Friday, November 08, 2013

Tempat yang paling baik dan tempat yang paling buruk

Orang-orang yang baik itu akan memenuhi tempat-tempat yang baik dan suka berada di sana dan orang yang buruk pula akan menyukai tempat-tempat yang buruk dan suka ke sana.

Daripada Ibn Umar RA, bahawa Nabi salallahualaihiwassalam diriwayatkan pernah bersabda ;

خير البقاع المساجد وشرها الأسواق

“Tempat yang paling baik adalah masjid-masjid manakala tempat yang paling buruk adalah pasar-pasar.” [riwayat Ahmad dan Ibn Hibban]

# Pengertian pasar itu ialah tempat manusia melakukan urusan jual-beli termasuklah pasaraya, supermarket, shopping complex, Jusco, Tesco, Mydin, Giant, dll.

No comments: