Monday, June 08, 2015

Perwatakan sahabat Nabi

Diriwayatkan oleh Imam Malik daripada Abu Hazim, Salamah bin Dinar daripada Abu Idris Al-Khaulani bahawa beliau mengatakan ;

دخلت مسجد دمشق ، فإذا فتى شاب براق الثنايا ، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه ، وصدروا عن قوله ، فسألت عنه ، فقيل : هذا معاذ بن جبل
Aku memasuki masjid Dimasyq, aku mendapati di dalamnya ada seorang pemuda yang cerah giginya maksudnya banyak tersenyum, orang ramai bersama dengannya yang apabila mereka menghadapi perselisihan mereka mendatanginya dan berpegang dengan kata-katanya. Aku pun bertanya tentangnya maka diberitahu kepadaku bahawa itulah Muadz bin Jabal RA.

[Riwayat Malik dalam Al-Muwatha]

# Pelajaran hadith ini ialah para sahabat Nabi salallahualaihiwassalam seperti Muadz bin Jabal RA, mereka itu sungguh mesra, banyak tersenyum dan peramah.

Masuk-masuk masjid perkara pertama yang dia *spot* atau perasan tentang peribadi lelaki itu ialah suka tersenyum.

Kata Jarir bin 'Abdillah al-Bajali :

ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي
' Tidak pernah aku melihat Rasulullah salallahualaihiwassalam semenjak aku memeluk Islam kecuali senyuman berada di wajah baginda.' [Riwayat al-Bukhari]

Ya, senyum itu sunnah!

No comments: