Wednesday, April 08, 2015

Menjadi orang yang mempunyai firasat yang tepat


Berkata Syah bin Syuja’ Al-Karmaniy ;

من عمر ظاهره باتباع السنة ، و باطنه بدوام المراقبة ، و غض بصره عن المحارم ، و كف  نفسه عن الشهوات ، و أكل من الحلال لم تخطئ فراسته
'Barangsiapa yang zahirnya mengikuti al-Sunnah dan batinnya pula sentiasa merasa bahawa dia berada di bawah pengawasan Allah. Lalu dia menundukkan pandangan matanya dari perkara yang diharamkan, serta menahan diri daripada syahwat. Dan dia memakan dari makanan yang halal maka sudah tentulah firasatnya tidak akan meleset.' 

[Madarij al-Salikin, Ibn Qayyim]

# Terdapat sebuah hadith yang disandarkan kepada Rasulullah salallahualaihiwassalam melalui riwayat Abu Said al-Khudri RA bahawa baginda pernah bersabda ;

اتقوا فراسة المؤمن . فإنه ينظر بنور الله
Takutlah kepada firasat orang mukmin, kerana sesungguhnya mereka memandang dengan cahaya Allah. [Riwayat Al-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif]

Hadith di atas adalah tersangat lemah dan hadith yang lebih baik dari itu ialah hadith yang lain dari jalan Anas bin Malik RA bahawa Nabi salallahualaihiwassalam bersabda;

إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم
Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang dapat mengetahui tentang manusia dengan melihat tanda-tanda (alamat yang ada pada seseorang). [Riwayat Al-Tirmidzi, Al-Hakim dan Al-Tabarani, disahihkan oleh Syeikh Al-Albani]

Di akhir zaman ini, dapat memiliki firasat ialah suatu pertolongan daripada Allah dan akan banyak membantu kita dalam mengenal di antara perkara yang benar dan yang salah serta dapat menjauhi fitnah.

No comments: