Friday, April 05, 2013

Tidak ada kebaikan yang terlepas dari pemerhatian dan amalan sahabat Nabi Salallahualaihiwassalam

Kata Ibn Umar RA :
كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه و سلم في المجلس مائة مرة '
Kami mengira Rasulullah salallahualaihiwassalam menyebut dalam satu majlis sebanyak seratus kali perkataan berikut :
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم
'Wahai tuhan, ampunilah aku dan maafkan aku sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat dan Maha Penyayang.' [riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi]

Sahabat radiallahuanhum mengira tiap-tiap zikir yang disebut oleh Nabi Salallahualaihiwassalam akan berapa banyak baginda mengucapkannya dan lain-lain. Jika mereka begitu teliti dan bersungguh dalam mengikuti baginda maka masih adakah lagi amalan-amalan kebaikan yang dapat terlepas daripada pemerhatian mereka?

Kerana itu disebut oleh Huzaifah al-Yamani :
كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها
'Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat rasulullah salallahualaihiwassalam maka janganlah kamu melakukannya.'

Tidak ada kebaikan yang terlepas dari mereka, jika ada perkara yang kita lakukan tanpa pernah dibuat oleh para sahabat nabi Salallahualaihiwassalam maka hal tersebut bukanlah suatu kebaikan tetapi bid'ah dan keburukan yang tercela !

No comments: