Saturday, February 19, 2011

Revolusi antara Dalil Nash dan Realiti


Pertembungan di antara hak kemanusiaan dan agama Islam adalah tidak wajar berlaku memandangkan agama Islam ini diturunkan oleh Allah swt sebagai rahmat dan membawa kebaikan kepada kehidupan manusia itu serta menyelamatkan manusia daripada kerosakkan yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka sendiri melalui petunjuk wahyu dan pedoman agama.

Allah swt berfirman : “Dan tiadalah Kami mengutuskan kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Al-Anbiya : 107)

Walaubagaimanapun, rahmat agama ini yang terkandung dalam kematangan serta hikmah dan kebijaksanaannya tidak semestinya dapat dikongsi dan dimiliki oleh semua umat Islam khasnya apabila terdapat pelbagai faktor penghalang yang timbul. Kita boleh membahagikan perkara yang menghalang manusia daripada memahami agama secara matang kepada dua bahagian iaitu penyebab luaran dan penyebab dalaman manusia.

Penyebab luaran seperti taraf ekonomi, status sosial dan keadaan masyarakat boleh menjadi punca kenapa seseorang agamawan berfikiran kolot, sempit dan prejudis terhadap situasi dan realiti mereka sehingga menyebabkan ada beberapa fatwa dan tafsiran mereka terhadap dalil-dalil dan nash-nash syarak baik daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis rasulullah dipandang sebagai tidak praktikel dan menentang kebaikan umum serta menyalahi keperluan realiti semasa.

Penyebab dalaman pula boleh berpunca daripada sikap dan sifat seseorang pendakwah yang mempunyai masalah, berpenyakit, takut mati atau inginkan kesenangan dan kehidupan mudah. Kelemahan jiwa untuk memperjuangkan kebenaran boleh mendorong dirinya untuk membuat tafsiran dan takwilan yang sesuai dengan kehendaknya.

Dua faktor inilah yang boleh menjadi penghalang kepada umat Islam daripada mencapai kematangan beragama serta mendapatkan hikmah dan rahmat daripada ajaran Islam yang dibawa oleh rasulullah salallahualaihiwassalam.

Al-Quran dan As-sunnah bukan sekadar fakta

Merujuk Al-Quran dan As-sunnah adalah tidak semudah perbuatan mengambil fakta sejarah daripada buku teks. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri dijelaskan oleh Allah swt sebagai mempunyai hukum yang jelas dan yang tersembunyi yang disebut sebagai ayat Muhkamat dan Mutasyabihat.

Firman Allah swt yang bermaksud : “Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.” (Ali-Imran : 7)

Demikianlah juga dengan sesebuah hadis apabila Allamah Al-Qasimi rahimahullah telah berkata : “Tidak semua hadis sahih boleh disampaikan kepada orang awam.” Buktinya lihatlah hadis yang diriwayatkan oleh dua Imam iaitu Bukhari dan Muslim berkenaan kisah Muadz yang berada di belakang Nabi ketika sedang menunggang seekor keldai dan baginda bertanya kepada Muadz : “Wahai Muadz, apakah engkau tahu akan hak Allah ke atas hamba-hamba-Nya dan apakah pula hak hamba ke atas Allah ?Lalu dijawab oleh Muadz dengan berkata : “Allah dan rasul-Nya yang lebih mengetahui. Maka baginda pun bersabda dengan berkata : “Sesungguhnya hak Allah ke atas hamba-hamba-Nya ialah mereka wajib menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. Manakala hak hamba ke atas Allah ialah Dia tidak akan mengazab sesiapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu.” Muadz pun bertanya : “ Wahai rasulullah, apakah boleh aku menyampaikannya kepada orang ramai ? Rasulullah menjawab : “Jangan kamu beritahu mereka kerana nanti mereka akan menjadi malas.” (hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Dr.Yusof al-Qaradhawi dalam Kitabnya Kaifa Nata’amal Ma’a Sunnah Nabawiyah (Bagaimana kita harus beramal dengan Sunnah Nabawiyah) ada membawakan kisah berkenaan Ibn Mas’ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkenaan larangan daripada memperkatakan tentang sebuah hadis yang tidak difahami oleh sesuatu kaum dan akal mereka kerana dibimbangi akan menjadi fitnah kepada sesetengah mereka.

Bahkan para ulama hadis seperti Imam Ibn hajar ra juga turut menyebutkan berkenaan hadis-hadis yang tidak boleh dan tidak wajar diperkatakan kepada orang ramai kerana khuatir akan menimbulkan salah faham kecuali bagi orang-orang yang berilmu. Imam Al-Hasan rahimahullah sendiri pernah mengecam tindakan Anas bin Malik ra yang memberitahu Hajjaj bin Yusof berkenaan sebuah hadis yang menjadi hujah buat Hajjaj kemudiannya untuk memerangi musuh-musuhnya dengan takwilan yang salah.

Menjatuhkan Regim Yang Zalim Tidak Dicela oleh Agama

Allah swt berfirman yang bermaksud : “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” (Hud : 113)

Jelasnya menyokong dan mempertahankan regim yang zalim itulah yang dicela oleh agama dan dibenci oleh fitrah dan kewarasan akal manusia. Malangnya ada segolongan manusia percaya bahawa mentaati pemerintah yang zalim ini adalah suatu kewajipan dan merupakan arahan daripada syariat Islam sekalipun ianya dilihat dan dipandang sebagai sesuatu yang menyalahi fitrah dan kewarasan akal manusia.

Mereka berhujah berdasarkan sebuah riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya berkenaan kisah Zubair bin Addi yang menyebutkan bahawa kami mendatangi Anas bin Malik dan mengadu kepadanya berkenaan apa yang kami hadapi dengan pemerintahan Hajjaj. Lalu Anas bin Malik pun berkata : “Bersabarlah kamu kerana sesungguhnya pada setiap zaman itu ada kejahatan yang lebih buruk daripada sebelumnya sehinggalah kamu datang menemui tuhan kamu dan aku telah mendengar hal ini daripada Nabi kamu.” (Riwayat Bukhari)

Dr.Yusof Al-Qaradhawi hafizahullah berkata dalam menjelaskan maksud hadis ini bahawa para ulama terdahulu ramai yang bersikap tawaqquf (mendiamkan diri) apabila berbicara tentang hadis-hadis seperti ini kerana mereka menyedari dengan ilmu mereka bahawa perbicaraan dan penggunaan hadis ini bukanlah seperti yang disangkakan oleh orang ramai.

Pada sudut zahir, makna hadis itu sendiri adalah salah dan tidak tepat. Ini kerana sudah jelas dan nyata sekali bahawa zaman selepas Hajjaj adalah lebih baik daripada zaman sebelumnya (zaman Hajjaj) apabila umat Islam kemudiannya diberikan rezeki oleh Allah swt dengan mendapat pemerintah yang adil seperti Khalifah Umar bin Abd Aziz ra.

Zaman Umar bin Abd Aziz, walaupun adalah merupakan zaman selepas zaman Hajjaj namun ianya ternyata lebih baik dan membawa keamanan dan ketenangan kepada rakyat berbanding zaman sebelumnya (Zaman Hajjaj). Jadi itulah sebabnya hadis tidak pernah dipakai secara zahir kecuali pada persoalan yang sudah terang, disepakati dan jelas maksudnya.

Adapun apabila menyingkap urusan umat Islam, masalah siyasah dan perkara yang masih menjadi perselisihan di kalangan ulama Islam sejak berzaman maka ianya harus diperhatikan dengan cermat dan berhati-hati sebelum membuat kenyataan.

Kemudiannya, Lafaz yang digunakan oleh Anas bin Malik dengan katanya : “Bersabarlah kamu,” adalah bukan bermaksud supaya redha dengan kezaliman, berdiam diri dan tidak berusaha mencegah kezaliman tersebut. Sedangkan dalil yang banyak daripada Al-Quran dan As-sunnah menyuruh kita supaya menegakkan kebenaran dan menentang kebathilan dan kezaliman.

Lagipun di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik ra juga ada menyebutkan mengenai sabda rasulullah yang menyuruh kita supaya membantu saudara segama yang dizalimi dan yang zalim. Apabila sahabat bertanya bagaimanakah caranya hendak menolong orang yang zalim ? Maka rasulullah pun menjawab dengan bermaksud : “Kamu menghalangnya daripada membuat kezaliman.” (hadis riwayat Bukhari)

Disebabkan itulah Dr. Yusof Al-Qaradhawi dalam tulisannya menyebut : “ Adapun sangkaan orang bahawa hadis itu (Hadis Anas bin Malik yang awal tadi) membawa maksud menyeru supaya berdiam diri terhadap kezaliman, sabar terhadap paksaan dan penindasan, sukakan kemungkaran dan kerosakan serta membawa sikap negatif dalam menghadapi golongan thaghut dan pelampau di muka bumi maka ianya ditolak”(Bagaimana kita harus beramal dengan Sunnah Nabawiyah)

Kesimpulannya kita tidak harus takut untuk berkata kepada pembuat zalim bahawa engkau zalim kerana itu adalah suatu fitrah dan merupakan hak yang menjadi milik setiap insan untuk meluahkan perasaan dan apa yang dihadapinya daripada kesusahan dan tekanan oleh penguasa yang zalim.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru yang berkata aku telah mendengar rasulullah salallahualaihiwasalam bersabda : “ Jika kamu melihat umatku tidak berani mengatakan kepada pelaku zalim itu dengan berkata : “Sesungguhnya engkau zalim maka hendaklah kamu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka.” (Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syeikh Ahmad Syakir pada hadis no. 6521)

Segala puji hanyalah bagi Allah swt.

No comments: