Tuesday, December 10, 2013

Mencapai puncak keimanan

Pesan dan nasihat para salaf amat bermanfaat kepada jiwa kerana ianya berisi kebenaran dan cahaya dari petunjuk al-sunnah.

Berkata Imam Abdullah bin Mas'ud RA bahawa ;

لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى والتواضع أحب إليه من الشرف وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء

Tidaklah seseorang itu akan mencapai hakikat iman sehinggalah dia menempuhi puncaknya iaitu apabila dia ;

1. Mencintai orang yang fakir lebih daripada orang yang kaya
2. Mencintai tawadhuk lebih daripada penghormatan manusia sehingga dia menganggap pujian dan celaan itu disisinya adalah sama.

[Sifatus sofwah, Ibn Jauzi]

No comments: