Tuesday, July 12, 2011

Syubhat orang yang Keliru : Mengikuti Akal bermaksud mengikuti hawa nafsu


Ramai orang yang berkata jangan menggunakan akal dalam agama dan jangan pula berhukum dengan menggunakan logik akal sebagai panduan dan menyuruh kita semua hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-sunnah yang sahihah semata-mata.

Kata-kata ini adalah benar separuh iaitu ianya benar untuk mengajak kita supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-sunnah tetapi ianya salah dan menyimpang bahkan sangat bodoh dan keliru apabila ia bermaksud melarang manusia supaya jangan menggunakan akal di dalam memahami Al-Quran dan As-sunnah !

Apabila akal tidak digunakan dalam memahami atau membaca Al-Quran dan As-sunnah lalu apa yang dipakai ketika memahami Al-Quran dan as-sunnah itu ?

Bukankah hawa nafsu ?

Mereka yang tidak menggunakan akal yang waras dalam memahami kitab Allah dan sunnah rasulullah ialah seperti golongan yang sesat dan hanyut di dalam kegilaan tetapi cuba merungkai dan mendalami sesuatu yang tinggi dan mulia dalam kehidupan.

Lalu bagaimanakah hal itu bisa terjadi ? (gaya bahasa Indo sikit..hehe)

Al-Quran dan As-sunnah itu seperti cahaya dan akal itu pula ibarat cermin

Banyak perumpamaan yang diberikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh nabi salallahualaihiwassalam daripada as-sunnah adalah sangat jelas MEMAKSA dan MEWAJIBKAN kita menggunakan akal kerana tanpa berfikir dan bertadabbur dengan ayat-ayat-Nya dan hadis rasul-Nya nescaya kita tidak akan dapat memahami apakah yang ingin disampaikan oleh kedua-dua-Nya.

Kerana itu penurunan Al-Quran itu sendiri adalah diKHUSUSkan untuk golongan yang berakal !

Firman Allah SWT : “Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (iaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (An-Nur : 34-35)

Allah SWT menyifatkan bahawa hidayah iaitu adalah Al-Quran dan As-sunnah yang mempunyai sifat seperti cahaya yang menyinari manusia dan mampu menyuluh kehidupan agar ianya terang daripada kegelapan. Tetapi cahaya tetap cahaya ianya datang dan pergi dan ianya menyuluh manusia tetapi untuk melihat diri sendiri dan mengambil manfaat daripada cahaya itu sebuah ALAT diperlukan bagi menangkap, menyimpan dan memanfaatkan cahaya tersebut.

Akal ialah cermin yang digunakan bagi memantulkan cahaya untuk menyuluh wajah manusia dan melihat diri sendiri di hadapan cermin melalui cahaya yang menyuluhnya.

Tanpa cahaya cermin tidak ada fungsinya, tanpa Al-Quran dan As-sunnah akal akan kehilangan arah dan tidak tahu kemanakah mahu dituju.

Allah SWT Berfirman : “ Musa berkata (kepada Firaun): "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya: (Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal." (As-Syuara : 28)

Tetapi cahaya tanpa cermin atau alat yang mampu mengurungnya, memancarkan cahayanya maka cahaya hanya tinggal cahaya tanpa dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Firman Allah SWT : “Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal; (iaitu) orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu,” (At-Talaq : 10)

Akal itu alat dan Al-Quran dan as-sunnah itu ialah bahan mentahnya serta melalui proses berfikir dan mengkaji menggunakan akal maka lahirlah ijtihad-ijtihad dan istinbat hukum syarak yang menghasilkan hukum halal, harus, haram, wajib, sunat dan makruh.

Lalu dimanakah salahnya menggunakan akal dalam memahami syarak dan nass agama ?

Golongan yang menakut-nakutkan manusia akan bahaya akal sebenarnya ialah mereka yang lemah jiwanya dan tidak mampu berfikir dan mengkaji ayat-ayat Allah SWT dan tidak pula mampu memahami sunnah-sunnah rasulullah dengan kefahaan yang baik dan penguasaan yang jitu serta tidak pandai untuk memanfaatkan cahaya tersebut dengan keperluan demi keperluan umat Islam yang semakin lama semakin berkembang dan berubah-ubah.

Mereka lebih suka berada di takuk lama, tidak berijtihad, ta’asub kepada satu pendapat dan mahukan pengikut mereka untuk terus mengikuti dengan tidak banyak bersoal dan berbicara kerana sudah ada dalil dan hujah lalu buat apa mahu berfikir panjang.

Firman Allah SWT : “Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (iaitu) tidak menyembah- nya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba- hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (Az-Zumar : 17-18)

Hakikatnya fikir panjang tidak pernah mengundang mudharat kepada agama tetapi berfikir singkatlah yang sering membawa petaka, bencana dan mudharat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat !

Seruan supaya jangan menggunakan akal dalam agama ini adalah seruan orang yang jahil dan bodoh kerana mereka tidak pun mengetahui dan dapat membezakan di manakah letak duduknya akal dan di manakah pula letak duduknya nafsu dan keinginan. Sedang perbezaan di antara kedua-duanya adalah amat besar dan jelas .

Akal terletak di dalam kepala iaitu letak duduk akal itu berada di dalam otak dan tugasnya ialah untuk berfikir dan memproses maklumat yang diterima oleh seluruh pancaindera badan manusia seterusnya membuat keputusan yang tepat tentang apa yang harus dilakukannya.

Manakala tempatnya nafsu dan keinginan manusia itu berada di dalam hati dan tugasnya pula ialah untuk mendorong manusia atau jiwa itu supaya melakukan sesuatu yang memenuhi keperluannya dan keinginannya.

Peranan akal dan hawa nafsu jauh sama sekali berbeza dan kedua-duanya saling bertentangan di antara satu sama lain dan manusialah yang seterusnya memilih apakah mahu mengikuti akalnya atau pun hawa nafsu !

Kedatangan wahyu adalah demi menyokong akal dalam pertarungan abadi dan kekal dengan hawa nafsu. Kedatangan wahyu ialah sebagai suatu kuasa dan usaha dari Tuhan supaya hawa nafsu itu dapat ditundukkan oleh akal dan dipergunakan kepada manfaat manusia.

Nafsu makan, nafsu minum, nafsu kahwin semuanya adalah nafsu yang asalnya buruk dan jahat tetapi dengan akal semata-mata nafsu-nafsu ini tidak dapat ditundukkan apatah lagi dikawal. Justeru itu masih ramai cendiakawan dan sarjana barat yang bijak-bijak belaka masih dapat dikalahkan oleh hawa nafsu. Tetapi apabila wahyu datang kepada manusia maka nafsu dan hawa pun dapat dijinakkan dan kemudian ditewaskan melalui kekuatan wahyu dan dapatlah akal menggunakan nafsu untuk melakukan tugas-tugasnya di dalam kehidupan.

Akal ialah manusia, hawa nafsu pun berada dalam jiwa manusia tetapi wahyu adalah daripada tuhan dan hanya mengikuti wahyu tanpa menggunakan akal atau hawa nafsu ialah sesuatu yang mustahil dilakukan.

Pertembungan akal dan wahyu tidak boleh berlaku !

Adalah tidak mungkin akal bertembung dengan wahyu kerana akal itu terhad dan wahyu itu tidak terbatas. Yang terjadi selalunya ialah wahyu tidak dapat difahami oleh akal bukan bertembung kerana akal itu tugasnya mengenal dan memproses dan itulah fungsinya. Manakala peranan wahyu pula ialah memandu dan menyuluh manusia dan itulah fungsinya.

Dalam hal ini kita perlu menjelaskan maksud kata-kata Ali bin Abu Talib ra yang diriwayatkan berkata: “Kalaulah hukum-hukum agama ini terbina atas dasar akal, tentulah menyapu di bahagian bawah khuf itu lebih afdhal berbanding atasnya. Aku telah melihat Rasulullah s.a.w. menyapu di atas kedua-dua belah khufnya.” (Hadis Riwayat Abu Daud, ad-Darimi, Daruqutni, al-Baihaqi. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sebagai sahih serta demikian juga Syeikh Al-bani dalam Irwa al-ghalil)

Apa yang dimaksudkan oleh Ali ra bukanlah bermakna akal itu mendahului wahyu tetapi bermaksud bahawa batas-batas akal manusia ialah ianya tidak mampu memikirkan persoalan bagaimanakah cara yang benar dalam beribadah kepada Allah yang Maha Ghaib dan dalam persoalan ibadah ini kita sewajibnya perlu mengikuti wahyu tanpa mengadakan sebarang tafsiran logik dan kerana itulah kaedah dalam beribadah ialah mengikuti wahyu kerana akal tidak mampu mengenal pasti cara yang benar dalam beribadah disebabkan ruangan ibadah termasuk dalam ruangan ghaib yang hanya dapat diketahui melalui suluhan wahyu.

Aisyah ra meriwayatkan hadis bahawa rasulullah pernah bersabda : “Barangsiapa yang mengada-adakan urusan baru dalam urusan kami ini sedangkan ianya bukan daripadanya maka ianya tertolak.” (hadis sahih riwayat Bukhari)

Ibadah ialah hubungan antara manusia dengan Tuhan dan kerana itu akal berhenti daripada mencampuri urusan ini dan menyerahkan kepada wahyu. Pun begitu akal berperanan menapis dan mengenal pasti wahyu yang sahih (tafsiran ayat quran dan hadis sahih) daripada wahyu yang palsu (tafsiran menyeleweng dan hadis palsu)

Manakala dalam perihal muamalah kehidupan, politik dan dakwah yang mana hubungan antara manusia dan manusia lebih menjadi keutamaan maka akal lebih berperanan dan wahyu pula berfungsi sebagai pengawal dan penunjuk akal.

Ini kerana baginda sendiri mengatakan yang sedemikian dalam hadis baginda yang berkait isu penduduk Madinah yang mengahwinkan pokok Tamar. Mereka mengatakan mereka mengahwinkan pokok tamar. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: “Apa yang kamu lakukan? Mereka menjawab: “Kami sering kali melakukannya. Baginda bersabda, boleh jadi kalau tidak melakukannya tentu lebih baik. Kemudian mereka tidak melakukannya lalu buah menjadi tidak bermutu atau kurang. Rafi’ berkata: Mereka pun mengadu hal kepada baginda dan baginda bersabda: “Sesungguhnya aku seorang manusia, apabila aku memerintah kepada kamu dengan sesuatu urusan agama kamu maka hendaklah kamu berpegang dengannya dan apabila aku memerintahkan kamu dengan sesuatu pandangan aku sendiri maka aku hanyalah seorang manusia.” (hadis ini diriwayatkan oleh Muslim)

Demikian juga hadis yang menyebut kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka dan yang seumpamanya menjadi isyarat bahawa peranan wahyu adalah mengawal dan menjaga perbatasan kehidupan manusia agar akal tidak terpesong atau melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah swt.

Imam al-Nawawi ra menjudulkan hadis ini dengan judul yang membayangkan hukum yang difahami daripada sabda berkenaan, iaitu:

وُجُوبُ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَرْعًا، دُونَ مَا ذَكَرَهَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَعَايِشِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ الرَّأيِ

Terjemahan: “Wajib mematuhi sabda Nabi saw yang berupa hukum syarak, tetapi tidak diwajibkan mematuhi sabda baginda yang berupa pendapat yang berhubung urusan keduniaan.”

Selama dalam batas dan dalam hak lingkungan yang terkawal maka akal bebas mentakwil, menafsir dan berijtihad dalam hak dan keperluannya sendiri demi meneruskan kepentingan dan keperluan manusia di atas mukabumi dengan sokongan dan galakan daripada syarak atau wahyu itu sendiri.

Firman Allah SWT :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakkan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakkan.” (al-Qassos : 77)

Apa yang perlu dilakukan ialah akal haruslah mengikuti suluhan dan panduan wahyu supaya akal berada di bawah naungan Allah swt dan menuju kepada keredhaan Allah SWT.

Oleh yang demikian menggunakan akal dan memanfaatkannya ialah suatu kewajipan dan membiarkan akal serta menyalahinya dalam hal yang tidak terlarang dan sangat-sangat mustahak pula seperti perihal politik, dakwah, hukum masyarakat dan membangun kehidupan adalah suatu kejahatan dan kerosakkan walaupun dilakukan oleh orang-orang yang beragama.

Kesimpulannya ambillah pelajaran wahai manusia yang berakal dan gunakanlah akalmu dalam memahami bicara Tuhan dan rasul utusan !


Rujukan cadangan :

1. Fasl al-Maqal oleh Ibn Rusyd
2. Dar’ Ta’arud al-Aql Wa An-Naql oleh Imam Ibn Taimiyyah

Sunday, July 03, 2011

Hikayat Hang Nadim dalam Melayu Moden, Generasi Muda yang Ditakuti Raja


Alkisah, maka tersebutlah kisah akan kewujudan seorang anak muda yang bijak dan bernilai laksana permata. Lidahnya petah berkata-kata dan akalnya panjang berjela-jela. Hang Nadim namanya dipanggil, dikatakan pula sebahagiannya yang dia itu adalah daripada keturunan laksamana terkenal Melaka bernama Hang Tuah.

Tidak penting siapakah dia dan di manakah asalnya dia tetapi yang menjadi genting untuk diperkatakan ialah tentang apakah yang dilakukannya kerana hal yang itulah yang menjadi catatan sejarah dan igauan para pemerintah.

Hang Nadim hidup sebagai seorang budak kecil di dalam sebuah negeri yang bernama Tanjong Pagar. Di sana terdapatnya seorang pemerintah yang menaiki takhta pemerintahan kerana warisan dan digelar Sri Maharaja oleh sekalian rakyat jelata.

Pendekkan cerita, Sri Maharaja itu seorang raja yang zalim dan kejamnya itu tidak mengenal siapa. Maka seorang hamba Allah yang merupakan ulamak dari Pasai dan digelar Tun Jana Khatib telah pun dibunuhnya tanpa belas. Sejak dari itu maka segeralah Tanjong Pagar menjadi medan sengsara akibat sumpah seorang hamba Allah yang teranaiya.

Ikan todak muncul dengan jumlah yang banyak dari laut dan menyerang mereka.

Dek kerana bodoh maka Seri Maharaja pun menyuruh rakyat jelata melawan ikan itu dengan menahan badan, betis dan kekuatan mereka maka ramailah yang mati. Takala itu muncullah seorang kanak-kanak yang bijak bernama Hang Nadim dan berkata :

Apakah kerjanya kita berkotakan betis ini ? Memperdayakan diri kita sedang jika kita berkotakan batang pisang itu bukankah lebih baik ?

Anak muda itu ternyata tidak dunggu seperti sekalian rakyat jelata dan pembesar lainnya yang sudah terbiasa dengan sistem dan peraturan atau prosedur kerajaan yang dibuat-buat dan direka-reka itu. Persis kata pembesar dalam kisah hikayat “Si Musang Berjanggut” yang berkata : “Kita yang membuat undang-undang itu dan kita juga boleh menukarnya ikut kemahuan kita.”

Batang pisang diletakkan di sekeliling pantai dan matilah ikan-ikan todak yang melompat apabila dibunuh orang-orang di pantai setelah ikan itu terlekat mulutnya di batang pisang.

Akhirnya terselamatlah negeri Tanjong Pagar itu kerana idea dan pemikiran si budak kecil yang tidak terus tunduk dan patuh kepada undang-undang ciptaan manusia yang tidak bijak itu. Tetapi hikayatnya tidak tamat di situ kerana dunia ini memang isinya celaka dan jahat selalu.

Hendak dijadikan kisah, orang ramai sudah mula berkata kebijaksanaan si budak sudah mengatasi pemikiran si raja. Hasutan dan dengki dari pembesar istana pula telah menambah murka dan kemarahan Sang Maharaja.

Kata mereka sedang ia masih budak pun sudah mampu memiliki idea dan pemikiran yang bijak bagaimanakah pula jika ianya sudah menjadi besar ? Lebih baik dibunuh sahaja si budak itu.

Dengar katanya si budak itu dibunuh akhirnya dengan disuruh dibuang ke dalam laut sedang usianya ketika itu masih kecil sahaja. Tanjong Pagar kemudiannya tidaklah menjadi mundur tetapi namanya sudah bertukar menjadi Sinagpura dan Seri Maharaja pun akhirnya kehilangan kuasa dan takhta.

Kini negeri itu sudah dikuasai oleh bangsa asing dan pedagang dan keturunan Melayu sudah semakin menghilang kerana bukanlah hasil dari tangan-tangan penjajah dan musuh kepalang tetapi oleh orang-orang Melayu dan pembesar-pembesar yang berjiwa binatang.

Mereka menggadaikan agama dan bangsa demi sedikit projek dan kemewahan dunia yang sementara tanpa mempedulikan dosa dan pahala.

Di dalam Islam kisah Hang Nadim ini tidaklah asing.

Allah SWT berfirman : “Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, yang dinyalakan api (dinyalakan dengan) kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, Dan mereka tidaklah menyeksa orang-orang yang mukmin itu melainkan kerana orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,” (Al-Buruj : 4-8)

Jika di dalam sejarah Melayu kaum Hang Nadim itu membuat pagar dari batang pisang maka di dalam kisah Ashabul Ukhdud pula yang berlaku ialah golongan yang jahil dan tidak beriman ini telah menggali parit dengan menyalakan api untuk membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah swt.

Di dalam hadis riwayat Muslim baginda rasulullah SAW juga tidak lupa menceritakan kisah yang penting ini kepada para sahabat sebagai pengajaran dan teladan. Bahkan hadis berkenaan Ashabul Ukhdud ini diriwayatkan juga oleh para imam hadis yang lain seperti Imam at-Tirmidzi dan dikatakan oleh para ulama bahawa pada zaman Umar bin Khattab ra, kubur pemuda itu telah ditemui dan sewaktu dipindahkan jenazahnya maka didapati oleh para sahabat yang jasad pemuda itu masih dalam keadaan yang elok dan tangannya tetap saja berada di keningnya seperti keadaan ketika dia dibunuh.

Tidak sahaja disitu, kita juga boleh melihat fenomena yang serupa dan semacam ini seperti yang menimpa Hang Nadim juga berlaku kepada Nabi Allah Musa A.s

“Dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khuatirkan dari mereka itu.” (Al-Qasos : 6)

Firaun begitu takut akan kelahiran seorang rasul yang kelak akan mencabar kerajaannya dan disebabkan oleh perasaan takut akan dicabar itu maka Firaun telah membunuh anak-anak lelaki bani Israel dan memastikan tidak akan lahir pemimpin atau rasul yang diramalkan dalam kitab samawi atau suhuf rasul-rasul terdahulu. Tetapi Allah maha kuasa dan tetap berhasil menewaskan kejahatan dan helah Firaun itu.

Firman Allah SWT : “Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khuatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khuatir dan janganlah (pula) bersedih hati, kerana sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul.” (Al-Qasos : 7)

Generasi Muda yang Ditakuti oleh Pemerintah

Kita melihat dengan pemerhatian yang lama bahawa sudah menjadi suatu macam kelaziman dan perkara yang sama bagi setiap maharaja dan pemimpin yang zalim iaitu mereka pasti akan bertindak kejam dan ganas terhadap generasi muda.

Kekuatan generasi muda adalah sangat digeruni oleh pemerintah yang zalim kerana anak-anak muda berupaya menjadi suara yang kukuh dan menjadi pengubah masyarakat serta mempengaruhi orang ramai sehingga berkemampuan menjatuhkan pemerintah yang kejam dan zalim di dalam sejarah manusia.

Allah SWT menyebutkan peranan orang muda dalam firman-Nya : “Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan PEMUDA-PEMUDA dari kaumnya (Musa) dalam keadaan takut bahawa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di atas muka bumi. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas.” (Yunus : 83)

Orang-orang muda itu selalunya sanggup mengambil risiko dan berani mencuba serta kerana itulah mereka selalunya berhasil mendapatkan kebaikan dan kemenangan di dunia dan di hari akhirat.

Dalam ayat yang lain Allah SWT memuji pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi dengan berkata : “Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.” (Al-Kahfi : 13)

Demikianlah pula orang-orang muda ini kerap kali menjadi pengkritik dan pemikir yang bernas apabila mereka mampu mempersoalkan kesilapan dan kejahilan orang-orang sebelum mereka yang terdiri daripada golongan tua yang tidak mahu berfikir dan lebih selesa menetap di dalam ruangan selesa dan taklid buta.

Firman Allah SWT yang bermaksud : “Mereka berkata: "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Mereka berkata: "Kami dengar ada seorang PEMUDA yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim ." (Al-Anbiya : 59-60)

Pemerintah yang zalim di setiap zaman pasti akan berusaha menyekat kebebasan dan kebijaksanaan para pemuda di bawah kekuasaannya demi memastikan kelangsungan pemerintahan dan legasi kekuasaannya dapat dinikmati selama yang mungkin tanpa sebarang gangguan dan ancaman daripada mana-mana pihak dan sudah pasti golongan pemuda ialah cabaran yang paling utama kepada hasrat penguasa yang zalim itu di mana-mana.

Kisah Hang Nadim tidak sahaja menunjukkan sikap dengki, buruk sangka dalam masyarakat Melayu bahkan menjelaskan kepada kita betapa bahayanya sistem pemikiran dan doktrin kepatuhan kepada sultan atau pemerintah secara mutlak tanpa ada ruang untuk pembaikan atau teguran.

Prosedur dan adat kebiasaan orang ramai itu kadang-kadang menjadikan manusia tidak lagi berfikiran waras sebaliknya hanya bergantung kepada sistem dan peraturan yang dibuat oleh mereka sendiri sehingga apabila keadaan berada di luar kawalan maka mereka pun menjadi buntu dan menanti masa sahaja untuk dimusnahkan.

Maka harapan rakyat dan seluruh umat Islam kini terletak di bahu pemuda-pemuda Islam yang berfikiran waras, bijaksana dan mampu menggunakan segala panca indera anugerah tuhan untuk berfikir dengan mencari kebenaran serta tujuan dan matlamat hidup yang sebenar dan berusaha membangunkan diri, keluarga dan Negara agar berada di atas jalan atau minhaj yang diredhai Allah SWT.

Malangnya kerajaan dan pihak yang berkuasa pula berusaha menghancurkan kuasa pemuda dengan hiburan, pendidikan yang merosakkan dan sistem yang memecahkan kekuatan anak-anak muda dengan kawalan dan peraturan yang menekan dan menyekat pergerakkan anak-anak muda agar terbatas dalam ruang lingkup yang terhad.

Kini Hang Nadim cuma diabadikan pada nama sebuah kapal milik angkatan tentera laut Malaysia yang bernama KD Hang Nadim.