Sunday, April 29, 2012

Dapatkan Buku Ustaz Emran Ahmad di Pesta Buku KLIBF 2012

Assalamualaikum Warahmatullah,

Sahabat-sahabat sekalian jangan lupa mendapatkan buku tulisan Ustaz Emran Ahmad di Pesta Buku KLIBF 2012 ini.

Terbitan Karya Bestari, Karangkraf

1. Petunjuk Jalan Lurus - Tafsir Surah al-Fatihah (RM 8)
2. Mencari Pasangan Hidup (RM 16)
3. Bangkitlah Selepas Bercerai (RM 18)

Terbitan Jahabersa

4. Islam Anda Tafsiran Siapa ? (RM 17)

Terbitan Mazni Irfan

5. Majlis Walimah Yang Sunnah (RM 17) 

Salam hormat,

Barakallahufikum ajma'ien.

Sunday, April 22, 2012

Musafir memperbaiki kehidupan

Kehidupan ini ialah sebuah perjalanan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai Sang pencipta  kepada setiap insan. Bermula daripada zaman kanak-kanak, kita telah dijadikan mampu untuk mengesot, merangkak dan kemudian bangun berjalan sebagai persediaan untuk meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah SWT. Namun apabila usia telah meningkat maka perjalanan yang dilakukan dalam hidup kita pun semakin berkurangan. Kita lebih memilih untuk hidup tetap dan tinggal di suatu tempat dan melakukan acara kehidupan yang rutin tanpa perlu berjalan jauh dari penempatan kita.

Hal ini berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor namun yang paling mendominasi keputusan kita untuk menetap di suatu tempat tersebut ialah kerana faktor keselesaan. Lama kelamaan kita pun akan hidup dengan menjadi terlalu bergantung kepada penempatan dan sistem kehidupan di tempat tersebut sehingga sukar untuk berjauhan dengannya dan menghabiskan sisa-sisa umur dengan tidak berjalan ke mana-mana sehinggalah datang sakit dan maut menjemput kita pergi. 

Ramai orang yang hidupnya tidak pernah berjalan keluar dari kawasan tempat tinggalnya atau tidak melakukan musafir yang berjauhan dari tempat asalnya. Oleh kerana itu dia pun membesar, berkembang sebagai manusia tertakluk dan bergantung hanya kepada sumber ilmu, informasi dan maklumat yang ada disekelilingannya tanpa mengetahui bahawa di luar sana terdapat pelbagai pengetahuan baru dan kehidupan yang lain selain dari apa yang dilalui olehnya.

Antara kisah yang dapat memberikan pelajaran tentang kepentingan musafir kepada kita ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ra daripada Ya'qub yang menyampaikan kepada kami dari ayahnya, dari Muhammad Ibnu Ishaq yang memberitahu kepada kami dari gurunya iaitu 'Ashim ibnu Umar ibnu Qatadah dari Mahmud bin Najih, dari Abdullah Ibnu Abbas ra, dia berkata: Salman Al-Farisi Ra menceritakan kepadaku dari mulutnya sendiri tentang dirinya dengan berkata :  “Aku adalah orang Parsi, dan aku tinggal di suatu tempat yang bernama Asfahan di desa Jayyu. Ayahku seorang tokoh di desaku dan aku adalah makhluk Allah Subhanahu wata'ala yang paling dicintainya. Dia amat mencintaiku sehingga aku dijaga di dalam rumah sebagaimana anak gadis dibesarkan dalam rumah. Aku ketika itu beragama penyembah api (majusi) dan aku memiliki tugas khusus menjaga api yang harus sentiasa menyala dan tidak boleh padam walau sesaat pun. Ayahku mempunyai ladang yang sangat luas, pada suatu hari ayahku sibuk dengan urusan bangunannya, sehinga berkata kepadaku: "Anakku, pada hari ini aku sibuk dengan bangunan ini hingga tidak mempunyai waktu untuk menguruskan ladangku.

Oleh kerana itu pergilah kamu ke ladang!"

Ayahku memerintahkan beberapa hal yang perlu aku kerjakan, kemudian berkata kepadaku: "Jangan lambat pulang kerana engkau lebih berharga  bagiku daripada ladang dan engkau boleh membuatku lupa segala urusan yang ada."
Kemudian aku pun pergi menuju ke ladang ayahku seperti yang diperintahkan olehnya.

Dalam perjalanan menuju ladang ayahku, aku melewati salah satu gereja milik orang-orang Nasrani, dan aku dengar suara-suara mereka ketika mereka beribadah di dalamnya. Aku tidak tahu banyak persoalan manusia, kerana aku dijaga oleh ayahku di rumah, ketika itu aku mendengar suara-suara mereka, aku masuk kepada mereka untuk melihat dari dekat apa yag mereka kerjakan di dalamnya. Ketika aku melihat mereka, aku kagum terhadap ibadah-ibadah mereka dan tertarik kepada kegiatan mereka. Dan aku berkata dalam hati: “Demi Allah, agama mereka ini lebih baik daripada agama yang aku peluk."

Demi Allah! aku tidak tinggalkan mereka sampai matahari terbenam.

Aku pun membatalkan hasrat pergi ke ladang ayahku, aku berkata kepada mereka (orang-orang Nasrani tersebut): "Agama ini berasal dari mana?”

Mereka menjawab. "Dari Syam."

Setelah itu, aku pulang ke rumah dan ternyata ayahku mencariku, dan aku membuatnya tidak mengerjakan pekerjaannya.

Ketika aku telah kembali kepada ayahku, ayahku berkata kepadaku: "Anakku dari mana Engkau? 

Bukankah engkau telah berbuat perjanjian denganku?"

 Aku berkata: "Ayah, tadi aku berjalan melewati orang-orang yang sedang mengerjakan beribadah di gereja mereka, kemudian aku kagum terhadap agama mereka. Demi Allah! Aku kini berada di tempat mereka sehingga matahari terbenam."
Ayahku berkata: "Anakku, tidak ada kebaikan pada agama tersebut."
Aku berkata, "Tidak, demi Allah! Agama tersebut adalah lebih baik daripada agama kita."

Setelah kejadian tersebut, ayahku bimbang terhadapku. Maka dia pun mengikat kakiku dan aku ditahan di dalam rumahnya. Kemudian aku mengutuskan seseorang kepada orang-orang Nasrani tersebut dan aku memberitahu kepada mereka, "Jika ada rombongan dari Syam datang kepada kalian, maka beri khabar kepadaku tentang mereka."

Tidak lama setelah itu, datanglah pedagang-pedagang Nasrani dari Syam, kemudian mereka menghubungiku. Maka aku katakan kepada mereka, "Jika mereka telah selesai memenuhi hajatnya dan hendak mahu pulang ke negeri mereka, maka aku memohon keizinan untuk ikut bersama mereka."

Ketika para pedagang Nasrani, hendak kembali ke negerinya, orang-orang Nasrani segera memberi khabar kepadaku tentang mereka.

Lalu aku pun melepaskan rantai di kakiku dan aku pergi bersama mereka sehingga sampai ke negeri Syam. Setelah tiba di Syam, aku bertanya, "Siapakah pemeluk agama ini yang paling banyak ilmunya?" Mereka menjawab: "Paderi di gereja" Kemudian aku datang kepada paderi tersebut dan berkata kepadanya, "Aku amat tertarik dengan agama ini. Jadi aku ingin bersamamu dan melayanimu di gereja agar dapat belajar bersamamu dan beribadah bersamamu."

Paderi tersebut berkata, "Masuklah!" Aku pun masuk kepadanya, ternyata paderi itu adalah seorang yang jahat. Dia mengajak orang untuk bersedekah, namun ketika mereka telah mengumpulkan sedekahnya kepada dia, maka dia pun akan menyimpan duit itu untuk dirinya dan tidak menyerahkannya kepada orang-orang fakir miskin, hingga dia berhasil mengumpulkan tujuh peti yang penuh berisikan emas dan perak. Aku sangat marah kepadanya kerana perbuatan itu. 

Tidak lama kemudian paderi itu pun mati.

Apabila orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguruskan jenazahnya, aku pun katakan kepada mereka: "Sesungguh orang ini telah berbuat jahat, dia menganjurkan kalian bersedekah, namun ketika kalian menyerahkan sedekah kepadanya, maka dia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak membahagikan sedikitpun kepada fakir miskin." Mereka pun berkata: "Darimana engkau mengetahui hal ini?" Aku katakan kepada mereka, "Mari aku tunjukkan tempat penyimpanannya!" 

Aku tunjukan tempat penyimpanan paderi tersebut kepada mereka, kemudian mereka mengeluarkan tujuh peti yang berisi penuh dengan emas dan perak. Ketika melihat peti tersebut, mereka berkata: "Demi Allah, kita tidak akan mengubur mayat paderi ini." Mereka pun menyalib paderi tersebut dan melemparinya dengan batu. 

Setelah itu, mereka mengangkat orang lain untuk menjadi paderi yang mengantikan tempatnya. Aku tidak pernah melihat orang yang solat dalam keadaan yang lebih mulia, lebih zuhud, lebih cinta kepada akhirat, lebih tekun di siang dan malam hari dari paderi baru tersebut. Aku mencintai paderi tersebut dengan cinta yang tidak ada duanya.

Aku tinggal bersamanya dengan amat lama sekali hingga kemudian apabila ajal menjemputnya. Aku pun berkata kepadanya (sebelum dia wafat), "Sesungguhnya aku telah hidup bersamamu dan aku mencintaimu dengan cinta yang tidak ada duanya, sekarang seperti yang telah lihat keputusan Allah Subhanahu wata’ala telah datang kepadamu, maka hyendaklah engkau wasiatkan aku kepada siapa aku harus pergi untuk belajar?"

Paderi itu pun menjawab: "Anakku, Demi Allah, aku tidak tahu ada orang yang seperti diriku. Manusia sudah banyak yang meninggal dunia, mengubah agamanya dan meninggalkan apa yang sebelumnya mereka kerjakan, kecuali satu orang di Al-Maushil, iaitu Si Fulan, dia seperti diriku. Pergilah engkau kepadanya!"

Ketika paderi tersebut telah meninggal dunia dan di kuburkan maka aku pun pergi kepada paderi di Maushil.

Ketika sampai di sana (di Maushil), aku katakan kepadanya: "Hai Fulan, sesungguhnya paderi si Fulan telah berwasiat kepadaku ketika hendak wafat agar aku pergi kepadamu. Dia menjelaskan kepadaku bahawa engkau seperti dia." Paderi tersebut pun berkata: "Tinggallah bersamaku!" Aku menetap bersamanya. Aku melihat dia sangatlah baik seperti cerita sahabatnya. Tidak lama kemudian paderi tersebut pun wafat. Menjelang wafatnya, aku berkata kepadanya: "Hai Fulan, sesungguhnya paderi si Fulan telah berwasiat kepadaku agar aku pergi kepadamu dan sekarang keputusan Allah Subhanahu wata’ala telah datang kepadamu seperti yang engkau lihat, maka kepada siapa engkau wasiatkan kepada aku untuk pergi? Paderi itu pun berkata: Anakku demi Allah, aku tidak tahu ada lagi orang seperti kita kecuali satu orang saja di Nashibin, iaitu Si Fulan. 

Pergilah kepadanya.

Ketika paderi tersebut wafat dan selesai dikuburkan maka aku pun pergi kepada paderi di Nashibin. Aku jelaskan perihal diriku kepadanya dan apa yang diperintahkan oleh dua sahabatku sebelum ini kepadanya. Dia pun berkata, "Tinggallah bersamaku" Aku tinggal bersamanya, dan aku mendapati dia seperti dua sahabatku dahulu yang telah wafat. Aku tinggal bersama orang-orang yang terbaik.

Demi Allah! tidak lama kemudian dia pun wafat. Menjelang kematiannya, aku berkata: "Hai Fulan, sungguh Si Fulan telah berwasiat kepadaku agar aku pergi kepada Si Fulan, kemudian Si Fulan tersebut berwasiat kepadaku agar aku pergi kepadamu, maka kepada siapa pula yang hendak engkau wasiatkan kepadaku? Paderi tersebut pun berkata: "Anakku, demi Allah, aku tidak tahu orang yang seperti kita masih ada lagi kecuali seorang di Ammuriyah di wilayah Romawi. Dia adalah sama seperti kita. Jika engkau mahu, pergilah kepadanya.” 

Ketika Paderi Nashibin telah wafat dan dikuburkan, aku pun pergi kepada paderi di  Ammuriyah. Aku seperti biasa menjelaskan perihal diriku kepadanya. Dia pun berkata: "Tinggallah bersamaku!" Aku tinggal bersama orang-orang yang terbaik sesuai dengan petunjuk sahabat-sahabatnya dan perintah mereka. 

Aku pun kemudian bekerja sambil belajar.

Sehingga aku berhasil memiliki beberapa lembu dan kambing-kambing, tidak lama kemudian, paderi tersebut pun wafat, menjelang wafatnya aku bertanya kepadanya: "Hai Si Fulan sesungguhnya aku pernah tinggal bersama Si Fulan, kemudian dia berwasiat kepadaku agar aku pergi kepada Si Fulan, kemudian Si Fulan tersebut berwasiat kepadaku agar aku pergi kepada Si Fulan, kemudian Si Fulan tersebut pun berwasiat agar aku pergi kepada Si Fulan, kemudian Si Fulan berwasiat agar aku pergi kepada engkau, maka kepada siapa pula engkau wasiatkan untuk aku pergi?"

Paderi itu pun berkata: "Anakku, demi Allah! sungguh aku tidak tahu pada hari ini ada lagi orang-orang yang seperti kita yang aku dapat perintahkan engkau untuk pergi kepadanya namun telah dekat waktu kedatangan seorang Nabi. 

Dia akan diutus dengan membawa agama Ibrahim ‘Alaihis salam dan muncul di negeri Arab. Tempat hijrahnya adalah di daerah antara dua daerah yang berbatu dan di antara dua daerah tersebut akan terdapat pohon-pohon kurma., Nabi tersebut mempunyai tanda-tanda yang tidak mungkin disembunyikan iaitu dia memakan hadiah tetapi dia tidak akan memakan sedekah. Di antara kedua bahunya pula terdapat cop mohor kenabian.

Jika engkau mampu pergi ke negeri tersebut, maka hendaklah engkau pergi kesana!"
 Setelah paderi tersebut wafat dan di makamkan maka aku tinggal di Ammuriyah hingga beberapa waktu. Setelah itu, sekelompok pedagang berjalan melewatiku. Aku pun berkata kepada mereka: "Bawalah aku ke negeri Arab, nescaya aku akan serahkan kambingku ini kepada kalian" Mereka pun bersetuju.

 Aku kemudiannya memberikan lembu dan kambing-kambingku kepada mereka dan mereka pun membawaku. Namun ketika tiba di lembah Al-Quro, mereka telah menzalimiku. Mereka menjualku kepada orang Yahudi sebagai seorang hamba.

Kemudian aku tinggal bersama orang Yahudi tersebut, dan di negeri itu dan aku melihat kebun kurma. Aku benar-benar berharap sekiranya inilah negeri yang pernah diisyaratkan oleh paderi di Ammuriyah.

Ketika aku tinggal dengan orang Yahudi tersebut, tiba-tiba sepupu orang Yahudi yang berasal dari Bani Quraizhah datang dari Madinah. Dia membeliku dari orang Yahudi tersebut dan membawaku ke Madinah. Demi Allah, ketika aku melihat Madinah, ianya amat serupa seperti yang dijelaskan oleh paderi di Ammuriyah. 

Aku pun menetap di sana.

Kerana kesibukan diriku sebagai hamba maka aku pun tidak mendapat berita kemunculan baginda rasulullah SAW di Mekah. Namun tidak lama setelah itu, Rasulullah SAW pun berhijrah ke Madinah.

 Demi Allah, aku berada di atas pohon kurma mengerjakan beberapa pekerjaan untuk tuan aku, sedang tuan aku duduk di bawahku. Tiba-tiba saudara tuan aku datang dan berdiri di depannya sambil berkata: "Hai Fulan semoga Allah membunuh Bani Qailah. Demi Allah, sesungguhnya mereka sekarang berkumpul di Quba’ untuk menyambut kedatangan seorang laki-laki dari Mekah, dan mereka mendakwa bahawa orang tersebut adalah Nabi."

Ketika aku mendengar ucapan saudara tuan aku itu, aku pun bergetar sehingga aku yakin aku akan jatuh dan mengenai dirinya yang berada di bawahku.

Kemudian aku pun turun dari atas pohon kurma dan bertanya kepada sepupu tuan aku itu, "Apa yang engkau katakan tadi?"

Tuan aku marah kepadaku dan menamparku dengan sangat marah kerana pertanyaanku itu, sambil berkata: "Apa urusanmu dengan persoalan ini? Pergi sana dan selesaikan pekerjaanmu!" Aku pun berkata: "Tidak ada apa-apa, aku hanya ingin mengetahui tentang ucapannya."

Pada hari berikutnya aku pun pergi kepada Rasulullah SAW di Quba’. Aku masuk menemui baginda dan berkata kepadanya: Aku mendapat informasi bahwa engkau orang yang soleh. Engkau mempunyai sahabat-sahabat, terasing dan memerlukan bantuan. Ini sedekah daripadaku. Aku melihat kalian lebih berhak daripada orang lain. Aku menyerahkan sedekah tersebut yang berupa makanan kepada Rasulullah salallahualaihiwassalam, kemudian baginda pun berkata kepada sahabat-sahabatnya: “Makanlah” namun baginda sendiri tidak memakannya walau sedikitpun dari sedekahku. 

Aku berkata dalam hati, ini adalah tanda pertama, kemudian aku pun meminta izin beredar dari hadapan Rasulullah. Setelah itu aku mengumpulkan sesuatu yang lain, sementara baginda Rasulullah salallahualaihiwassalam sudah berpindah ke Madinah. Aku datang kepada baginda dan berkata kepadanya: Sungguh aku melihatmu tidak memakan harta sedekah. Ini adalah hadiah khusus yang aku berikan kepadamu. Maka Rasulullah pun memakan hadiah yang diberikan olehku dan memerintahkan sahabat-sahabatnya ikut makan bersama dengannya. 

Aku pun berkata di dalam hati bahawa ini ialah tanda yang kedua.

Kemudian aku kembali pulang dan tinggal di tempatku untuk beberapa waktu.  Setelah itu aku pergi mencari Rasulullah salallahualaihiwassalam dan ku temui baginda di Baqi’, sedang mengiringkan jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Baginda memakai dua lembaran kain lebar, yang satu dipakainya untuk sarung dan yang satu lagi dipakai sebagai baju.

Aku pun mengucapkan salam kepadanya dan kutolehkan pandanganku hendak melihat belakang bahu baginda. Rupanya baginda mengerti akan maksudku, maka disingkapkannya kain burdah dari lehernya sehingga nampak pada belakangnya tanda yang kucari, iaitu cop mohor kenabian sebagaimana yang disebutkan oleh pendeta di Ammuriyah.Melihat hal itu maka aku pun segera meratap dan mencium baginda sambil menangis.

Lalu aku dipanggil menghadap oleh Rasulullah SAW dan aku duduk di hadapan baginda, lalu kuceriterakan kisahku kepadanya sebagaimana yang telah kuceriterakan tadi, wahai Ibnu Abbas.

Kemudian aku masuk Islam, dan perhambaan menjadi penghalang bagiku untuk menyertai peperangan Badar dan Uhud. Lalu pada suatu hari Rasulullah SAW menitahkan kepadaku: "Mintalah pada majikanmu agar dia bersedia membebaskanmu dengan menerima wang tebusan.”

 Maka kuminta kepada majikanku sebagaimana yang dititahkan oleh Rasulullah SAW, sementara Rasulullah menyuruh para sahabat baginda untuk membantuku dalam soal kewangan sehingga akhirnya aku dimerdekakan oleh Allah dan hidup sebagai seorang Muslim yang bebas merdeka, serta mengambil bagian bersama Rasulullah SAW dalam perang Khandaq dan peperangan yang selainnya.” (hadith riwayat Ahmad)

Kebenaran tidak akan dapat diperolehi dengan hanya menetap di suatu tempat


Sesungguhnya kehidupan yang menetap di suatu tempat itu bukanlah suatu yang amat baik bahkan seringkali membawa keburukkan dan menghalang seseorang itu daripada menemui kebenaran dan jawapan terhadap banyak persoalan hidup.  Lebih buruk lagi apabila seseorang manusia itu menjadi terlalu bergantung kepada penempatan yang telah dibinanya atau oleh sistem yang dibentuk untuk memudahkannya maka dia pun menjadi malas berfikir dan tidak membangunkan dirinya baik dari sudut jiwa dan minda.

Allah berfirman (maksudnya): “Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Kerana sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu ialah hati yang di dalam dada.” (Al-Hajj: 46)

Allah SWT telah menciptakan bagi manusia akan pancaindera supaya digunakan bagi mencapai tujuan dan matlamat tertentu serta mengembangkan dan memanfaatkan pancaindera tersebut bagi mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Namun apabila hidup manusia menjadi terlalu selesa maka mereka pun tidak mahu lagi berusaha mengenal kebesaran Allah dan menmanfaatkan pancaindera mereka untuk tujuan tersebut sebaliknya menjadi begitu rakus terhadap nikmat dunia dan malas terhadap akhirat dengan menjadi seperti binatang yang hanya tahu memenuhi keperluan fizikalnya seperti makan, minum, seks dan syahwat tanpa mahu memerhatikan keperluan ruhiyah dan kejiwaan mereka yang kosong dan dahaga.

Firman Allah SWT : “Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan penghuninya dari kalangan jin dan manusia, kerana mereka mempunyai hati, tetapi tidak dimempergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dimempergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dimempergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (Al-A’raaf : 179)

Al-Quran Al-Karim telah mengajar kita bahawa pencarian kebenaran harus dilakukan dengan berjalan di atas muka bumi atau di dalam bahasa lainnya ialah mesti dilakukan dengan musafir. Adalah menjadi syarat untuk mendapatkan kebenaran itu ialah mesti dengan keluar daripada tempat atau zon selesa dan menuju kepada zon sukar dan kesusahan untuk mencari jawapan bagi sebarang persoalan kehidupan.

Itulah sunnah yang dilakukan oleh para rasul Allah yang terdahulu apabila Nabi-nabi Allah seperti Ibrahim, Luth, Ismail, Yusuf , Musa, Daud, Sulaiman, Isa dan Muhammad salallahualaihiwassalam semuanya pernah bermusafir dan berhijrah dalam hidup mereka mencari kebenaran dan membawa perjuangan tauhid. 

Kita boleh melihat di dalam Al-Quran apabila Ibrahim bermusafir meninggalkan kaum keluarganya dan mereka kafir itu untuk keluar beribadah kepada Allah SWT melalui firman-Nya : “Dan Ibrahim berkata:"Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku.” (As-Shaaffat : 99) 

Kemudian Nabi Ibrahim as bermusafir ke Mekah dan meninggalkan isteri dan anaknya Ismail as di sana sebagai memenuhi perintah Allah SWT. Begitu juga kisah nabi Allah Yusof yang dibawa jauh bermusafir ke Mesir sehingga membesar di sana dan menjadi pembesar setelah berhasil mentakwil mimpi sang raja. Manakala nabi Allah Musa alaihisalam pula bermusafir ke Madyan melarikan diri daripada ditangkap oleh askar Firaun selepas membunuh seorang lelaki dari kaum Firaun secara tidak sengaja dan di sana beliau bertemu dengan Nabi Allah Syuaib as yang menikahkan anak perempuannya dengan Musa as. 

Antara pengembaraan Musa as yang terkenal dalam mencari pengetahuan dari Allah SWt ialah kisah pertemuannya dengan seorang hamba Allah yang soleh yang dipopularkan sebagai Khidir.  Firman Allah SWT yang bermaksud : “Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan; atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." (Al-Kahfi : 60)

Sementara kita membaca surah Al-kahfi kita juga boleh memerhatikan kisah Iskandar Zulkarnain yang turut berjalan di atas muka bumi dan bermusafir dari suatu tempat ke suatu tempat. Firman Allah SWT yang bermaksud : “Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: "Aku akan membacakan kepadamu cerita tantangnya. Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu, maka diapun menempuh suatu jalan. Sehingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ ada segolongan umat. Kami berkata: "Hai Dzulkarnain, kamu boleh menyeksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka.” (Al-Kahfi : 83-86)

Bahkan para ulama salaf terdahulu kerap melakukan musafir dalam mencari ilmu hadith atau tujuan yang berkaitan dengan agama. Daripada Abd Rahman bin Mahdi daripada Malik bin Anas ra yang meriwayatkan bahawa Said bin Al-Musayyib ra pernah menceritakan bahawa beliau pernah bermusafir berhari-hari semata-mata kerana kerana hendak mempelajari sebuah hadith.  (Jami’ Bayan Al-Ilm)

Tujuan dan matlamat dari musafir 


Kata para ulama’ perintah berjalan di atas muka bumi Allah SWT ini terkandung hikmah dan tuntutan yang sangat besar.  Antara yang dapat disimpulkan daripada Al-Quran dan As-sunnah ialah 5 perkara yang harus menjadi tujuan seorang yang bermusafir di atas bumi Allah. 

Melihat kebesaran Allah agar menambah keimanan

Berapa ramai orang yang jahil tentang kebesaran Allah dan merasakan bahawa kejadian dirinya sudah cukup hebat namun dengan bermusafir dan melihat alam semesta maka dia akan mengetahui kehebatan Allah SWT yang menjadikan bumi dan langit, gunung-ganang, tumbuh-tumbuhan pelbagai jenis dan haiwan serta binatang yang ganjil. 

Firman Allah SWT : “Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Dan tiada sesuatupun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Faathir : 44)

Sebaik-baik musafir ialah apabila ianya menambahkan iman dan memberikan kekuatan kepada jiwa dan kesegaran kepada keimanan dan keyakinan terhadap Allah SWT. 

Menuntut ilmu pengetahuan untuk memperbaiki diri

Para ulama terdahulu mewajibkan musafir bagi yang mahu mencari ilmu ini kerana adalah menjadi prinsip mereka ilmu itu didatangi oleh kita bukan mendatangi kita. Imam Ahmad bin Hambal ra pernah ditanya apakah patut seseorang itu bermusafir mencari ilmu atau melazimi seorang yang alim maka beliau pun menjawab hendaklah seseorang itu brmusafir mencari ilmu dan menulis ilmu dari para ulama yang pelbagai dan belajar dari mereka.

Firman Allah SWT : “Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Al-Ankabut : 20)

Mencari rezeki serta kehidupan yang lebih baik

Bumi Allah itu adalah amat luas dan tidak patut dijadikan alasan untuk tidak bermusafir dan membina kehidupan yang lebih baik. Kadang-kadang kesusahan yang dialami dan kesempitan hidup dapat diatasi dengan melakukan musafir dan keluar dari daerah yang teruk menuju ke kawasan yang berpotensi dan mempunyai peluang untuk kehidupan baru.

Allah SWT menyebut di dalam Al-Quran pada surah Al-Mulk yang bermaksud : “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Al-Mulk : 15)

Firman Allah SWT : “Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebahagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam.” (Al-Mukmin : 64)

Jihad serta berdakwah menyampaikan tauhid dan kebenaran

Antara maksud lain dari musafir ialah untuk tujuan jihad mempertahanlkan Islam atau menyebarkannya dengan dakwah dan pembebasan dari kekuasaan jahiliyyah.
Firman Allah SWT : “Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia.” (Al-Anfaal : 74)

Menjalinkan hubungan silaturrahim 

Firman Allah SWT : “Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan dengannya supaya menyambung (tali persaudaraan) dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.” (Ar-Rad : 21)

Firman Allah SWT : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-Hujurat : 13)

Disebut dalam hadith dari Abu Hurairah ra bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kota lain. Kemudian Allah memerintahkan Malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat sampai kepadanya, ia berkata, “Engkau hendak ke mana?” Orang itu menjawab, “Aku hendak mengunjungi saudaraku di kota ini.” Malaikat berkata, “Apakah ada hartamu yang dikendalikan olehnya?” Dia berkata, “Tidak ada, hanya saja aku mencintainya kerana Allah.” Malaikat itu berkata, “Sesunggunya aku adalah utusan Allah kepadamu. Aku diperintahkan untuk memberitahumu bahawa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu itu kerana Allah.” (hadith riwayat Muslim)

Kesimpulannya ialah hendaklah kita membiasakan melakukan musafir di dalam hidup kita untuk salah satu daripada tujuan-tujuan mulia yang telah disebutkan di atas kerana melalui pengembaraan dan perjalanan jauh akan dapat membuka minda dan kunci-kunci jiwa yang tertutup oleh masalah dan derita di dalam hidup. 

Allah SWt berfirman yang bermaksud : “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini terdapat tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (An-Nisa : 100)

Musafir atau berhijrah daripada tempat yang buruk ke kawasan yang baik ialah merupakan sunnah dalam agama dan ianya termasuk di antara perkara yang mustahak dan penting untuk dilakukan oleh umat Islam apabila bi’ah (persekitaran) yang buruk boleh mempengaruhi Iman dan agama seseorang.  

Hal ini seperti yang telah berlaku kepada lelaki yang pernah membunuh 99 nyawa dan kemudian membunuh 1 lagi nyawa menjadi seratus orang dan diperintahkan berhijrah untuk bertaubat dan mengubah dirinya. (hadith riwayat bukhari dan Muslim)

Melalui musafir juga ruh dan jiwa akan dapat menikmati kerehatan dan ketenangan serta memperolehi harapan dan kekuatan baru. Adalah penting untuk difahami bahawa Islam amat menobatkan musafir dan pengembaraan sebagai suatu perbuatan yang mulia sehingga ibadah yang terpenting dalam Islam iaitu solat pun diberikan rukhsoh dan keringanan bagi mereka yang bermusafir.

Allah SWT berfirman : “ Dan apabila kamu bermusafir di atas muka bumi maka tidaklah berdosa jika kamu menqasarkan solat.” (an-Nisa : 101)

Baginda rasulullah salallahualaihiwassalam ditanya oleh para sahabat tentang masalah solat qasar ini lalu dijawab oleh baginda bahawa itu adalah sedekah daripada Allah yang dikurniakan kepada umat Islam dan hendaklah umat islam menerima sedekah daripada Allah. (hadith riwayat Muslim) 

Orang yang bermusafir dibolehkan untuk memendekkan rakaat atau disebut qasar solat antara zohor dan Asar lalu menjadi hanya dua rakaat. Selain daripada itu mereka juga tidak perlu membuka kasut atau sepatu mereka yang dipakai selama tiga hari dan tiga malam untuk menunaikan solat atau berwudhuk kecuali disebabkan oleh junub. 

Bahkan mereka juga boleh berbuka puasa dan mengantikannya pada hari yang lain apabila bermusafir di waktu bulan Ramadhan. Ini semua menunjukkan keringanan syarak yang diberikan kepada orang yang bermusafir sebagai mengakui kebesaran dan kemuliaan amalan safar atau pengembaraan dalam Islam bagi tujuan yang mulia.
Maka amatlah rugi orang yang tidak bermusafir dan menetap di suatu tempat untuk tempoh yang lama menjadi golongan yang tertindas dan lemah kemudian apabila menemui Allah maka mereka pun tidak menemui alasan dan hujah di hadapan Allah SWT untuk membela dan mempertahankan diri mereka.

Firman Allah SWT : “Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya : "Mengapa kamu dalam keadaan begini ?" Mereka pun menjawab: "Kami adalah orang-orang yang tertindas." Para malaikat pun berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah padanya (ke tempat lain)?" Orang-orang itu tempatnya adalah di neraka Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.” (An-Nisa : 97)

Wednesday, April 18, 2012

10 persediaan penting bagi lelaki sebelum bernikah


Perkahwinan dapat diibaratkan seperti sebuah kapal yang belayar di tengah samudera kehidupan untuk menuju ke sebuah destinasi yang abadi iaitu kematian. Memang, jarang sekali kematian dikaitkan dengan perkahwinan tetapi itulah yang sering kita harapkan daripada pelbagai ucapan dan ungkapan iaitu semoga perkahwinan itu berakhir hanya dengan kematian dan bukannya perceraian atau terburai di tengah jalan.

Kita selalu mengucapkan kepada pasangan pengantin semoga berbahagia ke akhir hayat atau semoga kekal perkahwinan mereka sehingga ke anak cucu. Maksudnya semoga perkahwinan kalian itu kekal sehingga mati. Jika begitulah kehendaknya maka bagaimanakah seharusnya kita perlu bersedia dan bersiap diri sebelum menuju ke alam rumahtangga dan menjadi seorang suami kepada seorang wanita dan bapa kepada anak yang akan dilahirkan ?

Ramai lelaki tidak berfikir panjang dan bersedia bersungguh-sungguh untuk bernikah sebaliknya membiarkan diri mereka dikuasai oleh nafsu dan kehendak yang meluap-luap untuk segera menikmati keseronokan alam rumahtangga dan menjalani kehidupan baru sebagai suami isteri. Perbuatan ini selalu membawa penyesalan dan penderitaan yang berpanjangan baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Membina rumah dari kayu dan papan pun boleh membawa bahaya dan musibah jika ianya tidak kukuh, kurang persediaan dan salah perancangan inikan pula jika membina sebuah kehidupan yang menampung pelbagai nyawa, hati dan perasaan tanpa persediaan, kemahiran dan pengetahuan yang mencukupi.

Bukan sahaja bahaya, bahkan derita, sengsara dan juga iman kerap kali menjadi mangsa dan dikorbankan oleh nafsu dan hasutan syaitan yang gemar mempermainkan pasangan-pasangan muda sehingga terjadi perceraian atau pergaduhan tanpa henti dan kehidupan masing-masing penuh dengan duka serta masa depan yang suram.

Perkahwinan ialah antara ibadah yang paling disukai oleh iblis dan syaitan untuk dirosakkan kerana kesannya bukan sahaja kepada individu terbabit bahkan mampu menjadi krisis yang besar dan mengundang pelbagai dosa sampingan yang lain seperti permusuhan, perebutan hak, fitnah dan sebagainya.

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis daripada Jabir ra yang menyebutkan bahawa Rasulullah salallahualaihiwasalam pernah bersabda yang bermaksud :“Sesungguhnya iblis meletakkan singgahsananya di atas lautan. Kemudian dia mengirimkan bala tenteranya untuk menghasut manusia melakukan kejahatan. Orang bawahan yang paling hampir kedudukannya dengan iblis adalah yang menimbulkan fitnah paling besar kepada manusia. Seorang daripada mereka datang dan berkata, ‘Aku telah melakukan ini dan itu.’ Lalu Iblis pun menjawab : ‘Engkau belum melakukan apa-apa lagi yang besar.” Nabi sallallahualaihi wasallam melanjutkan, “Lalu datanglah seorang daripada mereka dan berkata, “Aku telah mengikuti manusia sehingga aku tidak meninggalkan mereka melainkan dalam keadaan aku telah berhasil memisahkan seorang suami dan isterinya.’’ Lalu iblis pun memanggilnya agar dia dekat dengan Iblis dan berkata, “Sebaik-baik fitnah adalah usaha yang telah engkau lakukan.” (Hadis Sahih riwayat Muslim)

Perkahwinan adalah amat berkait rapat dengan aqidah seperti baju dengan jarum. Walaupun baju adalah sejenis pakaian dan diperbuat daripada kain manakala jarum pula adalah besi yang berasal daripada logam namun hubungkait antara keduanya amat sinonim kerana tanpa jarum maka baju itu tidak akan dapat dijahit sama sekali.

Begitulah aqidah dan perkahwinan.

Aqidah ialah ikatan antara seorang hamba dengan tuhannya dan syaitan pasti akan melonggarkan ikatan tersebut dan berusaha merungkaikannya. Di sisi orang yang beriman, perkahwinan akan menjadi alat untuk mengukuhkan ikatan tersebut apabila hubungan suami isteri, kasih sayang dan hubungan kekeluargaan yang terbina dapat menjadi nikmat dan kekuatan kepada diri masing-masing di dalam mengabdikan diri kepada Allah SWT.

Namun bagi mereka yang lemah imannya maka perkahwinan akan menjadi alat kesukaan syaitan yang dipermainkan untuk menyesatkan manusia. Waktu itu, suami isteri, anak-anak akan bertukar menjadi fitnah dan penyebab kerosakkan dan pemutus hubungan dengan tuhannya.

Berapa ramai pasangan yang bergaduh dan bercerai kemudian menjadi berputus asa terhadap rahmat Allah dan semakin jauh daripadaNya ? Berapa ramai pula alim ulama dan pendakwah yang mengabaikan perjuangan kerana masalah rumahtangga dan isu kekeluargaan yang menimpa dirinya ?

Itulah fitnah yang perlu diawasi oleh orang yang beriman.

Oleh yang demikian, persediaan sebelum perkahwinan adalah amat mustahak dimiliki oleh setiap pasangan khususnya bakal-bakal suami dan lelaki yang akan menjadi ketua keluarga dan pemimpin dalam kehidupan isteri dan anak-anaknya.

Al-Quran dan As-sunnah telah memberitahu kita tentang pelbagai persediaan yang perlu dilakukan oleh para pemuda sebelum melangkah masuk ke alam perkahwinan. Di antara semua senarai persediaan yang banyak itu terdapat 10 persediaan yang paling penting untuk diperhatikan dan diusahakan oleh anak-anak muda sebelum menyahut gelaran sebagai seorang suami.

1. Memiliki aqidah yang sahih

Aqidah yang sahih bermaksud ikatan kepercayaan dan pegangan di antara seorang hamba dan Allah SWT yang terjalin secara benar dan sah disisi agama melalui pertunjuk Al-Quran dan As-sunnah yang sahih. Hal ini menjadi asas dan perkara yang paling penting dan utama dimiliki oleh seorang muslim sebelum melakukan sebarang urusan keagamaan yang lain.

Firman Allah SWT : “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba lelaki yang mukmin itu adalah lebih baik dari orang lelaki yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak kamu ke syurga dan keampunan dengan izin-Nya.” (Al-Baqarah : 221)

Sebelum bernikah dan mendirikan rumahtangga maka hendaklah seseorang anak muda atau lelaki itu berusaha membersihkan aqidahnya dari sebarang kesalahan dan kesilapan dan berusaha memperkukuhkan keimanan dan keyakinannya kepada Allah SWT menurut ajaran Al-Quran dan As-sunnah.

Buah dari aqidah yang benar ialah tauhid yang tulus dan suci serta bersih daripada syirik dan kekufuran. Inilah yang mesti dimiliki sebelum memasuki gerbang pernikahan agar pasangan atau isteri serta ahli keluarga terselamat dari kesesatan dan diredhai oleh Allah SWT.

2. Mempunyai tujuan dan perancangan hidup

Perkahwinan ialah alat atau wasilah dan bukanlah merupakan matlamat hidup seseorang. Apa yang berlaku dalam perkahwinan ialah dua insan menjadi pasangan dan hidup bersama secara halal. Perkahwinan tidak akan mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik atau lebih buruk sebaliknya perkahwinan adalah alat yang bergantung kepada cara seseorang itu menggunakannya untuk mencapai sesuatu tujuan.

Daripada Amirul Mukminin, Umar bin Khattab ra yang berkata : Aku mendengar rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda : “Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat dan setiap amalan itu dibalas menurut apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang berhijrah kepada Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan rasul-Nya dan barangsiapa yang hijrahnya itu untuk tujuan dunia yang akan diperolehinya atau kerana perempuan yang hendak dinikahinya maka hijrahnya itu ialah kepada apa yang diniatkan olehnya.” (hadith riwayat Muslim)

Seperti kereta ia adalah kenderaan yang boleh dipandu ke mana-mana yang kita mahu tetapi kitalah yang mesti menetapkan arah tuju dan destinasinya. Kereta itu tidak boleh bergerak sendiri atau membawa kita ke mana-mana jika kita tidak memandunya atau tidak mengetahui arah tuju yang harus diambil. Perkahwinan ialah seperti kereta yang tidak akan bergerak ke mana-mana tanpa mempunyai hala tuju dan matlamat yang jelas.

Maka adalah penting bagi suami dan seorang bapa untuk memimpin keluarganya menuju ke sebuah destinasi dan matlamat tertentu dengan menggunakan perkahwinan dan keluarganya sebagai kenderaan. Oleh itu sebelum melangsungkan pernikahan hendaklah dipastikan kita memiliki matlamat dan tujuan jelas yang mahu dicapai dari perkahwinan ini agar ianya dapat membantu kita memimpin dan memandu perkahwinan menuju ke matlamat yang dimahukan.

3.Mempunyai asas kekuatan jiwa dan kawalan diri

Kekuatan jiwa bermaksud kekuatan hati dan keperibadian yang dimiliki oleh seseorang yang dapat menyebabkan dia mampu mengawal dirinya dan kuat menghadapi dugaan dan cabaran dalam kehidupan. Antara asas kekuatan jiwa yang paling mustahak untuk dimiliki oleh seseorang lelaki sebelum melangkah ke alam perkahwinan ialah seperti kesabaran dan kawalan diri dari melakukan perkara yang tidak sepatutnya.

Kita perlu memahami bahawa dalam perkahwinan, suami mempunyai kedudukan yang tinggi dan penting. Kebahagiaan isteri dan neraka mereka adalah bergantung kepada sikap suami dan kekuatan peribadi sang lelaki dalam mengawal diri. Jika suami seorang yang pemarah, kaki pukul dan gagal mengawal diri maka banyak bahaya dan kemudharatan dikhuatiri akan menimpa pihak isteri yang boleh mengakibatkan kehancuran rumahtangga dan pelanggaran hukum Allah SWT.

Daripada Abu Said Al-Khudri ra bahawa rasulullah SAW pernah bersabda :

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh melakukan kemudharatan dan tidak pula boleh mengundang kemudharatan (melalui perbuatan yang dilakukan).” (hadis hasan riwayat Daruquthni, Al-Hakim dan Baihaqi)

Adalah haram menikahi seorang wanita dengan niat untuk melakukan kemudharatan terhadap dirinya atau dalam keadaan tidak bersedia dan tidak mampu untuk memenuhi keperluannya sehingga menyebabkan kesusahan dan mudharat kepada agama, nyawa, akal dan maruah serta hartanya yang dipelihara oleh Islam. Oleh yang demikian persediaan kekuatan jiwa dan kawalan diri sebelum berkahwin ialah wajib dimiliki oleh setiap lelaki muslim agar diri mereka layak menjadi pemimpin dan ketua keluarga yang berkemampuan menegakkan hukum Allah SWT dalam rumahtangga mereka.

4. Mampu membaca kitab Allah dan sunnah rasul-Nya

Tidak ada petunjuk selain petunjuk Allah dan Rasul-Nya dan petunjuk tersebut hanya akan dapat diperolehi jika kita mampu membaca dan memahami isi kandungan kitab Allah SWT dan sunnah rasul-Nya. Sebagai ketua keluarga, lelaki Muslim bertanggungjawab membawa ahli keluarganya ke jalan Allah SWT dan menyelamatkan mereka dari menjadi bahan bakar api neraka.

Firman Allah SWT yang bermaksud : “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (At-Tahrim : 6)

Adalah menjadi syarat yang penting bagi seorang bapa dan wali kepada perempuan untuk memastikan calon suami kepada anak-anak gadis mereka mampu membaca kitab Allah dan boleh merujuk kepada sunnah rasululullah salallahualaihiwassalam. Sekurang-kurangnya dia mampu menguasai bacaan Al-Quran dengan baik dan boleh menjadi Imam dalam keluarganya, mampu membuka tafsir dan merujuk kitab-kitab tafsir atau kitab terjemahan untuk mempelajari maksud-maksud ayat-ayat Allah SWT dan mengambil pelajaran daripadanya.

Juga dia mampu untuk membaca hadith-hadith rasulullah salallahualaihiwassalam dan boleh mencari rujukan dan pelajaran dari hadith-hadith tersebut walaupun dengan bantuan kitab-kitab terjemahan dan buku-buku hadith yang ringkas seperti hadith 40 karya Imam Nawawi atau Riyadhus Solihin bagi mengajarkan ahli keluarganya kehidupan menurut sunnah rasulullah salallahualaihiwassalam.

5. Mengetahui tentang halal dan haram dan cara beribadah (fardhu ain)

Seorang lelaki yang telah mukallaf dan berhasrat untuk bernikah wajib mengetahui perkara yang halal dan haram dalam agama serta cara untuk menunaikan ibadah kepada Allah SWT yang disebut sebagai ilmu fardhu ain sebelum dirinya layak untuk bernikah dan menjadi ketua keluarga. Hal ini amat penting kerana tanpa mengetahui apa yang halal dan haram, bagaimana dia akan mampu untuk membimbing isterinya dan menunaikan kewajipannya sebagai suami mahupun sebagai hamba Allah ?

Hubungan suami isteri seperti apa yang dibenarkan dan diharamkan, cara bersuci, cara solat dan seluruh perkara yang melibatkan halal dan haram menurut Islam perlu diketahui oleh seorang mukallaf sebelum menjejakkan kakinya ke alam perkahwinan.

Allah SWT berfirman yang bermaksud : “Yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka". (Al-A'raf : 157)

Apa yang perlu diketahui oleh seorang lelaki itu sebelum bernikah ialah perkara-perkara asas dan hukum halal dan haram yang telah jelas dari Al-Quran dan As-sunnah. Hal ini tidak semestinya dihafal atau dikuasai di dalam kepala tetapi bermaksud dia mampu mencari rujukan, membaca buku atau boleh mendapatkan pengetahuan tentang halal dan haram apabila berdepan dengan sesuatu situasi. Namun adalah lebih baik seorang Muslim itu bersedia dan mengetahui tentang apakah perkara yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah SWT kerana hal itu termasuk dalam perintah untuk menuntut ilmu dan mencari petunjuk.

6. Mempunyai kesihatan yang baik

Kesihatan yang baik ialah merupakan perintah agama dan menjadi salah satu sifat dan kelebihan kepada orang yang beriman. Islam amat mementingkan penjagaan makan, kesihatan diri seperti kebersihan dan kecergasan badan. Ini boleh dilihat di dalam sebuah hadith yang menyebut sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:"Orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah." (Hadis Riwayat Muslim)

Persediaan kesihatan sebelum bernikah bermaksud menjaga diri daripada penyakit berjangkit, virus dan kuman berbahaya serta apa-apa yang boleh memudharatkan pihak isteri dan keluarga yang akan dibina. Selain daripada itu hendaklah seorang lelaki muslim menjaga kesihatannya seperti bersenam, menjaga pemakanan agar dirinya tetap sihat dan segar untuk pernikahan dan tidak menjadi beban kepada keluarga atau isterinya selepas bernikah.

Ada orang yang tidak menjaga kesihatannya sehingga mendapat penyakit berbahaya dan menyusahkan seperti jantung, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Hal ini akan menganggu hubungan suami isteri dan menjadi beban dalam perkahwinan apabila ianya tidak dijaga dan diselia dengan baik. Kesihatan adalah rezeki dan anugerah daripada Allah SWT tetapi hendaklah dicapai dengan usaha dan disiplin diri dalam menjaga makan dan minum serta rajin bersenam dan memelihara kebersihan diri.

7. Mempunyai pengetahuan tentang seks dan mampu melakukannya dengan betul

Hubungan seks ialah salah satu di antara tujuan penting perkahwinan iaitu untuk memuaskan fitrah dan nafsu di jalan yang halal. Oleh yang demikian mana-mana pasangan yang hendak mendirikan pernikahan perlulah mengetahui ilmu asas dan persediaan untuk memenuhi fitrah masing-masing secara halal dan baik serta bersedia baik dari segi fizikal dan emosi.

Sebagai seorang lelaki muslim, dia perlu bersedia untuk memenuhi keperluan fitrah dirinya dengan cara yang betul dan bersedia untuk memenuhi keperluan isterinya pula dengan cara yang baik dan berkesan. Persediaan itu termasuk mengetahui biologi dan fitrah wanita seperti kitaran haid, penyakit-penyakit kelamin seperti masalah keputihan, isu hubungan badan seperti ransangan dan membangkitkan rasa ghairah sebelum jimak agar tidak wujud kesakitan kepada pihak isteri dan mampu menjadikan hubungan seks sebagai nikmat dan kegembiraan bukan masalah dan kesedihan.

Syeikhul Islam, Ibn Taimiyyah ra menyebutkan bahawa hendaklah seorang suami itu melakukan hubungan seksual dengan isterinya menurut cara yang mampu memenuhi keperluan isterinya selama ianya tidak membawa mudharat kepada fizikalnya.

Dalam hal ini para lelaki Muslim hendaklah bertanyakan kepada orang tua atau mereka yang arif tentang petua dan panduan yang boleh membantu mereka melayari perkahwinan dan memberi kepuasan kepada pihak isteri.

Dari ‘Ummul Mu’minin ‘Aisyah ra berkata: Rasulullah Salallahualaihiwassalam bersabda : “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya.” (Riwayat tirmidzi)

Keperluan seksual lelaki dan perempuan adalah berbeza serta cara masing-masing mencapai nikmat dan keseronokan juga adalah tidak sama maka hendaklah pihak lelaki dan bakal suami mempelajari dan menguasai pengetahuan ini agar dapat memberikan layanan yang terbaik kepada isteri masing-masing.

8. Mempunyai pekerjaan dan pendapatan serta tempat tinggal

Termasuk diantara syarat-syarat asas untuk mendirikan rumahtangga ialah pihak suami atau lelaki itu mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah dan memenuhi keperluan asas keluarganya serta menyediakan tempat tinggal yang selamat.

Allah SWT berfirman yang bermaksud : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu tinggal menurut kemampuan kamu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (At-Talaq : 6)

Tidak disyaratkan untuk memiliki rumah yang besar atau mewah tetapi hendaklah ianya mampu melindungi keselamatan isteri dan auratnya serta dapat memberikan perlindungan dari hujan dan panas serta tidak memudharatkannya untuk menetap di dalamnya.

Oleh yang demikian maka para lelaki Muslim dan bakal suami hendaklah memiliki pekerjaan dan pendapatan yang mampu untuk membiayai sara hidup dan kehidupan isterinya bersama keluarga sebelum mendirikan pernikahan dengan cara bekerja atau berniaga.

Hal ini kerana Islam mementingkan persediaan dan pekerjaan bersungguh-sungguh bukan hanya meminta-minta dan mengharapkan bantuan atau sedekah tanpa usaha gigih yang bercanggah dengan sikap Islam.

Firman Allah SWT : “Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan (sara hidup dan rezeki).” (An-naba : 10-11)

Diriwayatkan dari Zuba'ir bin Al Aawam dari Nabi SAW yang bersabda dengan bermaksud: "Sekiranya salah seorang daripada kamu membawa tali lalu pergi ke bukit untuk mencari kayu, kemudian dia memikul kayu tersebut untuk ke pasar dan menjualnya demi menjaga kehormatannya, maka nescaya hal yang demikian itu adalah lebih baik baginya daripada perbuatan meminta-minta kepada orang lain, baik dia diberi atau pun ditolak." (Hadith riwayat Bukhari)

9. Memiliki kekuatan untuk menjaga dan melindungi keselamatan isteri dan keluarga

Islam menjadikan lelaki sebagai pemimpin wanita kerana kekuatan dan kelebihan yang ada pada kaum lelaki untuk memelihara dan melindungi wanita. Sebelum bernikah, seseorang wanita itu akan berada dibawah pemeliharaan walinya yang bertanggungjawab ke atasnya. Namun apabila dia sudah menikah maka tugas untuk melindungi dan menjaga keselamatan dirinya, agamanya dan memelihara dirinya daripada bahaya dan fitnah adalah terletak di atas bahu suaminya.

Daripada Abdullah ibn Amru ibn As ra bahawa rasulullah salallahualaihiwasalam pernah bersabda : “Dan bagi isteri kamu itu mempunyai hak ke atas kamu.” (Hadith sahih riwayat Bukhari dan Muslim)

Oleh yang demikian hendaklah bakal suami dan lelaki muslim yang akan bernikah bersedia menyiapkan diri dengan kekuatan dan kemampuan fizikal dan mental serta persediaan yang perlu untuk melindungi isterinya daripada bahaya dan gangguan manusia dan syaitan.

Nabi SAW bersabda yang bermaksud : “Sesiapa yang terbunuh kerana membela harta yang dimilikinya maka matinya adalah mati syahid, dan sesiapa yang terbunuh kerana membela dirinya dari dibunuh oleh orang lain, maka matinya adalah mati syahid, dan sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya (agama Islam) matinya adalah mati syahid, dan sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan keluarganya daripada diceroboh, matinya juga adalah mati syahid.” (Hadith riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)

Di dalam hadith di atas menyebutkan bahawa mempertahankan keluarga termasuk di antara penyebab kepada mati syahid sebagai menunjukkan bahawa ianya adalah kewajipan dan tugas yang besar di sisi agama. Untuk melaksanakan tugas mempertahankan keluarga seperti yang disarankan oleh hadith di atas maka hendaklah lelaki Muslim atau bakal suami itu memiliki kekuatan dan persediaan.

Kekuatan di sini bukan sahaja bermaksud kekuatan fizikal tetapi juga kekuatan mental dan kebijaksanaan serta kemampuan baik dari sudut kewangan, kepandaian atau memiliki hubungan ramai dengan pihak yang mampu menghulurkan bantuan untuk membantu melindungi isteri dan keluarganya daripada sebarang bahaya dan fitnah.

10. Memiliki kemahiran asas dalam hidup

Rumahtangga ialah seperti kenderaan yang tidak berguna jika kita tidak tahu memandunya atau tidak tahu ke mana mahu dituju dengannya. Oleh yang demikian adalah penting bagi seorang pemandu yang mahu memandu keluarganya agar tahu dengan selok-belok kehidupan serta mempunyai kemahiran yang asas dalam pelbagai pengetahuan hidup seperti komunikasi, pertukangan, memperbaiki perkakasan rumah dan elektrik, menyelia kenderaan dan automotif atau mampu mengendalikan kecemasan dan rawatan cemas apabila diperlukan.

Hidup ini adalah misteri dan penuh dengan ujian dan dugaan. Kita haruslah mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran yang boleh membantu kita di dalam mendepani cabaran kehidupan apabila tibanya saat-saat yang memerlukan. Malang tidak pernah berbau seperti kata orang maka tidak rugi bahkan menjadi kewajipan untuk memiliki sekurang-kurangnya satu atau dua kemahiran asas dalam hidup yang dapat menjadi bekalan dalam memimpin keluarga dan rumahtangga.

Baginda rasulullah salallahualaihiwassalam sendiri amat mengalakkan umatnya belajar menunggang kuda, berenang dan memanah di zaman baginda. Pada hari ini kemahiran yang penting ialah seperti kemahiran IT, kaunselling, motivasi dan kemahiran pertukangan dan memperbaiki alatan elektrik dan menyelia kenderaan jika rosak di tengah jalan.

Antara kemahiran asas yang penting ialah kemahiran komunikasi dan kemahiran mendidik isteri dan anak-anak dengan berkesan atau kemahiran memujuk para isteri dan anak-anak apabila berlakunya masalah dan pergaduhan. Komunikasi boleh memberi kesan yang besar kepada perkahwinan jika tidak dijaga dengan baik dan diabaikan. Kemahiran bertukang dan berkebun pula boleh memberikan manfaat kepada pendapatan, manakala kemahiran seperti pengetahuan tentang kesihatan dan perubatan boleh membantu keluarga apabila berlakunya kecemasan dan kemalangan.