Tuesday, January 25, 2011

Perbezaan Antara Celaan dan Kritikan kepada Ulama'
Kritikan seorang yang alim kepada seorang alim yang lain merupakan sesuatu yang lumrah di dalam bidang pengajian ilmu dan pengetahuan. Kritikan berlaku apabila wujud pembetulan, teguran atau menyatakan tidak bersetuju dengan sesuatu kenyataan atau pendapat seseorang ahli ilmu yang lain.

Ianya bukanlah sebuah kesalahan.

Tiada sesiapa yang maksum dan terpelihara dari kesalahan sehinggakan Al-Imam As-syafie sendiri diriwayatkan pernah menyebut bahawa jika dilihat di dalam kitab-kitab penulisan para ulama nescaya kita akan mendapati banyak perselisihan dan pertentangan dengan Al-Quran disebabkan hanya Al-quran dan as-sunnah sahaja yang dapat terjamin daripada kesilapan.

Allah berfirman yang bermaksud : “ Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalaulah kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. " (An-Nisa : 82)

Makanya semua yang datang bukan daripada Allah swt sebaliknya hasil ijtihad dan pendapat para ulama adalah tidak kosong dan tidak sunyi daripada kesalahan sekalipun ulama tersebut seorang yang alim, warak dan tersohor namun gelaran dan label yang disandang kepadanya tidaklah menjamin kesempurnaan.

Disebabkan itulah maka baginda nabi salallahualaihiwassalam pun bersabda : Jika seorang hakim itu berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka baginya dua pahala dan jika hakim itu tersalah dalam ijtihadnya maka baginya satu pahala."(hadis riwayat Bukhari)

Kesalahan seorang alim atau ulama dalam ijtihad tidaklah dianggap sebagai dosa dan sesungguhnya yang menilai dan menentukan apakah ijtihadnya benar atau tersilap bukanlah manusia dan bukanlah di dunia tetapi oleh Allah swt dan hanya Dia yang berhak menghukum dan menentukan siapakah yang benar dan siapakah yang salah.

Apabila setiap manusia berupaya melakukan kesilapan dan tidak ada yang akan selamanya betul maka sudah pasti kritikan dan teguran itu perlu diberikan ruang untuk memperbaiki keadaan dan mencari kebenaran.

Kritikan adalah Nasihat

Ibnu Rajab Al-Hanbali ra dalam kitabnya Jami Al-Ulum wal Hikam berkata dengan menukil perkataan Imam Al-Khaththabi ra menyebut : "Nasihat ialah kalimat yang diucapkan kepada seseorang kerana menginginkan kebaikan baginya."

Kerana itu daripada Abu Ruqaiyyah Tamim bin Aus ad-Darie ra bahawa Nabi Salallahualaihiwassalam telah bersabda (yang bermaksud) : “Agama itu adalah nasihat.” Kami berkata: Untuk siapa? Baginda bersabda: “Untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para lmam kaum muslimin dan untuk umat lslam seluruhnya.” (Hadis riwayat Muslim)

Di dalam sejarah Islam budaya kritik dan menyanggah pendapat seseorang sudah lama wujud sejak zaman rasulullah salallahualaihiwassalam lagi dan ianya bukanlah semestinya buruk bahkan kadang-kadang amat dialu-alukan sebagai usaha pembaikan dan penilaian untuk mencari kebenaran.

Misalnya Umar Al-Khattab ra ketika dilantik menjadi khalifah pernah berkata : “Kalau kamu melihat pada diriku ada penyelewengan, maka perbetulkanlah aku.” Lalu seorang lelaki berkata kepadanya: “Kalau kami mendapati pada diri engkau ada penyelewengan, maka kami akan memperbetulkan engkau dengan pedang kami.” Lalu Umar berkata: “Segala puji bagi Allah yang menjadikan di kalangan rakyat Umar ada yang sanggup memperbetulkannya dengan pedang mereka”.

Walaubagaimanapun celaan ialah suatu perkara yang lain.

Hukum mencela tidak sama dengan kritik kerana kritikan bermaksud teguran dan menginginkan pembaikan manakala celaan bermaksud memburukkan seseorang atau memalitkan kebencian kepada orang yang dicela.

Mencela seseorang Muslim adalah haram

Allah swt berfirman yang bermaksud : “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sangka-sangka (kecurigaan), kerana sebahagian dari sangka-sangka itu adalah dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menyebut keburukan antara satu sama lain. Adakah seseorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (Al-Hujurat : 12)

Di dalam sebuah hadis Rasulullah kepada para sahabatnya : Tahukah kamu apakah yang disebut ghibah itu? Mereka menjawab : Allah dan RasulNya yang lebih tahu. Maka jawab Nabi, Iaitu: Kamu membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang Dia tidak menyukainya. Kemudian Nabi ditanya: Bagaimana jika pada saudaraku itu terdapat apa yang saya katakan tadi? Rasulullah salallahualaihiwassalam menjawab : Jika padanya terdapat apa yang kamu bicarakan itu, maka bererti kamu telah mengumpat dia, dan jika tidak ada padanya seperti apa yang kamu bicarakan itu, maka bererti kamu telah membuat satu tuduhan kepada dia." (Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'ie)

Begitu juga dalam hadis yang lain menyebut : "Mencerca seorang mukmin itu adalah fasik dan membunuhnya adalah kafir." (Hadis Muttafaq 'Alaih)

Al-Imam Ibn Rejab Al-Hanbali ra juga pernah menyebut dalam kitabnya Al Farqu baina An Nasihat wa At Ta'yiir : “Seandainya tujuan seorang pengkritik itu ialah untuk menampakkan kekurangan orang yang dikritiknya, merendahkan tarafnya, menjelaskan kebodohan dan kekurangannya dalam hal ilmu dan yang seumpama dengannya maka hal itu adalah haram hukumnya. Baik dia mengkritik dihadapan orangnya itu atau pun melakukannya secara dibelakang, sama ada dibuat ketika dimasa hidupnya atau setelah orang yang dikritik itu telah pun meninggal dunia.

Perbuatan ini adalah termasuk dalam perkara yang dicela oleh Allah dan mendapat ancaman sebagai pengumpat lagi pembuat cela dalam kitab-Nya dan termasuk dia si pembuat itu sebagai orang yang disabdakan oleh Nabi salallahualaihiwasalam : "Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan belum beriman dengan hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin dan janganlah pula kalian mencari-cari kekurangan dan kelemahan mereka, kerana sesungguhnya barangsiapa yang mencari-cari kekurangan-kekurangan orang lain maka kelak Allah akan membukakan kekurangan dirinya dan akan membiarkan orang lain pula mengetahui keaibannya, sekalipun di dalam rumahnya."(Lihat hadis ini dalam Sunan At-Tirmidzi)

Kesimpulannya saya berpesan kepada anak-anak muda untuk menjauhi bidang ini dan meninggalkan bahagian dan urusannya kepada orang alim yang benar-benar berhak dan layak untuk menceburinya. Sesungguhnya banyak perkara yang disangka oleh anak muda sebagai wajib tidaklah menduduki tangga wajib dan disangkanya sebagai haram maka tidaklah haram dan disangkanya ijmak maka bukanlah mencapai tahap ijmak.

Hal ini disebabkan oleh kekurangan ilmu dan kelemahan di dalam memahami nash-nash Al-Quran dan As-sunnah serta gagal memahami keseluruhan teks-teks dan catatan para ulama salaf yang terdahulu. Apabila potongan demi potongan dari kitab yang diambil dan dijadikan sebagai hujah mereka terlupa betapa banyak lagi potongan dan helaian serta lembaran dari ulama yang sama menyatakan sesuatu yang menyalahi sangka dan faham mereka yang terhasil dari potongan demi potongan perkataan yang diambil.

Akhir kata, berhati-hatilah kita dalam berkata dan menulis.

Nabi salallahualaihiwassalam berkata kepada para sahabatnya yang mulia : “Apakah kalian mengetahui siapakah orang yang bangkrup ?”. Para sahabat menjawab : “Orang yang bangkrup adalah orang yang tidak memiliki dirham dan harta benda.” Baginda bersabda: “Sesungguhnya orang yang bangkrup dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala, solat, puasa, zakat namun dia juga mencaci, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, serta memukulnya. Lantas diambillah pahala kebaikan-kebaikannya sebagai bayaran kepada orang yang telah dianiayainya. Apabila telah habis kebaikan-kebaikannya sedangkan kesalahan-kesalahannya belum terbayar, maka diambil pula dosa-dosa orang yang dianiayai tadi untuk dibebankan kepadanya sehinggalah akhirnya dia pun dilemparkan ke dalam neraka.”(Hadis riwayat Muslim)

1 comment:

Seri Negara said...

Alhamdulillah, doa saya agar Allah senantiasa melimpahkan kebaikan kepada masyarakat melalui para 'ulama yang ikhlas dan tegas dalam memberi nasihat kepada masyarakat. Semoga Allah merahmati para 'ulama.