Monday, December 04, 2006

Islam dan Kristan Mendepani Yahudi Yang Jahat

Di dalam Bible terdapat apa yang dinamakan perjanjian lama (old testament) dan perjanjian baru (new testament) dan malangnya umat Kristian begitu mempercayai kitab Bible (injil) ini yang terbahagi kepada dua bahagian sedangkan umat Yahudi cuma mempercayai hanya satu bahagian iaitu old testament (perjanjian lama) dan mendustai perjanjian baru (new testament).

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu... " Al-Maiidah (5):48

Juga kita ketahui bahawa kristian hari ini terbahagi kepada pelbagai mazhab dan yang utama ialah protestant, katholik dan juga orthodoks. Sudah pasti yahudi memainkan peranan dalam perpecahan ini dan juga sudah pasti yahudi juga memainkan peranan dalam mengubah-suai dan menokok tambah kitab suci bible (injil) dan juga sudah pasti mereka juga berperanan menjadikan Kristian sebagai tunggangan mereka dalam mencapai matlamat jahat iaitu :

1) Ketuhanan Yahudi
2) Tiada tuhan melainkan yang mengasihi yahudi iaitu Iblis Lucifer
3) Menghambakan semua manusia kepada Yahudi
4) Menguasai dunia

Di sisi Yahudi, Krsitian dan pembawa agama ini iaitu Jesus (Isa) tidak mempunyai nilai dan tidak dihormati langsung oleh mereka dan bahkan Yahudi tidak pernah sekalipun menganggap Jesus sebagai nabi, rasul apatah lagi sebagai ruh suci atau anak tuhan dan juga sebagai jelmaan tuhan serta lain-lain kepercayaan Kristian yang pelbagai yang semuanya sebenarnya telah diasaskan oleh juga Yahudi bagi menyesatkan Kristian.

Sebaliknya hanya Islam satu-satunya agama yang memuliakan Jesus (Isa) dan menghormati kedudukannya sebagai wakil tuhan atau utusan Allah kepada manusia dan membersihkan dirinya dari elbagai tuduhan jahat Yahudi dan sikap melampau sebahagian golongan Kristian.

Jesus pernah menyebutkan perihal Muhammad apabila mengatakan :

"Aku akan mengutus Penolong yang berasal daripada Bapa kamu. Dia Roh yang akan menunjukkan apa yang benar tentang Allah. Apabila dia datang, dia akan memberi kesaksian tentang aku. " Yohanes 15:26

Di dalam keempat-empat ayat, perkataan "penolong" diterjemah daripada perkataan "Paraclete" ("Ho Parakletos" dalam bahasa Greek). Parakletos dalam bahasa Greek ditafsirkan sebagai "pembela", seorang yang merayu bagi pihak seorang lain, seseorang yang menasihatkan orang lain disebabkan rasa prihatin di atas kesejahteraan orang tersebut ("Beacon Bible Commentary", Jilid VII, m.s. 168).

Ayat-ayat ini memberitahu bahawa sebaik sahaja Jesus (a.s.) pergi, seorang Paraclete akan datang. Beliau akan memuliakan Jesus (a.s.), dan beliau akan membimbing manusia kepada kebenaran. "Paraclete" ini dikenalpasti dalam Yohanes 14:26 sebagai Roh Suci.
"Roh" menurut bahasa Bible bermakna "seorang nabi".

Sebagai contoh:

"Sahabat-sahabat yang aku kasihi! Janganlah percaya kepada semua Roh, tetapi ujilah mereka untuk memastikan sama ada mereka daripada Allah atau tidak. Hendaklah kamu berbuat demikian kerana banyak nabi palsu telah pergi ke serata tempat. " Yohanes 4:11

(Lihat juga 1 Yohanes 4:6), atau manusia yang diwahyukan, untuk contohnya baca 1 Korintus 2:10, 2 Tesalonika 2:22 dan lain-lain.

Dalam "Gospel Barnabas" Kristian, nama Muhammad disebut. Namun Gereja Trinitarian telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menghapuskan semua salinan "Gospel Barnabas" yang ada, dan menyembunyikannya daripada umum, atau mengatakan yang ia adalah palsu (lihat Bab 7). Atas sebab ini, adalah perlu untuk menunjukkan bawa Gospel-gospel yang digunakan oleh gereja Paul juga pada asalnya memperkatakan tentang Muhammad (s.a.w.).

Paraclete "akan memuliakanku" dan akan "menjadi saksiku". Sesungguhnya Muhammad (s.a.w.) mengakui kenabian Jesus (a.s.) dan memuliakannya dan mengangkatnya serta ibunya ke taraf penghormatan dan ketakwaan yang selayaknya, malah menjadikannya salah satu rukun kepercayaan yang mesti diimani oleh setiap Muslim.

"(Ingatlah) ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripadaNya, namanya Al-Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan (kepada Allah). " Al-Qur'an, Al-'Imran (3):45

Tiada seorang pun yang mendapati hal ini menakjubkan. Golongan Kristian biasanya memandang kaum Yahudi sebagai penyembah Tuhan yang benar dan pengikut agama yang sah, walaupun mereka dianggap terseleweng kerana tidak mengikuti Jesus (a.s.) sebaliknya membunuhnya. Malah kitab mereka digabungkan ke dalam Bible sebagai firman Tuhan yang tiada cacat cela.

Sebaliknya, umat Islam dipandang rendah sebagai pengikut-pengikut seorang nabi palsu dan golongan pengganas yang dahagakan darah atau orang gasar. Bagaimanapun, jika kita melihat pendapat orang Yahudi mengenai Jesus (a.s.), kita akan dapati rujukan awal di dalam "Talmud" Babilonia mengatakan bahawa "Jeshu ha-Nocri" adalah seorang nabi palsu yang digantung pada petang Paska atas kesalahan sihir dan ajaran sesat. Selanjutnya mereka mendakwa bahawa beliau adalah anak luar nikah seorang penzina Rom, dan banyak lagi tuduhan-tuduhan lain.

Josh McDowell adalah seorang sarjana Biblikal yang telah mengkaji pandangan Talmud Yahudi mengenai Jesus. Talmud, yang terdiri daripada Mishnah dan Gemara, adalah badan yang mempunyai kuasa mutlak mengenai tradisi Yahudi. Di dalam buku Mc Dowell bertajuk "Evidence that Demands a Verdict", beliau banyak memetik Talmud Yahudi untuk mendapatkan pendapat rasmi mengenai Jesus (a.s.).

Berikut adalah beberapa petikan dari buku beliau:

"Tol'doth Yeshu. Jesus dipanggil 'Ben Pandera'. Nota: 'Ben Pandera' bermakna 'anak Pandera'. Beliau adalah seorang askar Rom yang dikatakan oleh kaum Yahudi telah memperkosa Maryam yang kemudiannya melahirkan Jesus (dijauhkan Tuhan).

Yeb. IV 3:49a: "Rabai Shimeon Ben Azzai berkata (mengenai Jesus): 'Saya menemui gulungan salasilah di Jerusalam di mana direkodkan bahawa si polan adalah anak luar nikah seorang wanita penzina."


Joseph Klauner menambah: "Edisi terkini Mishnah menambah: 'Untuk menyokong kata-kata Rabai Yehoshua (yang di dalam Mishnah yang sama berkata: Apakah anak haram? Semua orang yang ibu bapanya layak mati oleh Beth Din), bahawa yang dimaksudkan di sini adalah Jesus tidak diragukan sama-sekali. "

Di dalam rujukan-rujukan purba mereka, kaum Yahudi telah menggunakan sistem yang merujuk kepada Jesus menggunakan nama-nama kod sementara melonggokkan ke atasnya berbagai tuduhan-tuduhan jahat dan kufur. Satu rujukan yang baik mengenai hal ini adalah "The Jewish Encyclopedia" dalam dua belas jilid. Berikut adalah maklumat yang diperolehi dari buku tersebut.

Di bawah tajuk "Jesus in Jewish Legend", Jilid VII, m.s. 170-173, kita dimaklumkan bahawa di dalam rujukan-rujukan Yahudi, Jesus dipanggil menggunakan nama-nama kod seperti "lelaki itu", "yang tidak diketahui", "Yeshu", "anak haram", "anak Pandera", "anak Stada", "Balaam" (pemusnah manusia) dan lain-lain. Kebanyakan tuduhan-tuduhan mereka terhadap Jesus (a.s.) melibatkan memperkecil-kecilkan peribadinya, mengaitkannya dengan kelahiran di luar nikah, mengaitkan ibunya Maryam (a.s.) dengan perbuatan sundal, menuduh Jesus melakukan sihir melalui penyalahgunaan nama Tuhan, dan mengaitkan beliau dengan kematian yang hina dan hukuman yang berat di akhirat.

Rujukan-rujukan mengenai Jesus di dalam rekod-rekod dan undang-undang Yahudi mendakwa Jesus dilahirkan oleh seorang yang dikenali sebagai penzina bernama "Maryam", yang mengandungkannya setelah berzina dengan seorang askar Rom bernama "Pandera" atau "Stada".

Jesus dikatakan telah mengembara ke Mesir dan bekerja dengan ahli sihir, berfoya-foya dengan seorang wanita dan dipencilkan, beliau mulai membuat perancangan mengakui dirinya tuhan dan menyesatkan Israel.

Beliau dikatakan telah menyisipkan rumus sihirnya ke dalam kulitnya dengan mengambil kertas kulit yang mengandungi ungkapan "diisytiharkan atas nama Tuhan" dan menyisipkannya ke bawah kulitnya untuk mencurinya dari Rumah Tuhan. Semua mukjizat-mukjizatnya telah dilakukan menggunakan kertas kulit yang dicuri ini yang kemudiannya dirampas semula daripadanya.

Judas Iskariot adalah orang yang menawarkan diri untuk mendapatkannya daripada Jesus. Satu pertarungan meletus di antara Jesus dan Judas. Judas mendapati beliau tidak dapat menyentuh Jesus, maka beliau "mengotorkannya". Judas menang dan Jesus melarikan diri. Empat puluh hari sebelum Jesus dihukum, pengumuman dibuat untuk memanggil sesiapa yang dapat membela Jesus.

Tiada sesiapa yang tampil. Sarjana-sarjana Israel mengikatnya di sebatang tiang, tetapi hawari-hawarinya menyerang mereka dan membebaskannya. Beliau menyamar dan menunggang keldai ke Jerusalam, tetapi Judas dapat mengenalinya dan membongkar penyamarannya.

Jesus kemudiannya digantung di sebatang pokok seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, tetapi beliau telah menyihir semua pokok-pokok dan beliau tidak dapat digantung. Akhirnya mereka menggantungnya pada batang pokok yang besar. Selepas mayat Jesus diletakkan di makam, mayat tersebut hilang dan pengikut-pengikutnya cuba mendakwa bahawa beliau telah dihidupkan semula, tetapi kemudiannya didapati bahawa "seorang pekebun bernama Judas" telah mengambil mayat Jesus dan menggunakannya untuk membenteng air di tamannya.

Mayat Jesus diambil semula dan dicampakkan di hadapan Ratu. Dengan cara ini, tipu helah hawari-hawari didedahkan dan orang ramai bergembira. Ensiklopedia ini juga mendakwa bahawa Qur'an "mengatakan secara tidak langsung" bahawa mayat Jesus dihina di jalan-jalan di Jerusalam. Dakwaan ini bukan sahaja karut dan tidak berasas, malah pengarang-pengarangnya dicabar untuk mengemukakan teks Qur'an yang membuat tuduhan jahat ini terhadap Jesus (a.s.), dan ibunya Maryam.

Ensiklopedia itu seterusnya mengatakan bahawa legenda Jesus ini telah menyebabkan "pengikut-pengikut Balaam mewarisi Neraka". Seorang ahli sihir, yang mana ahli sihir adalah satu daripada musuh ketat Judaisma, dikatakan telah menyeru Jesus dan dua orang lagi dari neraka dan bertanya mereka siapakah golongan yang paling dekat dengan Tuhan. Jesus kononnya telah menjawab bahawa "Israel" adalah golongan yang tertinggi kedudukannya di antara makhluk Tuhan dan menasihatkannya supaya tidak mengapa-apakan mereka, kerana melakukan apa-apa yang buruk terhadap mereka bermakna melakukan yang buruk terhadap "anak emas Tuhan" (untuk perbincangan lanjut mengenai hal ini, sila baca buku "The Plot Against Christianity" oleh Elizabeth Dilling).

(Pada tahun 1963, Persidangan Vatikan II diadakan. Pada persidangan ini, Gereja Katolik yang diwakili oleh Pope dan Vatikan membebaskan bangsa Yahudi daripada tanggungjawab membunuh Jesus. Bangsa Yahudi juga kini berkata yang pendirian rasmi mereka mengenai Jesus telah berubah (sila paca Yohanes 11:47-53, Mat. 12:39, Mat. 23:31-32, Lukas 11:47-48, Kisah Rasul-rasul 3:12-15, Matius 21:43, Lukas 23:2 dll).


Grolier's Encyclopedia berkata:

"... sumber-sumber Yahudi yang boleh dipercayai memberitahu kita bahawa beliau (Jesus) adalah seorang guru yang dihukum mati kerana kesalahan sihir dan nabi palsu, dan bahawa beliau mempunyai seorang saudara lelaki bernama Yakobus..."

H. Abdul Al-Dahir berkata pada muka surat 76 bukunya bertajuk "Mohammed A Prophesy Fulfilled" bahawa Buku Sanhedrin Talmud Yahudi mengatakan:
1. Jesus (a.s.) telah direjam dan kemudian "digantung" (disalib) (Sanh 43a-45b).
2. Hawari-hawari Jesus dibunuh (Sanh. 43a-b).
3. Jesus disalib sebagai seorang yang sesat (Sanh. 46a).
4. Jesus dibakar selepas dimasukkan ke dalam tahi binatang separas ketiaknya dan logam cair dituang ke dalam mulutnya yang terbuka yang membakar organ-organ dalamannya (Sanh.52a).
5. Jesus dicekik selepas dimasukkan ke dalam najis binatang tersebut (Sanh.56a, 106b).
6. Jesus berada di dalam Neraka di mana hukumannya adalah direbus di dalam air mani mendidih (Gitten 57A).
7. Jesus berlaku sumbang dengan binatang, merosakkan orang ramai, dan dimasukkan ke dalam Neraka (Sanh.105a).
8. Jesus tempang sebelah kaki, buta sebelah mata, bersetubuh dengan keldai, dan adalah seorang tolol yang tidak sedar akan sifat kebinatangannya (Sanh.105a, 105b).
9. Jesus cuba menggoda seorang wanita, dipencilkan oleh seorang Rabai, dan kemudian menyembah bata. Beliau adalah seorang penggoda dan melakukan sihir (Sanh. 107b).
10. Jesus adalah wadah utama undang-undang jenayah di dalam Talmud (indeks Sanhedrin, Dilling m.s. 51).

Setiap tuduhan baru yang dilemparkan dari pihak Yahudi mengenai kerosakan dan kekufuran Jesus akan diserang balas oleh pihak Kristian dengan menaikkan tarafnya ke taraf yang lebih tinggi. Sedikit demi sedikit, tetapi dengan pasti, Jesus diangkat daripada seorang utusan Tuhan yang terpilih kepada makhluk Tuhan yang termulia, kepada setaraf dengan malaikat-malaikat, kepada Anak Tuhan, dan akhirnya ke taraf Tuhan sendiri yang dijelmakan dalam bentuk manusia, dan sebagai wajah ketiga Tuhan dalam sifat Triun.

Ini menyebabkan manusia diberikan hanya salah satu daripada dua pilihan: sama ada Jesus adalah seorang yang paling jahat, kufur, nabi palsu dan ahli sihir yang menyalah gunakan nama Tuhan, atau beliau adalah Tuhan sendiri, yang telah turun dari langit untuk hidup di kalangan manusia dan mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa kita.

Bagaimanapun, Tuhan telah menurunkan Qur'an untuk menunjukkan bahawa hal yang sebenarnya adalah di pertengahan. Tuhan Yang Maha Berkuasa berfirman di dalam Qur'an:
"Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampau batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang terjadi dengan) kalimatNya yang disampaikanNya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh daripadaNya.

"Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulNya dan janganlah kamu mengatakan "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (daripada ucapan itu), (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa. Maha Suci Allah daripada mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaanNya. Cukuplah Allah untuk menjadi Pemelihara. " Al-Qur'an, Al-Nisaa (4):171Beberapa bahagian di dalam tulisan di atas dipetik dari laman website : http://www.geocities.com/huda_abdulrahim/index.html

Moga Allah memberkati pemiliknya yang gigih menterjemahkan tulisan-tulisan tokoh perbandingan agama ke dalam bahasa Melayu.

No comments: