan fizikal dari kecederaan dan kejahatan manusia lainnya, atau dari binatang atau dari bahaya. Selain dari itu hendaklah juga memelihara keluarga dari sihir dan ancaman mental baik tekanan perasaan dan ancaman psychology.

Juga paling penting memelihara keluarga dari ancaman dan kerosakan agama terutamanya dari aspek pemikiran dan kepercayaan sesat dan jahil . Menjaga keluarga dari kerosakan akhlak dengan menapis unsur-unsur pencemar seperti contohnya televisyen di rumah yang membawa siaran kotor dan mempengaruhi pemikiran, dari persekitaran, jiran dan masyarakat.

vi) Mewariskan kebaikan dan hikmah serta keimanan kepada keluarga

Membina rumahtangga yang soleh dan muslim itu bukan bermakna sewaktu kewujudan kita sahaja sebaliknya menjadi generasi dan umat kemudian yang akan mewarisi kebaikan dari apa yang kita wariskan.

Rahmat Allah itu ialah dengan ilmu seperti yang disebut oleh baginda sallahualaihiwasalam : "Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya Maka Allah akan memberikannya kefahaman dalam urusan agama" (Hadith Sahih, Muttafaqun Alaih –Disepakati oleh Bukhari & Muslim).

Hendaklah mewariskan anak-anak dan isteri dengan nasihat-nasihat dan wasiat yang baik sebagai pesanan dan panduan kemudian hari dan meninggalkan bekalan yang berguna untuk keluarga dan sebaik-baik bekal itu ialah taqwa dan iman.

Mengajarkan anak-anak dengan hikmah dan ilmu serta akhlak yang mulia sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan bertaqwa kepada Allah swt dan menjadi bekalan bapa dan ibu setelah meninggal dunia.

Sekiranya mempunyai harta hendaklah membahagikan harta dan mewasiatkan sejak dari awal supaya tiada wujud perebutan harta dan pergaduhan setelah meninggalnya bapa.
Hendaklah mendidik anak supaya menjadi zuhud dan qana’ah (berpada dengan yang halal) dan menjauhi syubhat dan haram.

Iman itu tidak boleh diwarisi, tetapi boleh disemai dalam hati supaya anak itu mempunyai ketabahan iman dan kekuatan mempertahankan dirinya dari cabaran dunia berbekal iman dan taqwa dan sesungguhnya lahirnya anak yang hebat ialah dari ibu bapa yang hebat.

Thursday, July 06, 2006

Permasalahan Jihad Di Iraq dan Palestin : Kebolehan Meletupkan Diri Bersama Musuh

(Artikel ini ditulis secara ringkas dari hasil perbahasan bersama ulama salafi hakiki di Yaman yang berjuang menegakkan Islam dengan nyawa dan darah dan melalui medan peperangan melawan Amerika dan kuffar secara fizikal dan bukanlah seperti ulama Arab Saudi yang hidup bermewah-mewah dengan kereta besar, gaji lumayan, isteri empat, berjawatan rasmi dan kemudian menulis buku-buku agama lalu dikenal dan dipromosi sebagai ulama salafi dan hidup sebagai tokoh salafi dengan mengampu Kerajaan Arab Saudi dan pemerintahnya yang bersekongkol dengan Amerika dan kuffar sedang Allah swt berfirman :

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil musuh ku sebagai teman-teman setia kamu.." (Al-Mumtahanah :1).

Lalu apabila ulama-ulama yang benar dan teguh iman dan ilmunya berdakwah mengajak kepada jihad dan perjuangan Islam dan berusaha memulihkan masyarakat daripada kezaliman dan kejahilan maka "ulama salafi penjilat" ini pun mengancam dengan tuduhan "khawarij" dan pemberontak dan tuduhan militan kepada para pemuda dan ulama salafi yang teguh kepada perjuangan Islam dan isi kitab dan sunnah.

Apakah dakwah ahlul sunnah itu bukan ada perjuangan aqidah ?

Jika benar perjuangan Ahli Sunnah ialah pada aqidah maka bukankah perihal berikut membahayakan aqidah ?

-Kerjasama dengan Kuffar dan Amerika dan adanya wala serta penghormatan terhadap mereka sedang Allah swt befirman :

" Muhammad itu ialah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya itu sangat keras terhadap orang yang kafir.." (Al-fath : 29).

- Tersebarnya fahaman Sekulerisme yang menyusup masuk ke negara-negara Islam sehingga memisahkan agama dan kehidupan ?

- Wujudnya fahaman murjiyah yang "Tidak mengkafirkan orang yang seharusnya kafir dengan beralasan iman itu cukup dengan membenarkan dihati tanpa memasukkan amal dan ini situasi ini sangat banyak dan cukup mengilakan apabila ramai ulama Islam yang bergelar tokoh salafi besar tidak "terselamat" dari fikrah (pemikiran) murjiah yang "tidak memasukkan amal dalam iman" sekaligus menyebabkan mereka berdiam diri terhadap kekufuran yang berlaku dikalangan umat Islam apabila iman cukup dengan lisan dan hati.

" Ulama ahlul sunnah wal Jamaah dan pendokong dakwah tauhid dan aqidah ahlul sunnah meletakkan murjiah diantara musuh-musuh dakwah yang utama kerana pemahaman murjiah iaitu ^ iman tidak termasuk amal perbuatan^ merupakan satu kejahilan dan penyelewengan iman yang paling besar dan para salaf soleh sentiasa memerangi pemahaman bathil ini apabila :

> Abu Bakar ra memerangi golongan yang tidak membayar zakat dengan menjatuhkan hukuman murtad terhadap mereka
> ulama islam baik As-Syafie, Ahmad dan lain-lain menjatuhkan hukum kafir kepada orang yang meninggalkan solat dengan sengaja.
> ijmak ulama Islam menjatuhkan hukum murtad kepada yang meninggalkan amal wajib dalam agama baik puasa, solat, zakat dan rukun Islam yang lain dengan sengaja dan melakukan perkara yang membawa kekufuran sekalipun lisan dan dirinya mengaku Islam.

“Sesungguhnya kami jadikan dalam neraka itu untuk golongan jin dan manusia yang disebabkan mereka itu mempunyai hati tetapi tidak mahu menggunakan hati mereka untuk memahami dan takut pada Allah dan mereka itu ada mata namun tidak mahu menggunakan mata mereka untuk melihat ayat Allah dan mereka itu mempunyai telinga namun tidak mengunakan telinga mereka untuk mendengar nasihat dan pertunjuk dari Allah maka mereka itu seperti binatang ternak dan bahkan lebih teruk dan sesat lagi..” (Al-A’raf : 179).

Permasalahan Irja dan golongan murjiah ini sangat panjang dan perlu diperbahaskan dalam artikel yang lain dan insyaAllah akan dijawab segala syubhat-syubhat dan keraguan 'ulama salafi penjilat" dan kita akan syarahkan maksud-maksud hadith-hadith mentaati pemimpin dan sejauh manakah batasannya dan juga akan kita syarahkan hadith Usamah yang dimarahi rasulullah kerana membunuh orang yang lisannya mengucapkan syahadah dan akan kita bahaskan erti kalimah syahadah dan hadith-hadith yang mengatakan sesiapa yang bersyahadah akan masuk syurga dan dimanakah maksud amal dan bagaimana ulama ahlul sunnah wal jamaah yang merupakan salaf soleh kita menafsirkan dan memahami hadith-hadith ini.

Akan kita perjelaskan maksud "Mengkafirkan golong yang wajib dikafirkan" supaya jelas bahawa kita golongan salafi dan pengikut ahlul sunnah wal jamaah bukanlah golongan yang suka mengkafirkan orang sesuka hati, juga bukanlah kita mengkafirkan pelaku dosa besar seperti jemaah khawarij yang berjuang untuk menegakkan hudud dan hukum Islam menurut akal, juga bukanlah jemaah fikrah ciptaan ideologi manusia seperti ikhwan muslimun tetapi kita ialah ahlul sunnah wal jamaah yang berjuang di atas aqidah salaf soleh menurut kitab dan sunnah berdasarkan pemahaman salaf soleh dari riwayat yang sahih.

Perlaku dosa besar tidak dikafirkan dan ini ijmak ulama Islam dan kita (pengikut salaf soleh) bersetuju dan bersepakat serta menetap diri dalam hal ini dan juga kita ahlul sunnah mengkafirkan pemimpin Amerika Syarikat, Britain dan Australia dan lain-lain yang membunuh umat Islam yang menyembah dan mensyirikkan Allah juga kita turut mengkafirkan "golongan yang wala (memberikan ketaatan) kepada golongan kafir" dan ini merupakan ajaran Islam.

Oleh yang demikian, kita jelaskan "Ketaatan kepada kuffar" bukanlah hanya menjadi dosa besar tetapi membawa kekufuran dan wajib dikafirkan dan hanya ulama salafi penjilat dan ulama sufi yang jahil sahaja serta mereka yang hatinya diselaputi dunia dan beriman kepada selain Allah tidak berani menegaskan kalimah hak ini.

- Menghina rasulullah membawa kekufuran dan ianya dosa besar
- Melakukan syirik ialah sebesar-besar dosa dan ianya membawa kepada kafir
- Menikahi ummul mukminin dan menghalalkan untuk menikahi mereka juga membawa kepada kafir
- Menghalalkan sesuatu yang haram ialah dosa besar dan juga membawa kepada menjadi kafir

Lalu bukankah di sini terpapar satu kejahatan "ulama salafi penjilat" yang mengatakan "kita tidak mengkafirkan pelaku dosa besar" yang sekalipun hal ini benar dari sudut ilmiah dan disepakati oleh ijmak ulama Islam termasuk oleh kita yang mengikuti jalan salaf soleh tetapi kita juga turut menyempurnakan kalimah ini dengan sesuatu yang tidak berani disempurnakan oleh mereka iaitu "kita tidak mengkafirkan perlaku dosa besar kecuali perlaku dosa-dosa besar yang berhak dikafirkan".

Maka kerana itulah golongan yang mengatakan :

- Tutup aurat tidak wajib (sekalipun dia mengetahuinya bahawa itu jelas diperintahkan oleh Allah ) tidak dijatuhkan kafir kerana kononnya dia masih mengucap syahadah sedangkan Iman itu termasuk dengan amal maka sekiranya amalnya tidak selari dengan kaedah keimanan maka tidajklah dia dianggap beriman.

- Mencela rasulullah dan memburukkan peribadi rasulullah dan keluarga baginda yang suci tidak dijatuhkan hukuman kafir kerana kononnya kita tidak mengkafirkan perlaku dosa besar.

- Menghina Al-Qur'an dan sunnah tidak apa kerana hanya dosa besar jadi kita tidak mengkafirkan perlaku dosa besar.

- Berzina lelaki perempuan dengan sukarela tidak apa kerana bukan dengan paksa dan masing-masing rela sedangkan dia mengetahui bahawa ianya diharamkan oleh Allah maka mereka ini tidak dikafirkan kerana perlaku dosa besar tidak dikafirkan.

begitulah senario umat islam yang dicelarui oleh kejahilan aqidah ahlul sunnah wal jamaah apabila ulamanya menjadi penjilat kepada pemerintah dan mencari lubang-lubang wanita dan mencintai kilauan emas harta dan bulatan-bulatan angka yang banyak di akaun-akaun simpanan mereka serta mahukan kedudukan selesa disisi pemerintah dan glamour dimata manusia.

Kerana itulah artikel ini ditulis demi menjelaskan kepada umat islam hakikat perjuangan jihad yang berlaku di dunia Islam hari ini dan menjelaskan kebathilan para golongan yang jahil dengan agama.

Buat peringatan !!

Kepada umat Islam khasnya pihak berkuasa tempatan hendaklah difahami bahawa penulis (Ustaz Emran Ahmad) tidak menyatakan apa-apa pendirian dalam artikel ini melainkan menjelaskan hukum jihad dan meletupkan diri di Palestin dan di Iraq yang disalah fatwakan oleh ulama salafi penjilat serta menjelaskan hukumnya dari perbincangan ilmiah dengan ulama salafi hakiki yang pelbagai di tanah arab.

Adalah saya membuat pengisytiharan bahawa saya sama sekali tidak bertanggungjawab terhadap salah faham dan tafsir dari artikel saya ini yang menjelaskan situasi di Iraq dan Palestin serta bukannya di Malaysia.

Adapun jihad di Malaysia dan cara serta kaedahnya maka ianya tidaklah sama di Iraq dan Palestin berdasarkan situasi, waktu, musuh yang dihadapi dan uslub yang perlu digunakan maka dengan itu sebarang usaha yang cuba mengaitkan saya dengan gerakan militan dan aktiviti bersenjata maka ianya adalah salah dan tidak benar kerana saya hanya menjelaskan apa yang sepatutnya di Iraq dan Palestin dan bukannya di Malaysia.

(Penjelasan ini perlu memandangkan pihak SB akan cuba mengaitkan risalah artikel ini dengan usaha kumpulan Nordin Mat Top dan Dr Azhari Hussin yang aktif dan terlibat dengan aktiviti meletupkan diri di negara Indonesia dan gerakan ini yang pernah muncul di Malaysia maka perlulah dijelaskan bahawa kita hanya menjelaskan dari sudut ilmiah dan risiko lain dari penjelasan ini tidaklah ditanggung oleh saya kerana tugas saya sebagai ustaz hanya menyebutkan apa yang benar dari sudut fatwa dan untuk situasi di Malaysia memerlukan perbahasan dan kajian yang lebih panjang sebelum menentukan apakah usaha jihad yang perlu dijalankan di Malaysia).


Wallahualam".


Meletupkan diri serta Membunuh Diri dalam Syariat Islam

Amalan ini dalam bahsa arab di istilahkan dengan kalimah إنتحارية yang berasal dari perkataan “ta-ha-ra” yang bererti tempat gantung tali di leher kambing dan lain-lain makna dan المنحر ialah bermaksud tempat penyembelihan korban إنتحر.

Syariat Islam secara mutlak mengharamkan perbuatan membunuh diri dan para ulama Islam mengambil hujah dari surah An-Nisa ayat 29 :
وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
“ Dan Janganlah kamu membunuh diri kamu kerana sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada kamu” (An-Nisa : 29).

Di dalam tafsir Al- Imam ibn I’tiyah Al Andalusy –muharor wajis fi tafsiril kitabil aziz jilid 4 hal. 28 menyebutkan : Allah berfirman : ولاتقتلوا أنفسكمmaka Al-Hasan membacanya ولاتقتلوا dengan kasrah khof dan tasjid yang bererti untuk menunjukkan kumpulan orang yang ramai sehingga para ahli mufassir bersepakat bahawa daripada ayat berikut menjadi larangan bagi manusia untuk saling berbunuhan di antara satu sama lain.

Demikian pula lafaz dari ayat ini juga bermaksud larangan bagi orang ramai daripada melakukan perbuatan membunuh diri. Disebutkan pula di dalam tafsir Imam Al-Khurtubi 3/5/105 bahawa ayat ini juga mengandungi erti larangan membunuh diri kerana perihal dunia atau pun dengan disebabkan kepentingan harta atau pun gelisah dan kecewa atau marah dan Islam menentang keras hal ini.

Demikian pula Imam Abu Bakar Aljasos dalm kitab tafsirnya ahkamul qur’an 3/131; yang menyebutkan bahawa erti daripada tafsiran ayat tersebut adalah larangan bagi orang yang melakukan perbuatan membunuh diri untuk mendapatkan harta (juga kerana kesempitan harta) ataupun dalam keadaan marah atau sedih.

Demikian pun dalam kitab tafsir goroibul qur’an wa rogoibul furqon milik Al-Imam Nidhomuddien bin Muhammad bin khusain yang terdapat ulasan pada nota kaki tafsir Al-Imam Tabari ra 4/5/27 yang menyebutkan : Janganlah engkau membunuh diri sebagaimana yang dilakukan oleh seorang yang bodoh tatkala dia menderita sedih dan takut atapun sedang sakit parah sehingga menyebabkan dia membunuh dirinya.

Saya berkata bahawa bunuh diri yng dilarang adalah orang yang membunuh dirinya bertujuan untuk mendapatkan dunia dan harta ataupun disebabkan marah atau gelisah atau di sebabkan sakit parah atau disebabkan luka parah sebagaimana kisah seorang lelaki yang membunuh dirinya di perang Uhud.

Seperti yang tercatat pada hadith yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa’ad As-Saidy; Sesungguhnya rasulullah bertemu dengannya dan orang musyrikin saling berperang lihat dalam fath kitab maqozy 7/42026/ hal ;471. demikian pula sepeti yang tercatat dalam Fath kitab Al-Qodar bab Alamu bil khowatim 11/66064/ hal.88. diriwayatkan oleh Imam bukhori ra. “ tatkala peperangan mulai berkecamuk dan ramai sekali orang yang teluka parah sampai sebahagian mereka merasa takut dan ada salah satu di antara meraka mengalami luka yang sangat parah maka dia lantas mengambil panah yang berada di sarung panah lalu dia membunuh dirinya’.

Maka kalau perbuatan membunuh diri disebabkan perihal diatas adalah haram dan termasuk perbuatan dosa besar dan mereka akan mendapatkan ancaman azab yang pedih. Maka tidak boleh seorang pun muslim melakukan perbuatan membunuh diri dalam keadaan apapun jua selama dengan disebabkan perihal dunia.

Bahkan ada riwayat lain yang melarang keras bagi mereka yang menderita sakit untuk berharap mati kerana menderita sakit yang dihadapinya . Alfath 10/56716/hal.127 kitab marod bab tamany marid almauta. Dari Anas bin Malik ra : “Sesungguhnya janganlah ada diantara kamu golongan yang berharap mati dari musibah apa yang kamu hadapi, kalau pun kamu tidak mampu bertahan dari penderitaan itu maka berkatalah ; Ya Allah hidupkanlah aku kalau seandainya kehidupanku ini lebih baik bagiku dan matikanlah aku kalau seandainya kematian itu lebih baik bagiku”.


Ini adalah larangan bagi orang yang bunuh diri kerana duniawi ataupun di kerana gelisah apa yang ia derita terhadap hidupnya atau tidak kuat menahan sakit apa yang ia derita.

Akan tetapi orang yang membunuh dirinya dengan tujuan membela islam dan melemahkan kekuatan orang kafir dan melawan tipu daya mereka, memasukkan rasa takut pada mereka (orang kafir) dan menunjukan kehebatan dan kekuatan umat Islam pada mereka sehingga mereka takut dengan keberanian dan kepahlawanan umat islam di dalam membela agamanya ataupun dengan tujuan lain yang berniat baik serta berhusnun zhon bahawa apa yang dia buat akan mendapatkan maslahat yang lebih baik kerana jihad di jalan Allah maka Allah swt Memuji perbuatan tersebut sebagaimana firmanNya dalam surat at-taubah :111 .

Adapun kalau mereka yang terbunuh disebabkan dunia dan gelisah terhadap musibah apa yang dideritainya dan tidak kuat menahan sakit, ini semua dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Sebagaimana pula di terangkan dalam hadith atas ancaman pada orang yang membunuh diri tidak berniatkan jihad dan mengharapkan mati syahid akan tetapi mereka membunuh dirinya dengan besi atau racun atau dengan cara yang lainnya dengan tujuan dunia.

Imam bukhari meriwayatkan dalam alfath 3/226-7 (1363) kitab janazah bab man ja’a fi qootilul nafs. dari tsabit bin dhohaq ra. Dari rasulullah saw. Berkata; ……dan barang siapa yang bunuh diri dengan besi maka ianya akan di azab dengan api neraka……..”.
Dan dari jundab ra. Dari rasululah saw. Berkata; ada seorang yang menderita luka kemudian dia tidak sabar dan membunuh dirinya maka baginya adalah neraka jahanam “. Nombor hadits (1364).

Oleh kerana tidak boleh menyamakan bagi orang yang mengorbankan nyawanya dengan tujuan dunia begitu saja dengan tujuan mempertahankan kemuliaan islam dan melemahkan kekuatan musuh islam disamakan dengan orang yang bunuh diri disebabkan dunia.

Oleh kerana itu kalau kita memahami hadith rasulullah terhadap larangan bagi orang yang bunuh diri dengan tujuan dunia, “sesngguhnya perbuatan membunuh diri dengan tujuan selain untuk Allah merupakan kezaliman dan berbuat dosa pada dirinya kerana pada hakikatnya jiwa ini adalah milik Allah semata oleh disebabkan itu di haramkan mati kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Allah “.fath :11/539.

Perbuatan bunuh diri dengan tujuan syahid adalah diperintahkan oleh Allah sebagaimana Allah berfirman dalam surah at-taubah ;111.

Allah swt memerintahkan pada hambanya agar mengorbankan jiwa dan hartanya hanya kepada Allah semata.-mata Walaupun pada hakikatnya jiwa dan harta tersebut milik-Nya namun Allah menjanjikan pada mereka akan di ganti dengan pahala yang lebik baik ini adalah sebuah kemuliaan dan penghormatan bagi mereka.


Berkata imam ibn ithiyah di dalm kitab fatsirnya 7/50. ;sesungguhnya Allah membeli jiwa agar beramal pada ketaatan perintah-Nya dan menginfaqkan hartanya semata –mata kerana Allah”. Maka tiada keraguan lagi bahawa bunuh diri dengan tujuan syahid adalah merupakan amalan ketaatan kepada Allah, bahkan perbuatan tersebut adalah amalan yang paling terpuji dan tinggi nilainya di hadapan Allah.


- ada panggilan penting, akan bersambung selepas ini insyaAllah...