Tuesday, October 06, 2015

Tidak menyedari kekurangan diri

Diriwayatkan bahawa Imam Sahnun bin Said rahimahullah (wafat 240 hijrah) pernah berkata ;
أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه

"Orang yang paling berani berfatwa adalah yang orang paling sedikit ilmunya. Boleh jadi seseorang itu memiliki ilmu tentang satu bab sahaja, namun dia menyangka bahawa seluruh kebenaran itu telah ada pada dirinya."

[ I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-Alamin, Ibn Qayyim]

# Jika kita sudi bermuhasabah maka sudah tentu kita akan perasan bahawa kita mungkin pernah terlibat dengan perbuatan yang disebutkan oleh Imam Sahnun rahimahullah...

No comments: