Friday, September 18, 2009

Di antara Keadilan dan Kekuasaan


Ramai orang bertanya saya tentang isu sebat model Kartika Sari Dewi Sukharno kerana meminum arak dan saya ketika itu sedang sibuk menjalankan kewajipan puasa Ramadhan dan pelbagai urusan.

Mengulas tentang isu keadilan di dalam Islam dan perundangannya maka saya cuma ingin memberikan pendapat saya mengenai kepentingan sebuah sistem dan kekuasaan.

Ramai orang tidak menyedari bahawa keadilan Islam, hukum hakam dan kesempurnaan pertunjuk Al-Quran dan As-sunnah adalah tidak berguna apabila ianya tidak dilaksanakan.

Namun melaksanakan ajaran Islam, menegakkan hukum Allah dan menjalankan keadilan di kalangan manusia memerlukan kepada Kekuatan dan Sistem yang lengkap.

Sistem itu ialah Al-Quran dan As-Sunnah jadi tiada masalah.

Firman Allah SWT : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa : 58)

Tetapi kekuatan untuk melaksanakannya itu ialah merujuk kepada pemerintahan dan kerajaan yang tidak dimiliki oleh umat Islam yang mahu melaksanakan kewajipan agama.

Apabila berlaku pelanggaran syarak seperti perbuatan meminum arak, sudah pasti mereka yang cintakan agama mahu menjalankan kewajipan menyebat pesalahnya sesuai ajaran Islam begitu juga dengan jenayah mencuri yang membawa kepada hukuman potong tangan.

Golongan yang ingin menjalankan kewajipan tersebut bukanlah kerana mereka sukakan keganasan, suka melihat orang-orang diseksa dan dipotong tangannya tetapi mereka menyokong hukum tersebut kerana itu arahan agama dan mereka beriman kepadanya.

Sabda rasulullah :

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

“Sesungguhnya telah hancur manusia sebelum kamu kerana apabila orang yang mulia di kalangan mereka telah mencuri maka mereka membiarkannya dan apabila yang mencuri di kalangan mereka itu ialah orang yang lemah (hina) maka ditegakkan ke atasnya hudud maka demi Allah kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad itu mencuri nescaya akan aku potong tangannya.” (hadis sahih riwayat Bukhari)

Islam mementingkan keadilan kerana adil itu bermaksud menjalankan perintah Allah menurut apa yang dikehendaki-Nya dan menyalahi kehendak Allah itu ialah kezaliman.

Namun untuk melaksanakan keadilan dan menegakkan hukum Allah ini maka umat Islam memerlukan kekuasaan malangnya mereka tidak memiliki kuasa.

Kuasa untuk melaksanakan agama terletak ditangan orang-orang yang tidak suka kepada agama dan tidak mahu melaksanakan kewajipan agama sebaliknya mahukan agama dilaksanakan mengikut keperluan dan kehendak mereka.

Kerana itulah keadilan tidak dapat dilaksanakan dan apabila tidak wujud keadilan maka yang tinggal ialah kezaliman.

Itulah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah dengan sabdanya : "Apabila amanah disia-siakan,maka nantikanlah saat kehancuran. Ketika seseorang bertanya apa yang dimaksud dengan disia-siakan itu, Rasulullah menjelaskan: Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancuran itu." (Hadis sahih riwayat Bukhari)

Di dalam Islam kekuasaan amatlah penting untuk kekal berada di tangan orang-orang yang beriman dan mahu melaksanakan agama.

Bahkan itulah janji Allah SWT : ”Sesungguhnya bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hamba-Ku yang soleh”. (Surah Al Anbiya’: 105)

Dakwah Rasulullah sekitar 13 tahun di Mekah adalah untuk melahirkan generasi yang beriman dan yakin kepada sistem Islam (Al-Quran dan As-Sunnah). Ketika itu dakwah hanyalah sekitar seruan tauhid dan perkara yang bersangkut masalah aqidah (kepercayaan dan pegangan dasar agama) tanpa melaksanakan undang-undang atau hukuman kepada pembuat kesalahan.

Kerana undang-undang dan sistem Islam yang syumul serta lengkap itu tidak bermakna jika tiada siapa yang mahu melaksanakannya kerana tidak beriman atau tidak mahu mengiktirafnya.

Iman itu memerlukan amal dan amal terhadap hukum Islam ialah melaksanakannya.

Maka orang yang sanggup melaksanakan hukum Allah dan menjalankan kewajipan syarak akan menyebabkan dia menjadi seorang yang beriman kepada hukum Allah dan menerimanya serta melaksanakannya.

Malangnya ramai para ulama Islam hari ini tersilap dan diselewengkan oleh belitan syaitan apabila menolak konsep kekuasaan Islam ini dan mengatakan ianya tidak penting dan bukanlah perkara dasar.

Mereka terlupa bahawa sebaik sahaja kewafatan Rasulullah maka para sahabat terus bersidang di dalam balai bani Sa’adah untuk melantik Khalifah (penganti rasulullah) yang akan memimpin umat Islam dan sikap mereka ini sudah pasti merupakan hasil didikan dan kefahaman jitu mengenai kepentingan menegakkan KEKUASAAN.

Kekuasaan ini berfungsi melaksanakan seluruh sistem-sistem Islam dan bertujuan memastikan Islam tertegak dan dilaksanakan bagi memenuhi perintah syarak dan memenuhi maslahat umat Islam.

Maka di dalam urusan kekuasaan ini adalah menjadi kewajipan yang sangat penting kepada umat Islam untuk mengangkat pemimpin yang beriman dan mampu melaksanakan kitab Allah dan sunnah rasulullah.

Demikianlah juga yang disebutkan di dalam catatan sirah bahawa perlantikan Utsman bin Affan sebagai khalifah mendahului Ali bin Abi Tholib adalah disebabkan kesanggupannya untuk melaksanakan Kitab Allah dan Sunnah dengan lebih tegas berbanding Ali sewaktu keduanya disoal oleh Abd Rahman Bin Auf selaku pemegang amanah Khalifah menurut wasiat Umar bin Khattab.

Pemilihan pemimpin adalah di dasari kesanggupan mereka melaksanakan sistem Islam dan perundangannya (Al-Quran dan As-Sunnah)

Kekuasaan itu adalah amanah untuk meninggikan Islam.

Malangnya para ulama yang menyeleweng telah mewajibkan rakyat mentaati pemerintah yang tidak beriman kepada hukum Islam baik secara keimanan di dalam bentuk menerima dan mengakuinya di dalam hati, keimanan dengan mengakui hukum Allah itu di dalam bentuk lisan dan keimanan melalui perbuatan dengan melaksanakannya.

Sikap mereka sangatlah buruk, mereka menyalah gunakan hadis dan perintah rasulullah untuk mentaati pemimpin yang beriman kepada hukum Allah dengan memaksa orang awam agar tetap setia dan tunduk mentaati pemerintah dan pemilik kekuasaan yang tidak beriman dan tidak mahu menerima dan mengiktiraf sistem Islam dan perundangan Islam.

Sedangkan ciri kedua-duanya adalah sangat berbeza.

Pemerintah yang beriman kepada hukum Allah dan undang-undang Allah adalah wajib ditaati sekalipun mereka melakukan maksiat, zalim, suka menindas dan menyusahkan rakyatnya.

Kewajipan kepada mereka adalah wajib kerana undang-undang Allah yang disebut sebagai sistem Islam (Al-Quran dan As-Sunnah) adalah dipelihara oleh mereka melalui kekuasaan mereka.

Kewajipan ini adalah bersebab

Maka selama Al-Quran dan As-Sunnah tetap dipelihara dan dilaksanakan oleh mereka di dalam masyarakat maka mereka wajib ditaati.

Ini dilihat daripada Firman Allah yang menyebut tentang sikap orang beriman yang berkuasa : “(Iaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (Al-Hajj : 41)

Namun arahan mentaati pemimpin ini sama sekali tidak terpakai kepada orang yang tidak beriman dan tidak mahu menerima hukum dan undang-undang Islam dan tidak pula mahu berusaha melaksanakannya dan lebih teruk tidak mahu mengiktirafnya langsung.

Semoga Allah merahmati kita dan menjauhkan kita daripada para ulama sesat yang menyeru kepada kezaliman dan kecabulan terhadap Islam di atas nama sunnah.

Sebagai kesimpulan, sememangnya ahlul sunnah wal Jamaah bersetuju bahawa perkara yang paling utama ialah Aqidah dan mentauhidkan Allah serta menjauhi syirik namun kesemua usaha itu adalah hanyalah di permulaan dakwah dan bukan selamanya begitu. Sebaliknya Al-Quran dan As-sunnah mengajarkan kita mengenai pelbagai kisah dan usaha rasulullah untuk mendapatkan kuasa bagi menegakkan Islam dan memastikan maslahat umat terpelihara.

Kuasa adalah tidak berguna tanpa Agama (Al-Quran dan As-Sunnah) dan agama adalah tidak berguna tanpa kuasa.

Apakah kita akan berterusan menjadi Ashabul kahfi yang bersembunyi di gua batu atau menjadi seperti Musa yang membawa bani Israel melarikan diri daripada Firuan atau lebih teruk lagi menjadi golongan bani Israel yang menyuruh Musa dan tuhannya sahaja pergi membebaskan negeri Mesir sedang mereka mahu duduk menantikan sahaja di kedai kopi dan di laman forum ?

Al-Quran dan As-sunnah sudah lama wujud pada umat Islam namun masih tiada keadilan tertegak di dalam banyak perkara.

Ini semua berpunca kerana ketiadaan kuasa.

Maka adalah menjadi kewajipan kepada orang yang beriman untuk berusaha mendapatkan kuasa agar kekuasaan itu diletakkan pada tempat yang sepatutnya dan diserahkan kepada orang yang berhak.

Hanya orang yang beriman, menerima dan mahu melaksanakan sistem Islam (Al-Quran dan As-Sunnah) yang berhak mendapatkan kuasa.

Firman Allah SWT : “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh di antara kamu bahawa Dia benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan benar-benar Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, setelah (sebelumnya) mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepada-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan sesiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasiq.” (Surah an-Nur : 55)

Sudah pasti, usaha mendapatkan kuasa itu hendaklah tersusun, dimulai dengan kekukuhan dasar dan pemikiran yang disebut sebagai Aqidah yang sahih. Diikuti amalan soleh dan dakwah serta jihad yang bersungguh sehingga menang atau syahid di jalan-Nya.

Nah, apabila suatu hari nanti kekuasaan kembali ke tangan orang yang beriman dan mereka melaksanakan hukum dan undang-undang Allah dengan kekuasaan yang diberikan Allah hasil usaha mereka maka ketika itu tiada siapa yang akan berani membantah atau campur tangan di dalam agama ini lalu barulah keadilan akan tertegak.

Apabila wujud kekuasaan.


1 comment:

Jet Li (m) said...

Alhamdulillah... bermaknanya kalau dalam kontek sekarang, untuk memiliki kuasa, maka kita terpaksa melalui demokrasi, dari situ sy nampak mengundi itu adalah sesuatu yang WAJIB untuk memilih kerajaan yang sewajarnya untuk mempunyai kekuasaan dan seterusnya menjalankan Hukum Allah.. dok gitu..?